zaterdag 31 oktober 2009

Recente posts
Deze site is via onderstaande linkjes te bekijken, via meest recente posts, maar ook door naar beneden te scrollen. (Vergeet iig de zijnavigatie)
* Optreden Neuzige Tony & De Roffe Ponyclub in Eindhoven (zondag 8 november)
* Cartoon DSB
* Dansen op de vulkaan dd dinsdag 13 oktober
* Dansen op de vulkaan dd dinsdag 6 oktober (ook als mp3!)
* Diaclip Cannabisativa America (met Che en Macro)
* Inhoud EssensiE oktober 2009
* Freaks als wij (column voor EssensiE)
* Inhoud Zone 5300, nummmer 87
* Cartoon algemene beschouwingen
* Cartoon algemene beschouwingen 2

Bijdragen van derden:
* Open brief Stichting Drugsbeleid

* Enkele recente quotes:
CIA-broer; Obama!; paddo's vd A; Dat mag jij dus niet!; stasi; het intellectuele debat

Andere sites van D.C. Lama:
* Koning Lama 1 op You Tube
* D.C. Lama op Hyves (wordt gratis vriend!)

Op de hoogte blijven van de activiteiten van D.C. Lama? Geef je dan op voor D.C. Lamail via een mailtje naar dclama@hotmail.com met als onderwerp 'Ik vind je beter dan Harry Mulisch!'

Labels:vrijdag 30 oktober 2009

Neuzige Tony & De Roffe Ponyclub: 8 november in Altstadt
Neuzige Tony & De Roffe Ponyclub is een van de D.C. Lama Side-Projects: een muzikaal gezelschap van levensgenietende pony�s (varierend in bezetting) die op onregelmatige basis bij elkaar komen om gerstenat en groenteteelt te delen. Improviserend slaan zij zich door een liveshow heen waarvan het begin van het einde nog niet bekend is. De enige garantie is dat het een feest wordt met dit spektakel van visueel, muzikaal en tekstueel geweld: rap, proza, poezie, jazz, rock; het gaat alle kanten op.

In het kader van de Kristallnacht herdenking op 8 november aanstaande treedt Neuzige Tony en de Roffe Ponyclub op in Altstadt, Stratumseind 71 Eindhoven. 16.00u - 22.00 uur.

Met verder optredens van: m.m.v. Patrick van Schaijck, Mick, Che, Daphyd, Pierrre Marechal en Sticks&Stones.

www.myspace.com/deroffeponyclub
deroffeponyclub.hyves.nl

Labels:donderdag 29 oktober 2009

Omstreden broer
De omstreden broer van de Afghaanse president Hamid Karzai, Ahmed Wali Karzai, voert al acht jaar betaalde opdrachten voor de CIA uit. Dat heeft The New York Times vandaag onthuld. Volgens The New York Times krijgt de broer van de Afghaanse president, die al enige tijd in verband wordt gebracht met drugshandel, onder andere geld van de CIA voor rekrutering van paramilitairen in het zuiden van het land.
NRC, gisteren.

Labels: , , , ,woensdag 28 oktober 2009

Open brief van Stichting Drugsbeleid.
28 oktober 2009

Aan: de leden van de Tweede Kamer, en de ministers van VWS, Justitie en Binnenlandse Zaken.

onderwerp: drugsbeleid- Brede Heroverweging

Dames en Heren,

Bij email dd 7 september j.l. gaven wij u onze visie op de 3 recente drugsrapporten:
het Rivm-rapport �Ranking van drugs�, de evaluatie van Wodc / Trimbos, en het rapport van de Commissie-van de Donk.
Wij pleiten daarin voor regulering van de cannabisteelt en voor proefprojecten met de andere drugs. Onze visie sluiten wij opnieuw als bijlage hierbij.

Inmiddels heeft de regering haar reactie op de 3 rapporten gegeven. Deze komt er op neer dat er een voorzichtige proef mag komen met een grotere voorraad bij coffeeshops. Verder blijft alles ongeveer bij het oude.

De Troonrede 2009 opent echter een unieke mogelijkheid:
�De regering zal het komende halfjaar fundamentele heroverwegingen voorbereiden op een twintigtal brede terreinen in de collectieve sector.(�)
Om bij te dragen aan het noodzakelijke herstel van de overheidsfinanci�n zal onderzocht worden waar met twintig procent besparing maatschappelijke doelen kunnen worden gerealiseerd.�

In de Tweede Kamer heeft de regering gezegd dat daarbij geen taboes gelden.

Dat biedt de kans om een formidabel taboe te onderzoeken: regulering van drugs.
Onder regulering verstaan wij het toestaan van productie, verkoop en consumptie van drugs onder regels, die gericht zijn op een zo gering en veilig mogelijk gebruik en zo min mogelijk schade voor de samenleving.
Drugsregulering biedt royaal uitzicht op besparingen van 20% of meer. En op baanbrekende veiligheidswinst.

Angst onterecht.
Zoals bekend veroorzaakt het drugsverbod kolossale schade. Rond de helft van de totale criminaliteit in ons land is direct of indirect het gevolg!
Kan het niet anders en beter? Jazeker: het 30-jarige experiment van de coffeeshop wijst de weg. Het heeft immers bewezen dat de angst voor regulering van drugs niet terecht is.

Huidige kosten: Prof. Rigter (Erasmus-universiteit) berekende de kosten van rechtshandhaving van het drugsverbod door de overheid over 2003 op � 1,6 miljard (1). Dat cijfer is aan de zeer voorzichtige kant.
Daarbovenop komen de kosten voor burgers en bedrijven.
Het WODC berekende de totale kosten van de criminaliteit in ons land over 2006 op � 31,5 miljard (2). Als de helft daarvan op conto komt van de misdaad die het drugsverbod veroorzaakt kost het drugsverbod aan elke Nederlander � 924 per jaar.

Besparingen.
Een schrander beleid van regulering leidt tot het geheel of grotendeels verdwijnen van de zwarte binnenlandse markt. De kosten van handhaving door de overheid beperken zich dan tot het houden van toezicht op de legale markt, en bestrijding van het restant zwarte markt, export en doorvoer.

Er ontstaat een uiterst substanti�le en structurele verlichting voor politie, O.M, rechterlijke macht en gevangeniswezen.
De vrijkomende capaciteit kan op 2 manieren worden aangewend: voor lastenverlichting voor de overheid, of voor extra bestrijding van de resterende criminaliteit. In het laatste geval dus: extra lastenverlichting voor burgers en bedrijven, bovenop die welke sowieso al ontstaat door het grotendeels wegvallen van de drugscriminaliteit.

Daarbovenop komen inkomsten voor de overheid uit belastingheffing op de productie en verkoop. Die zijn eveneens structureel en bedragen enkele honderden miljoenen per jaar.

Regulering van alle drugs komt de volksgezondheid en veiligheid ten goede, en betekent een lastenverlichting van miljarden voor overheid en samenleving. Regulering zal bij uitstek �zicht geven op financieel verantwoorde mogelijkheden om (�) beleid beter af te stemmen op problemen in de samenleving�(Troonrede).

Alle reden om het thema �drugsregulering� toe te voegen aan de taakopdracht van de reeds ingestelde Werkgroep Brede Heroverweging no. 15: Veiligheid en terrorisme! (zie bijlage).

Wij roepen regering en parlement op om dit aan Werkgroep 15 voor te leggen!

Hoogachtend,
mr R. Dufour - voorzitter van de Stichting Drugsbeleid

1) tijdschrift Addiction, 2006
2) Haarlems Dagblad dd 10-11-07

Labels:maandag 19 oktober 2009

Breaking News
In a big switch from the last administration, the Obama Justice Department won't go after users or suppliers of medical marijuana who comply with state laws. The Associated Press reports new guidelines making the change official are expected to go out to federal prosecutors today. Sellers and smokers in 14 states that allow pot to be used for medical reasons, including California and Maryland, will be able to breathe a little easier from now on. A couple of unnamed Justice Department officials told the AP that it's a waste for the feds to arrest pot users and their suppliers when they're in compliance with state laws.
NPR.org, zojuist

Labels:zaterdag 17 oktober 2009

Labels:woensdag 14 oktober 2009

Niet de oplossing
Het paddoverbod blijkt niet de oplossing om het probleem van gebruikende jonge toeristen te stoppen en moet daarom zo snel mogelijk weer worden afgeschaft. Dat betoogt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester tegenover NU.nl.
Nu.nl, vandaag.

Labels: ,
(Alweer) Dansen op de vulkaan
Gisteravond sloot D.C. Lama wederom de Open Bak van Theater De Engelenbak af met een actuele tekst op het vaste slotnummer 'Dansen op de vulkaan'. De tekst luidde:

Om de natuur te compenseren zetten we land weer onder water.
De natuur doet dat zelf ook, maar dat merken we pas later.
De Fillipijnen compenseren alvast jarenlang vooruit
Daar komt vast met succes de film De Storm nog wel eens uit.

Het water lijkt nu overal, ja, zelfs op de maan
Dat heeft u deze week gemerkt als u buiten heeft gestaan
14.000 Rotterdammers moesten zelfs blazen, daarom.
Joh: Dat gaf me een effect, de DSB viel zelfs om.

Refrein:
Maar we trekken ons er niets van aan
We beginnen weer van voren af aan
Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan
Dansen op de vulkaanHet vakantiehuis van Leers verliep niet volgens de ethiek.
Daarom zoekt hij nu een nieuw huis, hij denkt aan Mozambique.
Het Koningshuis was blij en zei: Dan vliegen wij met je mee!
Met Maxima�s priv�-piloot, zijn naam: Julio P.

Zo hoeft Schiphol niet te groeien en komen er ook geen schadeclaims
Of blijf gewoon in Nederland en schilder de ezels dan uitheems.
Noem dat dan vrije schilderkunst, dan geeft Bea je een prijs.
Want het blijft een vreemd gedoe, die mensen daar in dat paleis.
Refrein

De Nobelprijs voor de Vrede gaat volgend jaar naar Damiaan Koop
Die is nu nog niet geboren, maar dat geeft vast goede hoop.
Zijn naamgenoot werd heilig verklaard, maar ook hij werd niet gebeld.
En hij had die grote eer niet op zijn vingers nageteld.

Aan lepra gestorven, maar in de hemel vast content
Want katholieke paters zijn dol op zangers uit een boyband
This is it, dacht Michael Jackson; Stephen Gately, ik doe een zet.
Ik denk dat ik hem met mijn liedje binnenkort eens flink embed.
Refrein (2x)

Labels:woensdag 7 oktober 2009

Dansen op de vulkaan
Het vaste slotnummer van de Open Bak in Theater De Engelenbak 'Feest op de planeet', is sinds dit theaterseizoen veranderd in 'Dansen op de vulkaan'. Met een nieuw refrein, maar met dezelfde opzet: de actualiteit van de afgelopen week in drie coupletten. Tijdens de Open Bak van gisteren, gepresenteerd door Ivo de Wijs, was het de vuurproef voor D.C. Lama.

U kunt het nummer hier beluisteren als mp3!

De tekst luidde:
U zei al eens nee, vandaar dat u niets meer zeggen mag.
Maar de Ieren stemden wel in met het EU-verdrag.
De kans is nu heel groot dat Balkenende zegt: Ik ga.
Hij zegt nu nog nee, maar ook dat wordt vast een ja.

En weer is daar de vraag of we Uruzgan verlengen.
Omdat wij gevangen zo effectief naar executies brengen.
En anders mogen F16�s wel gewoon op burgers vuren.
Zoals ook een Eindhovense zwerver militairen moet verduren.

(nieuw!) Refrein:
Maar we trekken ons er niets van aan
We beginnen weer van voren af aan
Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan
Dansen op de vulkaan


6 maanden langer werken, geen probleem, dat deed men stug.
Maar er gaapte nog een kloof als bij de Ketelbrug.
Werkgevers zeiden zus, Jongerius vond dat kolder.
Zo leek het SER-overleg wel een Hedwigepolder.

19 vrouwen voor een video van soldaat Shalit.
Da�s peanuts als je de groupies van Martijn Lakemeier ziet.
Een Gouden Kalf, 16 jaar: deze jongen lijkt een genie.
Hij staat volop in de belangstelling van Roman Polanski.
Refrein

Op Sumatra klonk de aarde ineens van Padang!
Een enorm grote schrok die tot in Sicili� kwam.
In Rome geen problemen, tenminste: Niets over gehoord.
Maar daar demonstreert men nog steeds voor het vrije woord.

Berlusconi is schuldig voor corruptie Fininvest.
Maar volgens de Italiaanse media wordt die man gewoon gepest.
Mocht hij toch op willen stappen, weet dan dat ik nog iemand ken.
Een man met dezelfde kwaliteiten: David Letterman.
Refrein 2x

De volgende 'Dansen op de vulkaan' van D.C. Lama is volgende week al: dinsdag 13 oktober.

Labels: ,zondag 4 oktober 2009

Cannabisativa America
Door D.C. Lama, Che & Macro
Protestnummer uit 2005 tegen de uitlevering van drugsverdachten aan de Verenigde Staten. Nu met diaclip!

Kijk voor meer videos op www.youtube.com/user/KoningLama1

Labels: , ,zaterdag 3 oktober 2009

Allemaal onzin
Op dit moment zit al de helft van de 55-plussers zonder werk en is de kans dat een 60-plusser nog een baan krijgt 3 procent.
Netwerk, gisteren.

En dan zegt de minister: 'Mensen moeten naar de 67-pensioenleeftijd'. Maar hij kan de mensen niet eens aan het werk helpen. Dat is dus allemaal onzin.
Oude wijze werkloze man (60), gisteren in Netwerk.

Labels:vrijdag 2 oktober 2009

EssensiE nummer 148 (oktober 2009)
EssensiE nummer 148 ligt weer gereed in de betere grow-, coffee- en smartshops (Ook voor Belgen!). Met daarin (terug van out geweest!) de columns van Giel Beelen, Mo El-Fres en Ger de Zwaan, maar natuurlijk ook trouw van Def P, Arno Adelaars en natuurlijk D.C. Lama (de column 'Freaks als wij').

Derrick Bergman reisde naar Spanje en ontdekte dat men daar veel toleranter tegenover cannabis begint te worden dan in dit door christenen en draaikonten geleide laaglandje. Verslavingsarts Gerard Alderliefste pleit voor een bijsluiter bij iedere drug; er is een stuk over de milieuvriendelijke vezelhennep; er zijn nieuwe shops gerecenseerd; er wordt aandacht besteed aan zeer langlopende shops (25 jaar!), Peter Dicker schrijft over de vondst van 2700 jaar oude cannabis (we will be here forever!), er is een artikel over Bert Coumans, die strijdt voor zijn volle recht op medicinale cannabis, SpeesCees blikt terug op zijn leven en natuurlijk aandacht voor het goede nieuws uit Mexico, waar gebruikershoeveelheden vanaf heden zijn toegestaan.

En natuurlijk de vaste rubrieken: de gratis adversensies, muziekrecensies, Lieve Mona (vragen over je relatie met de plant), de brancheberichten van de VOC, het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten en de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops.

Een jaarabonnement op maandblad EssensiE kost slechts 36 euro (65 euro voor de rest van Europa) en kan geregeld worden via een telefoontje naar (023) 5431143 of een mailtje naar info@essensie.nl.

Labels:
Freaks als wij
Column van D.C. Lama voor EssensiE 148. Reactie op de column 'Freaks als ik' van Arno Adelaars in EssensiE 147.

Het gebruik van cannabis, of welk middel met geestbe�nvloedende werking dan ook, is geen gunst die je van anderen hebt gekregen; het is een onvervreemdbaar recht, even ondeelbaar als het recht op je eigen gedachten, geloof, ontplooiing enzovoorts. Ik gebruik cannabis niet omdat 'de schade aan de volksgezondheid wel meevalt' of omdat 'een liberale houding tot minder gebruik leidt dan repressie'; ik gebruik cannabis omdat het mijn creativiteit stimuleert, mijn empathie vergroot, mijn band met Jah/God/Allah/Het Grote Alles versterkt, het mij laat voelen hoe het met mijn lichaam gaat en cannabis mij simpelweg een lekker gevoel geeft. En ik ben bepaald niet de enige. Mien uit Assen (zoals Joop van den Ende dat altijd zei) mot er wellicht niets van hebben, maar in mijn omgeving heeft men er over het algemeen positieve ervaringen mee. Men heeft alleen zo=n moeite dat goed uit te leggen, en is geneigd -zelfs als die ervaringen hen liefde of fundamentele inzichten hebben opgeleverd- die te bagatelliseren tot 'gekke dingen die drugs met je doen'. Geen wonder dat Mien uit Assen er niets van mot hebben.

Vorige maand schreef mijn, uiteraard zeer gewaardeerde, collega-columnist Arno Adelaars een column met de titel 'Freaks als ik', waarin hij schreef dat 'de legaliseringsbeweging uit de alternatieve hoek moet worden getrokken'. Naast zijn ongefundeerde beschuldiging aan het adres van Legalize! (waar 'adverteerders wens wet bleek te zijn') en een wat vreemde hoop op een zinnige bijdrage van de tot het fascisme geneigd zijnde Geert Wilders, roept hij op tot 'Minder freaks als ik' (zijnde Arno Adelaars) in het drugsdebat. Natuurlijk ben ik net als hij blij met de zeer constructieve bijdragen van mensen als Egbert Tellegen en Freek Polak, maar hebben we daarom ook 'minder freaks als Arno Adelaars' nodig? Ik weet niet of u Arno wel eens hebt ontmoet, maar dat is een uiterst aimabel persoon. Hij staat weliswaar altijd stoer op de foto boven zijn column (zelf laat ik daarvoor ook iedere maand mijn baard staan en zet ik mijn zonnebril op), maar aan mijn ontmoetingen met hem heb ik de indruk overgehouden dat het hier een goede gast betreft, die zelf zeer goed in staat is te beslissen wat ie wel of niet consumeert. En als Mien uit Assen ongeveer dezelfde gesprekken met hem zou hebben gevoerd, was ze het vast met me eens geweest. Freak zijn is uiterst relatief. Persoonlijk vind ik bijvoorbeeld Egbert Tellegen (Wie blijft er nou zo lang op de universiteit rondhangen dat ie hoogleraar wordt en schrijft dan nog een uiterst goed gedocumenteerd boek op een compleet ander gebied?) en Freek Polak (psychiater, says enough I would say) ook behoorlijk freaky.

De war on drugs is een ideologische oorlog, vergelijkbaar met de inquisitie, waarbij de (veelal religieus ge�nspireerde) macht �bewust of onbewust- alles wat van de norm afwijkt graag ge�limineerd ziet, in de hoop daarmee de eigen conservatieve levensstijl te beschermen. De overlevingstechniek van de progressieve drugsgebruiker kan daarbij inderdaad die van de schuilkerken zijn, maar winnen zul je op die manier nooit. Het argumentatieniveau van mensen als Cisca Joldersma, Piet-Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin (�Het mag gewoon niet!�) verraadt dat men er helemaal niet op uit is 'de drugsproblematiek' op te lossen, maar de levensstijl aan te pakken van iedereen die als freak bestempeld kan worden. Dat maakt het ook zo gevaarlijk, omdat de definitie van wat een freak is dan ook steeds meer naar het midden zal verschuiven. En dan zouden al die freaks hun identiteit moeten verbergen omdat mensen zonder geldige argumenten daar wel eens aanstoot aan zouden kunnen nemen?

Het was nooit iets met de homostrijd geworden wanneer iedereen maar in de kast was blijven zitten en de zaak door een handvol, door de tegenstanders geaccepteerde woordvoerders was beklonken. Dan werd homoseksualiteit hooguit getolereerd met geregistreerde pasjes, gedoogzones en waarschijnlijk uiterst onredelijke maatregelen om 'Het Gevaar van Aids' tegen te gaan, maar waren homo's nooit ge�mancipeerd. De Dolle Mina=s schokten met hun acties wellicht de godganse provincie; zonder hen was er nooit een tweede of zelfs derde feministische golf geweest. En Martin Luther King wekte wellicht ook irritatie op door met velen voor de deur van 'blanke winkels' te gaan staan; men zag wel dat ze er waren en hun rechten opeisten. Als dat 'beschaafd en in stilte in de achterkamertjes' geregeld had moeten worden, werden degenen die voor hun recht opkwamen waarschijnlijk nog steeds als afval behandeld: als junkies.

Twee maanden geleden schreef Arno een eerbetoon aan Simon Vinkenoog, waarin hij Simon prees de sleutel van het geluk in zijn eigen hart te hebben gevonden. Ik prijs de grote V om dezelfde reden en weet dat vele Mientjes dat ook doen. En net als Arno denk ik dat dat de reden was dat 'een krant als de Telegraaf hem omarmde'. Omdat ik er een rotsvast vertrouwen in heb dat mensen elkaar w�l het licht in de ogen gunnen, zolang ze kunnen zien hoe mooi dat schijnt en hen dat niet hoeft te verblinden. De legaliseringsbeweging heeft daarom ook niet 'minder freaks als wij' nodig, maar m��r.

Labels: ,
Zone 5300 nummer 87: 15 jaar Zone
Zone 5300 is jarig! In oktober 1994 verscheen het eerste nummer van dit tijdschrift voor Strips, Cultuur & Curiosa. Inmiddels bestaat het dus 15 jaar.


Het jubileumnummer is vanaf heden verkrijgbaar: met (uniek!) twee verschillende covers! De redactie heeft het jubileum aangegrepen om Zone 5300 stilistisch flink onder handen te nemen: het tijdschrift heeft een nieuwe, ruimere vormgeving en verschijnt vanaf deze editie volledig in kleur. Met daarin de column van D.C. Lama (deze maand: het verhaal Nat) niet meer op de laatste plaats...

Verder met: de strip Johan van Michiel van de Pol, De geschiedenis van de wereld, deel 666 door Tonio van Vugt en Marcel Ruijters, een interview met Tobias Schalken, Lamelos, De dummy van Daan Botlek, Fools Gold van Milan Hulsing en Frits Jonker en de nodige dosis humor, film, literatuur en muziek en strips van o.a. Waa, Ckoe, Floor de Goede, Kito, Maaike Hartjes, Rob van Barneveld en Kim Duchateau.

Je kunt hier voor slechts � 6,50 een exemplaar bestellen, of natuurlijk naar ��n van deze winkels gaan.

Labels:donderdag 1 oktober 2009

Niemands knecht
In haar woonplaats Amsterdam is journalist en columnist Pamela Hemelrijk overleden. Ze stierf maandag plotseling aan een hartstilstand. Hemelrijk werkte onder meer voor het persbureau ANP. Daarna schreef ze voor het AD en Metro. Ook schreef ze voor een aantal websites waaronder De Gezonde Roker van Theo van Gogh.
radio.nl

Labels: