vrijdag 12 maart 2010

1931-2010
Ik heb gesproken over het gruwelijke kwaad dat een oorlog is en het feit dat het een misdaad is als je niet onomstotelijk de onvermijdelijkheid daarvan kunt aantonen. Dat is mijn gevoel over oorlog, misschien heeft dat te maken met mijn leefijd. Maar ik heb een heel sterk gevoel over het reusachtige kwaad dat je een volk aanricht als je daar binnenvalt. Een aanvalsoorlog. Wij hebben daar mede verantwoordelijkheid voor genomen en dat is nogal wat.
Hans van Mierlo

Labels: , ,zaterdag 20 februari 2010

Premier Balkenende in het bijzonder
Dit kabinet is vanaf het begin zwak, onbestemd en visieloos geweest. Dat probeerde men te verhullen door eerst 100 dagen door het land te toeren. Vervolgens werd het nadenken ook nog eens overgedragen aan de ambtenaren in twintig commissies. (...) Met de afhandeling van het Irak-onderzoek en de besluitvorming rond Uruzgan gaf het kabinet een brevet van onvermogen af en beschadigde zij de geloofwaardigheid van het democratische bestuur.
Femke Halsema vandaag op GroenLinks.nl

Het Partij Bestuur heeft het vertrouwen uitgesproken in het optreden en handelwijze van de CDA bewindslieden in het algemeen en die van premier Balkenende in het bijzonder.
CDA.nl, vandaag.

Labels: , ,vrijdag 19 februari 2010

Opgedragen
De Raad van State heeft premier Balkenende opgedragen om stukken uit ministerraden die handelen over politieke steun aan de inval aan Irak, aan RTL Nieuws te overhandigen.
villamedia.nl

Labels:woensdag 17 februari 2010

Door dat te ontkennen
De antwoorden van dit kabinet waren ronduit teleurstellend. De minister-president komt met een staatsrechtelijke kronkelredenering, waar de honden geen brood van lusten. Natuurlijk is dit kabinet staatsrechtelijk verantwoordelijk voor haar ambtsvoorgangers, en zeker de premier zelf die toen ook al premier was. En door dat te ontkennen, door die staatsrechtelijke verantwoordelijkheid te ontkennen, wordt de kloof tussen de burger en de politiek, tussen het volk en deze elite in vak K, alleen maar groter.
Geert Wilders, gisteren aan het einde van het "debat" over het rapport van de commissie Davids (of, zoals Balkenende het verwoordde: het debat over de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Davids).

Labels: ,

www.foksuk.nl

Labels:
Meervoudige persoonlijkheidsstoornis
Je hebt de Balkenende van Toen, en de Balkenende van Nu. Die tweede hoeft daarom niet de verantwoordelijkheid te nemen voor de besluiten van de eerste. Dit mag klinken als een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, een kabinet dat niet wil vallen neemt er genoegen mee.
Spits, vandaag.

Het is niet de taak van een zittend kabinet om een oordeel te vellen over een vorig kabinet. Ik vind het nogal wat om te zeggen: dat was fout.
Een van de Balkenende's, gisteren.

Labels:dinsdag 16 februari 2010

Weigeren
Een kabinet dat weigert consequenties te verbinden aan het steunen van een oorlog zonder volkenrechtelijk mandaat en zonder de Kamer juist voor te lichten, verdient het niet nog een besluit te nemen over de verlenging van een als opbouwmissie verkochte oorlog in Uruzgan.
Marianne Thieme (PvdD), vandaag in het debat over het Irak-rapport van de commissie Davids.

Labels:
Op lucht gebaseerd
Oud VVD-leider Frits Bolkestein ziet graag dat premier Balkenende alsnog aftreedt, omdat hij de Tweede Kamer onjuist heeft ge�nformeerd over de Amerikaanse inval in Irak. "Een onbezonnen inval, die op lucht gebaseerd lijkt". (...) Hij zei zeker te weten dat in 2002 bekend was dat er geen goede reden was voor een inval in Irak. Bolkestein heeft in dat jaar als Eurocommissaris een gesprek gehad met de chef van de Militaire Inlichtingendienst (MIVD). Deze gaf toen onder andere aan niets af te weten van banden tussen het regime van Saddam Hoessein en Al Qaida. Ook zei hij tegen Bolkestein: "Irak heeft noch de kennis, noch de splijtstof om een bom te maken". "Er was geen enkele redenen om de oorlog te steunen. Hoe kon ik nou dingen weten die het kabinet niet wist? De Kamer had beter ge�nformeerd moeten worden", aldus de VVD-coryfee op Radio 1. "Ik zou het een goede zaak vinden als Balkenende hiervoor zou aftreden."
De Telegraaf, vandaag.

Labels:zaterdag 6 februari 2010

Deerniswekkend
Er staan een hoop i's in.
Grapje van Balkenende over de reden waarom er nog geen kabinetsreactie op het Irak-rapport is, gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Deerniswekkend hoe hij [Balkenende] met de conclusies [van het rapport Davids] omspringt. Als je een dikke onvoldoende krijgt van zo'n gezaghebbende commissie, moet je natuurlijk de eer aan jezelf houden en opstappen. Ik vind het zo oneervol om dan te gaan muggenziften over een paar komma's. De kritiek in het rapport is bijtend. Wat voor de magistraten en de opsporing geldt, geldt ook voor politici: je moet op een integere wijze met je macht omgaan. Je springt er juist op een buitengewoon macabere wijze mee om, als je in drie kwartier een oorlog goedkeurt en je het overlaat aan een minister van Buitenlandse Zaken die kritische geluiden over de juridische grondslag in een doofpot stopt. Hoe langer Balkenende blijft zitten, des te ongeloofwaardiger het wordt.
Advocaat Gerard Sprong, deze week in Vrij Nederland.

Labels:zondag 24 januari 2010

Illegal
De Britse regering heeft voor de aanval op Irak in 2003 duidelijk advies gekregen dat de geplande Amerikaans-Britse invasie illegaal zou zijn. Dit melden de kranten The Observer en The Independent on Sunday zondag.
Nu.nl, vandaag.

Labels:vrijdag 22 januari 2010

De commissie Lama/Davids
Column van D.C. Lama voor de EssensiE van februari 2010

Dat er uiteindelijk toch nog een onderzoek naar de Nederlandse steun voor de oorlog in Irak is gekomen, is natuurlijk grotendeels aan mij te danken. In talloze citaten, columns en cartoons -de zogenaamde 3c-methode- heb ik daar via mijn site dclama.nl op aangedrongen, en het is bekend dat Balkenende doodsbang is voor vooral cartoons. Vandaar het bestaan van interdepartementale werkgroep cartoonproblematiek. De commissie Davids was dan ook vooral bedoeld om mijn getreiter, zoals Balkie dat ongetwijfeld ervaren heeft, te laten stoppen. Je kunt tenslotte niet eeuwig bezig blijven cartoonisten te arresteren.

Liever had ik een parlementaire enqu�tecommissie gehad, maar omdat ik mij vervolgens heb geconcentreerd op de juiste druk op voorzitter Davids, wist ik hem zover te krijgen toch onafhankelijk te opereren. Ik tekende een zich onder een grote stapel Irak-dossiers verschuilende Balkenende en liet Davids in dezelfde cartoon de geruststellende woorden spreken: 'Maar �k ben het, Willibrord Davids'. (1) Het heeft de voorzitter duidelijk dwars gezeten, zodat hij er alles aan heeft gedaan om bij de presentatie van het rapport triomfantelijk te kunnen roepen: 'Ieder verwijzing naar de doofpot, onder het tapijt schuiven of achterkamertjes werp ik verre van mij, wat commentatoren, tekenaars, romanschrijvers, bloggers en twitteraars daarvan ook mogen vinden.' (2)

In het rapport zelf sta ik verscheidene keren vermeld, zoals in 'In Amsterdam demonstreerden tussen de 45.000 en 80.000 personen' (3) en de vele keren dat eraan wordt gerefereerd dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de Amerikaanse inval was. (4)

Andere keren lijk ik bewust uit het rapport te zijn weggelaten. Zo wordt over het ontbreken van een brede maatschappelijke discussie over de aanstaande oorlog w�l de column Bas Heijne uit het NRC van 15 februari 2003 aangehaald (waarin hij opmerkt dat er meer inkt vloeit over Ayaan Hirsi Ali en Gretta Duisenberg dan over de naderende oorlog), maar geen woord over mijn column van twee dagen eerder, waarin ik zeg dat die oorlog ons land simpelweg geen ene reet kan boeien omdat de doden niet in Westen vallen (5). Het zou er mee te maken kunnen hebben dat de column de bemoedigende titel 'Verzin een creatieve terreurdaad en win!' draagt en dat informatie van de inlichtingendiensten -zie het rapport- niet altijd goed wordt doorgegeven.

De commissie Davids heeft de conclusies van mijn website echter grotendeels overgenomen. Daar is immers al jaren te lezen dat die oorlog niet over massavernietigingswapens ging, in strijd was met het volkenrecht en dat het kabinet doof was voor alle zinnige tegenargumenten. Dat een commissie van louter professoren en meesters in de rechten zeven jaar later tot dezelfde conclusies komt, beschouw ik als bemoedigend. Dat het niet langer dan drie kwartier heeft geduurd om te besluiten de Amerikanen in hun moderne kruistocht te volgen, vond ik desondanks nog wel verrassend. Gelukkig heeft ons land geen rode knop voor het afvuren van kernwapens, want dan acht ik de kans groot dat ambtenaren van Buitenlandse Zaken in een verloren tussenuurtje besluiten bijvoorbeeld Bulgarije van de kaart te vegen.

Uiteraard zijn er in vergelijking tot mijn site nog wel wat hiaten in het rapport te vinden. Zo schrijft de commissie niets over bijvoorbeeld de imperialistische plannen van the Project for the New American Century van v��r 2001 en het opgeblazen WTC-gebouw 7 op 9/11, maar dat euvel omzeilt de commissie door haar onderzoeksgebied te beperken tot Nederland en de periode zomer 2002-zomer 2003. Wat je in het rapport ook niet aantreft zijn politieke conclusies, terwijl ik op mijn site w�l heel duidelijk stel dat die christelijke Bushlikker van een kut-Balkenende echt heel snel moet opzouten. Het is jammer dat de commissie deze bewoordingen niet heeft overgenomen.

Als Balkenende het nu heeft over 'de kennis van toen en nu', suggereert hij dat hij dclama.nl slechts sporadisch bezoekt. Flauwekul natuurlijk: hoe is dat onderzoek er anders gekomen? Het is maar goed te constateren dat de conclusies van de commissie Davids duidelijk zijn: Ze zouden echt wat vaker naar mij moeten luisteren.

1 Zie www.dclama.nl
2 Presentatie Rapport commissie Davids dd 12 januari 2010
3 Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak, bladzijde 67
4 Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak, hoofdstuk 4
5 Column in het radioprogramma van Giel Beelen dd 13 februari 2003

Labels:woensdag 20 januari 2010

Geheime procedure
Van Bommel: Met respect voor het antwoord van de heer Fasseur: ik vroeg expliciet naar de procedure die de regering hanteert met betrekking tot geheime operaties. (...) Kent u die procedure en acht u het toelaatbaar dat in een voorkomend geval dat de Nederlandse regering nu nog zwijgt over operaties die in het verleden hebben plaats gehad?
Fasseur: Dat is naar mijn mening een politieke vraag. Een oordeel vellen over de juistheid van de regering om dit...
Van Bommel: Voorzitter, met alle respect, dat is geen politieke vraag. Het gaat om een procedure die is vastgelegd met betrekking tot de werkwijze van geheime operaties.
Fasseur: ...
Voorzitter: Ik constateer dat de heer Fasseur antwoordt op de wijze waarop hij antwoordt en hij staat vrij zo te antwoorden. Wellicht dat de heer Davids...
Davids: Nee
Voorzitter: Geen toevoeging. Dan ga ik nu over naar de volgende vraagsteller.
Discussie tijdens de hoorzitting van de commissie Davids in de Tweede Kamer, gisteren.

Labels:
Poor on Forensics
The report on the Iraq War published by the inguiry committee chaired by Davids is an outstanding analysis in my view. In one aspect however it is poor. The quality of the forensic investigations regarding Dutch military and intel involvment in the Iraq War is harming the quality of the report. (...) A good forensic investigation never limits itself to a top-down approach only. This is of special importance in situations with a double hierarchy. As a consequence we do not know for sure that there was no Dutch military involvment in the Iraq War. Perhaps an even more important question is why a outstanding report is so poor in one aspect.
Roger Vleugels in Fringe Inteligence No. 195, 16 januari 2010.

Labels:dinsdag 19 januari 2010

Van grote betekenis
Het Irakdossier belichaamde een belangrijke vraag van oorlog en vrede. In de internationale relaties van de laatste halve eeuw is het van grote betekenis dat er geen precedenten worden gecree�rd die later lastig of gevaarlijk zijn. Het Handvest van de Verenigde Naties bevat een hoofdstuk over de vreedzame regeling van geschillen en een verbod van aggresieoorlog, bepalingen die juist tot doel hebben te voorkomen dat staten elkaar aanvallen omdat de politieke leiding van de een die van de ander niet bevalt. De aanval op Irak had juist deze doelstelling. Krijgszuchtige politici en militairen in tal van landen zouden kunnen menen daarin een voorbeeld te kunnen zien van militaire actie tegen onsympathieke landen. Aan de strekking van het Handvest zou aldus tekort worden gedaan, zulks tot schade van elk streven naar internationale vrede en veiligheid. Naar het oordeel van de Commissie is deze dimensie van het Irakprobleem onvoldoende doorgedrongen tot de Nederlandse regering en het Nederlandse besluitvormingsproces.
Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak ('Commissie Davids'), blz 121

Labels:vrijdag 15 januari 2010

Bananenrepubliek
Als je een oorlog voert z�nder mandaat, dan ben je niet meer dan een bananenrepubliek.
De Tilburgse hoogleraar internationaal recht Willem van Genugten, vandaag in NRC.

Labels:woensdag 13 januari 2010

Juist
Onze commissie biedt feiten over de besluitvorming waar die onvolledig of eenzijdig was, we concluderen dat er geen volkenrechtelijke legitimatie was, enzovoorts. Maar welk politiek oordeel je daaraan geeft, daar heb ik me niet mee bezig gehouden. (...) De juridische argumentatie vinden wij als commissie te zwak: we vinden de rechtvaardiging voor de oorlog niet valide. Toch treft u het woord �juist� of �onjuist� in ons rapport niet aan.
Willibrord Davids, vandaag in de Volkskrant.

Labels:
2700 seconden
Minister De Hoop Scheffer was in de zomer van 2002 net aangetreden, of hij hield met een paar van zijn ambtenaren begin augustus van dat jaar op zijn ministerie een brainstormsessie over Irak. Op die sessie, die maar kort heeft geduurd -een van onze gesprekspartners zei daarover: niet langer dan drie kwartier-, werd de basis gelegd van het kabinetsstandpunt dat tot de inval in maart 2003 heeft standgehouden.
Willibrord Davids bij de presentatie van het Irak-rapport.

Van kabinetszijde werden slechts die gegevens overgenomen die pasten in het reeds ingenomen politieke standpunt.
Willibrord Davids tijdens dezelfde presentatie.

Labels:dinsdag 12 januari 2010Ik heb al gezegd dat wij best met elkaar verbeterpunten kunnen constateren, en daar gaan we dan met elkaar aan werken.
Pieter van Geel, fractievoorzitter van het CDA, n.a.v. het rapport van de commissie Davids, waarin o.a. werd gesteld de oorlog in Irak in strijd was met het Volkenrecht, dat VN-rapporten over wapeninspecties selectief werden ge�nterpreteerd en de Tweede Kamer onvolledig en mogelijk onjuist werd ge�nformeerd. Vandaag in het NOS Journaal.

Labels: ,zaterdag 19 september 2009

Algemene beschouwingen 2009

Labels: , ,zaterdag 11 juli 2009

Regelmatig misleid
Directeur Leon Panetta van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft toegegeven dat zijn medewerkers leden van het Congres de afgelopen jaren regelmatig hebben misleid. Dat zeggen zeven Democratische leden van de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Panetta zou volgens de zeven tijdens een besloten bijeenkomst met de commissie hebben gezegd dat de CIA "belangrijke zaken" had achtergehouden voor het Congres.
NRC, gisteren. Zie ook hier.

Labels: , , ,vrijdag 19 juni 2009

Staatsgeheim
Wat is een staatgeheim? (...) Kijk naar het artikel over de AIVD. Daar staat iets over de werkwijze van de AIVD in 2003 in, bij het begin van die Irak-oorlog. (...) Daar stond bijvoorbeeld in dat de AIVD klakkeloos het MI6-rapport in de eigen rapportage had meegenomen; over de Amerikaanse inlichtingendienst (wordt hinderlijk onderbroken door Andries Knevel-DCL). Het gaat er om of je een maatschappelijk misstand onthult, ja of nee, en welke grenzen je voor jezelf stelt. Er zijn wettelijke grenzen, maar wij hebben ook onze grenzen. En die gaan wat betreft de AIVD heel erg ver. Waarom? Een geheime dienst heb je nodig, maar is niet transparant. (...) Als deze meneer Bouman zijn eigen dienst niet onder controle heeft, is dat het bewijs dat we helemaal goed zaten en deze meneer Bouman moet blij zijn dat dit onthuld is.
Sjuul Paradijs, hoofdredacteur van De Telegraaf, gisteravond in Knevel en Van den Brink n.a.v. de inval bij een Telegraaf-journaliste.

Je mag je wel opwinden, ook in 2009, over dit soort zaken. En kijk: er is in Nederland geen linkse pers meer, dus dan zal ik het moeten doen.
Sjuul Paradijs, gisteren in hetzelfde programma.

Labels: , ,zondag 29 maart 2009

Ko-emissies
De onderzoekscommissie Irak, beter bekend als de commissie-Davids, zal minder dan volledige toegang krijgen tot de informatie die zij zich kan wensen. (...) [I]n het �Protocol betreffende het kennisnemen van informatie� staan enkele beperkingen en open einden in geval van meningsverschillen over wat wel en niet aan informatie beschikbaar is. (...)
De minister(s) beloven het onder hen �ressorterende personeel� om �alle wettelijk mogelijke medewerking te geven� aan de commissie-Davids. Dus: 1) de wet stelt grenzen en 2) voormalige medewerkers en personen die betrokken waren bij de aanloop naar Irak vallen buiten de toezegging. (...)
Informatie die afkomstig is van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarbij een �third party-voorbehoud is gemaakt of die onderworpen is aan een bindende Navo- of internationale afspraak kan alleen met toestemming van de buitenlandse dienst/partner worden verstrekt aan de cie-Davids. (...)
Het protocol bevat een algemene escape: hoewel de commissie in beginsel toegang heeft tot staatsgeheime informatie zegt lid 7 van het protocol dat �de minister� kan menen dat dat achterwege moet blijven. (...) Anders dan in het kamerdebat is toegezegd heeft de regering wel degelijk voorinzage in het concept-verslag van de cie-Davids. (...) Ten slotte kan over de toepassing van het protocol zelf natuurlijk ook verschil van mening bestaan. Wat gebeurt er dan? Dan �vindt overleg plaats tussen de minister en de voorzitter van de commissie�, maar wiens stem hier de doorslag geeft vermeldt het protocol niet.
Column van Ko Colijn in Vrij Nederland, deze week.

Labels:zaterdag 28 maart 2009

Anonieme blaam
"zorgvuldig getoetst en gewogen", aldus Balkenende. Maar nee, het is allemaal de fout van de AIVD. Ons als regering treft geen enkele blaam.
Reactie op de berichtgeving op de site van de Telegraaf dat "de AIVD (...) in de aanloop naar de oorlog tegen Irak het kabinet op het verkeerde been [heeft] gezet."

Labels:woensdag 25 maart 2009

Promotie
Frank Majoor, de huidige permanent vertegenwoordiger bij de VN, wordt eerste man van Nederland bij de NAVO in Brussel. Majoor kwam onlangs nog in het nieuws omdat hij in een vorige functie als secretaris-generaal van het ministerie het besluit nam het politiek brisante Irak-memo van de afdeling juridische zaken van het departement niet door te sturen naar de toenmalig minister, Jaap de Hoop Scheffer.
NRC, maandag.

Labels:zondag 1 maart 2009

Conclusie
Ik schat dat er bij de ministeries honderdduizenden bladzijden terug te vinden zijn over het Irak-besluit. Maar ook als de commissie die allemaal bestudeert, dan n�g zal ze niet dat ene kernmoment terugvinden waaruit blijkt waarom wij die oorlog steunden. En dat komt doordat dit soort organisaties geschoold is in het niet vastleggen van de kernmomenten. (...) Je weet ongeveer wat er gaat gebeuren. Er komt bronnenonderzoek, alle getuigen vertellen hun allang versteende verhaal en dan komt er een rapport met aanbevelingen. Steevast luidt de drieledige conclusie: 1. geweldig dat dit rapport er is, 2. er zitten alleen w�l grote lacunes in, en 3. alle aanbevelingen hebben we al doorgevoerd.
Militair historicus Christ Klep, dit weekend in NRC.

Labels:zondag 22 februari 2009

125 miljard
Justitie in de VS heeft het onderzoek uitgebreid naar misbruik van het 125 miljard dollar grote wederopbouwprogramma voor Irak. (...) Volgens justitie was er mogelijk sprake van grootschalige corruptie. (...) Het onderzoek richt zich onder andere op een periode waarin miljoenen dollars contant werden uitbetaald, vaak in stapels van gloednieuwe biljetten van 100 dollar, vanuit een slecht bewaakte kelder in een vroeger paleis van Saddam Hussein. Volgens Amerikaanse functionarissen werden aannemers destijds betaald met bankbiljetten die waren gedumpt op tafels en werden verdeeld alsof het snoep was.
De Volkskrant, 17-2-2009

Labels: ,maandag 16 februari 2009

Piepelen
De geschiedenis leert dat het wel vaker voorkomt, geheimhouding, wanneer gevoelige zaken niet door het parlement maar door �wijze mannen� worden onderzocht. Merkwaardig genoeg dook de afgelopen dagen in de media juist als positief voorbeeld van een wijze-mannenonderzoek de commissie-Donner op, die zich boog over de Lockheed-affaire in 1976. De vraag was toen of prins Bernhard smeergeld had aangenomen van de Amerikaanse firma Lockheed, leverancier van F16�s. Antwoord: ja. (...) Maar pas in 2005 werd bekend dat de commissie een geheime bijlage had geproduceerd, waarin uit de doeken werd gedaan dat Bernhard ook steekpenningen had aangenomen van de firma Northrop. Dit keer ging het om de aanschaf van Cobra-gevechtshelikopters. (...)

Wijze mannen hebben zich wel vaker laten gebruiken om het volk te piepelen. Dat gebeurde vooral wanneer de onderzoeken oorlogssituaties betroffen, en daarvan is ook in Davids� onderzoek sprake. In 1948 rapporteerde de commissie-Enthoven, ingesteld door het kabinet, over de massale executies op Zuid-Celebes door het Depot Speciale Troepen onder leiding van kapitein Raymond Westerling, waarbij meer dan drieduizend doden vielen. Het rapport loog er niet om. Het hield hoge militairen en politici verantwoordelijk, maar het werd vertrouwelijk aan de Kamer gezonden en er gebeurde niets. In 1954 verscheen een zo mogelijk nog vernietigender rapport over deze kwestie van de commissie-Van Rij Stam. Dat werd geheimgehouden. Pas in 1969 kwam het tot een onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesi� dat niet in een lade verdween: de Excessennota. Toenmalig premier Piet de Jong herschreef echter v��r publicatie doodleuk de conclusies � die werden flink afgezwakt.
Joeri Boom, deze week in De Groene Amsterdammer.

Labels:dinsdag 10 februari 2009

Feest op de planeet
Vanavond sluit D.C. Lama weer de Open Bak van Theater de Engelenbak af met een actuele tekst op het nummer 'Feest op de planeet'. De tekst van vanavond luidt:

Willibrord Davids vroeg mij een commissie samen te stellen
van mensen bij wie men gerust een conclusie kan bestellen.
Want de leider van dit land, de minister-president,
prefereert een eigen lezing boven �n democratisch parlement.

Dus ik vroeg het Hugo Chavez, die weet wel raad met zo�n besluit.
Die wilde graag in de commissie en gaat er nu ook nooit meer uit.
Ik vroeg zwemmer Michael Phelps en kreeg toen zijn waterpijp cadeau.
En Van Dijk en Oerlemans, want die doen het sowieso.

Refrein
�t was weer een fijne week op aarde
zo�n week die je niet snel vergeet
en wie het nog weet
die mag het zeggen


Berlusconi bood mij Eluana Englaro spontaan aan.
Maar na 17 jaar beraad is die er gisteren uit gegaan.
Via Rome kwam ik toen bij bisschop Williamson terecht.
Maar die ontkende de hele oorlog en zei: �Irak bestaat niet echt.�

Ik zocht iemand die Jan-Peter alle info weet te verschaffen
hoe je fout kunt zijn in een oorlog zonder dat ze je ooit straffen.
Ik vertrok toen naar Egypte, daar kwam ik met de boot,
maar wie geknipt was voor die job die bleek al 16 jaren dood.
Refrein

De rest van de commissie wordt door Peter la S. wel afgemaakt,
Die daarvoor direct zijn hertenjacht op Terschelling heeft gestaakt.
De leden krijgen een dubbele bonus, iets wat Bos nog strak omlijnde
die financi�le constructie verloopt via Paleis Noordeinde.

We vergaderen in de Kachel, zodat we lekker kunnen roken
Daar staat het brandalarm uit en worden we ook niet onderbroken.
En wordt net als in Australi� ons werk afgebrand,
komt er toch nog een enqu�te, als in een democratisch land.

Refrein 2x

Labels: ,vrijdag 6 februari 2009

Geen reden
De belangrijkste vraag is waarom Nederland achter de Verenigde Staten is aangelopen in het voeren van oorlog (...) waarvan bij het begin al duidelijk was, of had moeten zijn, dat er geen reden tot oorlog was.
Frits Bolkenstein over het onderzoek naar de steun voor de oorlog in Irak, afgelopen woensdag in Nova.

Labels:donderdag 5 februari 2009

Negen maanden en parlementaire enqu�teduur speculeren
Ik denk dat het iets te maken had met een speciale operatie, misschien zelfs een geheime operatie of steun bij dit soort operaties. Maar ik speculeer, ik weet het niet zeker.
Larry Wilkerson, oud stafchef van Colin Powell, over de mogelijke militaire steun van Nederland aan de oorlog in Irak, vandaag in het NOS Journaal.

Labels:
Obstructie
Zou u daar nog eens op kunnen reflecteren, hoe we dat in de toekomst verder moeten gaan doen? Als je dus wel een vraag mag stellen, maar dat een meerderheid het vervolgens kan blokkeren om een antwoord te krijgen?
Alexander Pechthold (D'66) tegen JP de MP over de afspraak van de regeringspartijen dat het kabinet 9 maanden lang geen vragen hoeft te beantwoorden over de inval in Irak, gisteren in de Tweede Kamer.

Labels:woensdag 4 februari 2009

Ontmantelde Grondwet
De Grondwet geeft beide Kamers van de Staten Generaal het recht op enqu�te. De coalitiepartijen hebben dit recht ontmanteld. Hun fracties in deze Kamer hebben deze onzedelijke afspraak geaccordeerd en daarmee een onvervreemdbaar recht verkocht. De minister-president maakt van zijn ambt een machtspositie. (...) Maar deze minister-president kan niet ontsnappen aan de geschiedenis en aan zijn geschiedenis. De waarheidsvinding gaat door. De democratie en het verlangen naar waarheid zit diep in mensen verankerd. In een open en vrije samenleving zullen wetenschappers, journalisten en anderen doen, wat parlementari�rs in meerderheid ongrondwettelijk inleveren, opofferen in hun hang naar de macht. Het parlement kan buitenspel worden gezet, maar de samenleving niet.
Alexander Pechthold (D'66), vandaag in het debat over de steun aan de oorlog in Irak.

Labels:dinsdag 3 februari 2009

Dit besluit is door mijzelf dit weekend genomen.
Onze Grote Leider JP de MP over de manier waarop zijn oorlogsbeleid door het parlement gecontroleerd mag worden, gisteren tijdens een persconferentie buiten de kamer.

Labels:maandag 2 februari 2009

Labels: , ,
Zwaar zonder ede
Er komt toch een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. (...) Daarvoor wordt een zware, onafhankelijke commisie aangesteld. Oud-president Willibrord Davids van de Hoge Raad gaat in opdracht van het kabinet de commisie leiden. (...) Er komt geen parlementair onderzoek. (...) De getuigen die in het onderzoek worden gehoord, zullen dit overigens niet onder ede doen. (...) De steun voor een parlementair onderzoek was groeiende.
De Telegraaf, vandaag.

Labels:vrijdag 30 januari 2009

Verdoezelen
Er hebben veel meer landen meegedaan aan de invasie van Irak dan publiekelijk is toegegeven. Het Amerikaanse ministerie van Defensie stond coalitiepartners toe om hun militaire bijdrage te verdoezelen. ,Daar hadden we alle respect voor�, zegt Douglas Feith, een ex-onderminister van Defensie. Hij laat in het midden of Nederland ook steun verleende. De voormalige vertrouweling van ex-minister Donald Rumsfeld prijst Nederland in zijn laatste boek, War and Decision, wel als een land dat gevechtshandelingen van Amerika heeft gesteund. Hij zegt op pagina 396 dat Nederland �combat support� of �combat service support� heeft geleverd. Feith vergelijkt Nederland in positieve zin met een land als Turkije, dat op het allerlaatste moment afzag van medewerking aan de invasie.
Nederlands Dagblad, vandaag.

Labels:
Merkwaardig
Er is absoluut een verzoek ingediend. Voor militaire steun, ja. We hebben offici�le documenten gestuurd en we hebben diplomaten naar Nederland gestuurd. Ik noem dat een verzoek. Hoe iemand anders dat noemt, moet hij weten.
Richard Armitage, onderminister van Buitenlandse Zaken in de regering Bush, gisteren in een interview met de GPD-dagbladen.

Volgens Armitage heeft de steun voor de oorlog in Irak ook geholpen bij de latere benoeming van toenmalig CDA-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer tot secretaris-generaal van de NAVO.
De Stentor, gisteren.

Een heel merkwaardige uitlating.
Reactie van JP de MP

Labels: ,dinsdag 27 januari 2009

Leugenaar Balkenende
Het kabinet had in 2003 wel degelijk plannen om militair mee te doen aan de inval in Irak. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws in handen heeft. Uit de documenten blijkt dat het kabinet in maart 2003 een fregat wilde inzetten voor de inval. Er lag zelfs al een brief klaar waarin de Tweede Kamer werd gevraagd om toestemming voor de militaire deelname. (...) Premier Balkenende heeft altijd ontkend dat het kabinet militaire deelname aan de inval heeft overwogen.
RTL Nieuws, vandaag.

Labels: ,zondag 25 januari 2009

Labels: , ,
Nederlandse neoconservatieven en links
Met een perverse volharding gingen degenen die zich in 2001 door de neoconservatieven op sleeptouw hebben laten nemen, de afgelopen weken op zoek naar verontschuldigingen voor Bush en zichzelf. (...) Heel moe werd je ervan.
Er is in de Nederlandse journalistiek de afgelopen jaren een bizar fenomeen ontstaan, dat ik maar de perverse drogreden zal noemen. Wat overduidelijk is, kan nooit waar zijn - en dus wringt men zich in bochten om er iets anders van te maken. (...) Zo was het ook met de invasie van Irak: omdat niemand wilde lijken op domme linkse demonstranten die riepen dat het alleen maar om olie ging, werd door commentatoren ieder redelijk bezwaar afgedaan als voorspelbaar anti-Amerikanisme. Dat is de grondtoon in alle Nederlandse debatten van de afgelopen jaren: een heftig verzet tegen linkse clich�s.
Bas Heijne in NRC, dit weekend.

Labels: ,zondag 18 januari 2009

Discussie gesloten...
De ambtelijke top van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 2003 een kritisch juridisch advies over de politieke steun aan de Irak-oorlog weggehouden bij de minister. In een geheim memorandum van 29 april 2003 stelt de Directie Juridische Zaken (DJZ) van het departement dat de juridische onderbouwing van het standpunt van het toenmalige kabinet-Balkenende �zowel materieel als procedureel tekort� schiet. De juristen schatten zelfs in �dat Nederland een eventuele procedure voor het Internationaal Gerechtshof hierover zou verliezen�.
NRC, dit weekend.


- Graag goed opbergen in de archieven voor het nageslacht.
- de discussie is hiermee voor dit moment gesloten!
Aantekening op het memorandum van de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van BuZa, Frank Majoor.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) wil niet ingaan op de vraag waarom de SG het memo niet doorstuurde en of De Hoop Scheffer destijds wellicht mondeling kennis heeft genomen van de inhoud van het memorandum.
NRC, dit weekend.

Labels:zaterdag 27 december 2008

Blind achter wat met westenwinde wordt aangevoerd aanstappen.
Wat is de rol van de Nederlandse diplomatie in dit al geweest? Zijn wij met onze Atlantische bias niet z� geneigd om als het ware blind achter wat met westenwinden wordt aangevoerd aan te stappen, dat we dat wel eens tegen het licht zouden mogen houden.
Herman Wijffels over het besluit de aanvalsoorlog in Irak te steunen, morgen in Spraakmakende Zaken op Nederland 2; vandaag in het NOS Journaal.

Je suggereert (...) door iets tegen te houden dat je iets te verbergen hebt.
Ja, dat is een interpretatie die zeer wel mogelijk is.
Herman Wijffels, informateur van het kabinet Balkenende 3, 4 of 5 of zo, over de weigering van Balkenende meer openheid over de besluitvorming te geven, op de vraag van Paul Rosenm�ller, programmamaker voor de Ikon.

De minister-president heeft geen behoefte te reageren op de uitspraken.
Reactie van JP de MP.

Labels: , ,maandag 22 december 2008

I-krak
Sprak de minister van Buitenlandse Zaken destijds uit dat de legitimatie van de inval �lag in de kwestie van de massavernietigingswapens�? Hij bedoelde dat Saddam Hoessein geen gehoor gaf aan VN-resoluties, schrijft het kabinet nu.
Wist Nederland dat de VS en Groot-Brittanni� w�l vanwege die wapens aanvielen? Ieder land zijn eigen afweging, aldus het kabinet.
Is er ook maar ��n volkenrechtdeskundige te vinden die de oorlog legitiem vond? Ja, de adviseur van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En VN-chef Kofi Annan dan, die het eventuele geweld van tevoren onrechtmatig noemde? Dat moet je zien in de context van de tijd, vindt het kabinet.
Hadden de landen die langer wilden wachten met geweld niet gewoon gelijk? �De regering acht het niet zinvol met de kennis van nu te speculeren over wat had kunnen gebeuren.�
En mag de Eerste Kamer de Nederlandse ambtelijke adviezen over de oorlog zien? Nee.
De Pers, vandaag over de vragen van de Eerste Kamer over de steun aan de oorlog in Irak.

Labels:maandag 15 december 2008


CNN, vandaag.

Labels: ,zaterdag 13 december 2008

Hypocriet van het jaar

Waarheidsvinding van het parlement, dat mag je bij formatiebesprekingen toch nooit inleveren?
"Maar ons standpunt is ook niet veranderd. We hebben het niet kunnen binnenhalen. Dat is het enige wat gebeurd is."
Wouter Bos (PvdA) over een onderzoek naar de steun voor de oorlog in Irak, vandaag in het NRC.

Labels: ,zondag 9 november 2008

Regime Change
This week, on thuesdaynight, in a ironic turnaround Iraq brought regime change to the U.S.
News update met Amy Poehler in Saturday Night Live.

Labels: ,vrijdag 8 augustus 2008

Houten kisten
De Amerikaanse bezettingsmacht in Irak sluit recalcitrante Iraakse gevangenen staande op in houten kisten die amper groter zijn dan de Arabieren zelf en soms kleiner zijn dan een telefooncel. (...) De informatie over de houtenkistenpraktijken kwam beschikbaar nadat in 2005 een beroep was gedaan op de Amerikaanse wet op de openbaarheid van bestuur.
Nu.nl, vandaag.

Labels: ,woensdag 6 augustus 2008

Brief
Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft in de aanloop naar de oorlog in Irak een brief van het hoofd van de Iraakse geheime dienst aan de Iraakse president Saddam Hussein laten vervalsen. De opdracht hiervoor kwam van het Witte Huis. (...) De CIA zou in oktober 2003 een onbekend bedrag hebben betaald aan het voormalige hoofd van de Iraakse geheime dienst, Tahir Jalil Habbush, om het epistel te schrijven. In de brief, die gedateerd werd op 1 juli 2001, schreef Habbush dat Mohammed Atta, de vermeende leider van de terreuraanslagen van 11 september 2001, in Irak was getraind. (...) Het Witte Huis heeft de beschuldigingen van Suskind met klem ontkend.
Nu.nl, vandaag.

Labels: , ,vrijdag 27 juni 2008

Onvoorwaardelijk
De Amerikaanse Senaat heeft donderdagavond in Washington onvoorwaardelijk ingestemd met een nieuwe injectie voor de oorlog in Irak en de strijd in Afghanistan. Het gaat om 161,8 miljard dollar, ruim 100 miljard euro, voor het jaar 2009.
Nu.nl, vandaag.

Labels: , ,vrijdag 30 mei 2008

Enqu�te onder officieren en onderofficieren van de Landmacht, de Marine en de Luchtmacht
Vindt u dat er in Nederland ook een onderzoek moet komen naar hoe de Nederlandse regering tot het besluit is gekomen om steun te verlenen aan de oorlog in Irak?
52 % Ja
45 % Nee
3 % Weet niet

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

De missie in Uruzgan is zinvol
51 % (zeer) mee oneens
31 % (zeer) mee eens

Nederlandse politici hebben een goed beeld van de situatie in Afganistan
73 % (zeer) mee oneens
12 % (zeer) mee eens
Enqu�te in opdracht van NPS/Nova (pdf)

Labels: ,maandag 14 april 2008

Cheney en co
Niet minder dan 80 duizend Aziatische gast/dwangarbeiders onderhouden de infrastructuur van het Amerikaanse leger in Irak. De meesten worden onderbetaald en slecht beschermd. (...) Na een flinke som geld te hebben betaald voor 'een baan in het Midden-Oosten' worden ze, eenmaal aangekomen in Koeweit of Dubai, door de tussenpersoon en tegen hun wil met grote winst doorverkocht aan Arabische ondernemingen als First Kuwaiti Construction en Prime Projects. Beide bij de 'wederopbouw' van Irak betrokken bedrijven zijn onderdelen van het Amerikaanse Blackwater en Kellogg, Brown & Root dat op zijn beurt weer een dochteronderneming is van de gigant Halliburton die rechtstreeks vanuit het Pentagon is belast met onder meer het onderhoud van de infrastuctuur van alle Amerikaanse militaire steunpunten in Irak.
VPRO Gids, deze week. Aankondiging van Die Schattenarmee der USA im Irak, woensdag op ARD, 23.30-0.15 uur.

Labels: , ,maandag 7 april 2008

Nodig
Dankzij mij kunnen jullie vrijuit spreken.
- Ik heb jou niet nodig.
Okay, ga jij dan maar weg.
Conversatie tussen Amerikaanse soldaat en Irakees staatsburger, gisteren in Zembla: Overleven in Irak.

Labels: ,donderdag 3 april 2008

2.800.000 + 2.200.000 levens
Binnen Irak zijn nu 2,8 miljoen mensen ontheemd, van wie meer dan de helft in 2006 en 2007 uit zijn woning is gevlucht, toen het sektarisch geweld op zijn hoogtepunt was. (...) Behalve de ontheemden zijn er nog 2,2 miljoen Iraakse vluchtelingen in het buitenland, met name in Syri� en Jordani�.
NRC, gisteren.

Labels:dinsdag 1 april 2008

250.000 levens
In de Tweede Wereldoorlog vielen er twee keer zoveel gewonden als doden. In de Irak-oorlog was de verhouding brancard-lijkenzak tot nu toe 7 op 1 (aan Amerikaanse kant). Er zijn zelfs vijftien keer zoveel gewonden als doden als je de veteranen meerekent die naderhand thuis ziek werden of bij ongelukken betrokken raakten, waarschijnlijk als gevolg van een oorlogstrauma. (...) Meer dan anderhalf miljoen Amerikaanse mannen en vrouwen dienden de afgelopen zes jaar in Irak en Afghanistan. Een kwart miljoen belandde in een ziekenhuis. Honderdduizend van hen kampen met psychische problemen, de helft daarvan lijdt aan posttraumatische stress.
Ko Colijn in Vrij Nederland nummer 13, 2008

Labels: , ,
Ook voor de Irani�rs
De operatieplannen en conceptplannen van de commandanten bieden ��n enkele visie op de situatie. Oorlogsgames zijn een volgende stap: dan ga je het plan van de commandant spelen tegen de vijand en kijken hoe het afloopt. Dat deden de VS dus ook voor de invasie van Irak. (...) Dat werd helemaal uitgewerkt. Het probleem was dat het spel toen ophield. Het ging niet door met: 'Wat doen we als we winnen.'
Gepensioneerd luchtmacht-kolonel Sam Gardiner, gisteren in Tegenlicht: Het oorlogsspel. Zie ook No Plan, No Peace.

In 2002 onthulde ik de codenaam van het oorlogsplan voor Irak: Polo Step. Daarop volgde een van de grootste onderzoeken naar lekken in de geschiedenis van het Pentagon, maar bovendien raakte ik honderden bronnen in het leger kwijt. (...) Maar het feit dat in 1999 zes mannen met een oorlogsplan voor Iran bezig waren en er in 2005 600 man mee bezig waren, is een belangrijke factor. Niet alleen voor het Amerikaanse volk en het Congres, maar ook voor de Irani�rs.
William Arkin, militair commentator van de Washington Post. Gisteren in Tegenlicht: Het oorlogsspel.

Labels: , , ,zondag 23 maart 2008

The Dark Side
Als je mensen in een vreemde situatie zet, gaan ze vreemde dingen doen.
Pfc Damien Corsetti, military Intellegence Bagram & Abu Graib, in Taxi to the Dark Side. Komende week te zien tijdens het Movies that Matter - Amnesty International Film Festival.

Ons was verteld dat de gevangenen niets dan honden waren en plotseling zie je ze als minder dan een mens. En dan doe je dingen waar je nooit over zou dromen. Dat is waar het beangstigend wordt.
Sgt Ken Davis, 372nd MP Company Abu Graib. E�n van de bewakers in Abu Graib, in Taxi to the Dark Side.

Het is erg moeilijk om iemand te ondervragen als je heel weinig bewijs hebt, en we hadden bij die jongens eigenlijk bijna nooit bewijs. (...) En dus ga je hardere en hardere technieken gebruiken.
Uit: Taxi to The Dark Side. Komende week te zien tijdens het Movies that Matter - Amnesty International Film Festival.

Labels: , , ,donderdag 20 maart 2008

20 maart 2003
No plan, no peace
No end in sight
With God on our side

Labels: ,maandag 17 maart 2008

Niet beter
Vijf jaar na de Amerikaanse invasie is de mensenrechtensituatie er in Irak niet beter op geworden. (...) Tot die verontrustende conclusie komt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een maandag verschenen rapport.
Nieuws.nl, vandaag.

Labels:donderdag 13 maart 2008

Pacific victory
Sforza (oud-televisiemedewerker bij ABC, werkzaam in het Witte Huis-DCL) regisseerde ook de historische speech van Bush op het vliegdekschip, die verklaarde dat de oorlog in Irak was gewonnen. Het leek alsof het schip zich in de Arabische Golf bevond, maar lag voor de kust van Californi�. De militairen aan boord hadden ook niet gediend in het Midden-Oosten, maar in de Pacific.
Vrij Nederland, deze week, in een artikel over De Verkoop van een Oorlog, een documentaire van Marije Meerman (aanstaande maandag bij Tegenlicht)

Labels: ,woensdag 13 februari 2008

1.200*X=?
Afgelopen december kwamen 1200 mensen bijeen in Londen voor de internationale conferentie World Against War. Belangrijkste uitkomst was de oproep om eind maart 2008, precies 5 jaar sinds het begin van de Irak-oorlog, wereldwijd te demonstreren tegen de bezetting van Irak en Afghanistan en de oorlogsdreiging richting Iran.
Stop oorlog

Labels: ,zaterdag 2 februari 2008

Imperialisme
De imperialistische mentaliteit is zo diep geworteld in het Westen, niet alleen in de VS, dat als we een land binnenvallen en bezetten we daartoe per definitie het recht hebben, en als iemand in de weg zit dan bemoeit die zich met zaken die hem niet aangaan.
Noam Chomsky, gisteren in De Pers.

Irak wordt een belangrijke energieleverancier van de Europese Unie. Dat zijn Iraakse en Europese functionarissen gisteren in Brussel overeengekomen.
De Pers, gisteren.

Oliebedrijf Shell maakte gisteren een jaarwinst bekend van 21,2 miljard: de hoogste winst ooit behaald door een Europees bedrijf.
De Pers, gisteren.

Labels: ,donderdag 31 januari 2008

Miljoen
De oorlog in Irak heeft al meer dan een miljoen Irakezen het leven gekost. Een vijfde van de Iraakse huishoudens verloor minstens een familielid in de periode tussen de invasie in maart 2003 en augustus 2007.
Nu.nl, vandaag.

Labels: ,woensdag 23 januari 2008

De beste
Ik ben overtuigd van het gelijk dat ik heb op het gebied van oorlogsverslaggeving, dat ik niet ga zeggen: 'die anderen doen het ook wel goed' of 'wie ben ik?' (...) Ik ben gewoon de beste. (...) Of je journalistiek bedrijft of dat je achter propagandadiensten aanloopt. En dan niet over een voetbalwedstrijdje in de tweede divisie, maar over zeer essenti�le zaken, waarbij dus honderden burgersslachtoffers vallen, wat verzwegen wordt door een groot deel van de Nederlandse pers.
Arnold Karskens, vandaag bij 24 uur met Wilfried de Jong.

Labels: , ,dinsdag 15 januari 2008

PTSS
Zeker 121 veteranen van de oorlogen in Irak en Afghanistan hebben bij terugkomst in de Verenigde Staten een moord gepleegd of zijn beschuldigd van moord. Dat heeft de New York Times gisteren gemeld.
De Pers, gisteren.

Labels: , , ,donderdag 10 januari 2008

120 per dag
Sinds de Amerikaanse inval in Irak in maart 2003 tot juni 2006 zijn er in dat land per dag gemiddeld 120 mensen omgekomen door geweld. Meer dan de helft van de naar schatting 151.000 doden in die periode viel in de hoofdstad Bagdad.
Nu.nl, vandaag.

Labels: , ,dinsdag 1 januari 2008

896
2007 was het dodelijkste jaar voor de Amerikanen in Irak sinds de illegale invasie in 2003. Maar liefst 896 Amerikanen zijn er het afgelopen jaar gesneuveld.
De Volkskrant, vandaag.

Labels: , ,donderdag 27 december 2007

$23 miljoen per uur
Op de website costofwar.com tikt de prijs van directe oorlogsbestedingen constant door, nu richting de 480 miljard. (...) De bezuinigingen van de president op milieubescherming: ��n dag en drie uur in Irak. Bezuinigingen op onderwijs: dertien dagen. Geschatte nationale kosten voor essenti�le verbeteringen aan treinen, bussen en metro�s: drie weken in Irak. (...) Daar komen nog allerlei kosten bovenop. (...) Een team onder de econoom Scott Wallsten kwam op totale kosten van ruim ��n biljoen, uitgaande van een gestage Amerikaanse afbouw en vertrek in 2016. Maar de huidige uitgaven aan de oorlog, schreven zij, bedragen wel tweehonderd miljard dollar per jaar. Oftewel dubbel zo veel als de directe oorlogsuitgaven waar nu mee wordt gerekend: geen 3200 maar 6400 dollar totale uitgaven aan de Irakoorlog per seconde; geen twee maar bijna vier ton per minuut; geen 11,5 maar 23 miljoen per uur; geen 275 maar 550 miljoen per dag.
De Groene Amsterdammer, deze week.

Labels: , , ,zondag 16 december 2007

Houdoe en bedankt
Britse troepen in het zuiden van Irak hebben zondag formeel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de olierijke provincie Basra overgedragen aan de Irakezen.
Nu.nl, vandaag.

De Iraakse stad Basra was ooit het kosmopolitisch centrum van het land. Nu worden vrouwen er vermoord voor het dragen van verkeerde kleding, en zijn marteling en corruptie aan de orde van de dag. Er wacht het nieuwe hoofd van politie een zware taak nadat de Britse troepen zijn vertrokken.
Aankondiging Panorama-uitzending van aanstaande maandag (BBC1, 21.30 uur) Zie ook deze aflevering.

Labels: ,zaterdag 1 december 2007

1.400 instrumenten van een politiek
Die oorlog tegen het terrorisme is vanaf het allereerste moment verkeerd gedefinieerd en verkeerd gevoerd. Er is gezegd dat het een reguliere oorlog was, waarbij het ging om grootschalige militaire activiteiten. En het is een conflict dat evident niet langs die weg gevoerd kan worden. Denk aan Afghanistan, denk aan Irak: in feite weten we nu -we zijn nu zes jaar verder- dat het Amerikaans optreden volledig contraprodutief is geweest. (...) Wat heeft de NATO daar sowieso te zoeken? (...) Het is een bondgenootschap dat territoriaal beperkt is volgens artikel 5, daar hadden we ons aan moeten houden. (...) Op deze manier wordt de NATO in toenemende mate een instrument van een globaal door de Amerikanen gestuurde politiek, waar we volgens mijn idee grote bezwaren tegen zouden moeten hebben.
Maarten van Rossum over het kabinetsbesluit over de Uruzgan-missie, gisteren in Het Gesprek van de Dag met Sven Kockelmann.

Labels: , , ,vrijdag 23 november 2007

Unsubscribe me
Gouverments take for granted that you support their actions in the war on terror. The truth is you've never been given a choice. Welcome to the unsubscribe movement. Unsubscribe sends out a clear message to the government that we will no longer tolerate the abuse of human rights in the name of 'the war on terror'. Most petitions ask you to sign up, we are asking to take your name off.
www.unsubscribe-me.org (Amnesty International)

Labels: , , , ,donderdag 27 september 2007

Corrupt
Somali�, Myanmar en Irak waren dit jaar de meest corrupte landen en ook Afghanistan deed het met een gedeelde 172e plaats niet goed.
Nu.nl, vandaag.

Labels: ,woensdag 12 september 2007

E�n constante
Terwijl generaal Petraeus in het Congres sprak over Irak werden elders in Washington de gevolgen van zijn woorden doorgenomen: een hernieuwde confrontatie met Iran. (...) In vergelijking met het volgepakte Huis van Afgevaardigden was het aangenaam rustig bij het American Enterprise Institute (AEI). (...) Michael Ledeen, een van de agressiefste critici van het Iraanse regime, maakte in zijn introductie meteen duidelijk dat hij al was ingelicht over uitspraken die Petraeus later die middag zou doen. (...) �De feiten die hij vanmiddag presenteert zullen genoeg informatie bevatten over Iraanse steun aan terroristen in Irak�. (...) In het grillige politieke klimaat rond de oorlog is er al bijna twee jaar ��n constante: zodra de regering of de krijgsmacht de term �terugtrekking� gebruiken gaat dat gepaard met verhoogde druk op Iran.
NRC, gisteren.

Ik heb de laatste tijd tips gekregen: wanneer de onderhandelingen met Iran nergens toe leiden, is er een mogelijkheid dat er een beperkte militaire aanval komt. De druk wordt opgevoerd. Het zou mij nu niet meer verbazen als dit leidt tot het bombarderen van de nucleaire installaties in Iran v��rdat Bush het Witte Huis verlaat.
Glenn Kessler, diplomatiek redacteur van de Washington Post, gisteren in NRC.

Labels: , , ,zaterdag 8 september 2007


Politieke doeleinden
Waarom heeft Osama bin Laden ineens een zwarte baard, in plaats van een grijze? En waarom is er op belangrijke delen alleen maar geluid te horen? Alleen in weinig zeggende fragmenten is Osama bin Laden bewegend te zien. Als het over actuele zaken gaat, zoals de oorlog in Irak, dan staat het beeld stil. Ondanks de twijfels grijpt de Amerikaanse president Bush het filmpje meteen aan voor zijn eigen politieke doeleinden: �Ik vond het interessant dat Irak op de video werd genoemd. Dat herinnert ons dat Irak onderdeel is van de oorlog tegen extremisten.�
RTL Nieuws, vandaag.

Labels: , ,donderdag 30 augustus 2007

And on and on and on
President Bush zal het Congres in september 50 miljard dollar extra vragen voor de oorlog in Irak. (...) Het bedrag komt bovenop de 147 miljard dollar die het Witte Huis in het komende begrotingsjaar wil vragen voor de operaties in Irak en Afghanistan. (...) Tot nu toe heeft de oorlog de Amerikanen 330 miljard dollar gekost en de operaties in Afghanistan 78 miljard dollar sinds 2001.
De Volkskrant, vandaag. Zie ook hier en verder.

Labels: , , ,maandag 27 augustus 2007

Experts
De Verenigde Staten zijn de oorlog tegen het terrorisme aan het verliezen. In sommige kringen wordt dat al jaren geroepen, maar nu komt deze conclusie van de top van Amerikaanse veiligheidsdiensten, politici en diplomaten uit het gehele politieke spectrum. Volgens de Terrorisme Index, die deze week is verschenen in het tijdschrift Foreign Policy, gelooft 84 procent van deze experts dat de Verenigde Staten aan de verliezende hand zijn. Dat de wereld gevaarlijker is geworden voor Amerikanen, meent 91 procent en meer dan de helft (53 procent) zegt dat het Amerikaanse beleid een negatief effect heeft. De oorlog in Irak heeft de situatie volgens 80 procent alleen maar verslechterd.
De Volkskrant, zaterdag. Artikel Foreign Affairs.

Labels: , ,maandag 30 juli 2007

Sinds 2003
Bijna een op de drie Irakezen heeft dringend hulp nodig. Dat blijkt maandag uit een rapport van de internationale hulporganisatie Oxfam en het NCCI, een netwerk van circa tachtig internationale en tweehonderd Iraakse particuliere instellingen. (...) De humanitaire crisis is sinds de invasie van 2003 alleen maar verergerd, aldus het rapport.
Nu.nl, vandaag.

Labels: ,dinsdag 17 juli 2007

Goede militairen
Het beeld dat het slechts een paar rotte appels waren die Irakezen mishandelden in de Abu Ghraib gevangenis in Bagdad loopt een flinke deuk op. In het Amerikaanse tijdschrift The Nation vertellen vijftig Irakveteranen hoe Amerikaanse militairen in Irak mannen, vrouwen en kinderen mishandelen en doden.
De Pers, afgelopen vrijdag. Het volledige artikel is hier te lezen.

Elke goede militair draagt een extra wapen bij zich dat hij als vals bewijsmateriaal bij onschuldige slachtoffers kan neerleggen.
Joe Hatcher, 4e cavalerie-regiment, in hetzelfde artikel.

Als iemands gezicht mij niet aanstond, kon ik zeggen dat ik werd bedreigd.
Patrick Campbell, 256e infanterie brigade. Volledig artikel van 11 pagina's.

Labels: , ,woensdag 11 juli 2007

'We zijn net begonnen.'
Bush gisteren tegenover het Congres over zijn Irak-beleid.

Labels: , ,dinsdag 3 juli 2007

Motief en aanwijzing
De aanslag moest plaatsvinden ��n dag nadat Tony Blair was opgevolgd door Gordon Brown als minister-president. Brown dreigde een milder beleid te gaan voeren als het ging om de strijd tegen terrorisme en de oorlog in Irak. (...) Inlichtingendiensten zaten ze mogelijk op de hielen. Die diensten verspreiden nu het gerucht dat de verdachten onbekenden voor ze zijn, maar over zoiets hebben ze wel vaker strategisch gelogen. (...) Minuten voordat ze hun Jeep Cherokee de terminal inreden, stond de politie op de stoep bij de huisbaas van een van hen. (...) Alle verdachten zwijgen.
De Pers, vandaag (blz 1 en 7) over de recente aanslagen in London.

Labels: , , ,zondag 17 juni 2007

Iran 2008
Alleen met zelfbedrog houdt Bush zich nog overeind. Onlangs, vertelt hij (Joe Galloway, conservatief columnist en voormalig adviseur van Powell-DCL), ving hij op hoe Bush zijn problemen aan vrienden in Texas uitlegt. Volgens de president is de oorlog een Amerikaans noodlot en hij zal ervoor zorgen dat het zijn opvolger onmogelijk wordt het slagveld te verlaten. (...) Er is ��n alternatief, zegt Galloway. Dick Cheney, al maanden genegeerd door de president, kan in die omstandigheden de ontzetting in het Witte Huis aangrijpen om Bush te overtuigen dat luchtaanvallen op Iran noodzakelijk zijn. Tekenend is dat Cheney�s mensen de laatste weken in Washington het valse bericht verspreiden dat Iran de Talibaan in Afghanistan bewapent, zegt Galloway.
NRC Handelsblad, dit weekend. Zie ook hier.

Labels: , , ,dinsdag 29 mei 2007

Ook wij, Bruten
De verhoormethoden die Nederlandse militairen in Irak gebruikten, stonden 'op gespannen voet' met 'de internationale mensenrechten'. (...) Directeur juridische zaken Ybema schreef op 31 maart 2004 in een interne nota over de gebeurtenissen. Volgens Ybema bestond er 'gegronde twijfel wat betreft het volledig naleven van het verbod op dwang'. Zowel het gebruik van hard geluid als 'het gebruik van koud water op de wijze zoals in het dossier aangegeven' zou volgens Ybema in strijd kunnen zijn met het internationale recht.
NRC, zaterdag.

Labels: , ,vrijdag 25 mei 2007

And on and on and on
President Bush krijgt $ 100 miljard om de oorlogen in Irak en Afghanistan te kunnen voortzetten, zonder dat hij een tijdschema hoeft te geven voor de terugtrekking van de troepen. Daarmee heeft het Congres ingestemd. De uitslag is een nederlaag voor de Democraten.
NOS Teletekstpagina 128, vandaag.

Labels: , , ,zondag 20 mei 2007

De aankomende premier van Groot-Brittanni� Gordon Brown zal in de eerste honderd dagen van zijn bewind de terugtrekking van alle Britse troepen uit Irak bekendmaken.
Nu.nl, vandaag.

Labels: ,donderdag 17 mei 2007

Relatief de grootste
Voor Nederland zijn de kosten van de missie naar Uruzgan bijzonder hoog. In december 2005 werden deze nog op 240 � 320 miljoen euro geraamd. Inmiddels is volgens de laatste opgave dit bedrag ongeveer verdubbeld tot 540 � 580 miljoen euro. Wie denkt dat het hierbij zal blijven, is een grote optimist. (...) Na de Verenigde Staten (12.000), het Verenigd Koninkrijk (6.300), Duitsland (3.000), Canada (2.500), Itali� (1.950) en Frankrijk (1.900) is Nederland (1.750) de zevende troepenleverancier aan ISAF. Nederland levert hiermee relatief verreweg de grootste bijdrage van de NAVO-lidstaten aan ISAF.
Kees Homan, generaal-majoor der mariniers b.d. en verbonden aan het instituut Clingendael, woensdag in de Volkskrant.

Nederlandse inlichtingenofficieren hebben in Zuid-Irak met een stroomstok gedetineerden verhoord. (...) Een luitenant-kolonel en twee onderofficieren van de Militairen Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) zouden hierbij betrokken zijn. (...) Ook hebben de MIVD�ers de arrestanten tijdens het verhoor van een hoofdkap voorzien. Eind vorig jaar ontkende de directeur voorlichting van Defensie dat er hoofdkappen waren gebruikt.
De Volkskrant, afgelopen woensdag.

Labels: , , ,donderdag 3 mei 2007

Tienduizenden
In de afgelopen weken zijn vanuit het hele land al tienduizenden handtekeningen opgehaald voor een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog. Volgens Openheid over Irak, SP en coalitie Stop de Oorlog groeit de steun dagelijks verder aan en koerst het totaal aantal handtekeningen nu voorbij de 50.000. Sinds eind april ondersteunt ook GroenLinks de actie.
Persbericht Stop Oorlog. Teken voor het onderzoek hier.

Labels: ,vrijdag 27 april 2007

In de baan van
Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft geprobeerd de steun voor de oorlogen in Irak en Afghanistan te vergroten door gefabriceerde heldenverhalen te verspreiden. (...) Het leger hield na de dood van Pat Tillman, die zijn professionele carri�re opgaf om zijn land te dienen, wekenlang vol dat hij door de Afghaanse vijand was doodgeschoten. In werkelijkheid was vanaf het begin duidelijk dat hij door medesoldaten was gedood na blunders van leidinggevenden. (...) Pat Tillman kreeg postuum een hoge onderscheiding omdat hij zich in de baan van vijandelijke vuur zou hebben geworpen.
Het Parool, afgelopen woensdag.

Labels: , , ,dinsdag 17 april 2007

Steeds meer
De handtekeningenactie van de SP en het burgerinitiatief Openheid Over Irak voor een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Irakoorlog heeft al geleid tot 35 duizend steunbetuigingen. 'Het begint goed op gang te komen. Steeds meer afdelingen van de SP gaan voor deze actie de straat op en het publiek reageert onverminderd enthousiast', constateert een tevreden SP-Kamerlid Van Bommel.
Parlementaire nieuwsbrief, vandaag. Teken de steunbetuiging hier.

Eis OpenHeid Over Irak NU !

Labels:zondag 15 april 2007

Bewijsvoering
De bewijsvoering is buitengewoon nihil.
Minister van Defensie Middelkoop over Irak, maar dit keer over de "schietincidenten" van Nederlandse militairen aldaar. Vandaag op Nu.nl.

Labels: , ,zaterdag 14 april 2007

Irak O.
Zeker tien schietpartijen door Nederlandse militairen in Irak zijn niet gemeld aan de legerleiding. Dat zei militair psycholoog Heijster zaterdag bij de TROS. Militairen zouden aan Heijster hebben verteld dat het schietincident met marinier Eric O. geen uitzondering is. De militairen hebben er moeite mee dat de waarheid niet aan het licht komt.
Nu.nl, vandaag. Zie ook hier.

Een getuige in de zaak rond Eric O. heeft gisteren aangifte gedaan van bedreiging, intimidatie en het achterhouden van bewijsmateriaal door de leiding van de mariniers.
NRC, 30 maart

Het gerechtshof in Arnhem sprak O. in 2005 vrij van handelen in strijd met de geweldsinstructies voor Nederlandse militairen in Irak. Later dat jaar kreeg hij een schadevergoeding van 10.000 euro.
Uitzending Tros Nieuwsshow.

Labels: ,zaterdag 7 april 2007

Opgepakt
Amerikaanse militairen hebben in Irak een aantal Irani�rs opgepakt, onder wie diplomaten. Zij houden er nog steeds vijf vast.
Nu.nl, vandaag.

Labels: , ,woensdag 4 april 2007

Neerlands Vreemdelingenlegioen
Het is niet mis als je dus wordt uitgezonden om in een ander land oorlog te voeren voor de rechtsorde in de wereld, en dan blijkt dat dus op volkomen verkeerde gronden te zijn. Ja, we zijn geen vreemdelingenlegioen, die je zomaar overal naartoe kunt sturen. Dat zijn Nederlandse militairen die op onjuiste redenen worden uitgezonden.
Maar hoort u ook van militairen dat zij zich zich misleid voelen?
Ja. Tuurlijk. Ja. Heel veel mensen wisten dat er dus geen klap van deugde. Maar als militair mag je dat dan niet zeggen.
Hans Gouzy, voorzitter van de Federatie van Nederlandse Officieren, vandaag tijdens de Openheid over Irak-demonstratie voor het gebouw van de Tweede Kamer (Nova/Den Haag Vandaag, vandaag)

Ik vind het een James Bond-scenario.
Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen, net terug van een bezoek aan Condoleezza Rice, over een mogelijke oorlog in Iran, vandaag in Nova/Den Haag Vandaag)

Labels: ,dinsdag 3 april 2007

Bewijslast Irak
Ik liep die 5e februari na de presentatie van Powell het VN-gebouw uit en in de vrieskou van New York dacht ik: Dit is totaal mislukt. En dus was ik mislukt, want ik had het helpen opstellen. (...) Maar een dag of drie later, toen ik weer wat geslapen had en weer kon nadenken, vroeg ik me af waarom de reacties toch behoorlijk positief bleken te zijn? (...) Ik bestefte dat dat kwam omdat Colin Powell die voordracht had gegeven. Powell, die ongeveer net zo populair was als Moeder Teresa. (...) En toen voelde ik me nog ellendiger. Dus ja: ik kan soms niet slapen als ik bedenk wat mijn bijdrage daaraan was.
Kolonel Lawrence Wilkerson, gisteren in Tegenlicht, zesluik over het Midden-Oosten.

We hebben 435 congresleden en 100 senatoren. We hebben 52 gouverneurs. Het is zeker mogelijk dat er ergens in een congresdistrict een kandidaat wordt herkozen die gezegd heeft: 'We moeten Isra�l laten vallen, we moeten de band met dat land verbreken', maar dat is heel onwaarschijnlijk. En het zou me verbazen als er meer dan drie of vier kiesdistricten bestonden waar dat zelfs maar voorstelbaar is.
Richard Perle in de dezelfde uitzending, aflevering: De Isra�l Lobby.

Labels: , ,zaterdag 31 maart 2007

OPENHEID OVER IRAK NU!
Op woensdag 4 april vindt in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats over de Nederlandse steun aan de oorlog tegen Irak. (...) STOP de OORLOG roept daarom op om op woensdag 4 april 2007 om 11:30 op het Plein in Den Haag te verzamelen om voorafgaand aan het Irak-debat in de Tweede Kamer de eis voor openheid over Irak kracht bij te zetten!
Stopoorlog.nl

Labels: ,vrijdag 30 maart 2007

Leuk NAVO-baantje
Het werd afgelopen week opnieuw duidelijk: Irak is het Srebrenica van het vorige kabinet en zal Balkenende blijven achtervolgen tot in zijn politieke graf. Terwijl in de pers de beweegredenen voor de steun, nu alle andere argumenten als leugenachtig of onzinnig zijn ontkracht, door de voorstanders tot onze met een leuk NAVO-baantje voor Jaap de Hoop Scheffer beloonde innige band met de VS zijn teruggebracht, blijft de premier volhouden: niets aan de hand.
Uit: column Thomas von der Dunk op Planet.nl

Labels: ,maandag 26 maart 2007

In strijd met
[E]en oorlog voeren met uitsluitend als doel om van Saddam af te komen kan niet. Volgens de ambtenaren is dat in strijd met het internationale recht. Op die grond kan Nederland de Amerikaanse aanvalsplannen niet steunen. De massavernietigingswapens, zo schrijven de ambtenaren, bieden een betere legitimatie: 'Het verdient dan ook aanbeveling dat Nederland uit blijft gaan van de noodzaak van ontmanteling van de Iraakse massavernietigingswapens'.
Reporter over de Nederlandse rol in de Irak-oorlog, gisteren op Nederland 3

Ik geloof dat Nederland de oorlog heeft gesteund omdat de Amerikanen oorlog wilden voeren en Nederland daar geen afstand van wilde nemen. Zo simpel is het.
Bert Bakker in dezelfde uitzending.

Labels: ,vrijdag 23 maart 2007

Hoe dan ook
De Tweede Kamer is in 2002 in de aanloop naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak onvolledig ingelicht. (...) Reporter heeft onder meer documenten in handen waaruit blijkt dat de Verenigde Staten op 21 november 2002 Nederland vragen om militaire middelen. (...) Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer, nu NAVO-secretaris-generaal, meldde echter dat het Amerikaanse verzoek alleen een overvliegvergunning en de facilitering van doorvoer betrof. (...) Verder heeft Reporter een telexbericht van de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties, gericht aan Buitenlandse Zaken. Daarin staat dat Nederland een oorlog tegen Irak hoe dan ook zal steunen, ook als er geen resolutie wordt aangenomen die militaire actie goedkeurt.
Nu.nl, vandaag.

Ja. Ook ik steun de eis dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de informatie waarop de Nederlandse regering haar steun aan de oorlog tegen Irak heeft gebaseerd.
Uit: steunverklaring voor onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rondom steun aan de illegale oorlog tegen Irak.

Labels: ,woensdag 28 februari 2007

Wat het parlement moet doen
Nederland heeft het recht om te weten hoe het zit. Dit heeft te maken met waarheidsvinding. En het zoeken naar de waarheid is iets wat het parlement moet doen.
Jan Marijnissen in persbericht. Marijnissen dient donderdag een motie in voor een onderzoek naar de besluitvorming rond Irak.

Labels: ,woensdag 21 februari 2007

Recht op informatie
Er zijn dingen die je niet in het kabinet kunt afkaarten. Zeker niet het recht van het parlement op informatie. De politieke besluitvorming over Irak mag niet in de doofpot verdwijnen.
Klaas de Vries, kandidaat voor de Eerste Kamer (PvdA), deze week in Vrij Nederland.

Labels: ,
Get back
Groot-Brittanni� en Denemarken maakten woensdag bekend dat ze troepen gaan terugtrekken uit Irak. Londen haalt de komende maanden 1600 van de 7100 in Irak gelegerde militairen naar huis. Kopenhagen trekt alle 450 Deense soldaten terug uit het zuiden van Irak.
Volkskrant

De Italiaanse premier Prodi heeft het ontslag van zijn regering aangeboden aan president Napolitano. Die heeft het ontslag aanvaard. Het kabinet valt door een stemming in de senaat, waarbij het buitenlandbeleid van het kabinet met twee stemmen verschil werd afgewezen. De senaat stemde tegen plannen van de regering-Prodi om de 1900 militairen in Afghanistan te laten en een Amerikaanse basis in Itali� uit te breiden.
NOS Journaal, vandaag.

Labels: ,zaterdag 17 februari 2007

Zelfstandig leider van de strijdkrachten
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteravond voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak de strategische aanpak van president George W. Bush afgewezen. (...) De resolutie heeft alleen symbolische waarde. Bush had al v��r de stemming aangekondigd dat hij haar niet zou overnemen. Volgens de Amerikaanse grondwet heeft de president als leider van de strijdkrachten de vrijheid om in tijden van oorlog zelfstandig zijn strategie te bepalen.
NRC Handelsblad, vandaag. De genoemde vrijheid van handelen van de president geldt overigens pas sinds de invoering van de Patriot Acts.

Labels: , ,