zondag 28 februari 2010

Stemadviezen

Amsterdam

Den Haag

Eindhoven

Breda

Tilburg

Posters overgenomen van voc-nederland.org

Labels:dinsdag 23 februari 2010

Anders dan de meeste mensen denken
Anders dan de meeste mensen denken is zuivere hero�ne, op de juiste wijze toegediend, onschuldig. Het is verslavend � en dat is een goede reden om het niet te gebruiken � maar daarnaast is het enige vervelende effect constipatie. Alle ziekte, ellende en sterfgevallen die met hero�ne in verband worden gebracht zijn niet het gevolg van de stof zelf, maar van het feit dat het op de zwarte markt wordt verhandeld. Daar wordt het versneden met schadelijke stoffen, terwijl gebruikers gebruik moeten maken van vuile naalden. En de (voor veel verslaafden) hoge prijs zet hen aan tot criminaliteit. Geen krant durft de waarheid te schrijven: niet de hero�ne, maar de oorlog tegen hero�ne maakt slachtoffers.
De Pers, vandaag.

Labels:zaterdag 20 februari 2010

Premier Balkenende in het bijzonder
Dit kabinet is vanaf het begin zwak, onbestemd en visieloos geweest. Dat probeerde men te verhullen door eerst 100 dagen door het land te toeren. Vervolgens werd het nadenken ook nog eens overgedragen aan de ambtenaren in twintig commissies. (...) Met de afhandeling van het Irak-onderzoek en de besluitvorming rond Uruzgan gaf het kabinet een brevet van onvermogen af en beschadigde zij de geloofwaardigheid van het democratische bestuur.
Femke Halsema vandaag op GroenLinks.nl

Het Partij Bestuur heeft het vertrouwen uitgesproken in het optreden en handelwijze van de CDA bewindslieden in het algemeen en die van premier Balkenende in het bijzonder.
CDA.nl, vandaag.

Labels: , ,vrijdag 19 februari 2010

Herhalen
Laten we hier nog eens herhalen wat ik hier vanavond heb gezegd.
Balkenende tijdens het Wie-zei-wat-over-Uruzgan-debat, gisteren.

Labels: ,
Opgedragen
De Raad van State heeft premier Balkenende opgedragen om stukken uit ministerraden die handelen over politieke steun aan de inval aan Irak, aan RTL Nieuws te overhandigen.
villamedia.nl

Labels:woensdag 17 februari 2010

Door dat te ontkennen
De antwoorden van dit kabinet waren ronduit teleurstellend. De minister-president komt met een staatsrechtelijke kronkelredenering, waar de honden geen brood van lusten. Natuurlijk is dit kabinet staatsrechtelijk verantwoordelijk voor haar ambtsvoorgangers, en zeker de premier zelf die toen ook al premier was. En door dat te ontkennen, door die staatsrechtelijke verantwoordelijkheid te ontkennen, wordt de kloof tussen de burger en de politiek, tussen het volk en deze elite in vak K, alleen maar groter.
Geert Wilders, gisteren aan het einde van het "debat" over het rapport van de commissie Davids (of, zoals Balkenende het verwoordde: het debat over de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Davids).

Labels: ,

www.foksuk.nl

Labels:
Meervoudige persoonlijkheidsstoornis
Je hebt de Balkenende van Toen, en de Balkenende van Nu. Die tweede hoeft daarom niet de verantwoordelijkheid te nemen voor de besluiten van de eerste. Dit mag klinken als een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, een kabinet dat niet wil vallen neemt er genoegen mee.
Spits, vandaag.

Het is niet de taak van een zittend kabinet om een oordeel te vellen over een vorig kabinet. Ik vind het nogal wat om te zeggen: dat was fout.
Een van de Balkenende's, gisteren.

Labels:dinsdag 16 februari 2010

Weigeren
Een kabinet dat weigert consequenties te verbinden aan het steunen van een oorlog zonder volkenrechtelijk mandaat en zonder de Kamer juist voor te lichten, verdient het niet nog een besluit te nemen over de verlenging van een als opbouwmissie verkochte oorlog in Uruzgan.
Marianne Thieme (PvdD), vandaag in het debat over het Irak-rapport van de commissie Davids.

Labels:
Op lucht gebaseerd
Oud VVD-leider Frits Bolkestein ziet graag dat premier Balkenende alsnog aftreedt, omdat hij de Tweede Kamer onjuist heeft ge�nformeerd over de Amerikaanse inval in Irak. "Een onbezonnen inval, die op lucht gebaseerd lijkt". (...) Hij zei zeker te weten dat in 2002 bekend was dat er geen goede reden was voor een inval in Irak. Bolkestein heeft in dat jaar als Eurocommissaris een gesprek gehad met de chef van de Militaire Inlichtingendienst (MIVD). Deze gaf toen onder andere aan niets af te weten van banden tussen het regime van Saddam Hoessein en Al Qaida. Ook zei hij tegen Bolkestein: "Irak heeft noch de kennis, noch de splijtstof om een bom te maken". "Er was geen enkele redenen om de oorlog te steunen. Hoe kon ik nou dingen weten die het kabinet niet wist? De Kamer had beter ge�nformeerd moeten worden", aldus de VVD-coryfee op Radio 1. "Ik zou het een goede zaak vinden als Balkenende hiervoor zou aftreden."
De Telegraaf, vandaag.

Labels:vrijdag 12 februari 2010

Yes, they can

Het idee dat Californi� Nederland voorbijstreeft, dat het gidsland nu aan de Stille Oceaan en niet aan de Noordzee ligt en innovatie, creativiteit, ondernemerschap, marketing, en misschien wel het belangrijkste: passie, uit Amsterdam wegvloeien om in steden als Oakland op te duiken, hoor ik van alle cannabisactivisten en entrepreneurs die ik ontmoet. En ze hebben recht van spreken, want ze hebben allemaal in Amsterdam gewoond en gewerkt.
Freke Vuijst over Californi�, waar op 2 november een referendum wordt gehouden over de legalistatie van cannabis voor recreatief gebruik, deze week in Vrij Nederland.

De christen-democraten willen de coffeeshops afschaffen en niemand die zich tegen de toenemende repressie verzet. Nederlanders zijn apolitiek geworden.
Ed Rosenthal, deze week in Vrij Nederland.

Labels: , ,donderdag 11 februari 2010

De discussie over het gedogen van coffeeshops en softdrugs lijkt weer op te bloeien. Wat is uw standpunt?
49% Softdrugs moeten worden gelegaliseerd
13% Huidige situatie moet worden gecontinueerd
11% Verkoop van softdrugs moet niet meer worden gecontinueerd, maar het gebruik niet worden verboden
26% Gebruik van softdrugs moet worden verboden
2% Weet niet/geen antwoord
Peil.nl

Labels: ,zondag 7 februari 2010

EssensiE nummer 152 (februari 2010)

Een nieuwe EssensiE ligt in je favoriete coffee-, grow- of smartshop en is deze maand zeer de moeite waard. Ondanks dat de column van D.C. Lama (De commissie Lama/Davids) wel in de inhoudsopgave staat, maar niet in het blad zelf. Enfin, die van Giel Beelen staat er helemaal niet in. Wel de columns van Mokum, Ger de Zwaan, Def P, Arno Adelaars en Edith Ringnalda.

Veel interviews dit keer. Derrick Bergman sprak uitvoerig met 'd� drugsautoriteit in Nederland' Peter Cohen. En die zegt zinnige dingen:

'In een cultuur heerst als het ware een ragfijn spinnenweb van voor waar aangenomen causale verbindingen. Mensn worden daarin opgevoed, kunnen zich in dat spinrag bewegen, voelen zich daar in thuis. Probleem is dat als het spinrag om jou heen het begeeft, dan hang je in de lucht. Maar het maken van een eigen spinrag, zoals elke spin doet, dat is niet de manier waarop mensen in een cultuur overleven. Ze overleven in het spinnenweb dat de cultuur voor hen spint. Veel wetenschappers doen hetzelfde, die repareren en werken aan het cutureel gegeven spinrag. Er zijn er maar weinig die het spinrag zelf ter discussie stellen: de culturele, conceptuele manieren van denken en causaliteiten toewijzen.'

om drie pagina's later te komen tot:
'Dat idee van opiatenafhankelijkheid is een contextgebonden constructie die mensen zelf ook voeden. Want de enige paraplu waaronder ze nog sociaal kans maken is die van ziekte en vreselijkheid van die drug.'

Tevens een interview met August de Loor van stichting Adviesburo Drugs en Boris van der Ham van D'66. Die partij komt volgens Derrick Bergman ook in aanmerking voor het predikaat 'meest cannabisvriendelijke partij', die hij in een top 10 heeft opgesomd (2 GroenLinks, 3 SP en 4 Partij voor de Dieren.... 8 PVV, 9 Trots op Nederland en 10 ChristenUnie).

De Vlaamse EssensiE-lezer Tristan lijdt aan Gilles de la Tourette en vertelt over zijn ervaringen met medicinale marihuana en de bureaucratie waar je dan doorheen moet. Tevens een boekrecensie van Heer en meester, een liefdesverklaring van Edith Ringnalda, EssensiE-columnist en grote liefde van voormalig EssensiE-columnist Simon Vinkenoog, en een interview met die andere EssensiE-columnist: Def P.

Dan nog een foto-reportage van de prijsuitreiking van het Logospel en natuurlijk coffeeshop-reviews, de gratis adversensies, muziekrecensies, Lieve Mona (vragen over je relatie met de plant), de brancheberichten van de VOC, het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten en de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops. En de krantenberichten uit de mainstreammedia.

Een jaarabonnement op maandblad EssensiE kost slechts 36 euro (65 euro voor de rest van Europa) en kan geregeld worden via een telefoontje naar (023) 5431143 of een mailtje naar info@essensie.nl.

Labels:
Laf
Als Kamerleden hun hart en hun verstand zouden volgen, was er morgen een meerderheid voor cannabisregulering. En zou overmorgen de eerste dag zijn van een lange � dat wel � tocht om Europa te overtuigen. Geen onmogelijke tocht, zie bijvoorbeeld het gedoogbeleid in Vlaanderen en Tsjechi�. We zijn niet de enigen. En het zou bovendien ook niet de eerste keer zijn dat Nederland gidsland wordt in dossiers waar iedereen verder liever over zwijgt, maar de meerderheid uiteindelijk overtuigd raakt van de wetenschap dat goed regelen minder schade berokkent dan stiekem gedogen, of zinloos bestrijden. Weten dat het gezonder kan, weten dat het veiliger kan, maar het toch niet doen omdat het slecht uit te leggen is aan �de kiezer�; dat is hypocriet. Dat is laf. Het lijkt � op de korte termijn � de kiezer te behagen, maar het draagt op de lange termijn weer een steentje bij aan het failliet van het politieke gezag.
Gerd Leers, deze week in de Volkskrant.

Labels: ,zaterdag 6 februari 2010

Deerniswekkend
Er staan een hoop i's in.
Grapje van Balkenende over de reden waarom er nog geen kabinetsreactie op het Irak-rapport is, gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Deerniswekkend hoe hij [Balkenende] met de conclusies [van het rapport Davids] omspringt. Als je een dikke onvoldoende krijgt van zo'n gezaghebbende commissie, moet je natuurlijk de eer aan jezelf houden en opstappen. Ik vind het zo oneervol om dan te gaan muggenziften over een paar komma's. De kritiek in het rapport is bijtend. Wat voor de magistraten en de opsporing geldt, geldt ook voor politici: je moet op een integere wijze met je macht omgaan. Je springt er juist op een buitengewoon macabere wijze mee om, als je in drie kwartier een oorlog goedkeurt en je het overlaat aan een minister van Buitenlandse Zaken die kritische geluiden over de juridische grondslag in een doofpot stopt. Hoe langer Balkenende blijft zitten, des te ongeloofwaardiger het wordt.
Advocaat Gerard Sprong, deze week in Vrij Nederland.

Labels:woensdag 3 februari 2010

CDA en VVD: Ga eens dood met je drugsbeleid
Het kabinet is zwaar verdeeld over de aanpak van softdrugs in Nederland, zo meldt de Televaag. Nu is iedere aanleiding tot een breuk in deze huidige coalitie een juiste. Maar in dit geval leidt het tot wat al een poosje in gang is gezet. Namelijk: Nederland als eng conservatief MagNietLand waar dominee's en zedenmeesters alles verbieden waar geen belasting over afgetikt wordt. (...) Het verbod wat zo'n ubergristentteef als Cisca Joldersma voorstaat valt natuurlijk te verwachten van een religieuze moraalpartij als het CDA. Maar dat de VVD (en voor ons part ook de PVV) eveneens instemt met een plan dat 100% meer drugsproblematiek zal veroorzaken is pas echt misdadig. (...) Beste politiek, er is maar een juiste oplossing: Legaliseren en reguleren.
GeenStijl.nl, vandaag.

Labels: ,dinsdag 2 februari 2010

Opnieuw
De rechtszaak tegen zeven verdachten van de zogeheten Hofstadgroep moet gedeeltelijk over. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag in cassatie beslist. (...) De Hoge Raad oordeelt nu dat de vrijspraak is gebaseerd op �te strenge eisen� die het hof heeft gesteld aan bewijs voor het �bestaan en de structuur van criminele of terroristische organisaties�. �s Lands hoogste rechtscollege plaatst ook kanttekeningen bij de beoordeling van �haat zaaien� door het gerechtshof. (...) Volgens het Openbaar Ministerie maakten zeven leden van de Hofstadgroep deel uit van een terroristische organisatie.
NRC, vandaag.

Labels:
Crimineel
Marihuana kent vele helende kenmerken. Het is een plant die mensen kan helpen. Wat kan daar nou mis mee zijn als we wel tabak en alcohol toestaan? Het niet inzien van de helende werking van marihuana is crimineel.
Jos Stone, gisteren in Metro.

Labels: , ,maandag 1 februari 2010

Geachte redactie,
Max Daniel, hoofd van de Taskforce Georganiseerde Hennepteelt, stopt binnenkort met deze functie. Hij hoopt plaatsvervangend korpschef in Friesland te worden, aldus de Volkskrant van 1 februari. Voor de zoveelste keer krijgt Daniel alle ruimte om zijn indianenverhalen over cannabis te spuien, zonder ��n kritische vraag van de journalist in kwestie. Hennepteelt is volgens Daniel �de belangrijkste vorm van georganiseerde criminaliteit�. Nederland zou de grootste producent van cannabis in West-Europa zijn. De hennephandel �bestaat alleen maar uit criminelen� weet Daniel en �80 tot 90 procent van de hennepteelt gaat naar het buitenland�.

De Volkskrant heeft het allemaal netjes opgeschreven, zonder enige tegenwerping of kritische vraag. Hoe komt Daniel bijvoorbeeld aan het cijfer van 80 tot 90 procent? Beschikt hij over jaarverslagen van alle Nederlandse wietkwekers? En weet Daniel niet dat de verharding en het geweld in de cannabisbranche pas zijn ontstaan na de heksenjacht op kleine thuistelers, die vroeger verantwoordelijk waren voor de aanlevering van de coffeeshops? Weet Daniel echt niet dat in alle Europese landen de cannabisteelt is toegenomen, zodat import uit Nederland helemaal niet meer nodig is? Jammer dat Max Daniel dit soort vragen nooit hoeft te beantwoorden. Ze worden namelijk niet gesteld. Het is de politiek die de cannabisteelt aan criminelen overlaat en het zijn mensen als Max Daniel die voor de verharding en het toegenomen geweld hebben gezorgd. Niet de plant is het probleem, maar het verbod.

Derrick Bergman
(Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod)

Labels: