dinsdag 9 maart 2010

Deugt niet
Balkenende is als de dief die �eerlijk� meedeelt dat hij gaat stelen. Balkenende schermt met de norm van eerlijkheid, maar gooit de waarden van zuiverheid en fair play overboord. Het is een eerlijkheid die bedriegt. (...) De Kieswet is de ruggengraat van het stelsel dat de zuiverheid van de samenstelling van de vertegenwoordigende democratie waarborgt. Balkenende gebruikt de faciliteiten van de Kieswet voor een ander doel, dan waarvoor zij gegeven zijn. Dat deugt niet.
Peter Ingelse, vicepresident van het gerechtshof te Amsterdam (op persoonlijke titel) in NRC.

Labels:zaterdag 20 februari 2010

Premier Balkenende in het bijzonder
Dit kabinet is vanaf het begin zwak, onbestemd en visieloos geweest. Dat probeerde men te verhullen door eerst 100 dagen door het land te toeren. Vervolgens werd het nadenken ook nog eens overgedragen aan de ambtenaren in twintig commissies. (...) Met de afhandeling van het Irak-onderzoek en de besluitvorming rond Uruzgan gaf het kabinet een brevet van onvermogen af en beschadigde zij de geloofwaardigheid van het democratische bestuur.
Femke Halsema vandaag op GroenLinks.nl

Het Partij Bestuur heeft het vertrouwen uitgesproken in het optreden en handelwijze van de CDA bewindslieden in het algemeen en die van premier Balkenende in het bijzonder.
CDA.nl, vandaag.

Labels: , ,vrijdag 19 februari 2010

Herhalen
Laten we hier nog eens herhalen wat ik hier vanavond heb gezegd.
Balkenende tijdens het Wie-zei-wat-over-Uruzgan-debat, gisteren.

Labels: ,donderdag 28 januari 2010

Some pigs...
De politie als handhaver van de wet, daarvan verwacht ik dat ze zich ook zelf aan de wet gaan houden.
Janette Beuving van het College Bescherming Persoonsgegevens, over de weigering van de politiekorpsen IJssellanden en Rotterdam Rijnmond om te stoppen met de automatische nummerplaatregistratie, vandaag in het 8 uur Journaal.

De politie wil dat wel, maar dan moet de wet worden aangepast. Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft beloofd dat hij zo snel mogelijk met een wetsvoorstel komt.
8 uur Journaal, vandaag.

Wie verdient de Big Brother Awards Publieksprijs?
(...)
0 CDA
www.bigbrotherawards.nl

Labels: , ,dinsdag 19 januari 2010

Volksverlakkerij
Als de problemen met coffeeshops echt zo erg zijn als het CDA doet geloven, dan waren burgers zelf wel een handtekeningenactie begonnen.
David Rietveld (GroenLinks) over het zogenaamde 'burgerinitiatief' dat het CDA op touw heeft gezet om coffeeshops uit Haagse woonwijken te verbannen, vandaag in de Pers.

Labels: , ,dinsdag 12 januari 2010Ik heb al gezegd dat wij best met elkaar verbeterpunten kunnen constateren, en daar gaan we dan met elkaar aan werken.
Pieter van Geel, fractievoorzitter van het CDA, n.a.v. het rapport van de commissie Davids, waarin o.a. werd gesteld de oorlog in Irak in strijd was met het Volkenrecht, dat VN-rapporten over wapeninspecties selectief werden ge�nterpreteerd en de Tweede Kamer onvolledig en mogelijk onjuist werd ge�nformeerd. Vandaag in het NOS Journaal.

Labels: ,dinsdag 22 september 2009

Dat mag jij dus niet
Als je vaststelt dat iemand te veel gedronken heeft, dan kan je tegen iemand zeggen: 'Dat mag jij dus niet' en 'Jij gaat nu naar huis'.
- Wat is teveel?
Dat gaan we vaststellen, wat teveel is.
- Vijf biertjes?
Nee, dat gaan we vaststellen.
Minister Ter Horst en Paul Witteman, vanavond in Pauw en Witteman.

Labels: , , , ,zaterdag 19 september 2009

Algemene beschouwingen 2009

Labels: ,
Algemene beschouwingen 2009

Labels: , ,woensdag 8 juli 2009

Schadelijk
Er is geen sluitend bewijs dat blowen dat schadelijk is voor de hersenen van jongeren. Er is ook geen bewijs dat dat niet zo is.
Gerry Jager (Neuropsygoloog aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, die daar onderzoek naar deed), vrijdag in NRC.

Als ernstige en onomkeerbare schade dreigt te ontstaan, mag een gebrek aan een volkomen wetenschappelijk bewijs niet worden gebruikt als reden om maatregelen uit te stellen.
Uit de eindrapportage van de commissie Van der Donk (CDA).

�Cannabis is slecht voor de hersenen�, zei iemand vorig jaar op BBC Newsnight, �van politici�.
Frank Kuitenbrouwer in het artikel 'De drugsbestrijders zijn het echte probleem', gisteren in NRC.

Labels: ,vrijdag 12 juni 2009

JP, king of cover ups
Vijf jaar na de dood van schilder Aart de Lijster, die een vrouw en twee kinderen naliet, lijkt het erop dat die overheid � ook het ministerie van de premier - zich schuldig heeft gemaakt aan regelrechte obstructie van de rechtsgang. (...) Er is in de strafzaak informatie niet gegeven aan het Openbaar Ministerie; diezelfde informatie is achtergehouden voor de weduwe, en verzwegen voor het schildersbedrijf dat werd veroordeeld voor het gebruik van thinner. Waar komt die informatie op neer? Dat het Catshuis extreem brandgevaarlijk was, dat de overheid verzuimde een vergunning te regelen, dat de wandbekleding de vuurzee razendsnel heeft aangewakkerd -de overheid was mogelijk dus medeverantwoordelijk voor een tragisch ongeval. Deze zeer belastende informatie is onder de pet gehouden. Doelbewust. Opgeborgen in de kluis van Landsadvocaat, zodat niemand het ooit zou weten, en wel om ��n reden: het was politiek te gevoelig.
RTL Nieuws.nl

Labels:zondag 3 mei 2009

Maar wel met Hu Jintao
In lijn met de oprechte en consistente steun in de afgelopen jaren voor zijn vreedzame strijd voor mensenrechten in Tibet, heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer besloten de Dalai Lama in een openbare zitting te ontvangen. In schril contrast staat de houding van onze regering, die ondanks twee moties van de Tweede Kamer, waarvan een onlangs op 22 april j.l., wil onze premier geen uitsluitsel geven omtrent een mogelijke ontmoeting met de Dalai Lama. Wij vinden deze houding zeer teleurstellend. Daarnaast hebben wij afgelopen week in zijn offici�le reactie op Kamervragen gemerkt dat onze minster van Buitenlandse Zaken de status van zijn �ontmoeting� met de Dalai Lama in strijd met internationale standpunten en de door Nederlandse regering tijdens eerdere bezoeken ingenomen standpunten terugbrengt tot een religieuze priv� ontmoeting. Dit is onacceptabel.
International Campaign for Tibet. Stuur via hier een kaartje aan JP de MP.

Labels: ,vrijdag 27 maart 2009

Wil de helft van de Amsterdammers echt van de coffeeshops af?
CDA-voorzitter Peter van Heeswijk zegt in de Volkskrant van 21 maart dat de helft van alle Amsterdammers van de coffeeshops af wil. Maar is dat wel echt zo?
Door Derrick Bergman

Van Heeswijk's uitspraken vervulden mij met verbazing, maar het stond er toch echt: �Uit een onderzoek blijkt dat de helft van de Amsterdammers schoon genoeg heeft van het romantische beeld van coffeeshops. Als een relikwie van de flowerpowerperiode. De helft van de Amsterdammers is het hartstikke beu.� Na twee mailtjes wilde de CDA-voorzitter zijn bron wel noemen: een enqu�te onder 405 Amsterdammers, in november 2007 uitgevoerd door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente, in opdracht van de CDA-fractie. Het onderzoek bestond uit vijf vragen. Vraag drie luidde: Moet het gedoogbeleid omtrent softdrugs worden afgeschaft? Hierop antwoordde 28 procent van de ondervraagden met ja en 66 procent met nee. De vraag of het drugsbeleid van de gemeente Amsterdam strenger moet worden, werd door 39 procent bevestigend beantwoord.

Hoe kan van Heeswijk op basis van dit onderzoek nu claimen dat de helft van de Amsterdammers de coffeeshops 'hartstikke beu' is? Door een specifieke vraag uit het onderzoek te veralgemeniseren: Vindt u dat coffeeshops in een straal van 250 meter rond scholen gesloten moeten worden? Op die vraag antwoordde 65 procent bevestigend. Zo komt van Heeswijk tot zijn conclusie, waar hij dan zelf de interpretatie bij verzint over 'het romantische beeld van de coffeeshops als een relikwie van de flowerpowerperiode'. Wie, zoals van Heeswijk, terug wil naar de tijd van huis- en straatdealers, wie honderdduizenden Nederlanders wil criminaliseren en de realiteit wil ontkennen, is een relikwie van ver v��r de flowerpowerperiode. 'Criminelen zijn trots op het CDA' concludeerde Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, tijdens het Cannabis Tribunaal in Den Haag. �Want door het CDA en de andere partijen die het gedoogbeleid willen be�indigen zijn criminelen in staat crimineel te zijn, in de zwarte wereld hun werk te doen, enorme winsten te maken, de prijzen zelf te bepalen en dood en verderf te zaaien.�

Peter van Heeswijk mag best pleiten tegen coffeeshops en het gedoogbeleid, maar hij moet niet liegen over het aantal Amsterdammers dat het met hem eens is. Amsterdammers weten heel goed dat coffeeshops veel meer voor- dan nadelen hebben voor de stad. Ze begrijpen ook dat een verbod op coffeeshops een explosie van overlast zal veroorzaken. Dat blijkt wel uit het antwoord op de eerste vraag van het onderzoek: bent u voor of tegen het verbod op de verkoop van paddo's? Slechts 31 procent van de Amsterdammers blijkt voorstander van dit verbod. Maar die uitkomst heeft van Heeswijk wijselijk verzwegen.

Derrick Bergman is journalist en fotograaf en redacteur van maandblad EssensiE.

Labels: , , , ,maandag 16 maart 2009

Fight the crisis!
Veel mensen aan de top van Philadelphia zijn van CDA-huize. Naast Brink (voorzitter Raad van Bestuur-DCL) en Kralt (vice-voorzitter Raad van Bestuur-DCL) Elco Brinkman (voorzitter Raad van Commissarissen) natuurlijk, die ook wel de machtigste man van Nederland wordt genoemd. Hij had toezicht moeten uitoefenen op de Raad van Bestuur, die ook weer uit CDA-leden bestaat. (...) In de Raad van Commissarissen zit nog een aantal prominente CDA'ers. Zoals Hans Borstlap, lid van de Raad van State, en Geert Jansen, commissaris van de koningin in Overijssel. En ook de huidige minister van Justitie Hirsch Ballin had er een commissariaat en gaf zijn fiat aan vastgoedtransacties. (...) Nog zo'n bekende in het CDA-netwerk: Senator Hans Hillen. Als Frits Brink en Elco Brinkman in de problemen komen, springt hij voor ze in de bres. Ze hebben het goed bedoeld, zegt hij bij Harry Mens.
Zembla, gisteravond, over de christelijke zorgonderneming voor verstandelijk gehandicapten Philadelphia, waar miljoenen euro�s verdwenen zijn door o.a. geld dat voor zorg was bestemd te investeren in... vastgoed.

Bestuurder Theo Kralt heeft kastelen als hobby. Hij stelde er zelfs een boek over samen, met financi�le steun van Philadelphia.
Zembla, gisteren.

Labels:woensdag 25 februari 2009

Verzet
De machtigste vijanden van de vrijheid van meningsuiting zitten bij het CDA. Dat is Ernst Hirsch Ballin, dat is Donner en Balkenende. Dat zijn mensen die echt heel erg hun best doen om de vrijheid van meningsuiting in te perken, uit angst ook. En daar moet je je tegen blijven verzetten.
Hans Teeuwen, gisteren in Pauw en Witteman.

Labels:maandag 2 februari 2009

Labels: , ,vrijdag 30 januari 2009

Merkwaardig
Er is absoluut een verzoek ingediend. Voor militaire steun, ja. We hebben offici�le documenten gestuurd en we hebben diplomaten naar Nederland gestuurd. Ik noem dat een verzoek. Hoe iemand anders dat noemt, moet hij weten.
Richard Armitage, onderminister van Buitenlandse Zaken in de regering Bush, gisteren in een interview met de GPD-dagbladen.

Volgens Armitage heeft de steun voor de oorlog in Irak ook geholpen bij de latere benoeming van toenmalig CDA-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer tot secretaris-generaal van de NAVO.
De Stentor, gisteren.

Een heel merkwaardige uitlating.
Reactie van JP de MP

Labels: ,dinsdag 27 januari 2009

Leugenaar Balkenende
Het kabinet had in 2003 wel degelijk plannen om militair mee te doen aan de inval in Irak. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws in handen heeft. Uit de documenten blijkt dat het kabinet in maart 2003 een fregat wilde inzetten voor de inval. Er lag zelfs al een brief klaar waarin de Tweede Kamer werd gevraagd om toestemming voor de militaire deelname. (...) Premier Balkenende heeft altijd ontkend dat het kabinet militaire deelname aan de inval heeft overwogen.
RTL Nieuws, vandaag.

Labels: ,zondag 25 januari 2009

Labels: , ,zondag 4 januari 2009

Labels: ,zaterdag 27 december 2008

Blind achter wat met westenwinde wordt aangevoerd aanstappen.
Wat is de rol van de Nederlandse diplomatie in dit al geweest? Zijn wij met onze Atlantische bias niet z� geneigd om als het ware blind achter wat met westenwinden wordt aangevoerd aan te stappen, dat we dat wel eens tegen het licht zouden mogen houden.
Herman Wijffels over het besluit de aanvalsoorlog in Irak te steunen, morgen in Spraakmakende Zaken op Nederland 2; vandaag in het NOS Journaal.

Je suggereert (...) door iets tegen te houden dat je iets te verbergen hebt.
Ja, dat is een interpretatie die zeer wel mogelijk is.
Herman Wijffels, informateur van het kabinet Balkenende 3, 4 of 5 of zo, over de weigering van Balkenende meer openheid over de besluitvorming te geven, op de vraag van Paul Rosenm�ller, programmamaker voor de Ikon.

De minister-president heeft geen behoefte te reageren op de uitspraken.
Reactie van JP de MP.

Labels: , ,vrijdag 19 december 2008

Beste regering en vertegenwoordigers in de Tweede Kamer,

(...) Jullie bemoeizucht loopt de laatste tijd de spuigaten uit. (...) Sinds 1 juli mogen we niet meer roken in de kroeg. (...) In 2007 vond een ongeval plaats met een Franse toeriste die in een waas van drugs, drank en depressie van een viaduct sprong. Tragisch, net wat u zegt. Maar is het reden genoeg om 186 soorten paddo�s te verbieden, waardoor in de gemiddelde achtertuin ineens allemaal strafbare paddestoelen staan? (...) Met lede ogen zien we toe dat - vooral de christelijke - partijen zich nu richten tegen het unieke softdrugsbeleid in Nederland. (...) Een kleine selectie van wat volgens verschillende ministers en Kamerleden allemaal verboden moest worden: het afsteken van vuurwerk, blowen in de openbare ruimte, boerka�s, dieren in het circus, de supersmoker, het uitzenden van Deep Throat, nachtelijke erotische reclames op tv, de ronde vissenkom, terrasverwarmers, de film van Wilders, growshops, leenreclames, flesvoeding voor jonge baby�s, alcoholische mixdrankjes, bellen op de fiets, kraken en alcoholbezit voor jongeren. Het houdt maar niet op met de bevoogdende plannetjes.
Petitie op jemagookniksmeer.nu

Labels: , ,zondag 30 november 2008

Paal en perk
Wie een beetje oplet, ziet iets verbazingswekkends: het enige wat in Nederland elan vertoont, richt zich op de inperking van vrijheid. Het maakt niet uit waar het over gaat, steeds weer moet er paal en perk gesteld worden. Paddo's, godslastering, boerka's, roken, importbruiden, islamisering - de kranten staan vol met wat er moet worden aangepakt of worden bestreden, waar nu eindelijk eens een eind aan moet komen, wat lang genoeg geduurd heeft. Eerst aanpakken, dan pas kunnen we gelukkig zijn.
Bas Heijne, dit weekend in het NRC.

Labels: , , , ,woensdag 26 november 2008

Bonusverbodje
Wedden op de uitslag van duivenwedstrijden om geld mag niet meer, zo heeft minister Hirsch Ballin van Justitie bepaald.
De Pers, vandaag.

Labels: