maandag 8 maart 2010

Zonder nut

De kunst wordt in Nederland nooit als kunst verdedigd, als iets dat op zichzelf van waarde is. Wanneer het �nut� van kunst in twijfel wordt getrokken, hoor je tegenwoordig altijd twee soorten reacties: dat kunst best wel geld oplevert (de creatieve klasse is goed voor de economie) of dat het best wel nuttig is (het houdt in potentie criminele jongeren van de straat.) (...) Dat schiet niet op zo � en wanneer je op die manier tegenargumenten probeert te vinden, loop je blindelings in de val van de tegenpartij. Kunst is niet voor iedereen � en wanneer je gaat doen alsof dat wel zo is, ga je onherroepelijk onderuit.
Bas Heijne, dit weekend in NRC.

Labels:maandag 28 september 2009

Tegenwoordig
Uw boek �Adel van de geest� is gepresenteerd als �een onmisbare handleiding voor weldenkende mensen in turbulente tijden�. Wie zijn dat, weldenkende mensen?
Ik bedoel niet de academische wereld, maar mensen die willen nadenken. Aan hen wil ik duidelijk maken dat je zonder verbeelding, kennis, kunst en cultuur machteloos bent en overgeleverd raakt aan allerlei charlatans. Tegenwoordig wordt het denken onderschat en het doen overschat. Alleen wat direct voordeel afwerpt en concreet is, wordt geapprecieerd. Die ontwikkeling is fataal voor een samenleving. Als de culturele elite wordt weggezet als wereldvreemde nietsnutten die de maatschappij alleen maar geld kosten, dan moet men beseffen dat de samenleving verloren is zonder denkers, zonder reflectie.

En wat bedoelt u met turbulente tijden?
Ik bedoel het fascisme van Geert Wilders.
Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut, dit weekend in NRC Handelsblad.

Labels: ,vrijdag 18 september 2009

Het intellectuele debat
Het intellectuele debat over legalisering is voorbij: er is geen wetenschapper meer die serieus durft te beweren dat het drugsverbod de weg vooruit is. Zelfs in de sterkste bastions van het Prohibition-regime komen scheuren: zo is er al een vereniging van voormalige drugsbestrijders van Amerika's Drugs Enforcement Agency die zich uitspreken tegen het verbod. Het wachten is op politici met visie en geloofwaardigheid die het durven zeggen: dat de drugsproblemen van de westerse wereld niet op te lossen zijn zonder het verbod op te heffen. En het moet heel voorzichtig, stap voor stap gebeuren, eerst marihuana, dan verder.
Misha Glenny (auteur van de bestseller McMaffia) in de Groene Amsterdammer van deze week. Overgenomen van de vandaag geopende website van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod.

Labels: , ,maandag 27 juli 2009

Elite
[I]k begrijp niet waarom de burgers van dit land zo keihard door hun eigen overheid als onbetrouwbaar worden weggezet. Waarom geen land ter wereld zoveel eigen burgers afluistert als Nederland. Waarom de regering de gegevens van al onze telefoongesprekken, mails en chats wil laten vastleggen en bewaren. Waarom wordt vastgelegd waar en wanneer we met bus of trein reizen. Waarom er tegenwoordig geen rechter-commissaris meer aan te pas komt om te beoordelen of het terecht is dat de politie onze gegevens van bank, verzekeraar of klantenkaart wil hebben. Waarom we zelfs niet meer verdacht hoeven te zijn om onze gegevens geplunderd te zien. Waarom per maand van 250.000 burgers wordt nagevraagd welk telefoonnummer of e-mail adres ze gebruiken. Waarom advocaten keer op keer worden afgeluisterd. Ik begrijp niet dat ons kabinet de grondwet telkens met voeten treedt en het dan raar vindt dat hun wantrouwen op ons overslaat. Ik snap al helemaal niet dat leden van zo�n kabinet ons nog durven te vragen hen te vertrouwen. Ik begrijp niet dat Guusje ter Horst diezelfde �elite�, die nooit wordt gehoord als ze verstandige dingen schrijven over discriminatie, opsporing, dataverzamelingen, stemcomputers en blind geloof in automatisering of tientallen andere kwesties, nu ineens wel wenst te horen.
Karin Spaink, op haar website.

Labels: ,