zaterdag 30 mei 2009

Donderdag 4 juni

www.minderbrussel.nl

Labels:
Kwetsbaar tasten in het duister
Zij (AIVD'ers - DCL) mogen betrokken raken bij strafbare feiten, in verschillende strafrechtelijke gradaties. Dat is kwetsbaar. Maar het is niet duidelijk onder wiens regie dat gebeurt. Die van de dienst? Het Openbaar Ministerie? De landelijke officier voor terreurbestrijding? Dat is niet geregeld. (...) Bij de AIVD moet hierover duidelijkheid komen. Anders is het tasten in het duister. (...) Vlak na de moord (op Theo van Gogh - DCL) vroeg de Tweede Kamer zich af of die moord voorkomen had kunnen worden. Toenmalig minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) heeft bezworen dat er geen sprake was van tekortkomingen bij zijn dienst. Dat hebben wij onderzocht en wij kwamen tot de conclusie dat er wel degelijk sprake is geweest van tekortkomingen.
Irene Michiels van Kessenich, scheidend voorzitter van de Commissie Toezicht betreffende Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, vandaag in NRC.

Labels:maandag 25 mei 2009

Labels:donderdag 21 mei 2009

Neuzige Tony & de Roffe Ponyclub
Het optreden van Neuzige Tony & de Roffe Ponyclub (fet. Koning Pony de Iste) van afgelopen vrijdag in OT 301 is nu als mp3 te downloaden via deze link (deel 1, begint na enkele minuten) en deze link (deel 2) gratis te downloaden. Straight outta Slagharen: Niet repeteren, spelen!

Labels: ,woensdag 20 mei 2009

Feest op de planeet
Gisteravond sloot D.C. Lama -voor de laatste keer dit seizoen- weer de Open Bak van Theater de Engelenbak af met een actuele tekst op het nummer 'Feest op de planeet'. De tekst luidde:

Somalische piraten hebben het hier goed naar hun zin,
Misschien moeten ze eens naar Someren en daar de kassen in.
De Tamil Tijgers zijn verslagen, Sri Lanka moordt ze allen uit.
Ja, maar dat is genocide, roept de Dierenbescherming luid.

Maxima werd 38 en had haar ouders op bezoek.
Gelukkig baarde zij slechts dochters, een zoon raakt dan nog wel eens zoek.
Het Koningshuis koste vorig jaar 119 miljoen.
Dit jaar moeten we het al met 8 mensenlevens doen.

Refrein
�t was weer een fijne week op aarde
zo�n week die je niet snel vergeet
en wie het nog weet
die mag het zeggen


Douze points voor de homo�s, die voor hun rechten demonstreerden.
Zero points voor Medvedev die dat niet tolereerde.
Kijk, en dat zijn is nou een vriend van onze minister-president.
Als je protest hard neer kunt knuppelen ben je pas echt een echte vent!

Zo slijmt ie bij de Chinezen en schijt ie op iedereen uit Tibet.
Weigert de Dalai Lama te ontmoeten, die uit zijn thuisland is gezet.
Want die Lama heeft geen gas of goedkope arbeidskrachten.
Dus Balkenende�s sympathie gaat niet naar wie om vrijheid smachten.

Refrein

De economie slinkt heftig tot het niveau van 2006.
Dat jaar herinner ik mij goed. Ja, dat was niet al te best.
Toen had ik 5 % minder geld, dat scheelt echt een hele duit,
Want je mocht nog roken in caf�s en dus ging ik veel vaker uit.

Dat mag nu ook weer van de rechter, maar van de minister mag dat niet.
Nou moet je zelfs een pasje hebben voor een heel klein beetje wiet.
Dan kom je in een database en nooit meer dan een gram of drie.
Zap mij maar snel weer twee jaar terug en fuck die hele economie.

Refrein 2x

Labels:maandag 18 mei 2009

Oranje huis
Kort verhaal van D.C. Lama voor de EssensiE van mei 2009

Het WK-voetbal van 1990 was in aantocht en de oranjegekte bereikte langzaam mijn irritatiegrens. Twee jaar eerder had ik er nog zelf aan meegedaan, maar sinds ik op de zondagavond had moeten kiezen tussen Studio Sport en Firma Onrust, het enige televisieprogramma waar nog wel eens aandacht werd besteed aan Hip Hop, had ik voetbal uit mijn leven gebannen en viel het mij pas op hoe infantiel de mensheid daar van werd. Het was enkele maanden voor ik op kamers zou gaan wonen, zoals mijn oudere broer al twee jaar eerder naar Rotterdam was vertrokken. Daar woonde hij met enkele vrienden in een huis dat op het punt stond gesloopt te worden. Ook zij waren door de massapsychose ge�nfecteerd. Mijn vader had hem aan de telefoon gesproken en vertelde dat ze bezig waren de voorkant van hun huis oranje te schilderen. Ik besloot mijn broer te bellen en kreeg zijn huisgenoot Luuk aan de lijn.

�Je spreekt met Herman Kersenbrood van het Algemeen Dagblad,� sprak ik met ietwat verbogen stem. �Ik reed zojuist bij jullie in de straat en zag dat jullie bezig waren de buitenkant oranje te schilderen. Is dat vanwege het WK?� Luuk was blij verrast dat de pers dit zo snel had opgemerkt en vertelde met plechtige stem wat voor goede supporters zij waren: zij stonden pal achter de spelers! �Het leek me wel iets voor de krant,� loog ik verder. �En ik heb het er net met mijn hoofdredacteur over gehad, en die denkt zelfs aan een foto voor de voorpagina.� Luuk kon zijn vreugde nu niet meer voor zichzelf houden en informeerde zijn huisgenoten bij hem in de kamer. Een luid gejuich klonk door de telefoon. Het enthousiasme bemoeilijkte zelfs mijn gesprek met Luuk, die zijn vrienden dan ook streng tot kalmte maande, omdat hij meneer de journalist zo niet meer kon verstaan.

�Ik heb al een fotograaf geregeld, maar die is nog even een spoedje op de Van Brienenoordbrug aan het schieten,� verzon ik verder: �Een ongelukje met een vrachtwagen geloof ik. Is het goed als hij over een uurtje langskomt?� Alsof mijn vraag door heel de kamer had geklonken, hoorde ik een luid �Ja, natuurlijk!!!� Ik legde uit dat het voor de foto misschien mooier was als het huis nog niet helemaal af was, zodat de foto kon worden genomen als ze er nog mee bezig waren. Ook dat was geen enkel probleem: ze zouden het werk onmiddellijk staken en in de tussentijd wel een biertje drinken.

Een uurtje later belde ik weer, maar dit keer onder mijn eigen naam. Aan het rumoer in de kamer te horen was er inderdaad al flink wat bier doorheen ging. Ouders, vrienden en iedereen die maar belde, was al op de hoogte gebracht van de aanstaande faam van het studentenhuis. Ook ik kreeg het verhaal van Luuk direct te horen: �Er komt hier straks een fotograaf van het AD en wij komen op de voorpagina!!!� Mijn enthousiasme liet te wensen over: �Wat een kwaliteitskrant is dat toch.� Volgens Luuk was het duidelijk dat ik jaloers was, zielig jaloers zelfs. �Werden jullie dan gebeld door Herman Kersenbrood?� wilde ik weten. Ook hierin meende Luuk cynisme te herkennen; het was bovendien niet waar, want hij wist de naam niet meer. �Jawel,� drong ik aan: �Dat moet Herman Kersenbrood zijn geweest.� Terwijl Luuk liet merken geen zin in mijn gezeik te hebben, riepen zijn huisgenoten op de achtergrond dat de lijn nu vrij moest blijven, aangezien de journalist ieder moment kon komen. Luuk moest sowieso nog snel de trui van zijn studentenhuis aantrekken, want het moest natuurlijk wel duidelijk zijn dat wie de mensen op de foto waren. �Waarom weet je dat dan zo zeker?� wilde Luuk besluiten. En vlak voordat het massale gevloek door de lijn klonk, antwoordde ik: �Omdat ik die naam wel vaker gebruik als ik een grap uithaal.�


vrijdag 15 mei 2009

Labels:donderdag 14 mei 2009Vrijdagavond
Neuzige Tony & De Roffe Ponyclub fet. D.C. Lama in OT 301

Labels: ,woensdag 13 mei 2009

Limburgs wietplan is gedoemd te mislukken
Artikel van Derrick Bergman. Tevens gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad.

Het deze week in Maastricht gepresenteerde plan 'Limburg trekt z'n grens' is al mislukt voordat het is ingevoerd. Door de weigering van justitieminister Hirsch Ballin om elk experiment met gereguleerde aanvoer van coffeeshops toe te staan, blijft het belangrijkste obstakel voor een werkelijk transparant systeem recht overeind staan.

Kern van het Limburgse plan is een verplicht pasjessysteem, registratie van elke aankoop en een maximale verkoophoeveelheid van drie gram cannabis per klant per dag. De coffeeshop wordt, in de woorden van de Maastrichtse burgemeester Leers, omgevormd van 'een open inrichting in een gesloten inrichting'. In totaal behelst het plan veertien maatregelen, waarvan de tiende politiek het meest omstreden is: �Aan een volledig transparante voordeur kan een transparante achterdeur gekoppeld worden. Door de coffeeshophouder tevens verantwoordelijk te maken voor de gemaximeerde teelt wordt deze gedecriminaliseerd. Bevoorrading en verkoop wordt vanuit de coffeeshop bedrijfsmatig verantwoord (o.a. ten opzichte van de Belastingdienst) en kwaliteitscontrole (in het belang van de volksgezondheid) wordt mogelijk.� Justitieminister Hirsch Ballin, bij de presentatie aanwezig met zijn collega ter Horst, torpedeerde dit voornemen in niet mis te verstane bewoordingen. �Wat betreft de achterdeur wil ik helder zijn dat het niet onze bedoeling is om nu ook een gedoogde hennepteelt in Nederland een plaats te geven via het openzetten van de achterdeur.�

De minister van justitie kiest er dus voor om de teelt en groothandel van cannabis volledig over te laten aan criminelen. Coffeeshophouders blijven verplicht zaken te doen, �n omzet te genereren, bij al dan niet georganiseerde criminelen. Productcontrole blijft onmogelijk, terwijl er in toenemende mate vervuilde en verzwaarde cannabis op de markt komt. Met dank aan de steeds draconischere opsporing en vervolging van cannabisteelt, waarvoor nu zelfs onbemande helicopters worden ingezet. Hirsch Ballin motiveert zijn afwijzing van experimenten met de achterdeur door te wijzen op internationale verdragen die het Nederland onmogelijk zouden maken cannabisteelt op welke manier dan ook te reguleren. Dit is lariekoek. De internationale verdragen bieden ook geen ruimte voor coffeeshops waar vrijelijk cannabis wordt verkocht en toch hebben we die al meer dan dertig jaar. Wie een beetje op de hoogte is van de ontwikkelingen in Amerika en de rest van de wereld, weet bovendien dat het wereldwijde totaalverbod op cannabis zijn langste tijd heeft gehad. Amerika telt anno 2009 meer coffeeshops dan Nederland, ruim duizend, alleen noemen ze die winkels daar anders: buyers clubs. Een kwart van de Amerikaanse bevolking heeft toegang tot deze clubs, die in dertien staten zijn toegestaan. De republikeinse gouverneur van Californi�, Arnold Schwarzenegger, heeft onderzoek aangekondigd naar legalisering en belasting van cannabis. Dit zou zijn staat naar schatting 1,3 miljard dollar accijns per jaar opleveren.

Terwijl de Amerikaanse president Obama heeft verklaard dat de 'war on drugs' een totale mislukking ('utter failure') is, gaat Nederland steeds verder het oorlogspad op. In plaats van in internationaal verband te werken aan het openbreken van de drugsverdragen voor wat betreft cannabis, voert het kabinet de druk steeds verder op. Het Limburgse pilot-project is nadrukkelijk bedoeld als model voor landelijk beleid: een verplichte wietpas voor alle Nederlanders, inclusief registratie �n opslag van alle gegevens over identiteit, aankopen en frequentie van het coffeeshopbezoek. Als het College Bescherming Persoonsgegevens met zo'n constructie akkoord zou gaan, is zij haar naam niet langer waardig. Maar zover zal het niet komen. Marc Josemans, voorzitter van de Vereniging Offici�le Coffeeshops Maastricht (VOCM), heeft al laten weten dat de verschillende maatregelen in het plan wat hem betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met andere woorden: geen regeling voor de achterdeur betekent geen medewerking van de coffeeshops aan het plan. Mocht het pasjesplan toch doorgaan, dan ligt voor de hand dat de drugstoerist zijn cannabis gaat kopen in andere provincies of bij Limburgse straatdealers, met alle overlast van dien. Op extra politiecapaciteit hoeven de Limburgse gemeenten echter niet te rekenen, verklaarde minister ter Horst bij de presentatie van 'Limburg trekt z'n grens'.

Toch is de oplossing voor de bestaande problemen rond cannabis en coffeeshops helemaal niet zo ingewikkeld. Op persoonlijke titel verklaarde Leers tijdens de presentatie dat hij 'gewoon voor liberalisering en regulering van dat spul is': 'Houd er mee op, met die onzin, als zoveel mensen dat gebruiken.' Hoe goed bedoeld Leers' nieuwe plan ook is, het is gedoemd om te mislukken. Criminele markten ontstaan en floreren door repressie en verbodsbepalingen. Of, zoals D66 Kamerlid Boris van der Ham het afgelopen zaterdag zei op Cannabis Bevrijdingsdag: �Door het huidige halfslachtige beleid in Nederland is een deel van de wietproductie in handen van de maffia en daar hoort die niet thuis. Net zoals ook de alcoholproductie niet in de handen van de maffia thuishoort.� Zolang deze simpele waarheid niet doordringt tot de Haagse beleidsmakers, blijft het coffeeshopbeleid hozen in een lekke boot.

Labels: , ,maandag 11 mei 2009

Nederwiet 2009
Filmpjes van de Cannabis Bevrijdingsdag, afgelopen zaterdag op het Museumplein te Amsterdam. Presentatie: D.C. Lama
Labels: , , ,zaterdag 9 mei 2009


vrijdag 8 mei 2009

EssensiE nummer 143
De nieuwe EssensiE (nummer 143, mei 2009) is uit en verkrijgbaar in de betere coffee-, grow- en smartshops. Met daarin veel aandacht voor de Cannabis Bevrijdingsdag op zaterdag 9 mei aanstaande, vanaf 13.00 uur op het Museumplein te Amsterdam (presentatie: D.C. Lama). En de duidelijke oproep: Komt allen!

Uiteraard veel kweektips en cannabisnieuws (zoals de maandelijkse knipselservice), zoals de laatste tijd gebruikelijk: veel korte nieuwsberichten (Ab Klink verbiedt zus, de branche introduceert zo), over cannabisinctuur, over het (hopelijk tijdelijke) einde van Reggae Sundance door Derrick Bergman (hij schreef het artikel, maar maakte geen einde aan het festival!), een opinie-artikel van Gerben Hellinga, een stuk over de testkit voor cannabis, de situatie voor coffeeshops in Den Haag, een artikel uit The Economist met de veelzeggende titel "Legaliseren minst slechte oplossing", het stuk "Wil de helft van de Amsterdammers echt van de coffeeshops af?", een onderzoek naar de houding van toeristen t.o.v. coffeeshops (duh!) en een interview met de heer Melvin Manhoef.

Uiteraard de columns van D.C. Lama (het verhaal "Oranje Huis"); Simon Vinkenoog; Def P; Arno Adelaars; Mo el-Fers; Snean en -terug van weggeweest- Giel Beelen.

Verder: Ger de Zwaan, de gratis adversensies, muziekrecensies en festivaltips. Uiteraard ontbreken ook de brancheberichten van het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten, de Stichting Rokersbelangen en de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops niet.

Een jaarabonnement op maandblad EssensiE kost slechts 36 euro (65 euro voor het buitenland) en kan geregeld worden via een telefoontje naar (023) 5431143 of een mailtje naar info@essensie.nl

Labels:woensdag 6 mei 2009

Pim zou het zo gerookt hebben
Ingezonden brief van Derrick Bergman in De Pers van vandaag.

Een kleine aanvulling op het artikel �Geert is geen Pim� (pagina 6, dinsdag): Pim Fortuyn wilde cannabis direct legaliseren en de fiscus laten profiteren van de winsten in deze lucratieve bedrijfstak. Uitroeien van cannabis noemde hij �utopisch� en bestrijding �absurd�. Geert Wilders� visie op cannabis is honderd procent tegenovergesteld; hij wil alle coffeeshops sluiten en de wietteelt �keihard aanpakken�.

De Partij voor de Vrijheid � what�s in a name? � is dus voorstander van een beleid dat een miljoen Nederlanders criminaliseert, echte criminelen de wind in de zeilen geeft en alle Nederlanders opzadelt met meer straathandel en overlast. Als hij durft te komen, is Wilders aanstaande zaterdag van harte welkom op Cannabis Bevrijdingsdag op het Museumplein in Amsterdam. Pim Fortuyn, die niet onder stoelen of banken stak dat hij zelf ook graag een jointje rookte, zou er zeker zijn geweest.

Labels: , ,dinsdag 5 mei 2009

Verhoudingen
Gisteren stonden we stil bij de mensen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog en dan hebben we nog die heel zwarte dertigste april gehad.
Burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen (VVD), vandaag.

Labels:zondag 3 mei 2009

Maar wel met Hu Jintao
In lijn met de oprechte en consistente steun in de afgelopen jaren voor zijn vreedzame strijd voor mensenrechten in Tibet, heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer besloten de Dalai Lama in een openbare zitting te ontvangen. In schril contrast staat de houding van onze regering, die ondanks twee moties van de Tweede Kamer, waarvan een onlangs op 22 april j.l., wil onze premier geen uitsluitsel geven omtrent een mogelijke ontmoeting met de Dalai Lama. Wij vinden deze houding zeer teleurstellend. Daarnaast hebben wij afgelopen week in zijn offici�le reactie op Kamervragen gemerkt dat onze minster van Buitenlandse Zaken de status van zijn �ontmoeting� met de Dalai Lama in strijd met internationale standpunten en de door Nederlandse regering tijdens eerdere bezoeken ingenomen standpunten terugbrengt tot een religieuze priv� ontmoeting. Dit is onacceptabel.
International Campaign for Tibet. Stuur via hier een kaartje aan JP de MP.

Labels: ,
Zone 5300 nummer 85
De voorjaarseditie 2009 van Zone 5300 ligt weer in de winkel en kost slechts � 5,75.

Met daarin uiteraard De Laatste plaats voor D.C. Lama (het verhaal 'Positief') en verder onder vele anderen:

Een verhaal van de productieve jonge Franse striptekenares Tanxxx; een klassiek Japans spookverhaal van de Duitse horrorfans Wittek en Sven Taucke; een interview met Klaas Verplancke; een kijkje in het schetsboek van Typex; een gloednieuwe strip van Ckoe; een miniboekje van Jan Vriends' Cowboy John; een interview met Bob White van The Milk & Honey Band; aandacht voor de bleekschetenfunk van The Whitest Boy Alive, de Franse electropop van DAT Politics en psychoactieve planten van Zu; Wasco; Floor de Goede; Michiel van de Pol; Kim Duchateau; Maaike Hartjes; Theo van den Boogaard; Stefan Nieuwenhuis; Pieter De Poortere; Farida Laan; Mr. Mack; Sandra de Haan; Jill Roikonen; een kort verhaal van Erwin van Leeuwen; Jeroen Jager; Michiel van de Pol; Waa; Nozzman; Rob van Barneveld; Agribald; Otto...

Je kunt hier een exemplaar bestellen, of eerst spieken in ��n van deze winkels.

Labels:vrijdag 1 mei 2009

Geen biet
Zoals meneer Aart is, zo is Aart Staartjes echt. Het interesseert hem niet of hij door zijn omgeving als een fatsoenlijk man wordt beschouwd. Hij rookt nu bijvoorbeeld jointjes, omdat zijn spieren dan wat meer ontspannen. Kan hem geen biet schelen, hij loopt de coffeeshop binnen: hallo, ik ben meneer Aart, ik wil graag een rode Libanon.
Sietse van der Hoek, biograaf van Aart Staartjes, in de Volkskrant van 28 april.

Labels: ,