zondag 7 maart 2010

Labels: , , ,zondag 28 februari 2010

Stemadviezen

Amsterdam

Den Haag

Eindhoven

Breda

Tilburg

Posters overgenomen van voc-nederland.org

Labels:vrijdag 12 februari 2010

Yes, they can

Het idee dat Californi� Nederland voorbijstreeft, dat het gidsland nu aan de Stille Oceaan en niet aan de Noordzee ligt en innovatie, creativiteit, ondernemerschap, marketing, en misschien wel het belangrijkste: passie, uit Amsterdam wegvloeien om in steden als Oakland op te duiken, hoor ik van alle cannabisactivisten en entrepreneurs die ik ontmoet. En ze hebben recht van spreken, want ze hebben allemaal in Amsterdam gewoond en gewerkt.
Freke Vuijst over Californi�, waar op 2 november een referendum wordt gehouden over de legalistatie van cannabis voor recreatief gebruik, deze week in Vrij Nederland.

De christen-democraten willen de coffeeshops afschaffen en niemand die zich tegen de toenemende repressie verzet. Nederlanders zijn apolitiek geworden.
Ed Rosenthal, deze week in Vrij Nederland.

Labels: , ,donderdag 11 februari 2010

De discussie over het gedogen van coffeeshops en softdrugs lijkt weer op te bloeien. Wat is uw standpunt?
49% Softdrugs moeten worden gelegaliseerd
13% Huidige situatie moet worden gecontinueerd
11% Verkoop van softdrugs moet niet meer worden gecontinueerd, maar het gebruik niet worden verboden
26% Gebruik van softdrugs moet worden verboden
2% Weet niet/geen antwoord
Peil.nl

Labels: ,zondag 7 februari 2010

Laf
Als Kamerleden hun hart en hun verstand zouden volgen, was er morgen een meerderheid voor cannabisregulering. En zou overmorgen de eerste dag zijn van een lange � dat wel � tocht om Europa te overtuigen. Geen onmogelijke tocht, zie bijvoorbeeld het gedoogbeleid in Vlaanderen en Tsjechi�. We zijn niet de enigen. En het zou bovendien ook niet de eerste keer zijn dat Nederland gidsland wordt in dossiers waar iedereen verder liever over zwijgt, maar de meerderheid uiteindelijk overtuigd raakt van de wetenschap dat goed regelen minder schade berokkent dan stiekem gedogen, of zinloos bestrijden. Weten dat het gezonder kan, weten dat het veiliger kan, maar het toch niet doen omdat het slecht uit te leggen is aan �de kiezer�; dat is hypocriet. Dat is laf. Het lijkt � op de korte termijn � de kiezer te behagen, maar het draagt op de lange termijn weer een steentje bij aan het failliet van het politieke gezag.
Gerd Leers, deze week in de Volkskrant.

Labels: ,woensdag 3 februari 2010

CDA en VVD: Ga eens dood met je drugsbeleid
Het kabinet is zwaar verdeeld over de aanpak van softdrugs in Nederland, zo meldt de Televaag. Nu is iedere aanleiding tot een breuk in deze huidige coalitie een juiste. Maar in dit geval leidt het tot wat al een poosje in gang is gezet. Namelijk: Nederland als eng conservatief MagNietLand waar dominee's en zedenmeesters alles verbieden waar geen belasting over afgetikt wordt. (...) Het verbod wat zo'n ubergristentteef als Cisca Joldersma voorstaat valt natuurlijk te verwachten van een religieuze moraalpartij als het CDA. Maar dat de VVD (en voor ons part ook de PVV) eveneens instemt met een plan dat 100% meer drugsproblematiek zal veroorzaken is pas echt misdadig. (...) Beste politiek, er is maar een juiste oplossing: Legaliseren en reguleren.
GeenStijl.nl, vandaag.

Labels: ,dinsdag 2 februari 2010

Crimineel
Marihuana kent vele helende kenmerken. Het is een plant die mensen kan helpen. Wat kan daar nou mis mee zijn als we wel tabak en alcohol toestaan? Het niet inzien van de helende werking van marihuana is crimineel.
Jos Stone, gisteren in Metro.

Labels: , ,zondag 31 januari 2010

Geachte volksvertegenwoordiger,
Deze week debatteert u over het drugsbeleid. Ik maak mij grote zorgen over de richting waarin dit beleid zich de laatste jaren ontwikkelt. Harm reduction -beperking van de schade door drugs- is verruild voor repressie en criminalisering. Het aantal coffeeshops is gehalveerd, de gedoogde bezits- en verkoophoeveelheid ging van 30 naar 5 gram en (thuis)teelt van cannabis wordt keihard vervolgd.

Waar Nederland voor repressie kiest, opteren steeds meer landen (Portugal, Tsjechi�, VS) voor decriminalisering. Juist nu zou Nederland zich internationaal hard moeten maken voor regulering van cannabis.
Uit de brief van de Vereniging Opheffing Cannabisverbod voor alle Tweede Kamerleden, die op 4 februari vanaf 19.00 uur vergaderen over het 'hoofdlijnendebat drugsbeleid'.

Labels: ,dinsdag 19 januari 2010

Volksverlakkerij
Als de problemen met coffeeshops echt zo erg zijn als het CDA doet geloven, dan waren burgers zelf wel een handtekeningenactie begonnen.
David Rietveld (GroenLinks) over het zogenaamde 'burgerinitiatief' dat het CDA op touw heeft gezet om coffeeshops uit Haagse woonwijken te verbannen, vandaag in de Pers.

Labels: , ,zaterdag 5 december 2009

Gunstig internationale politieke getij
Burgemeester Cohen van Amsterdam maant het kabinet het Nederlands drugsbeleid actiever uit te dragen. �Het internationale politieke getij oogt gunstig voor het Nederlands beleid. President Obama heeft verklaard dat hij het drugsbeleid zal stoelen op zakelijke, niet ideologische basis.� (...) Als het kabinet het toezicht op de bevoorrading van coffeeshops, en de productie en verkoop van andere drugs goed regelt, zal het bij de Amerikaanse president een willig oor vinden voor het Nederlands gedoogbeleid, verwacht de Amsterdamse burgemeester.
De Volkskrant, vandaag.

Labels: ,woensdag 2 december 2009

Die goede banken
Niet alleen justitie en politie voeren de druk op de wiettelers op, ook de banken. Die gaan de mogelijkheden onderzoeken om wiettelende huiseigenaren de hypotheek op te zeggen. Dat zou betekenen dat ze hun huis worden uitgezet.
De Volkskrant

Labels: ,zondag 29 november 2009

Steeds harder (maar slechts voor een paar jaar hoor)
Een koerswijziging van Justitie in de strijd tegen softdrugsbendes. Die worden voortaan net zo hard aangepakt als harddrugscriminelen. (...) Ook kunnen bijzondere opsporingsmethodes als infiltratie en pseudokoop worden ingezet, net als bij harddrugs.
NOS Journaal, vandaag.

Tot nu toe werd de productie van deze plant bezien uit het oogpunt van volksgezondheid. (...) Vanaf nu zal Justitie haar pijlen vooral richten op de aanpak van de misdaad rondom de wiethandel.
NOS.nl, vandaag.

Het is gebaseerd op het toch een beetje terugkomen op ons gedoogbeleid, waarin als het ware een sfeer is ontstaan waarin dit allemaal wel kon. Nou, het kan niet.
Officier van Justitie Cees van Spierenburg, vandaag in het NOS Journaal.

De afgelopen jaren is met steeds hardere hand tegen de wietteelt opgetreden. Steeds vaker zijn kleine thuistelers gestopt, omdat ze de lasten niet meer vonden opwegen tegen de lusten. Criminelen zijn in dat gat gesprongen.
NOS.nl, vandaag.

Het aanpakken van de georganiseerde misdaad die daar achter zit kost een paar jaar, zegt Justitie.
NOS Journaal, vandaag.

Labels: ,woensdag 4 november 2009

Volstrekt duidelijk
De Britse regering lijkt ernstig verdeeld over het ontslag van haar belangrijkste drugsadviseur, vanwege enkele omstreden uitspraken over marihuana. (�) Professor Nutt werd ontslagen nadat hij als directeur van de Adviesraad tijdens een lezing had gezegd dat het gebruiken van marihuana minder schadelijk is dan alcohol drinken of tabak roken. Daarnaast zei Nutt dat de Britse regering louter uit �politieke motieven� en tegen de aanbevelingen van de Adviesraad in marihuana in een hogere klasse (klasse B) van verdovende middelen had ingedeeld. (�) John Beddington, de hoogste wetenschappelijke adviseur van de Britse regering, heeft op zijn beurt laten weten achter Nutts opmerkingen te staan over het geringe gevaar van marihuanagebruik. �Wetenschappelijk is het bewijs volstrekt duidelijk.�
De Volkskrant, vandaag.

Labels: ,maandag 19 oktober 2009

Breaking News
In a big switch from the last administration, the Obama Justice Department won't go after users or suppliers of medical marijuana who comply with state laws. The Associated Press reports new guidelines making the change official are expected to go out to federal prosecutors today. Sellers and smokers in 14 states that allow pot to be used for medical reasons, including California and Maryland, will be able to breathe a little easier from now on. A couple of unnamed Justice Department officials told the AP that it's a waste for the feds to arrest pot users and their suppliers when they're in compliance with state laws.
NPR.org, zojuist

Labels:vrijdag 25 september 2009

Voor de hand liggend
Apotheken moeten tien soorten cannabis kunnen verstrekken als verlichtend middel voor zieken. Die medicijnen moeten dan ook in het basispakket komen. Dat zegt Tweede Kamerlid Boris van der Ham van D66, die daartoe vrijdag 22 september een initiatiefnota presenteerde. (...) Van der Ham stelt verder dat er een betere voorlichting over de voordelen van cannabis moet komen. 'Er rust toch nog steeds een taboe op dit fantastische alternatief, bij voorbeeld bij artsen. (...) Het is zo voor de hand liggend dat je dit toestaat.'
Boris van der Ham.nl

Labels: ,vrijdag 18 september 2009

Het intellectuele debat
Het intellectuele debat over legalisering is voorbij: er is geen wetenschapper meer die serieus durft te beweren dat het drugsverbod de weg vooruit is. Zelfs in de sterkste bastions van het Prohibition-regime komen scheuren: zo is er al een vereniging van voormalige drugsbestrijders van Amerika's Drugs Enforcement Agency die zich uitspreken tegen het verbod. Het wachten is op politici met visie en geloofwaardigheid die het durven zeggen: dat de drugsproblemen van de westerse wereld niet op te lossen zijn zonder het verbod op te heffen. En het moet heel voorzichtig, stap voor stap gebeuren, eerst marihuana, dan verder.
Misha Glenny (auteur van de bestseller McMaffia) in de Groene Amsterdammer van deze week. Overgenomen van de vandaag geopende website van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod.

Labels: , ,zaterdag 12 september 2009


Opheffing
De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) deelde vanochtend op het Binnenhof DVD's uit aan de leden van het kabinet, met een verslag van het Cannabis Tribunaal. Met deze actie onderstreept de VOC haar oproep voor een fundamentele discussie over het verbod op cannabis. Aanleiding was de bespreking van het drugsbeleid in de ministerraad.
Fragment uit persbericht van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), gisteren. Foto's: Derrick Bergman en Darpan van Kuik.

Labels: ,
Open brief van Stichting Drugsbeleid
De Stichting Drugsbeleid (opgericht 1996) stelt zich ten doel bij te dragen aan de totstandkoming van een drugsbeleid met minder gezondheidsrisico�s en minder criminaliteit. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke deskundigen en politici. In de Raad van Advies hebben oud-bewindslieden en prominente personen uit medische en juridische kring zitting.
website: www.drugsbeleid.nl
e-mailadres: info@drugsbeleid.nl

7 september 2009

Aan: de leden van de Tweede Kamer, en de ministers van VWS, Justitie en Binnenlandse Zaken.

Onderwerp: drugsbeleid

- repressie is: champagne voor de maffia,
- maar vergif voor de volksgezondheid!
- het slot moet van de achterdeur.
- ook in de VS daagt het licht.
- regulering maakt drugs saai: hoera!

Dames en heren,

De Stichting Drugsbeleid is verheugd dat nu drie stukken voorliggen voor een fundamentele bezinning op het drugsbeleid. Onderstaand geven wij onze visie.

Rapporten.
Het RIVM-rapport �Ranking van drugs� en de evaluatie van WODC / Trimbos verschaffen nuttige informatie, en het rapport van de Commissie-van de Donk bevat enkele goede voorstellen.
De rangschikking van drugs naar gezondheidsschade ontdoet drugs van hun mythologische dreiging door ze te vergelijken met alcohol en tabak: die blijken even schadelijk als de hero�ne en coca�ne, en schadelijker dan cannabis, xtc en ghb.
De evaluatie laat zien of in het verleden voorgenomen maatregelen inderdaad zijn uitgevoerd. Manco is echter dat niet wordt verteld of die maatregelen het drugsprobleem daadwerkelijk hebben verminderd.
De Commissie-van de Donk is positief over de waarde van coffeeshops, trekt het afstandscriterium tot scholen in twijfel, en pleit voor onderzoek naar gereguleerde teelt voor besloten coffeeshops.
Het rapport van de Commissie vertoont echter een fundamentele lacune.
Te vrezen valt dat het regeringsstandpunt daaraan eveneens mank zal gaan.

Legalisering.
In de salon van het drugsdebat stommelt namelijk een grote olifant rond. Zijn naam: legalisering. Politici vermijden angstvallig in zijn richting te kijken. Het rapport-van de Donk noemt het l-woord alleen bij coffeeshops, en doet de optie zonder argumentatie af met �dat dit alleen kan gebeuren in een sfeer van internationale consensus�. De tijd is echter rijp voor serieuze overweging, om drie redenen die in het rapport-van de Donk niet of slechts versluierd aan de orde komen:
- a. de �collateral damage� van het drugsverbod
- b. het unieke succes van de coffeeshops, en
- c. het aantreden van president Obama

a. Collateral damage.
Het drugsverbod brengt wereldwijd maar ook in ons land verbijsterende �collateral damage� oftewel schadelijke neveneffecten met zich mee. Daarbij gaat het om criminaliteit, extra gezondheidsrisico�s en kosten.

Criminaliteit. Rond de helft van de totale criminaliteit in ons land is direct of indirect het gevolg van het drugsverbod. Hele bedrijfstakken als de onroerend-goed handel en horeca zijn aangetast, beroepsgroepen als politie, douane, gevangenispersoneel, notarissen, advocaten en accountants staan onder druk, en er zijn aanwijzingen dat ons land zeer in trek is voor het witwassen van drugsgeld. Internationaal zijn hele landen in de greep van drugsbendes, en is drugsgeld de motor van burgeroorlog en terreur.
Het rapport-van de Donk stelt over de drugscriminaliteit dat deze �beheersbaar� is. Hoezo? �De harde aanpak van wiettelers door politie en justitie raakt de georganiseerde misdaad achter de wietteelt nauwelijks� zo blijkt uit recent onderzoek van de recherche Brabant (NRC dd 1-8-09). En er is �een sterke verwevenheid met andere drugsmarkten zoals die van de ecstasy en van coca�ne� schrijft de Commissie.
Zij pleit vervolgens voor een�versterking en verbreding van de strijd tegen de georganiseerde drugsmisdaad�.
Waar ter wereld heeft die strijd dan wel tot succes geleid?
In zijn brief dd 17 maart jl aan de Tweede Kamer schrijft minister Klink over het �Report on Global Illicit Drug Markets 1998-2007� dat is uitgebracht op verzoek van de Europese Commissie: �Een belangrijke conclusie van het Commissierapport is dat er geen bewijs gevonden is waaruit kan worden afgeleid dat het werelddrugsprobleem in de afgelopen tien jaar gereduceerd is�. Hetzelfde geldt voor ons land.
Aan Einstein wordt het gezegde toegeschreven: �gekte is: telkens hetzelfde herhalen en elke keer een andere uitkomst verwachten�. De commissie vervalt hier dan ook in gekte. Blijven geloven in repressie is �gevaarlijke- gekte.

Extra gezondheidsrisico�s: Het drugsverbod levert, paradoxalerwijze, juist de jeugd en andere kwetsbare groepen die het wil beschermen over aan de criminaliteit. Het enige aantoonbare effect van nog meer repressie is het vergroten van de gevaren voor de volksgezondheid. Het oprollen van kleine wiettelers en xtc-producenten heeft geleid tot meer giftige pesticiden in wiet, dubieuzere xtc, het vervangen van xtc door ghb, en meer milieuschade bij de produktie. Wie wordt hier gelukkig van?

Kosten: Prof. Rigter (Erasmus-universiteit) berekende de kosten van rechtshandhaving van het drugsverbod door de overheid over 2003 op � 1,6 miljard (tijdschrift Addiction, 2006). Daarbovenop komen de kosten voor burgers en bedrijven. Het WODC berekende de totale kosten van de criminaliteit in ons land over 2006 op � 31,5 miljard (Haarlems Dagblad dd 10-11-07). Als de helft daarvan op conto komt van de misdaad die het drugsverbod veroorzaakt (een bescheiden schatting) kost het drugsverbod aan elke Nederlander � 924 per jaar. En wat krijgen we ervoor terug?

b. Coffeeshops: uniek succes!
In het licht van de kolossale schade die het drugsverbod veroorzaakt is het 30-jarige experiment van de coffeeshop een lichtend voorbeeld voor de hele wereld. Het heeft immers bewezen dat de angst voor regulering van drugs niet terecht is!
Resultaat van de unieke gereguleerde verkoop van cannabis: een gebruik rond het Europees gemiddelde, geen bewaarheid van de stepping-stone theorie, geen strafbladen en andere straffen voor honderdduizenden gebruikers, en geen criminaliteit bij de verkoop vanuit de coffeeshop. Dit is een resultaat dat het verdient om met verve te worden uitgedragen!
Ons land heeft tot dusverre in internationaal verband de coffeeshops slechts verdedigd door op de goede gevolgen voor de volksgezondheid te wijzen. Het heeft echter verzuimd het unieke succes ervan: het bewijs dat regulering mogelijk is zonder dat gebruik en verslaving uit de hand lopen, ten principale en officieel aan de orde te stellen.

De resultaten van ons soft- maar ook van ons harddrugsbeleid geven alle aanleiding om verder te gaan op het pad van regulering voor alle drugs.
Onder regulering verstaan wij het toestaan van productie, verkoop en gebruik onder regels, die gericht zijn op een zo gering en veilig mogelijk gebruik en zo min mogelijk schade voor de samenleving.
De koninklijke weg is via wettelijke regeling, maar in de praktijk kan het evengoed via algemeen geldende gedoogregels.
Regulering betekent dat er een legale markt voor drugs ontstaat. Dat is zonder twijfel de �nige manier om de drugscriminaliteit uit te bannen. Allen die pleiten voor het voortzetten en zelfs verscherpen van de repressie, zoals voor n�g meer inzet van politie en justitie, voor n�g hogere straffen en het sluiten van alle coffeeshops (sic!), dienen te beseffen dat zij zich daarmee tot bondgenoot van de drugsmaffia maken. De verzamelde drugshandel wordt schatrijk door het verbod, laat bij elke verscherping ervan de champagnekurken knallen, en is maar voor �en ding benauwd: regulering!

c. Obama; VN-verdragen.
Als Nederland stappen zet richting het reguleren van cannabisteelt, en de produktie en verkoop van de andere drugs, zal de reactie van de VS fundamenteel anders zijn dan in het verleden. Obama heeft verklaard dat hij het drugsbeleid zal stoelen op zakelijke, niet ideologische basis. Medische verstrekking van cannabis wordt in de VS niet meer federaal bestreden, en overal ontstaan cannnabisclubs. Mede door de andere wind in de VS gaan in Latijns Amerika steeds meer landen over tot decriminalisatie van gebruikers. Het internationale politieke getij oogt zeldzaam gunstig.
Reguleringsmaatregelen mogen ook niet worden afgewezen met beroep op de drugsverdragen die dat onmogelijk zouden maken. In de hoorzitting die de Tweede Kamer op 9-2-2006 hield over regulering van de �achterdeur� voerden wij daartoe de nodige argumenten aan; onze toen uitgesproken visie gaat als bijlage hierbij (1). Met andere sprekers waren en zijn wij van mening dat de conventies deze mogelijkheid wel degelijk toestaan, mits het betrokken land een staatsbureau instelt dat die markt reguleert. Daarnaast biedt het opportuniteitsprincipe voldoende ruimte.

------------------------

De SDB stelt de volgende maatregelen voor:

1. Internationaal: inzet voor modernisering van de VN-organisaties voor het internationale drugsbeleid: CND, INCB en UNODC. Het recente overleg in Wenen heeft aangetoond dat dit hard nodig is. Ze zijn niet in staat gebleken tot objectieve evaluatie en aansluiting bij het beleid van andere VN-organen zoals WHO, UNAIDS en de Hoge Commissaris voor Mensenrechten.

2. Bij de EU en vervolgens bij het VN-drugsbureau en in de CND het fundamentele debat over nut en noodzaak van de prohibitie aan de orde stellen.

3. Coffeeshops: toevoeging aan de AHOJG-criteria van een criterium �T�: coffeeshops mogen slechts hennep leveren die afkomstig is van een erkende teler; de teler-met-vergunning mag slechts leveren aan coffeeshops. Zie voor gedetailleerde uitwerking onze brochure �Coffeeshop uit de schaduw�.
Het model dat de Commissie-van de Donk voorstelt: gereguleerde teelt en grotere voorraad alleen bij besloten cannabisclubs, is zinvol maar te beperkt. In steden als Amsterdam bestaat grotere behoefte deze regulering ook mogelijk te maken voor het bestaande model van de open coffeeshop. De Commissie wijst dat af omdat handhaving te lastig zou zijn. Waarom? Wij stellen voor, aan de gemeentelijke driehoeken de vrijheid te geven om zelf hun model(len) te kiezen; die zijn mans genoeg!

4. Instelling van een nationaal Drugsbureau, zoals het VN-moederverdrag inzake drugs: het Enkelvoudig Verdrag voorschrijft. Het Drugsbureau controleert de telers. In aanleg bestaat dit al voor het toezicht op de medicinale teelt. Aan een nationale drugstsaar, zoals de Commissie-van de Donk bepleit, zien wij geen behoefte.

5. Verruiming of schrapping van het 500-gram voorraadcriterium. Want wat is de ratio ervan? Zeker na invoering van punt-3 is het zinloos (2).

6. Afschaffing van het afstandscriterium tot scholen; dat heeft geen zakelijke grondslag en schept onnodige problemen. De Commissie-van de Donk pleit hier ook terecht voor.

7. Jeugd: het wijd verspreide gebruik onder jeugdigen bewijst dat het verbod niet effectief is. Regulering van de cannabisteelt bevrijdt de coffeeshops uit de sfeer van criminaliteit. Als mede daardoor een adequaat netwerk van coffeeshops over het land ontstaat zal de zwarte markt voor cannabis grotendeels verdwijnen. Er blijft dan alleen een kleine restmarkt voor jeugdigen over. Deze is weinig interessant voor criminele benden, die dan bovendien makkelijker te bestrijden zijn. Pas d�n ontstaat effectieve bescherming voor de jeugd! Ook wordt pas bij regulering voorlichting geloofwaardig. Dat alles geldt evenzeer voor de overige drugs.

8. Overige drugs.
Recreatieve gebruikers: het overgrote deel van de consumenten ondervindt noch veroorzaakt problemen door het gebruik van XTC, coca�ne, GHB en amfetamine. Productie en verkoop van deze drugs veroorzaken echter enorme criminaliteit. Bovendien lopen de gebruikers onnodige gezondheidsrisico�s. Er dienen daarom proefprojecten te worden opgezet met gereguleerde productie en verkoop aan groepen recreatieve gebruikers (3).

9. Probleemgebruikers: de huidige hero�neverstrekking is aan zulke beperkende voorwaarden gebonden dat deze slechts voor een deel van de populatie bereikbaar is. Nu het experiment geslaagd blijkt is er geen reden meer daarvoor en kan�zolang er nog geen legale markt is- de verstrekking verruimd worden. Daarnaast dienen er mogelijkheden te komen voor de verstrekking van coca�ne en amfetamine aan probleemgebruikers. Pas als zij net zoals alcoholisten hun middelen op een goede manier kunnen verkrijgen, maar dan t�ch doorgaan met criminele gedragingen, kan men met de Commissie-van de Donk stellen dat gedwongen opsluiting via ISD en BOPZ gerechtvaardigd is. N� zijn die �maatregelen� die in feite tot levenslange opsluiting kunnen leiden, evident in strijd met elementaire mensenrechten!

10. Paddo�s- het verbod ontbeert zakelijke grondslag, vergroot de clandestiene markt en dient te worden vervangen door regulering; daarbij zijn de voorstellen van burgemeester Cohen van Amsterdam voor een 3-daagse �reflectieperiode� het overwegen waard.

Ter afsluiting nog dit.
Een Engelse commentator prees het Nederlandse drugsbeleid met de woorden: �Nederland is er in geslaagd drugs saai te maken�. Hij heeft in zoverre gelijk dat een goed begin is gemaakt.
Laat de nieuwe Drugsnota aangeven hoe het karwei zal worden voltooid. Regulering doet het drugsprobleem ineen schrompelen tot wat het in wezen is: een bescheiden onderdeel in het ruime veld van de volksgezondheid. Vrij saai!


Hoogachtend,

mr R. Dufour, voorzitter van de Stichting Drugsbeleid

bijlagen:
1. Visie inzake regulering en de drugsverdragen dd 5-2-2006
3. Notitie coffeeshops dd 20-4-09
4. Notitie proefprojecten recreatief harddrugsgebruik dd 20-4-09.

Labels: ,woensdag 9 september 2009

Kabinet laat cannabisteelt over aan criminelen
Door Derrick Bergman. Gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad

Het kabinet blijft coffeeshops gedogen maar laat de belangrijkste weeffout in het beleid, de aanvoer aan de achterdeur, ongemoeid. De cannabisteelt wordt nog steeds aan criminelen overgelaten. Het is hoog tijd voor een fundamentele discussie over nut en noodzaak van het verbod op cannabis.

Het kabinet kiest voor een strategie van pappen en nathouden: coffeeshops blijven bestaan en met een pasjessysteem wordt geprobeerd buitenlandse bezoekers te weren. De kans is klein dat de Europese rechter zal instemmen met deze vorm van discriminatie wegens afkomst. Dat zou betekenen dat er in de praktijk nauwelijks iets verandert, hoewel alle betrokkenen erkennen dat het gedoogbeleid in haar huidige vorm ernstige nadelige effecten heeft. Sinds een jaar of tien heeft de opsporing en vervolging van cannabisteelt een hoge prioriteit. De resultaten van deze 'harde aanpak' zijn desastreus: kleine thuiskwekers zijn gestopt met kweken uit angst dakloos te worden, hun plaats is ingenomen door grote jongens die er meestal andere normen en waarden op nahouden. Gevolgen voor de cannabismarkt: meer geweld, hogere prijzen en vervuiling van het product door verzwaren, versnijden en onverantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ondertussen wordt er geen gram cannabis minder gerookt of gekweekt.

Ook de druk op de coffeeshops is stevig opgevoerd: het aantal shops is meer dan gehalveerd, de maximale verkoophoeveelheid ging van dertig naar vijf gram en de onwerkbare voorraadregel wordt zeer streng gehandhaafd. Met het onzinnige 'afstandscriterium' -een coffeeshop mag niet dichter dan 250 meter van een school staan- proberen gemeenten nog meer shops te sluiten. Het beslag dat de jacht op cannabis op politie en justitie legt is enorm. Illustratief is een uitspraak van korpschef Frans Heeres van de politie Midden en Westbrabant in BN/De Stem van 6 augustus: �Veertig procent van ons opsporingsapparaat wordt ingezet tegen de hennepcriminaliteit. Hennep is onze grootste zorg.� Laat deze laatste zin even doordringen: niet verkrachtingen, overvallen, mensenhandel of moord zijn de grootste zorg van de politie, maar hennep. Hoe lang is dit nog aan de burger uit te leggen? Wanneer realiseert de overheid zich dat de problemen rond cannabis vrijwel allemaal zijn toe te schrijven aan het strafrechtelijke verbod op deze plant? Of het nu gaat om volksgezondheid, veiligheid of openbare orde: elke maatregel om controle, schadebeperking en overlastbestrijding bij teelt, handel en gebruik van cannabis te bevorderen, stuit nu onherroepelijk op het probleem dat een groot deel van de cannabismarkt een noodgedwongen illegaal karakter heeft.

Als de burger cannabis mag bezitten en gebruiken, moet dit produkt ook op legale wijze geproduceerd en gedistribueerd kunnen worden. Maar de minister van justitie blokkeert elk voorstel van lokale overheden om bevoorrading van coffeeshops te reguleren, met een simpele verwijzing naar het cannabisverbod. Juist nu steeds meer landen dit verbod heroverwegen, zou het kabinet een fundamentele discussie over cannabis en strafrecht niet langer uit de weg moeten gaan. In de VS, Mexico, Argentini�, Brazili�, Portugal, Spanje en Tsjechi� groeit de overtuiging dat criminalisering van de cannabismarkt geen problemen oplost, maar deze juist groter maakt. Cannabis, het op een na meest gebruikte roesmiddel ter wereld, hoort niet thuis in de strafwet, evenmin als tabak of alcohol. Wat de schadelijkheid van deze roesmiddelen betreft spreekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) duidelijke taal in een deze zomer gepubliceerde 'ranking van drugs'. Alcohol en tabak staan in deze lijst op de derde en vierde plaats, cannabis op plaats elf. Alleen al deze ranking zou voldoende moeten zijn voor een fundamentele heroverweging van het cannabisverbod.

In plaats van pappen en nathouden moet het kabinet zich internationaal hard gaan maken voor een einde aan de 'war on cannabis'. In de VS wordt cannabis steeds vaker genoemd als 'cash crop': regulering van de markt levert miljoenen aan accijns op, naast de miljarden die worden bespaard als de jacht op de plant eindelijk stopt. Ook Nederland loopt honderden miljoenen mis door het in stand houden van een falend systeem. Cannabis is een natuurlijk roesmiddel dat wereldwijd door miljoenen mensen met plezier wordt gebruikt, zonder noemenswaardige schade voor zichzelf of anderen. Niet de plant is het probleem, maar het verbod. Zolang dat verbod wordt gehandhaafd, zullen de misstanden blijven voortduren.

Labels: ,vrijdag 4 september 2009


EssensiE nummer 147 (september 2009)
We missen Simon nog steeds, maar het leven gaat door. En dan is het september, en tijd voor EssensiE nummer 147. Een voedigingspecial. Geen fastfood, maar voeding voor je plantjes. Zonder de columns van Simon, Giel Beelen, Mo El-Fres en Ger de Zwaan (don't ask me why, dat weet ik alleen van Simon), maar met Arno Adelaars, Def P en natuurlijk D.C. Lama (het verhaal 'Operatie Afwas').

Verder aandacht voor de drugsnota van D'66 (Boris van der Ham), Steven Wilson en de onzin en onbetrouwbaarheid van de drugstesten in het verkeer.

En natuurlijk de vaste rubrieken: de gratis adversensies, muziekrecensies, Lieve Mona (vragen over je relatie met de plant), de brancheberichten van de VOC, het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten en de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops.

Een jaarabonnement op maandblad EssensiE kost slechts 36 euro (65 euro voor de rest van Europa) en kan geregeld worden via een telefoontje naar (023) 5431143 of een mailtje naar info@essensie.nl.

Labels: ,vrijdag 21 augustus 2009

Mexicaans vaccin
In Mexico is het vanaf vandaag niet langer strafbaar een �gebruikershoeveelheid� drugs te bezitten. (...) De maatregel is bedoeld om de taken van politie en justitie te verlichten. Daarnaast moet de legalisering burgers minder kwetsbaar maken voor afpersing door de notoir corrupte Mexicaanse politie. In 2006 nam het Mexicaanse congres al soortgelijke wetgeving aan. Die trad echter nooit in werking nadat vooral buurland de Verenigde Staten grote bezwaren uitte.
NRC, vandaag.

Labels: , , ,dinsdag 7 juli 2009

Persbericht: VOC verwelkomt advies commissie van de Donk
De VOC i.o., de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod in oprichting, is verheugd dat de commissie van de Donk in haar rapport 'Geen deuren maar daden' een lans breekt voor de coffeeshop als 'rustige en veilige omgeving voor de volwassen cannabisgebruiker'. De beste manier om die omgeving in stand te houden is opheffing van het cannabisverbod. VOC-woordvoerder Freek Polak: "Kies voor gezond verstand en transparantie en schakel de illegaliteit uit."

De VOC i.o. is het met de commissie eens dat coffeeshops een nuttige voorziening voor de cannabisconsumenten vormen, die 'niet echt problemen veroorzaken'. Juist daarom dient er een einde te komen aan de toenemende repressie van de afgelopen tien jaar; die immers debet is aan de toegenomen verharding en agressie in het niet-gedecriminaliseerde deel van de cannabismarkt: 'de achterdeur'. Het verbod op cannabis staat pragmatisch, evidence-based beleid in de weg. Cannabis hoort niet in de strafwet, maar in de warenwet thuis; deugdelijk gereguleerd en gecontroleerd in plaats van overgelaten aan de illegaliteit. Het pleidooi voor een integrale benadering van roesmiddelenbeleid, inclusief alcohol, ondersteunt de VOC van harte.

De VOC i.o. zet grote vraagtekens bij het wietpas-model van 'besloten cannabisclubs'; afkeer van registratie zal een substantieel deel van de cannabisconsumenten alsnog voor het illegale circuit doen kiezen. Wereldwijd groeit de consensus dat verbieden geen oplossing is, maar de schade door drugsgebruik en -handel juist vergroot. Zo is de stijging van het THC-percentage van cannabis een rechtstreeks gevolg van de felle bestrijding van de cannabisteelt; een mechanisme dat al sinds de Amerikaanse drooglegging bekend is. Los van de vraag hoe schadelijk een hoog THC-percentage is; door criminalisering en gebrekkige regulering zal dit percentage zeker niet naar beneden gaan.

De VOC i.o. presenteert deze zomer een eigen advies over de toekomst van cannabis in Nederland, met als belangrijkste aanbevelingen:
- Cannabis uit het strafrecht
- Meer coffeeshops, niet minder, goede dekking lokale behoefte
- Erkenning van de sociale functie van de coffeeshop
- Afschaffing van de 500 gram voorraadregel en het scholenafstandscriterium; dit is louter symboolpolitiek
- Uitzondering van de tabakswet voor coffeeshops; een rustige en veilige omgeving voor cannabisconsumenten is niet te combineren met een rookverbod

De VOC is ontstaan na het Cannabis Tribunaal in Den Haag (www.cannabistribunaal.nl). Als koepelorganisatie wil de VOC een permanent platform zijn voor alle organisaties en personen die zich inzetten voor afschaffing van het cannabisverbod.

Labels: ,vrijdag 26 juni 2009

Stop de Hollandse hennepoorlog
door Derrick Bergman

Het regeerakkoord van dit kabinet is glashelder: geen experimenten met de achterdeur van de coffeeshop in deze kabinetsperiode. Maar het Openbaar Ministerie trekt zich weinig van deze afspraak aan en gaat in de Hollandse hennepoorlog steeds een stapje verder. Met de vervolging van een coffeeshop in Almere probeert het OM de achterdeur nu de facto illegaal te verklaren.

Terwijl burgemeesters en ambtenaren in Eindhoven congresseerden over de vraag 'Wat doen we met onze coffeeshops?', viel op 18 juni een politiemacht van 65 man binnen bij coffeeshop Koffie en Dromen in Almere, het kantoor en de woonhuizen van de bedrijfsleiding. De coffeeshop, beter bekend als 'de blowboot', ligt pal naast een politiebureau. Nadat de gemeente Almere had besloten dat er een coffeeshop moest komen, riep zij in 1997 gegadigden voor een gedoogvergunning op zich te melden. De vergunning ging naar de huidige eigenaar, die destijds een coffeeshop in Den Haag runde. Vanaf dag ��n is intensief samengewerkt tussen gemeente en coffeeshop, die aan een hele rij eisen moest en moet voldoen op het gebied van voorlichting, registratie van verkochte hoeveelheden en overlastbeperking. Als dank voor de goede samenwerking wordt nu alle winst vanaf 2001 gevorderd. Want, zegt het Openbaar Ministerie, de inkoop van cannabis is illegaal en de daarmee verkregen winst dus ook. Alles wijst erop dat 'Koffie en Dromen' voor het OM een pilot project is; als de rechter deze vordering toestaat is de gedoogde achterdeur van de coffeeshop de facto afgeschaft. De inkoop van coffeeshops is immers altijd verboden geweest; een coffeeshop mag maximaal 500 gram cannabis op voorraad hebben, maar er bestaat geen richtlijn over waar die voorraad vandaan komt.

De redenering dat de winst van een coffeeshop illegaal is, omdat de inkoop illegaal is, vormt een nieuw element in het soft drugsbeleid. In die zin druist de vervolging van Koffie en Dromen rechtstreeks in tegen het regeerakkoord. Die vervolging is geen incident, maar een volgende stap in de Hollandse hennepoorlog die een jaar of tien geleden is ingezet. Sindsdien is het aantal coffeeshops gehalveerd, werd de strafmaat voor hennepteelt meermaals verhoogd en ontstond een klopjacht op thuiskwekers, die nu zelfs met onbemande helikopters worden opgespoord. Deze draconische aanpak heeft louter averechtse effecten gesorteerd: door het uitschakelen van de kleinschalige thuiskweker is de rode loper uitgelegd voor criminele organisaties. De intensieve bestrijding heeft de prijzen van cannabis tot ongekende hoogten opgestuwd, waardoor de teelt nog aantrekkelijker werd voor criminelen. De prijs van een gram wiet in de coffeeshop is nu vrijwel gelijk aan die van een gram speed in het illegale circuit. Coffeeshophouders worden gedwongen hun voorraad te betrekken bij zware jongens. Een branche waarin tien jaar geleden nauwelijks geweld voorkwam wordt nu geteisterd door ripdeals, intimidatie en agressie. En nu de kleine thuiskweker is uitgeschakeld wordt de coffeeshops verweten dat zij zaken doen met grote kwekers.

Door de halvering van het aantal coffeeshops is het een stuk drukker geworden in de overgebleven shops. En dat levert die shops het verwijt op dat ze 'te groot' zijn geworden. Volgens het ministerie van justitie is 'harm reduction' nog steeds 'een belangrijk uitgangspunt' van het Nederlandse drugsbeleid. Maar juist op dat punt heeft de Hollandse hennepoorlog geen enkel positief effect opgeleverd. Het cannabisgebruik is vrijwel onveranderd en de teelt van cannabis is eerder in omvang toe- dan afgenomen. Door het sluiten van coffeeshops zijn steeds meer cannabisgebruikers aangewezen op het illegale circuit van thuis- en straatdealers. Hier gelden geen leeftijdsbeperkingen, bestaat geen scheiding der markten voor soft en hard drugs, wordt geen belasting betaald en niets gecontroleerd. Je zult als cannabisgebruiker maar in Roosendaal of Bergen op Zoom wonen, waar de markt op 1 september volledig aan dit illegale circuit wordt overgedragen. E�n simpele waarheid lijkt maar niet door te dringen tot de generaals van de hennepoorlog: als je iets verbiedt, houdt het nog niet op te bestaan. Dat blijkt wel uit de Europese cijfers over cannabisgebruik: dat ligt in de meeste EU-landen hoger dan in Nederland, ook al hebben zij niet ��n coffeeshop.

Als de Hollandse hennepoorlog nog even doorgaat, zijn we weer terug bij de toestand van begin jaren zeventig, toen hero�negebruik sterk in opkomst was. Het idee om cannabisgebruikers af te schermen van de markt voor hard drugs kwam niet uit de lucht vallen en heeft zijn waarde bewezen: het aantal probleemgebruikers van hard drugs is in ons land -even afgezien van alcohol- aanmerkelijk lager dan in landen met een repressief drugsbeleid. Voorbeeld bij uitstek is Amerika, waar het debat over belasten en reguleren ('tax and regulate') van cannabis tot op het hoogste niveau wordt gevoerd sinds de inauguratie van Barack Obama. Wereldwijd groeit de consensus dat verbieden geen oplossing is, maar de schade door drugsgebruik en handel juist vergroot en dat de 'war on drugs' in het voordeel werkt van de criminelen die men zegt te bestrijden. Dat wist Nederland al in de jaren zeventig, maar die kennis lijkt nu vergeten. Als Balkenende volgende maand te gast is in het Witte Huis, moet hij zijn gastheer maar eens vragen naar zijn gedachten over de 'war on drugs', die Obama eerder 'an utter failure' noemde. Voor de Hollandse hennepoorlog geldt precies hetzelfde. De beste manier om problemen rond cannabisgebruik en handel te bestrijden is deugdelijke en doordachte regulering, zoals bij alcohol en tabak. Het besparen van de enorme hoeveelheden belastinggeld en politiecapaciteit die nu gemoeid zijn met de bestrijding van cannabis �n de honderden miljoenen accijns die legale cannabis op zal leveren vormen een belangrijk bijkomend voordeel van zo'n regulering. Stop dus de heilloze hennepoorlog en hef het cannabisverbod op.

(de auteur is publicist en actief voor de VOC, Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod)

Labels: , ,maandag 22 juni 2009

Lokaal sympathiek
De leeftijdsgrens voor softdrugsverkoop moet omlaag naar zestien jaar. Dat vindt de Helmondse burgemeester Jacobs. Hij sprak donderdag in Eindhoven collega-burgemeesters en deskundigen toe op een congres over het softdrugsbeleid.
Eindhovens Dagblad, 19 juni 2009.

Haarlem overweegt serieus een gemeentelijke wietplantage te beginnen met gereguleerde verkoop. (...) Een voorstel daartoe van SP-raadslid Pieter Anne Wever werd donderdagavond na een half serieus/half kolderiek weliswaar niet aangenomen, maar ook niet verworpen. De stemmen staakten met 19 raadsleden vssr en 19 tegen. Dat betekent dat het voorstel op de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming zal worden gebracht. Burgemeester Schneiders noemde de motie 'sympathiek'.
Haarlems Dagblad, 19 juni 2009

Labels: ,zondag 7 juni 2009

De dikke duim van Frank Bovenkerk
Ingezonden artikel voor de Volkskrant, door Derrick Bergman

En weer lukte het criminoloog Frank Bovenkerk alle media te halen, deze keer met de claim dat ruim de helft van de 'Marokkaans-Nederlandse jongemannen in Rotterdam' met de politie in aanraking is geweest op verdenking van een delict. 'Marokkaan scoort hoog in misdaad Rotterdam' luidde de opening van de Volkskrant over deze 'absoluut schrikbarende cijfers'. Bovenkerk wil graag 'meten en benoemen', meldde hij in een paginagroot interview in de Volkskrant van 6 juni. Helaas doet hij alleen het laatste. En niet voor het eerst.

In het interview wordt kort aandacht besteed aan de enorme uitglijder die Bovenkerk maakte tijdens de parlementaire enqu�tecommissie van Traa in 1995. Destijds claimde hij dat 'enkele tientallen procenten van de volwassen Turkse mannen in Amsterdam in enigerlei functie bij de georganiseerde misdaad betrokken zijn'. Dat vond Bovenkerk 'een spectaculair hoog percentage'. Maar er was helemaal geen percentage, bleek tijdens zijn tweede verhoor. In het verslag van de commissie van Traa lezen we op pagina 40: �In dit verhoor maakte Bovenkerk echter duidelijk dat er geen bestand bestond of dat er andere cijfers waren die de conclusie konden onderbouwen dat enkele tientallen procenten van de volwassen Turkse mannen bij de georganiseerde criminaliteit betrokken zijn. (...) Het bleek niet mogelijk tot een verantwoord percentage van het aandeel van de Turkse bevolking in de georganiseerde criminaliteit te komen.� Hoezo meten en benoemen? Dit was eerder speculeren en stigmatiseren. Zes jaar later ging het op exact dezelfde manier mis, toen Bovenkerk in zijn boek 'Misdaadprofielen' een hoofdstuk wijdde aan de hennepteelt in Nederland. Citaat: 'deze bedrijvigheid is voor een belangrijk deel georganiseerd door bekende misdadigers en daaronder zijn de zogenaamde kampers prominent vertegenwoordigd.' En: 'ofschoon veel telers begonnen zijn hun woonruimte vrijwillig te verhuren, is er nu ook sprake van dwang en intimidatie.'

Vooral deze laatste opmerking was koren op de molen van politici die af wilden van het Nederlandse drugsbeleid, waarin niet repressie maar harm reduction centraal staat. Met de 'wetenschappelijke' conclusies van Bovenkerk in de hand, slaagden die politici er in een ware oorlog tegen wiet te ontketenen. Maar hoe wetenschappelijk waren die conclusies eigenlijk? Daarover heeft Bovenkerk zelf een paar interessante uitspraken gedaan in het maandblad EssensiE van december 2001. Op de vraag welke bewijzen hij heeft voor dreiging en intimidatie bij de hennepteelt antwoordde hij: �Ik bespreek twintig van die politie-acties in het boek en ik heb het die politiemensen steeds gevraagd. Niet eens suggererend, ik liet ze gewoon zelf vertellen. Ze komen altijd zelf en op hun eigen manier met intimidatie-praktijken. Tastbaar bewijs vormden een paar woningen die zijn afgebrand. En er komen mensen op het bureau die eigenlijk van het kweken af willen. Maar dat lukt niet meer. Want ze worden gedwongen.(...) Ze proberen sociaal zwakke figuren met overredingskracht zo ver te krijgen dat ze ruimte afstaan. Als ze dat niet willen wordt er -denk ik- gedreigd, na verloop van tijd. Daar zijn een aantal voorbeelden van. De Telegraaf had een hele pagina over zo'n intimidatie.� Maar welk deel van de hennepteelt verloopt er volgens Bovenkerk dan op deze manier? �Geen idee. Weet ik echt niet.� Kortom: Bovenkerk heeft met een paar politieagenten gesproken en iets in de Telegraaf gelezen. Dat noemt hij 'meten en benoemen'. Bovenkerk: �Het dreigende zit hem in die intimidatie. Daarvan heb ik een paar voorbeelden, nog niet meer. Dat is waar. Je kunt je afvragen of dat sterk genoeg is. Ik beredeneer op theoretische gronden dat dit soort arbeidsrelaties onvermijdelijk met dreiging gepaard gaat. Daarom voorspel ik dat dat toe zal nemen. Hoeveel van die arbeidsrelaties nu berusten op intimidatie weet ik niet.� De verharding van het Nederlandse soft drugsbeleid, tot aan de inzet van onbemande 'canna-choppers' toe, is dus gebaseerd op claims die op geen enkele wijze cijfermatig zijn onderbouwd.

En nu hebben we dan de 'absoluut schrikbarende cijfers' over Marokkaans-Nederlandse jongemannen in Rotterdam, waarvan 54,7 procent met de politie in aanraking is geweest. Let wel: het gaat niet om veroordelingen. Maar, zegt Bovenkerk in het interview met de Volkskrant: 'Je wordt echt niet aangehouden met een kapot achterlichtje.' Wie niet, zoals de hoogleraar, in een blanke enclave in Amsterdam-Zuid woont, weet dat je daarvoor wel degelijk wordt aangehouden. Of voor fietsen in de stad, 'samenscholing' of zelfs 'door rood licht lopen'. Vooral als je er uitziet als een Marokkaan. En de nuance dat die 54,7 procent geen betrekking heeft op veroordelingen maar verdenkingen gaat in Nederland anno 2009 onmiddellijk verloren. Zie de kop in de Volkskrant van 4 juni: 'Marokkaan scoort hoog in misdaad Rotterdam'. Hoe zou het toch komen dat een criminoloog die in het verleden meermaals heeft bewezen ondeugdelijke methodes te hanteren zoveel aandacht krijgt in de media? En dat journalisten zijn gespeculeer steeds weer klakkeloos overnemen? En dat politici zelfs beleid baseren op Bovenkerks dikke duim? Terwijl hij nota bene zelf zegt: 'Ik verzet me er tegen dat deze gegevens worden gebruikt als ingang voor beleid en de strafrechtspleging.' Misschien moet Bovenkerk dat eens proberen uit te leggen aan de mensen die vanwege een paar wietplantjes hun huis kwijt zijn geraakt, op de zwarte lijst van woningbouwverenigingen zijn gezet en financieel en maatschappelijk zijn geru�neerd. Of aan al die Turkse Nederlanders die hij heeft gestigmatiseerd met zijn verhoren bij de commissie van Traa. Of aan al die Marokkaanse Nederlanders die dankzij het 'meten en benoemen' van de hoogleraar als crimineel worden bestempeld. Of aan al die woonwagenbewoners, 'kampers' in Bovenkerks beledigende jargon, die niets met hennepteelt te maken hebben. Voor al deze mensen is er ��n lichtpuntje: gelukkig is hoogleraar Frank Onderbuik nu met pensioen.

Labels: , ,vrijdag 5 juni 2009

Een-twee
Het was een een-tweetje, met Pauw en Witteman als aangevers. De voormalige Minister van Volksgezondheid Hoogervorst (VVD) en de nationale hennepjager Max Daniel zaten naast elkaar aan tafel bij het journalistenduo. (...) Er werd veel gelachen daar aan die tafel. Een leuk programma met goedgebekte gasten, iedereen was blij, oude jongens krentenbrood. Een ideaal podium om in alle redelijkheid als verstandige mensen onder elkaar een omslagpunt in het denken van het Nederlandse volk te beginnen. Zo wordt je in de luren gelegd.
Arno Adelaars over deze Pauw & Witteman-uitzending, deze maand in EssensiE.

Vijftien jaar geleden begon de ellende volgens Max Daniel. Toen werd de kweek en handel minder prettig. Vijftien jaar geleden, even denken... (...) De kleine thuiskweker werd juist aangepakt. Een eenvoudig doelwit met direct resultaat. (...) Het risico om te kweken werd groter. En diegenen in onze maatschappij die professioneel met risico omgaan begonnen de kweek over te nemen. (...) Door nu te beweren dat wiet en zware criminaliteit bij elkaar horen, zoals Hoogervorst en Daniel doen, is voor het gemak vergeten dat het door hen zelf is veroorzaakt.
Arno Adelaars in dezelfde column.

Labels: , ,dinsdag 2 juni 2009

Te veel
De Raad van Europa, dat onder meer de rechten van de mens, de rechtstaat en democratie binnen Europa verdedigt, stelt dat er in naam van terrorismebestrijding te veel beperkende maatregelen worden genomen door Europese overheden. Vooral de media worden getroffen door steeds stringentere wetgeving, ingevoerd na de aanslagen op 11 september 2001. (...) Aidan White, algemeen secretaris van de European Federation of Journalists (EFJ) noemt het de hoogste tijd dat �schade aan burgerrechten wordt hersteld, veroorzaakt door de vlucht naar voren om terreur met wetten te bestrijden.
Villamedia.nl, vandaag.

Labels: , ,woensdag 13 mei 2009

Limburgs wietplan is gedoemd te mislukken
Artikel van Derrick Bergman. Tevens gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad.

Het deze week in Maastricht gepresenteerde plan 'Limburg trekt z'n grens' is al mislukt voordat het is ingevoerd. Door de weigering van justitieminister Hirsch Ballin om elk experiment met gereguleerde aanvoer van coffeeshops toe te staan, blijft het belangrijkste obstakel voor een werkelijk transparant systeem recht overeind staan.

Kern van het Limburgse plan is een verplicht pasjessysteem, registratie van elke aankoop en een maximale verkoophoeveelheid van drie gram cannabis per klant per dag. De coffeeshop wordt, in de woorden van de Maastrichtse burgemeester Leers, omgevormd van 'een open inrichting in een gesloten inrichting'. In totaal behelst het plan veertien maatregelen, waarvan de tiende politiek het meest omstreden is: �Aan een volledig transparante voordeur kan een transparante achterdeur gekoppeld worden. Door de coffeeshophouder tevens verantwoordelijk te maken voor de gemaximeerde teelt wordt deze gedecriminaliseerd. Bevoorrading en verkoop wordt vanuit de coffeeshop bedrijfsmatig verantwoord (o.a. ten opzichte van de Belastingdienst) en kwaliteitscontrole (in het belang van de volksgezondheid) wordt mogelijk.� Justitieminister Hirsch Ballin, bij de presentatie aanwezig met zijn collega ter Horst, torpedeerde dit voornemen in niet mis te verstane bewoordingen. �Wat betreft de achterdeur wil ik helder zijn dat het niet onze bedoeling is om nu ook een gedoogde hennepteelt in Nederland een plaats te geven via het openzetten van de achterdeur.�

De minister van justitie kiest er dus voor om de teelt en groothandel van cannabis volledig over te laten aan criminelen. Coffeeshophouders blijven verplicht zaken te doen, �n omzet te genereren, bij al dan niet georganiseerde criminelen. Productcontrole blijft onmogelijk, terwijl er in toenemende mate vervuilde en verzwaarde cannabis op de markt komt. Met dank aan de steeds draconischere opsporing en vervolging van cannabisteelt, waarvoor nu zelfs onbemande helicopters worden ingezet. Hirsch Ballin motiveert zijn afwijzing van experimenten met de achterdeur door te wijzen op internationale verdragen die het Nederland onmogelijk zouden maken cannabisteelt op welke manier dan ook te reguleren. Dit is lariekoek. De internationale verdragen bieden ook geen ruimte voor coffeeshops waar vrijelijk cannabis wordt verkocht en toch hebben we die al meer dan dertig jaar. Wie een beetje op de hoogte is van de ontwikkelingen in Amerika en de rest van de wereld, weet bovendien dat het wereldwijde totaalverbod op cannabis zijn langste tijd heeft gehad. Amerika telt anno 2009 meer coffeeshops dan Nederland, ruim duizend, alleen noemen ze die winkels daar anders: buyers clubs. Een kwart van de Amerikaanse bevolking heeft toegang tot deze clubs, die in dertien staten zijn toegestaan. De republikeinse gouverneur van Californi�, Arnold Schwarzenegger, heeft onderzoek aangekondigd naar legalisering en belasting van cannabis. Dit zou zijn staat naar schatting 1,3 miljard dollar accijns per jaar opleveren.

Terwijl de Amerikaanse president Obama heeft verklaard dat de 'war on drugs' een totale mislukking ('utter failure') is, gaat Nederland steeds verder het oorlogspad op. In plaats van in internationaal verband te werken aan het openbreken van de drugsverdragen voor wat betreft cannabis, voert het kabinet de druk steeds verder op. Het Limburgse pilot-project is nadrukkelijk bedoeld als model voor landelijk beleid: een verplichte wietpas voor alle Nederlanders, inclusief registratie �n opslag van alle gegevens over identiteit, aankopen en frequentie van het coffeeshopbezoek. Als het College Bescherming Persoonsgegevens met zo'n constructie akkoord zou gaan, is zij haar naam niet langer waardig. Maar zover zal het niet komen. Marc Josemans, voorzitter van de Vereniging Offici�le Coffeeshops Maastricht (VOCM), heeft al laten weten dat de verschillende maatregelen in het plan wat hem betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met andere woorden: geen regeling voor de achterdeur betekent geen medewerking van de coffeeshops aan het plan. Mocht het pasjesplan toch doorgaan, dan ligt voor de hand dat de drugstoerist zijn cannabis gaat kopen in andere provincies of bij Limburgse straatdealers, met alle overlast van dien. Op extra politiecapaciteit hoeven de Limburgse gemeenten echter niet te rekenen, verklaarde minister ter Horst bij de presentatie van 'Limburg trekt z'n grens'.

Toch is de oplossing voor de bestaande problemen rond cannabis en coffeeshops helemaal niet zo ingewikkeld. Op persoonlijke titel verklaarde Leers tijdens de presentatie dat hij 'gewoon voor liberalisering en regulering van dat spul is': 'Houd er mee op, met die onzin, als zoveel mensen dat gebruiken.' Hoe goed bedoeld Leers' nieuwe plan ook is, het is gedoemd om te mislukken. Criminele markten ontstaan en floreren door repressie en verbodsbepalingen. Of, zoals D66 Kamerlid Boris van der Ham het afgelopen zaterdag zei op Cannabis Bevrijdingsdag: �Door het huidige halfslachtige beleid in Nederland is een deel van de wietproductie in handen van de maffia en daar hoort die niet thuis. Net zoals ook de alcoholproductie niet in de handen van de maffia thuishoort.� Zolang deze simpele waarheid niet doordringt tot de Haagse beleidsmakers, blijft het coffeeshopbeleid hozen in een lekke boot.

Labels: , ,maandag 11 mei 2009

Nederwiet 2009
Filmpjes van de Cannabis Bevrijdingsdag, afgelopen zaterdag op het Museumplein te Amsterdam. Presentatie: D.C. Lama
Labels: , , ,zaterdag 9 mei 2009


woensdag 6 mei 2009

Pim zou het zo gerookt hebben
Ingezonden brief van Derrick Bergman in De Pers van vandaag.

Een kleine aanvulling op het artikel �Geert is geen Pim� (pagina 6, dinsdag): Pim Fortuyn wilde cannabis direct legaliseren en de fiscus laten profiteren van de winsten in deze lucratieve bedrijfstak. Uitroeien van cannabis noemde hij �utopisch� en bestrijding �absurd�. Geert Wilders� visie op cannabis is honderd procent tegenovergesteld; hij wil alle coffeeshops sluiten en de wietteelt �keihard aanpakken�.

De Partij voor de Vrijheid � what�s in a name? � is dus voorstander van een beleid dat een miljoen Nederlanders criminaliseert, echte criminelen de wind in de zeilen geeft en alle Nederlanders opzadelt met meer straathandel en overlast. Als hij durft te komen, is Wilders aanstaande zaterdag van harte welkom op Cannabis Bevrijdingsdag op het Museumplein in Amsterdam. Pim Fortuyn, die niet onder stoelen of banken stak dat hij zelf ook graag een jointje rookte, zou er zeker zijn geweest.

Labels: , ,vrijdag 1 mei 2009

Geen biet
Zoals meneer Aart is, zo is Aart Staartjes echt. Het interesseert hem niet of hij door zijn omgeving als een fatsoenlijk man wordt beschouwd. Hij rookt nu bijvoorbeeld jointjes, omdat zijn spieren dan wat meer ontspannen. Kan hem geen biet schelen, hij loopt de coffeeshop binnen: hallo, ik ben meneer Aart, ik wil graag een rode Libanon.
Sietse van der Hoek, biograaf van Aart Staartjes, in de Volkskrant van 28 april.

Labels: ,zaterdag 25 april 2009

9 mei: grootscheepse manifestatie op Museumplein Amsterdam
Cannabis Bevrijdingsdag 2009

Op zaterdag 9 mei vindt op het Amsterdamse Museumplein een grootscheepse manifestatie plaats rond cannabis. Verschillende organisaties hebben de handen ineengeslagen om een positief geluid te laten horen: tegen de betutteling, voor een eerlijk cannabisbeleid.

Het gedoogbeleid voor soft drugs ligt al een tijdje onder vuur. Hoewel in het regeerakkoord is vastgelegd dat dit beleid niet fundamenteel zou veranderen, neemt de repressie steeds verder toe. Het aantal coffeeshops is al gehalveerd, maar de politiek gaat door met 'coffeeshopje pesten' en het demoniseren van cannabis. Een eerder toegezegde en door de Kamer ondersteunde uitzonderingspositie voor coffeeshops binnen de tabakswet is door de huidige minister terug gedraaid. Het zogenaamde afstandscriterium is de zoveelste stok om de hond mee te slaan en nog meer coffeeshops te sluiten. Het succes van de scheiding van de markten voor soft en hard drugs en de sociale functie van de coffeeshop spelen in de discussie nauwelijks een rol. Daarom is het tijd voor Cannabis Bevrijdingsdag: een positief signaal naar de politiek, media en publiek.

De afbraak van het succesvolle Nederlandse soft drugsbeleid moet stoppen; de overheid moet de coffeeshops als bondgenoot beschouwen, niet als vijand. Ongeveer een miljoen Nederlanders gebruiken cannabis, slechts bij een fractie is sprake van problematisch gebruik. Zeker vergeleken met alcohol is de maatschappelijke en individuele schade van cannabis zeer gering. De organisaties achter Cannabis Bevrijdingsdag pleiten voor een verdere decriminalisering en normalisering, zodat de nadelige effecten van het huidige halfslachtige beleid structureel en rationeel aangepakt kunnen worden. Sluiting van alle coffeeshops, zoals voorgestaan door o.a. CDA en PVV, zal slechts leiden tot meer criminaliteit, straathandel, overlast en vervuilde cannabis.

Naast muziek van het Oercircus uit Breda en een informatiemarkt staan de volgende sprekers op het programma van Cannabis Bevrijdingsdag:

Nicole Maalst� (sociologe en auteur van Polderwiet)
Egbert Tellegen (hoogleraar milieukunde en auteur van Het utopisme van de drugsbestrijding)
August de Loor (oprichter van de stichting Adviesburo Drugs)
Freek Polak (psychiater, actief voor Stichting Drugsbeleid en ENCOD)
Wernard Bruining (oprichter van de eerste coffeeshop in Amsterdam en de eerste growshop van Nederland)

De Vereniging van Cannabis Consumenten zal bekend maken hoeveel handtekeningen zij heeft verzameld voor haar petitie aan VWS-minister Klink voor het behoud van de sociale functie van de coffeeshop. Daarnaast geeft een aantal surprise acts acte de pr�sence, waarvan we er al eentje kunnen verklappen: multi-instrumentalist Joost Belinfante, verantwoordelijk voor de legendarische Doe Maar-hit Nederwiet. De manifestatie wordt gepresenteerd door DC Lama en begint om 13.00 uur op het Museumplein, aan de zijde van het Rijksmuseum.

Cannabis Bevrijdingsdag wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door de volgende organisaties:
ENCOD (Europese coalitie voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid)
Cannabis College Amsterdam
VVCC (Vereniging van Cannabis Consumenten)
BCD (Bond van Cannabis Detaillisten)
VOC (Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod)
LOC (Landelijk Overleg Coffeeshopbonden)

Labels: , ,vrijdag 24 april 2009


Betutteling
Cannabisliefhebbers zijn de 'betutteling' van de overheid zat en laten van zich horen. Op 9 mei is het Museumplein in Amsterdam het decor van Cannabis Bevrijdingsdag, een initiatief van diverse organisaties die pleiten voor een �eerlijk cannabisbeleid�. De deelnemers vinden dat de overheid de coffeeshops als bondgenoot moet beschouwen. Ze willen een einde aan de afbraak van het Nederlandse softdrugsbeleid, schrijven ze donderdag in een verklaring. De Cannabis Bevrijdingsdag moet een positief geluid laten horen. Diverse sprekers en muzikanten treden op.
De Telegraaf, gisteren. (Ook te beluisteren!)

Labels: , ,vrijdag 27 maart 2009

Wil de helft van de Amsterdammers echt van de coffeeshops af?
CDA-voorzitter Peter van Heeswijk zegt in de Volkskrant van 21 maart dat de helft van alle Amsterdammers van de coffeeshops af wil. Maar is dat wel echt zo?
Door Derrick Bergman

Van Heeswijk's uitspraken vervulden mij met verbazing, maar het stond er toch echt: �Uit een onderzoek blijkt dat de helft van de Amsterdammers schoon genoeg heeft van het romantische beeld van coffeeshops. Als een relikwie van de flowerpowerperiode. De helft van de Amsterdammers is het hartstikke beu.� Na twee mailtjes wilde de CDA-voorzitter zijn bron wel noemen: een enqu�te onder 405 Amsterdammers, in november 2007 uitgevoerd door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente, in opdracht van de CDA-fractie. Het onderzoek bestond uit vijf vragen. Vraag drie luidde: Moet het gedoogbeleid omtrent softdrugs worden afgeschaft? Hierop antwoordde 28 procent van de ondervraagden met ja en 66 procent met nee. De vraag of het drugsbeleid van de gemeente Amsterdam strenger moet worden, werd door 39 procent bevestigend beantwoord.

Hoe kan van Heeswijk op basis van dit onderzoek nu claimen dat de helft van de Amsterdammers de coffeeshops 'hartstikke beu' is? Door een specifieke vraag uit het onderzoek te veralgemeniseren: Vindt u dat coffeeshops in een straal van 250 meter rond scholen gesloten moeten worden? Op die vraag antwoordde 65 procent bevestigend. Zo komt van Heeswijk tot zijn conclusie, waar hij dan zelf de interpretatie bij verzint over 'het romantische beeld van de coffeeshops als een relikwie van de flowerpowerperiode'. Wie, zoals van Heeswijk, terug wil naar de tijd van huis- en straatdealers, wie honderdduizenden Nederlanders wil criminaliseren en de realiteit wil ontkennen, is een relikwie van ver v��r de flowerpowerperiode. 'Criminelen zijn trots op het CDA' concludeerde Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, tijdens het Cannabis Tribunaal in Den Haag. �Want door het CDA en de andere partijen die het gedoogbeleid willen be�indigen zijn criminelen in staat crimineel te zijn, in de zwarte wereld hun werk te doen, enorme winsten te maken, de prijzen zelf te bepalen en dood en verderf te zaaien.�

Peter van Heeswijk mag best pleiten tegen coffeeshops en het gedoogbeleid, maar hij moet niet liegen over het aantal Amsterdammers dat het met hem eens is. Amsterdammers weten heel goed dat coffeeshops veel meer voor- dan nadelen hebben voor de stad. Ze begrijpen ook dat een verbod op coffeeshops een explosie van overlast zal veroorzaken. Dat blijkt wel uit het antwoord op de eerste vraag van het onderzoek: bent u voor of tegen het verbod op de verkoop van paddo's? Slechts 31 procent van de Amsterdammers blijkt voorstander van dit verbod. Maar die uitkomst heeft van Heeswijk wijselijk verzwegen.

Derrick Bergman is journalist en fotograaf en redacteur van maandblad EssensiE.

Labels: , , , ,maandag 23 maart 2009

Wij, de Vereniging Voor Cannabis Consumenten,
constateren
dat sinds 1 juli 2008 er een rookverbod voor de horeca is, waardoor het ook niet meer mogelijk is om op de traditionele manier cannabis met tabak te roken in de coffeeshop. Dit zorgt ervoor dat coffeeshops aan het veranderen zijn en hun sociale functie aan het verdwijnen is.

en verzoeken
om de coffeeshops alsnog de uitzonderingspositie te geven die in 2003 (motie-Kant/Schippers 29200 XVI nr. 61, TK 31 2176-2177) al was toegezegd, zodat hun sociale functie behouden kan blijven.

Onderteken deze petitie
www.vvcannabisconsumenten.nl

Labels: ,
Never wise
Afgelopen week kwamen de EU en de VN met een rapport over tien jaar 'war on drugs'. (...) De effecten? Drugsgebruik is niet afgenomen, net als het aantal verslaafden, en er gaat naar schatting wereldwijd driehonderd miljard om in drugshandel. Op veel gebieden is de schade alleen maar toegenomen. Maar: we gaan op dezelfde voet verder, verklaarden de VN.
Vrij Nederland, afgelopen week.

Labels: ,maandag 16 maart 2009

De verzinsels van Max Daniel
In de rubriek Ongeredigeerde ingezonden stukken van Derrick Bergman, zijn ongepubliceerde reactie op het artikel 'Vietnamezen mogelijk spil Europese wietteelt' in de Volkskrant van 20 februari en de rubriek van Ombudsman Thom Meens hierover d.d. 28 februari.

Terecht zet Ombudsman Thom Meens grote vraagtekens bij het artikel 'Vietnamezen mogelijk spil Europese wietteelt'. De enige met name genoemde bron van dit tendentieuze verhaal is Max Daniel, hoofd van de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. Het is niet voor het eerst dat Daniel een journalist voor zijn karretje weet te spannen met ongefundeerde verdachtmakingen.

Max Daniel weet hoe hij in de publiciteit moet komen: een paar maanden terug publiceerde NRC/Handelsblad een paginagroot interview, waarin hij een hele reeks ongefundeerde verdachtmakingen uitte. Zo 'weet' Daniel dat 'ten minste 80 procent' van de in Nederland gekweekte wiet bestemd is voor de export en dat wiet kweken alleen mogelijk is met 'goede apparatuur'. Nog zo'n verzinsel: de wietkweker moet er tegenwoordig voor zorgen dat de planten 'al in vier weken tot rijping komen'. Wie ook maar iets weet van wietteelt, zal hartelijk lachen om dergelijke onwaarheden. Toch nemen journalisten van kwaliteitskranten als de Volkskrant en NRC/Handelsblad deze claims klakkeloos over. De Ombudsman laakt de berichtgeving over de vermeende Vietnamese betrokkenheid bij wietteelt, omdat daarmee in Nederland wonende Vietnamezen worden gestigmatiseerd. Dat is een nobele motivatie, die echter voorbij gaat aan de werkelijke oorzaak van deze journalistieke uitglijder: het succesvolle pr.-offensief van politie en justitie om de cannabisbranche in een kwaad daglicht te stellen.

Moraal van het verhaal van Daniel c.s.: de kleinschalige 'zolderkweker' is uitgestorven en de wietteelt is overgenomen door keiharde criminele bendes, die zich ook met wapenhandel, mensenhandel en gedwongen prostitutie bezig houden. Oh ja, en ze laten 'kindslaven' hun wiet knippen, zoals de Volkskrant meldde in het artikel over de Vietnamezen. Journalisten schrijven dit soort smeu�ge verhalen graag op, maar vertellen er nooit bij dat het aanpakken van kleinschalige kwekers specifiek overheidsbeleid is. Vanaf 2000 zijn honderden kleine kwekers hun huizen uitgezet en door woningbouwverenigingen op zwarte lijsten geplaatst. Vanwege een paar hennepplanten zijn hele gezinnen dakloos gemaakt. Willens en wetens is het fijnmazige systeem van thuiskwekers die de koffieshops bevoorraadden de nek omgedraaid. Tegelijkertijd werd ruim baan gegeven aan grootschalige kwekers, die er doorgaans heel andere normen en waarden op nahouden dan hun voorgangers. Resultaat: de prijzen stegen, de kwaliteit daalde, versnijding en vervuiling van wiet deden hun intrede en het geweld rond teelt en handel nam toe.

De overheid koos expliciet voor deze desastreuze koers, onthulde de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Handhaven en gedogen' (2005). Citaat: �Hennepteelt waarvan geen overlast uitgaat (met name de � soms zeer bedrijfsmatig georganiseerde- teelt in loodsen en op industrieterreinen) krijgt geen prioriteit.� Met andere woorden: de politie heeft zorgvuldig de weg vrij gemaakt voor de grote kwekers door de kleintjes te elimineren, om nu te klagen dat de teelt gedomineerd wordt door grote kwekers. Keer op keer miskennen journalisten dat de stellige uitspraken over wietteelt van mensen als Max Daniel per definitie speculatief zijn: zolang de overheid regulering van die teelt tegenhoudt, blijven we aangewezen op schattingen, extrapolaties en 'bronnen van horen zeggen', zoals de Ombudsman het formuleert. Wat daarbij opvalt is dat media onevenredig veel aandacht geven aan woordvoerders van politie, justitie en politiek. Kenmerkend is de volledige publicitaire windstilte rond het Cannabis Tribunaal in Nieuwspoort, Den Haag, eind vorig jaar. Twee dagen lang debatteerden wetenschappers, deskundigen uit de cannabisbranche, activisten en een enkele politicus over cannabis. De Volkskrant liet verstek gaan, zoals vrijwel alle media. Misschien omdat genuanceerde, feitelijke informatie slechter verkoopt dan sensationele verzinsels?

Derrick Bergman is journalist en fotograaf en redacteur van maandblad EssensiE.

Labels: , ,zaterdag 14 maart 2009

krOM redeneren
Eigenaren van grote coffeeshops geven volgens het Openbaar Ministerie per definitie leiding aan een criminele organisatie. Dit valt af te leiden uit de aanklacht tegen coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Doordat de coffeeshop grote hoeveelheden softdrugs nodig had, stimuleerde eigenaar Meddy Willemsen de illegale wietteelt, zo redeneert het Openbaar Ministerie (OM) volgens ingewijden. Om die reden wordt hij verdacht van het �leiden van een criminele organisatie�, zoals in het strafdossier staat.
NRC, vandaag.

Labels: ,vrijdag 13 maart 2009

Cannabis Bevrijdingsdag
Zaterdag 2 mei vindt de jaarlijkse - wereldwijde - Cannabis Mars plaats. Dit jaar vindt de Cannabis Bevrijdingsdag plaats op het Museumplein. (...) De volgende sprekers hebben - onder voorbehoud - al toegezegd: Simon Vinkenoog, Egbert Tellegen, Wernard Bruining, August de Loor, Freek Polak en Gerben Hellinga.
EssensiE.nl. Zie ook www.globalmarijuanamarch.org

Labels: ,woensdag 17 december 2008

Kweektips voor Radio 1
Thuisteler D.C. Lama werd vanavond ge�nterviewd in BNN Today op Radio 1 over onderstaand bericht. Lama gaf tips om je planten zo groot mogelijk te krijgen. De uitzending is terug te luisteren via deze link (ga naar 43 minuten).

(N.B.: D.C. Lama is geen bestuurslid van Stichting Legalize! meer en als je z'n naam dan toch op z'n Engels wilt uitspreken, zeg dan: They Say Lama.)

Thuistelers
Thuistelers moeten ervan kunnen uitgaan dat ze niet worden vervolgd als ze maximaal vijf wietplanten hebben. De grootte van de hennepplanten doet er niet toe. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch woensdag besloten in een hoger beroep dat tegen een Udens echtpaar was aangespannen omdat justitie duidelijkheid wilde.
De Volkskrant, vandaag.

Labels: , ,