vrijdag 5 oktober 2007

Participatie
Uitgerekend deze regering gaat er zo ongelofelijk prat op dat zij contact zoekt met de burgers: ze hebben 100 dagen lang in de bus gezeten en door het land getourd, we hebben een participatietop gehad, we hebben een kindertop gehad, we hebben ik weet niet wat allemaal gehad... en dan juist op het punt waar een cruciaal belang voor de burger ligt, zouden ze de burger daar niet bij willen betrekken. Dat kan ik dus niet volgen.
Geert Dales (VVD), gisteravond in Pauw en Witteman.

Labels:zaterdag 29 september 2007

Moraal
Kabinet wil andere seksuele moraal voor jongeren.
Kop NRC, vandaag..

Labels: ,maandag 27 augustus 2007

Wettelijke mogelijkheden
Ik denk dat elke dictator zijn vingers af zou likken bij de huidige wettelijke mogelijkheden om je in te laten met de privacy van burgers. Dat het tot nu toe op kleine schaal gebeurt, betekent niet dat de mogelijkheden tot misbruik niet op de loer liggen.
Advocaat Bart Nooitgedagt, Wordt vervolgd september 2007

Labels: , ,vrijdag 17 augustus 2007

Spruitjes
Alle verwijzingen naar het individu zijn uit het Regeerakkoord geschrapt. Ministers geven eerlijk toe dat ze achter de voordeur willen kijken. Het huidige kabinet schaamt zich er niet voor dat het een sturende factor wil zijn in het leven van Nederlanders. (...) Terwijl Rouvoet met afschuw roept dat hij het woord 'spruitjeslucht' niet meer kan horen, willen hij en zijn collega's het liefst controleren of er daadwerkelijk spruitjes worden gegeten.
Mark Rutte, deze week in Elsevier.

Labels: ,zondag 15 juli 2007

Werkgelegenheid
Door de zondeval is het paradijs voor ons gesloten. (...) Het gevolg van de zondeval is, volgens Genesis, dat we nu verder in het zweet ons aanschijns ons dagelijks brood moeten verdienen. Derhalve: werkgelegenheid. In die zin is ook het terrein van Sociale Zaken begonnen met de zondeval. Overigens: zelf vind ik altijd dat mensen die ervan uitgaan dat alle mensen ten kwade geneigd zijn maar tot het goede in staat, een optimistische levenshouding hebben. Het valt redelijk vaak mee.
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner, dit weekend in NRC.

Labels: ,zaterdag 2 juni 2007

Ontwikkeling van bewustzijn
Jan Peter Balkenende en Andr� Rouvoet hebben elke verwijzing naar het maatschappelijk belang van individuele ontplooiing uit het regeerakkoord geschrapt. (...) 'Mijn opvatting is dat individualisering in principe ontwikkeling is van het bewustzijn. Zo beschouwd is het niet logisch om ervan uit te gaan dat het uitloopt op losbandigheid en onverschilligheid. Het logische vervolg is dat een beter ontwikkeld persoonlijk bewustzijn leidt tot aanvaarding van meer verantwoordelijkheid voor het geheel. Dat resoneerde dus niet.'
Interview met oud-informateur Herman Wijffels in de Volkskrant, vandaag.

Labels:maandag 21 mei 2007

Toezegging
Ja, dat (de situatie in de Utrechtse wijk Kanaleneiland-DCL) lijkt me ook ernstig. En dat zeg ik dan bij deze toe: ik ga graag een keer mee door Kanaleneiland, dan kan je me laten zien waar het (geld-DCL) verkeerd terecht komt en waar het terecht zou moeten komen.
Minster van Financi�n Wouter Bos na honderd dagen lummelen in het land, vanavond in Knevel en Van den Brink ("U kunt dit programma nabestellen via de EO-Shop").

Labels:donderdag 17 mei 2007

Relatief de grootste
Voor Nederland zijn de kosten van de missie naar Uruzgan bijzonder hoog. In december 2005 werden deze nog op 240 � 320 miljoen euro geraamd. Inmiddels is volgens de laatste opgave dit bedrag ongeveer verdubbeld tot 540 � 580 miljoen euro. Wie denkt dat het hierbij zal blijven, is een grote optimist. (...) Na de Verenigde Staten (12.000), het Verenigd Koninkrijk (6.300), Duitsland (3.000), Canada (2.500), Itali� (1.950) en Frankrijk (1.900) is Nederland (1.750) de zevende troepenleverancier aan ISAF. Nederland levert hiermee relatief verreweg de grootste bijdrage van de NAVO-lidstaten aan ISAF.
Kees Homan, generaal-majoor der mariniers b.d. en verbonden aan het instituut Clingendael, woensdag in de Volkskrant.

Nederlandse inlichtingenofficieren hebben in Zuid-Irak met een stroomstok gedetineerden verhoord. (...) Een luitenant-kolonel en twee onderofficieren van de Militairen Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) zouden hierbij betrokken zijn. (...) Ook hebben de MIVD�ers de arrestanten tijdens het verhoor van een hoofdkap voorzien. Eind vorig jaar ontkende de directeur voorlichting van Defensie dat er hoofdkappen waren gebruikt.
De Volkskrant, afgelopen woensdag.

Labels: , , ,donderdag 3 mei 2007

Tienduizenden
In de afgelopen weken zijn vanuit het hele land al tienduizenden handtekeningen opgehaald voor een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog. Volgens Openheid over Irak, SP en coalitie Stop de Oorlog groeit de steun dagelijks verder aan en koerst het totaal aantal handtekeningen nu voorbij de 50.000. Sinds eind april ondersteunt ook GroenLinks de actie.
Persbericht Stop Oorlog. Teken voor het onderzoek hier.

Labels: ,zondag 15 april 2007

Bewijsvoering
De bewijsvoering is buitengewoon nihil.
Minister van Defensie Middelkoop over Irak, maar dit keer over de "schietincidenten" van Nederlandse militairen aldaar. Vandaag op Nu.nl.

Labels: , ,dinsdag 10 april 2007

Bommen Zonder Mandaat
Het kabinet behoudt de mogelijkheid politieke steun te verlenen aan een eventuele oorlog in Iran. Daarvoor is geen mandaat nodig van de Verenigde Naties. Een motie van GroenLinks, die een mandaat als voorwaarde stelde voor het verlenen van politieke steun, haalde het dinsdag niet in de Tweede Kamer.
Nieuws.nl, vandaag.

Labels: , ,vrijdag 30 maart 2007

Leuk NAVO-baantje
Het werd afgelopen week opnieuw duidelijk: Irak is het Srebrenica van het vorige kabinet en zal Balkenende blijven achtervolgen tot in zijn politieke graf. Terwijl in de pers de beweegredenen voor de steun, nu alle andere argumenten als leugenachtig of onzinnig zijn ontkracht, door de voorstanders tot onze met een leuk NAVO-baantje voor Jaap de Hoop Scheffer beloonde innige band met de VS zijn teruggebracht, blijft de premier volhouden: niets aan de hand.
Uit: column Thomas von der Dunk op Planet.nl

Labels: ,woensdag 28 februari 2007

Wat het parlement moet doen
Nederland heeft het recht om te weten hoe het zit. Dit heeft te maken met waarheidsvinding. En het zoeken naar de waarheid is iets wat het parlement moet doen.
Jan Marijnissen in persbericht. Marijnissen dient donderdag een motie in voor een onderzoek naar de besluitvorming rond Irak.

Labels: ,woensdag 21 februari 2007

Recht op informatie
Er zijn dingen die je niet in het kabinet kunt afkaarten. Zeker niet het recht van het parlement op informatie. De politieke besluitvorming over Irak mag niet in de doofpot verdwijnen.
Klaas de Vries, kandidaat voor de Eerste Kamer (PvdA), deze week in Vrij Nederland.

Labels: ,donderdag 15 februari 2007

Open brief aan PvdA-congres over 'Doofpot Irak'
Zaterdag 17 februari a.s. zal het congres van de Partij van de Arbeid in Zwolle een oordeel vellen over het nieuwe regeerakkoord. Ondanks harde beloften hebben Wouter Bos en zijn adviseurs ermee ingestemd dat de regering geen onderzoek instelt naar de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog. Terecht baart dit veel Nederlanders, en zeker ook veel PvdA'ers, grote zorgen. Daarom roepen wij het congres op om aan te dringen op het alsnog opnemen van een onderzoek in het regeerakkoord, en iedere motie van die strekking te steunen.
Van: Stop Oorlog. Zie ook hier.

Labels:woensdag 14 februari 2007

Om razend van te worden
Ik heb hier destijds gezegd dat ik niet dacht dat Blix massavernietigingswapens zou vinden, omdat die er niet waren, en dat ik me niet kon voorstellen dat Osama bin Laden werkelijk steun kreeg van het Irak-regime waar hij juist zo tegen was. Dat waren w�l de twee redenen voor Amerika om aan te vallen, allebei onwaar gebleken. Water onder de brug, de bezetting is een feit, en wij Nederlanders zitten er tot over onze oren in. Het is om razend van te worden. De mensen die destijds tegen die oorlog waren, achteraf dus om goede redenen, die worden nu door de toenmalige voorstanders aangesproken op hun verantwoordelijkheid. "Wat wil je dan" zeggen ze "dat we het land in chaos achterlaten?" Dan denk ik: had beter nagedacht voor je deze oorlog begon, had beter naar Kofi Annan geluisterd! Voordat je andere mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid: geef eerst even toe dat je er naast zat met die massavernietingingswapens en je Osama bin Laden.
Column Ronald Plasterk in Buitenhof (16 mei 2004). Plasterk is de nieuwe minister van Onderwijs in het kabinet Balkenende IV. Het kabinet is tegen een onderzoek naar de besluitvorming rond de oorlog in Irak.

Labels: , , ,woensdag 7 februari 2007

And on and on and on
Budgetintensiveringen in miljoenen euro's, zoals vastgelegd in het regeerakkoord:

Defensie en vredesoperaties (HGIS):
2008 + 50 miljoen euro
2009 + 100 miljoen euro
2010 + 150 miljoen euro
2011 + 200 miljoen euro

Labels: ,donderdag 18 januari 2007

Parlementair onderzoek
D66 wil een parlementair onderzoek instellen naar de effecten van vijf jaar antiterrorismebeleid. Volgens Pechtold is er sinds de aanslagen van 11 september in de VS ook in Nederland een behoorlijke stapel aan wet- en regelgeving bijgekomen die het makkelijker moet maken terrorisme te bestrijden. (...) 'Het is nu tijd voor bezinning', aldus Pechtold. 'Is onze samenleving echt veiliger geworden? Hebben we niet te veel van onze rechten ingeleverd? Is het middel niet erger dan de kwaal?'
Staatscourant, vandaag.

Labels: , ,woensdag 27 december 2006

Leiding geven
Wordt een bevel uit de top klakkeloos uitgevoerd door de linies of wordt vanuit de concrete situatie waarin men moet opereren, dus laten we zeggen: een leraar in de klas of een verpleegkundige in een ziekenhuis of een baliemedewerker bij de bank... mag ie inspelen op de concrete, specifieke situatie die daar is? En heel veel structuren in ons land zijn nog van de oude snit, van de industri�le snit, en daar moeten we van af. We moeten naar een ander type van organiseren en daarbij hoort een ander type van leiding geven. En uiteindelijk is leiding geven (...) niet zozeer de baas spelen omdat je nou eenmaal hoger in de hi�rarchie zit, maar dat is vanuit de mens die je bent, mensen zodanig dienen -dat dienende aspect is een heel belangrijk element- dat ze weten welke kant het op moet en dat ze ondersteund worden dat ze hun werk kunnen doen.
Herman Wijfels in gesprek met Paul R�senmuller.

Labels:maandag 11 december 2006

Drogredeneringen
Dat oud-Kamerlid Hirsi Ali (VVD) na de moord op cineast Theo van Gogh door toenmalig minister Donner van Justitie 'opzettelijk is misleid' en zich met 'drogredeneringen' in een politiek isolement heeft laten plaatsen door zich tijdelijk in de VS te laten onderbrengen, is onzin. Dat schrijft huidig Justitieminister Hirsch Ballin in antwoord op schriftelijke Kamervragen. De beschuldigingen aan het adres van CDA'er Donner komen van hoogleraar Afshin Ellian en schrijver Leon de Winter, goede vrienden van Hirsi Ali. Volgens het tweetal draaide de bewindsman Hirsi Ali bewust een rad voor de ogen 'om haar te demoraliseren' uit vrees dat ze olie op het vuur zou gooien als ze de kans kreeg zich in het openbaar over de situatie uit te spreken.
Parlementaire nieuwsbrief, afgelopen donderdag. Lees erover in Mijn Vrijheid van Ayaan Hirsi Ali. En tja...

Labels: ,dinsdag 5 december 2006

Waanzin
Ondertussen lijkt heel de wereld, behalve misschien de Nederlandse regering dan, ervan overtuigd dat de inval in Irak een enorme blunder was. Een blunder die honderdduizenden Irakies het leven kostte en tot nu toe bijna 2.900 Amerikaanse soldaten.
Inleiding Tegenlicht, aflevering Baghdad E.R.

Ik geloof dat het goed is voor het land of voor de toekomst van het land. Dat moet ik wel geloven, want anders is het pure waanzin.
Medewerker militair hospitaal in Irak, in dezelfde uitzending. (Contains very vervelende beelden)

Labels: , , ,vrijdag 1 december 2006

Fijne herinneringen
Nu was het absoluut niet zo dat binnen onze fractie alleen maar sprake was van een kritische houding tegenover het kabinet, of dat we steeds bewust het dualisme opzochten. De fractie heeft bijvoorbeeld zeer veel steun gegeven aan de uitzending van militairen naar Irak.
Uit: 'Haagse taferelen, De VVD 2003-2006' - Bibi de Vries

Labels: ,vrijdag 10 november 2006


zondag 5 november 2006

Wezenloze oppervlakkigheid
In de aanloop van de verkiezingen lijken zowel de politici als de afzonderlijke omroepen erop gebrand iedere schijn van inhoudelijkheid te vermijden. Het lijkt een samenzwering tussen de wezenloze oppervlakkigheid waartoe nu ook de publieke omroep zich heeft bekeerd en het risicomijdende campagnevoeren van de partijen. De verzonnen 'titanenstrijd' tussen Bos en Balkenende wordt opgeblazen, met Henkjan Smits als laatste scheidsrechter. In 2002 schaamde iedereen zich diep voor de publieke afgang tijdens de Soundmixshow; ruim vier jaar later doen we er gewoon nog een schepje bovenop.
Uit: We hebben de onvrede aan onszelf te wijten, een stuk van Bas Heijne in het NRC Handelsblad van gisteren.

We verlangen inhoudelijke standpunten van de politiek, maar zijn we ook bereid ons er daadwerkelijk in te verdiepen? Waarom wordt er dan publiekelijk zo weinig gesproken over grote kwesties, niet over Irak, niet over Uruzgan, niet over het milieu, niet over globalisering? Hoe kan het dat men geen idee heeft waar de politieke partijen voor staan? (...) Misschien is het juist die kruipende gemeenzaamheid van de politiek.
Bas Heijne in hetzelfde stuk.

Labels: , ,zaterdag 21 oktober 2006

Kortjakje
Het Nachtegal van D.C. Lama dd 21 oktober 2006. Vannacht op 3FM in het programma van Giel Beelen.

Het CDA heeft een site geopend: www.ikbentrotsopnederland.nl. Zelf heb ik daar de laatste tijd nogal wat moeite mee, vooral als het om politieke zaken gaat. Meedoen aan imperialistische oorlogen waarbij gemarteld wordt; kinderen in een cel stoppen; het constante �Nee, kan niet� �Mag niet� �Verboden� roepen... Het zijn niet de Nederlandse normen en waarden als waarmee ik ben opgevoed. Maar ja: als de leider van die partij, oud-geschiedenis student Jan Peter Balkenende, verklaart dat ie terug verlangt naar de prachtige V.O.C.-tijd, dan zijn we inderdaad op de goede weg.

Misschien is de URL �Ik was trots op Nederland.nl� ook eigenlijk wel veel geschikter. De site lijkt zich namelijk niet in het nu af te spelen: het is ��n en al boerenkneuterigheid. Op de homepage vind je een digitale oude schouw met een foto van een vrouw in klederdracht; op de site kun je je eigen tegelwijsheden virtueel op een delftsblauw bordje laten verschijnen en je kunt er gratis liedjes downloaden: Berend Botje ging uit varen; Ik zag twee beertjes broodjes smeren (van oorsprong overigens een Duits liedje), Poesje Mauw, Hoofd schouders knie en teen en Altijd is Kortjakje ziek. Nou zijn dat liedjes waar ik over het algemeen nog depressiever van word dan van een Lenny Kuhr-album, maar dat ook Kortjakje op die site staat vind ik toch wel progressief van die CDA�ers: Kortjakje was namelijk een hoer.

Leuk toch, al die liedjes over prostituees? Over Blonde Greet draait op dit moment zelfs een musical. En wat dacht je van Malle Babbe van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh, met daarin die vette dope diss naar het CDA:

En 's zondags in de kerk, dan zit daar zo'n meneer,
stijf als een houten plank, met spijkers in z'n kop, te kijken in z'n bank
Z'n zwart brakerspak om z'n zondige lijf
Bang voor de duivel en bang voor z'n wijf


Maar nee... de CDA�ers kozen Kortjakje tot hun favoriete hoerenlied. Het is dan ook een kinderliedje. Amsterdamse kindertjes wilden vroeger namelijk wel weten waarom die mevrouw, toen nog altijd in pikante nachtkledij, toch eigenlijk altijd achter de ramen zat en van tijd tot tijd het gordijn sloot. �Die mevrouw is altijd ziek�, zeiden de moeders dan tegen hun kleine Jan Petertjes. Maar de kinderen waren ook niet gek en vroegen: �Maar zondags dan?� �Ja, zondags zit ze natuurlijk in de kerk. Met haar broek vol zilverwerk.� Want dat viel die kinderen natuurlijk ook op: dat die mevrouw weliswaar keurig achterin de kerk tussen al het uitschot zat, maar dat ze verrekte dure kleren droeg. Dat kwam namelijk omdat ze de hele week die vrome voorste rijen in de kerk over zich heen had gehad: Die notabelen der samenleving, wiens normen en waarden wij allen dienden te volgen.

Maar fijn is het hoor, dat die CDA�ers daar na al die eeuwen wat meer ontspannen mee omgaan. Ik zie die Maxime Verhagen namelijk altijd op televisie verkondigen dat de prostitutie weer verder in de illegaliteit gestopt moet worden. Maar als ze ondertussen wat volwassener mee om kunnen gaan, geef ik voor het einde van mijn column graag het woord aan iemand anders.

Ja hallo? Mijn naam is Jan Peter Balkenende en ik neuk graag hoeren. Voor meer informatie: www.rvd.nl. Want ik ben trots op Nederland!

Links:
* Lenny Kuhr
* Malle Babbe
* De musical 'Wat zien ik'
* Meer zin of onzin over Kortjakje
* Giel en JP

Labels: ,vrijdag 13 oktober 2006

Borat en Kazachstan
3FM-dj Giel Beelen mag de stem van minister-president Balkenende niet meer gebruiken voor grappen in zijn radioprogramma. Als hij dat toch doet, stapt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) naar de rechter. De RVD vindt de grappen schadelijk voor het imago van de minister-president.
Kidsweek, vandaag. De samples klonken o.a. ook door deze en deze column.

Ik besef dat het veel gezeik op kan leveren als ik ermee doorga. Dat is het me niet waard. Zo lang zal Balkenende toch geen premier meer zijn.
Giel Beelen in reactie op het dreigement. Voor reacties: hier.

PS: Vanwege "De Nacht van de uitzendkracht", waar D.C. Lama zich nooit meer van zijn leven zal vertonen, is er vannacht in het programma van Giel geen Nachtegal van D.C. Lama.

Labels:zaterdag 7 oktober 2006

Gegeven taal
Het Nachtegal van D.C. Lama dd 7 oktober 2006. Vannacht in het programma van Giel Beelen op 3FM.

Deze week verscheen een evaluatie van het normen en waardendebat. Volgens onze minister-president heeft zijn discussie er o.a. voor gezorgd dat het de taal heeft gegeven waarin politici, opinieleiders, maatschappelijke organisaties en veel burgers met elkaar zijn gaan spreken over de immateri�le kwaliteit van de samenleving. Het heeft volgens hem de samenleving ook weerbaarder gemaakt bij externe schokken, zoals bij de moord op Theo van Gogh.

Tja, het normen en waardendebat. Dat een regering over normen spreekt, vind ik wel logisch. Of je het nou leuk vindt of niet: de democratisch gekozen macht bepaalt de normering voor het gedrag dat in de samenleving wordt getolereerd. (Men noemt dat ook wel wetten.) Je mag misschien veel waarde hechten aan lekker scheuren op de snelweg (dat is je goed recht); de overheid bepaalt hoe hard dat daadwerkelijk mag. Over de maximumsnelheid kun je vervolgens een debat houden; het feit dat je dat leuk vindt, is geen zaak van de overheid.

De waarden in je leven; daar heeft de overheid geen reet over te zeggen. Als Jan Peter Balkenende grote waarde hecht aan het gezin, dan moet ie inderdaad maar lekker met zijn gezinnetje in Capelle aan de IJssel gaan wonen; het zal me een rotzorg zijn. Maar als ik in Amsterdam wil blijven rondneuken totdat de impotentie op een dag zal toeslaan, dan is dat mijn beslissing. Tuurlijk; dat rondneuken wordt wel enigszins genormeerd; de vrouw moet het bijvoorbeeld ook wel zelf willen. En dankzij die normering hoeft bijvoorbeeld mevrouw Balkenende niet bang te zijn dat ik haar zomaar zal bespringen. Daar zijn nog wel meer redenen voor aan te wijzen, maar mijn persoonlijke waarden weerhouden mij ervan die al te expliciet te benoemen. Dat ik van neuken houd en daar veel waarde aan hecht, staat daar helemaal buiten. Om het verschil tussen normen en waarden nou maar eens kristalhelder te krijgen: Het gaat erom hoe je neukt.

Enfin. Een discussie over waarden is het ook nooit echt geworden. Vanaf het begin heeft Balkenende onder dat mom slechts geprobeerd vanuit overheidswege de normering in de samenleving de kant op te sturen van het door hem gewenste burgermansmoraal. Als ik mijn cartoontjes op De Gezonde Roker uit die tijd terugkijk, herinner ik mij nog talloze opmerkingen van hem waar ik mij destijds aan heb gestoord. Hiphop moest worden gecensureerd; het Koningshuis mocht niet meer worden bespot en grappen over religie waren volgens hem al helemaal taboe. Nou houd ik persoonlijk wel van Hiphop met expliciete teksten; vind ik het Koningshuis inderdaad niet passen in een democratie en ben ik van mening dat religie een onderschatting is van je persoonlijke band met God of Allah of hoe je �m ook wilt noemen... Maar als je het daar niet mee eens bent en je wilt daar met mij over discusieren, dan zal ik inderdaad geregeld iets zeggen wat aan die waarden van jou toornt. En daar kwam Balkenende�s normendiscussie dan weer tussen: volgens hem mocht je niet spreken over zaken die aan die religieuze waarden kwamen.

Tja, dat vond Mohammed B. nou ook. Via een Syri�r met een wel uiterst vreemde levensloop voor een religieus fanatiekeling, werd Mohammed in contact gebracht met een groepje dat door de AIVD in de gaten werd gehouden; die Syri�r leverde hem wat wapens en een fatwa en op 2 november 2004 werd Theo van Gogh vermoord, omdat Theo zich niet hield aan de bandbreedte van de discussie zoals ook JP Balkenende die graag zag.

Gelukkig had Balkenende de samenleving alvast een taal gegeven waarin wij met elkaar over dit soort immateri�le zaken konden spreken. Tijdens de eerste de beste persconferentie verklaarde hij dan ook: �Op dit moment denk je wel heel sterk aan het feit dat Van Gogh iemand was die zijn mening niet verborgen hield en zich daarom kwetsbaar opstelde en daarom ook vijanden maakte.�

Ja, dat was inderdaad geheel in lijn met zijn eerder �gegeven taal�: Je mening voor je houden en geen moeilijke onderwerpen aansnijden; niet al te veel vragen stellen over de rol van de AIVD bij deze moord, niet klagen over het feit dat minister Donner het teveel gedoe vond om die Syrische leider te vervolgen en je vooral niet afvragen of er misschien andere groeperingen meer profiteerden van deze moord dan de fundamentalistische moslims in dit land. U zult begrijpen: volgens Jan Peter Balkenende was zijn normen en waardendiscussie dan ook een groot succes.

Laat ik daarom besluiten met een citaat van Duitse schrijver Kurt Tucholsky: �De taal is een wapen. Houd het scherp.�

* Evaluatie Normen en waardendebat (Pdf via RTL Nieuws)
* Balkenende na de moord.
* De Gezonde Roker
* Catoonarchief op De Gezonde Roker.
* Meer over die Syrische leider...

Labels: , ,vrijdag 6 oktober 2006

Oncontroleerbaar
De stemcomputer is eenvoudig te compromitteren, in het geheel niet beveiligd en het kiesgeheim is niet gewaarborgd. Met deze stemcomputer zijn eerlijke en controleerbare verkiezingen niet te garanderen.
Uit: persbericht (pdf) van "Wij vertrouwen stemcomputers niet"

Labels: ,woensdag 4 oktober 2006

Gegeven taal
De agendering van 'normen en waarden' bleek te voorzien in een maatschappelijke behoefte. Het heeft in ieder geval ook de taal gegeven waarin politici, opinieleiders, maatschappelijke organisaties en veel burgers met elkaar zijn gaan spreken over de immateri�le kwaliteit van de samenleving. Dit heeft de samenleving daarmee ook weerbaarder gemaakt bij externe schokken, zoals de moord op Theo van Gogh.
Uit: Brief van Jan Peter Balkenende "Bij vier jaar normen en waarden" (pdf) Zie voor meer normen en waarden rondom die moord hier.

Labels: ,vrijdag 29 september 2006

Politiek debat
Alle beslissingen worden genomen door een hele kleine groep mensen: de premier, de twee vice-premiers en de fractievoorzitters. Daar is de rest van het land niet bij betrokken, dus er valt eigenlijk niet zoveel over te debatteren. De rest van wat wij nu zien gaat over zoveel mogelijk de indruk wekken dat we debatteren.
Ayaan Hirsi Ali, gisteren bij Paul en Witteman.

Labels:
Keiharde V.O.C.-mentaliteit
Het Nachtegal van D.C. Lama, dd 30 september 2006. Vannacht rond half 2 op 3FM in het programma van Giel Beelen.

Het is deze maand exact vijf jaar geleden dat de oorlog in Afghanistan begon. Zou dat op dezelfde grootse wijze worden herdacht als de aanslagen op 11 september 2001? Daar zijn tenslotte substantieel meer slachtoffers bij gevallen... Niet bij de Talibanleiders overigens, want zoals de film 9/11 Press for Truth al laat zien, werden zij in de eerste dagen van de oorlog onder toeziend oog van de Amerikanen Afghanistan uit gesmokkeld.

Nee, de meest slachtoffers waren, zoals in bijna iedere oorlog, gewone burgers en kinderen. Vrijwel direct na het begin van deze oorlog toonde de president van Venezuela, Hugo Chavez, enkele foto�s van door bommen getroffen kinderen en zei: �Het is goed dat ze de terroristen zoeken, maar niet zo. (...) Je moet terreur niet met terreur bestrijden.�

Maar aan �zonne rooie� (zoals wij in Brabant zeggen) hadden wij als Nederland zijnde natuurlijk geen boodschap, want de bommen werden weer precisiebommen genoemd en het leger het sterkste, slimste en meest toegeruste leger in de geschiedenis van de mensheid. En zie: vijf jaar later is de kans groter dat dat zoontje van die zakenrelatie van de vader van de president van de Verenigde Staten (Bin Laden dus, een soort neefje van George W. Bush) is gestorven aan de tyfus dan door dat super-de-super-de-super-leger.

Volgens sommige mensen heeft het mislukken van die oorlog (en die mislukte oorlog in Irak) als positief gevolg dat Amerika nu niet zal besluiten Iran aan te vallen. Het spijt me het te moeten zeggen, maar voor de Amerikaanse regering zijn die oorlogen allerminst mislukt. De olieprijzen en -winsten zijn nog nooit zo hoog geweest; de bewakingsindustrie, de gevangenisindustrie en de wapenindustrie draaien op volle toeren en laten dat nou net de bedrijfstakken zijn waarmee die mensen al jaren hun geld verdienen.

Het enige probleem zouden de verkiezingen in 2008 kunnen zijn, maar dat is met een grootschalige aanslag en het daarbij horende patriotisme wel op te lossen. Bovendien is het overgrote deel van het mediabereik in de Verenigde Staten in handen van een klein groepje vrienden van de machthebbers en zijn de twee bedrijven die de stemmachines beheren uitgesproken Republikeins. Tijdens de verkiezingen in 2000 hebben de neoconservatieven al laten blijken er geen enkel probleem mee te hebben een verkiezinkje in eigen land te stelen.

En hoe gaat ons vaderland om met dat moderne imperialisme? De regeringspartijen konden het tijdens de algemene beschouwingen niet genoeg benadrukken: Woef woef, woef woef! Als een waar schoothondje riep Mark Rutte dat er alleen onder leiding van de Verenigde Staten vrede in de wereld mogelijk is, alsof hij de plannen van het Platform for the New American Century zelf had geschreven. Vooral ook omdat hij vlak daarvoor nog had geroepen: Repressie is keihard nodig! Jawel, met z�n allen naar de cel.

En dat is dan nog het zogenaamd liberale standpunt. Ik ging meteen aan de slag om voor dit programma een gekscherende column te schrijven over de wijze waarop de christelijke machthebbers dan wel niet moesten denken: een column waarin Verhagen en Donner, Hirsch Ballin en Balkenende mijmerden over die mooie tijd van kolonialisme en slavernij. En terwijl ik nog dacht dat dit misschien wel heel erg ver ging, hoorde ik de minister-president van Nederland in de kamer zeggen: Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die V.O.C.-mentaliteit!

Labels: , ,donderdag 28 september 2006

Historisch besef
Laten we positief zijn. Laten we zeggen: Nederland kan het weer! Die V.O.C.-mentaliteit!
Minister-president J.P. Balkenende (CDA), vandaag tijdens de algemene beschouwingen. Zie ook hier.

Labels:zaterdag 23 september 2006

Ernst Hirsch Ballin
Het Nachtegal van D.C. Lama, vannacht in het programma van Giel Beelen op 3FM.

Als je in dit land minister bent en je wilt toegeven aan je xenofobische angsten, is het niet de bedoeling dat je zomaar wat bouwvakkers enkele hokken laat timmeren, daar mensen in opsluit die moreel gezien geen enkel strafbaar feit hebben gepleegd en dat je daar dan maar wat goedkope particuliere uitzendkrachten bij plaatst. Er was een lid van het Koninklijk Huis voor nodig om dit bij twee van de drie verantwoordelijke ministers duidelijk te maken. De derde, de minister van vreemdelingenzaken, beschikt helaas niet over het verstandelijk vermogen een dergelijk rapport te begrijpen.

Maar goed: twee ministers afgetreden, je zou bijna weer vertrouwen krijgen in het functioneren van de Staat. Zeker omdat ��n van de twee minister Piet Hein Donner is. Als je zijn naam op mijn site googled, krijg je 67 resultaten: ongeveer het aantal columns en toespraken dat ik aan hem heb geweid. En dat is nog exclusief de vele cartoons die ik over hem heb gemaakt voor bijvoorbeeld De Gezonde Roker en het nummer Cannabisativa America, dat ik als protest tegen Donners uitleveringenbeleid heb opgenomen. Ik heb het van de week weer eens allemaal bekeken, omdat ik het moeilijk vond om aan te geven waarom ik nou het meest een hekel heb aan het gedachtegoed van die man.

Afgaande op de columns die ik eerder over hem schreef, zou ik zeggen: Donners drugsbeleid. Of beter gezegd: het complete gebrek aan enige vorm van beleid. Tenzij je denkt dat meer opsporing, hogere straffen en meer repressie ooit zal leiden tot een betere volksgezondheid en minder criminaliteit. Maar dat drugsbeleid is slechts een voorbeeldje van �s mans verknipte beeld van wat een democratie moet zijn. Volgens mij moet een democratisch systeem er voor zorgen dat allerlei verschillende mensen in zo�n groot mogelijke vrijheid naast elkaar kunnen leven; volgens Donner betekent democratie dat 51 procent van de mensen hun wil kan opleggen aan de rest van het land. Daarom zal ik het ook nooit als een democratisch gegeven accepteren als een meerderheid besluit de sharia in te voeren. Net zomin als dat ik het accepteer dat moraalridders als Donner mijn spirituele vrijheid beperken door mij een drugsverbod op te leggen.

En wie wordt nou zijn opvolger? Ernst Hirsch Ballin, de man die -toen hij nog minister van Justitie in het kabinet Lubbers 3 was- door de Highlife ooit zo treffend op de cover werd gezet als een Don Quichotte die tegen windmolens strijdt. Terugkijkend op zo�n twintig jaar Nederlands drugsbeleid, kan je constateren dat toen zo�n beetje alle problemen zijn begonnen. Hirsch Ballin is namelijk zo�n zelfde wereldvreemde moraalridder als Donner, maar daar kom ik de komende weken vast nog wel eens op terug, als daar weer actuele aanleiding voor is.

Mijn grootste verwijt aan Donner is echter van een heel andere orde: de manier waarop hij met de moord op Theo van Gogh is omgesprongen. En dan doel ik niet eens op zijn onbeschaamde opmerkingen dat Van Gogh maar niet zo�n grote mond moest hebben. Nee: ik verwijt het Donner dat hij die geestelijk leider van die zogenaamde Hofstadgroep heeft laten lopen. Na de moord op Theo kregen wij een heel verhaal over een zogenaamde Nederlandse Al Queda, waarbij we zelfs ons hele rechtssysteem hebben aangepast om een stel puberende sukkels achter slot en grendel te krijgen. Als je nu in de kroeg roept dat ze wat jou betreft maar een bom op dat hele binnenhof moeten gooien, moet je oppassen dat er geen polizei naast je staat. En dat terwijl al die gastjes al tijden lang door de AIVD in de gaten werden gehouden. Maar de leider van die groep... ja, die was het land uit en misschien wel in de gevangenis van de Syrische geheime dienst. Waar ie later dan toch weer niet bleek te zitten. Dus ja... terwijl het hele land wordt volgehangen met lelijke oranje posters van Nederland tegen terrorisme, vond Donner het heel normaal dat je de aanstichter van dit alles (de man had al die gastjes bij elkaar gebracht en opgejut) gewoon laat lopen. Sterker nog: toen deze Abu Khaled ineens wel gesignaleerd was, vond Donner het teveel diplomatiek en juridisch gedoe om deze man zich voor een Nederlandse rechter te laten verantwoorden. Dat zaakje stinkt echt van begin tot eind, maar niemand lijkt zich daar nog druk om te maken.

En wie wordt zijn opvolger? Ernst Hirsch Ballin, de man die de geschiedenisboekjes in was gegaan dankzij de IRT-affaire: het voorbeeld van de wijze waarop overheidsdiensten en criminele organisaties met elkaar verweven zijn. Officieel om dat goed te kunnen monitoren, maar naar later bleek als actieve deelnemende partij.

Dus ben ik blij dat Donner eindelijk is opgestapt? Nou nee: met Hirsch Ballin zal het waarschijnlijk niet veel beter worden. En wat me daar nog het meest aan afschrikt is de gedachte dat ministers hier wel kunnen aftreden, maar voor je het weet, zitten ze gewoon weer op hun plek.

Links:
* Donner op DC Lama.nl
* Cannabisativa America (D.C. Lama met Che en Macro)
* Bio Hirsch Ballin op parlement.com
* Het rapport Inzake Opsporing (IRT-affaire)
* Verhoor Hirsch Ballin tijdens de parlementaire enquete
* Ballin bij Keek op de Week

Labels: , , ,zaterdag 9 september 2006

Solidariteit
Bush maakte woensdag duidelijk dat CIA-gevangenissen gewoon blijven bestaan en dat CIA-agenten daar nieuwe spookgevangen op harde wijze kunnen ondervragen. Hij roemde zelfs de resultaten van methodes als bijna-verdrinking. Dat marteling, want zo heet dat, de kern onderuit haalt van waar de westerse landen voor moeten staan, doet kennelijk niet ter zake. Noch dat hij bondgenoten niet heeft ingelicht, en mogelijk zelfs heeft voorgelogen. (...) Na vijf jaar is de solidariteit met de Amerikanen niet verdwenen, maar wel met Bush en zijn beleid.
Hoofdredactioneel commentaar Trouw, vandaag.

Nederland heeft altijd goede relaties gehad zowel in Europa als via de trans-Atlantische band met de Amerikanen. Dus we moeten er alles aan doen om dat goed te houden.
Jan Peter Balkenende, ook vandaag in Trouw.

Het kabinet wil nog voor de verkiezingen in november proberen goedkeuring te krijgen van de Tweede Kamer voor deelname aan een vervolgproject voor de ontwikkeling van de JSF, de opvolger van de F16.
Bericht uit het Parool van vandaag.

Labels: , , , ,vrijdag 1 september 2006

Gevaarlijke kunstbedreigende religieuze fanatiekeling

Inderdaad zijn er weinig middelen om te constateren dat ik dit tegen zou kunnen houden.
Zou u het wel willen?
Als het even kan wel. Ik vind op deze wijze in de huidige tijd ga je niet om met de wijze waarop mensen in hun diepste overtuiging geloven en voelen.
Het is toch een creatieve uiting dit?
Oh, er zijn talloze wijzen van creatieve uiting waarop ik andere mensen kan kwetsen en ik vind dat dat voorop staat: Het is gewoon een kwestie van fatsoen dat je dat niet doet.
Madonna wil met haar provocaties aandacht vragen voor aids en het verbod op condooms door de katholieke kerk.
Dat schijnt tegenwoordig het toppunt te zijn van wijsheid, dat als je het debat op gang wilt brengen dat je begint met mensen eerst te kwetsen. Dat vind ik een verwerpelijke methode om het maatschappelijke debat te voeren.
De Nederlandse minister van Justitie P.H. Donner vanavond in het NOS Journaal over zijn wens om twee concerten van Madonna te verbieden.

Labels: , ,