dinsdag 29 september 2009

Extra optreden Feest op de planeet
D.C. Lama vertolkt dinsdag 6 oktober aanstaande een extra keer 'Feest op planeet' in Theater de Engelenbak. Opvolgende 'Feesten op de planeet' zijn op 13 oktober, 1 december, 26 januari, 16 maart en 11 mei.

Labels: ,
De apologie
Het optreden van Kamerlid Wilders vorige week ging niet voor de zoveelste keer over hoofddoekjes. In het huis van de democratische rechtsstaat, waarin in eerste en laatste instantie het Nederlandse grondwettelijke systeem verdedigd moet worden, sprak hij, een van de politieke voorlieden, over �kopvodden� en de noodzaak van een �grote schoonmaak van onze straten�, terwijl hij het over mensen had. (...) Nee, tot geweld zal hij vast niet oproepen, niet aanzetten en hij zal het niet verdedigen. Voor met geweld afgerukte vodden zal hij waarschijnlijk ook geen kopgeld uitkeren. Maar aan de apologie van antikopvoddengeweld begon hij vorige week wel publiekelijk te schrijven.
Eduard Nazarski, Directeur Amnesty International Nederland op Amnesty.nl

Labels:maandag 28 september 2009

Tegenwoordig
Uw boek �Adel van de geest� is gepresenteerd als �een onmisbare handleiding voor weldenkende mensen in turbulente tijden�. Wie zijn dat, weldenkende mensen?
Ik bedoel niet de academische wereld, maar mensen die willen nadenken. Aan hen wil ik duidelijk maken dat je zonder verbeelding, kennis, kunst en cultuur machteloos bent en overgeleverd raakt aan allerlei charlatans. Tegenwoordig wordt het denken onderschat en het doen overschat. Alleen wat direct voordeel afwerpt en concreet is, wordt geapprecieerd. Die ontwikkeling is fataal voor een samenleving. Als de culturele elite wordt weggezet als wereldvreemde nietsnutten die de maatschappij alleen maar geld kosten, dan moet men beseffen dat de samenleving verloren is zonder denkers, zonder reflectie.

En wat bedoelt u met turbulente tijden?
Ik bedoel het fascisme van Geert Wilders.
Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut, dit weekend in NRC Handelsblad.

Labels: ,vrijdag 25 september 2009

Voor de hand liggend
Apotheken moeten tien soorten cannabis kunnen verstrekken als verlichtend middel voor zieken. Die medicijnen moeten dan ook in het basispakket komen. Dat zegt Tweede Kamerlid Boris van der Ham van D66, die daartoe vrijdag 22 september een initiatiefnota presenteerde. (...) Van der Ham stelt verder dat er een betere voorlichting over de voordelen van cannabis moet komen. 'Er rust toch nog steeds een taboe op dit fantastische alternatief, bij voorbeeld bij artsen. (...) Het is zo voor de hand liggend dat je dit toestaat.'
Boris van der Ham.nl

Labels: ,
Stasi
We zijn databases aan het aanleggen waar de Stasi jaloers op zou zijn. De OV-chipkaart, de paspoorten, het EPD, ga zo maar door. Die vingerafdrukkendatabase wordt een kentekenregister voor burgers. Aangelegd voor doel A, maar gebruikt voor doel B, C, D, en E. Het argument van publieke veiligheid wordt gebruikt, terwijl de individuele veiligheid er onder te lijden heeft. En waarom er zo weinig mensen tegen
protesteren? (...) Het moet eerst een keer heel erg mis gaan, vrees ik.�
Bart Jacobs, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gisteren in De Pers.

Labels:dinsdag 22 september 2009

Dat mag jij dus niet
Als je vaststelt dat iemand te veel gedronken heeft, dan kan je tegen iemand zeggen: 'Dat mag jij dus niet' en 'Jij gaat nu naar huis'.
- Wat is teveel?
Dat gaan we vaststellen, wat teveel is.
- Vijf biertjes?
Nee, dat gaan we vaststellen.
Minister Ter Horst en Paul Witteman, vanavond in Pauw en Witteman.

Labels: , , , ,zaterdag 19 september 2009

Algemene beschouwingen 2009

Labels: ,
Algemene beschouwingen 2009

Labels: , ,
Superstaat in staat
De opslag van vingerafdrukken in een database van Nederlanders die een paspoort of identiteitskaart aanvragen kan doorgaan. (...) Veiligheidsdienst AIVD heeft toegang tot de database. Justitie ook, maar alleen voor de identificatie van verdachten, niet voor opsporingsdoeleinden. (...) Nederland is voorlopig het enige EU-land, dat vingerafdrukken ook centraal gaat opslaan. Privacybeschermers vrezen voor fouten. (...) Daarnaast wordt gevreesd dat justitie op den duur, na een wetswijziging, ook voor opsporingsdoeleinden gebruik mag maken van de database.
NRC, vandaag.

Labels:vrijdag 18 september 2009

Het intellectuele debat
Het intellectuele debat over legalisering is voorbij: er is geen wetenschapper meer die serieus durft te beweren dat het drugsverbod de weg vooruit is. Zelfs in de sterkste bastions van het Prohibition-regime komen scheuren: zo is er al een vereniging van voormalige drugsbestrijders van Amerika's Drugs Enforcement Agency die zich uitspreken tegen het verbod. Het wachten is op politici met visie en geloofwaardigheid die het durven zeggen: dat de drugsproblemen van de westerse wereld niet op te lossen zijn zonder het verbod op te heffen. En het moet heel voorzichtig, stap voor stap gebeuren, eerst marihuana, dan verder.
Misha Glenny (auteur van de bestseller McMaffia) in de Groene Amsterdammer van deze week. Overgenomen van de vandaag geopende website van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod.

Labels: , ,maandag 14 september 2009

Recente posts
Deze site is via onderstaande linkjes te bekijken, via meest recente posts, maar ook door naar beneden te scrollen. (Vergeet iig de zijnavigatie)

* Operatie Afwas (verhaal voor de EssensiE)
* Data nieuwe optredens Feest op de planeet
* Inhoud EssensiE september 2009 (en augustus 2009)
* Summer Jam 2009 (column voor EssensiE)

Oude filmpjes, nieuw online:
* D.C. Lama met The Beatbusters tijdens het Lezersfeest 2000
* Column bij Giel Beelen op 3FM/Nederland 3
* D.C. Lama's Feest op de planeet dd 19 oktober 2004 (fragment)
Meer filmpjes? Zie www.youtube.com/user/KoningLama1 Daar kun je je ook abonneren op nieuwe filmpjes!

Neuzige Tony & De Roffe Ponyclub:
* Filmpjes van Neuzige Tony & De Roffe Ponyclub in Popei, 20 juni
* MP3's van optreden Neuzige Tony & de Roffe Ponyclub vrijdag 15 mei in OT301

Bijdragen van derden:
* Open brief van Stichting Drugsbeleid
* Kabinet laat cannabisteelt over aan criminelen - Derrick Bergman

* D.C. Lama op Hyves (wordt gratis vriend!)

Enkele van de vele quotes:
Ministerie van wietbestrijding * VOC * Mexicaans vaccin * Afghaanse drugs * Big in Japan * Why it's time * De kloof tussen elite en politiek *

Op de hoogte blijven van de activiteiten van D.C. Lama? Geef je dan op voor D.C. Lamail via een mailtje naar dclama@hotmail.com met als onderwerp 'Ik vind je beter dan Harry Mulisch!'

Labels:zaterdag 12 september 2009

Ministerie van wietbestrijding
De hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, secretaris-generaal Joris Demmink, heeft de afgelopen twee jaar 13.000 euro aan eten en drinken gedeclareerd zonder schriftelijk te verantwoorden waarom deze kosten gemaakt zijn. (...) Bij het merendeel van die rekeningen bedragen alcoholische dranken circa de helft van de uitgaven.
NRC, vandaag.

Labels:

Opheffing
De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) deelde vanochtend op het Binnenhof DVD's uit aan de leden van het kabinet, met een verslag van het Cannabis Tribunaal. Met deze actie onderstreept de VOC haar oproep voor een fundamentele discussie over het verbod op cannabis. Aanleiding was de bespreking van het drugsbeleid in de ministerraad.
Fragment uit persbericht van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), gisteren. Foto's: Derrick Bergman en Darpan van Kuik.

Labels: ,
Oude filmpjes, nieuw online

Zie hier voor de tekst.

Labels: ,
Open brief van Stichting Drugsbeleid
De Stichting Drugsbeleid (opgericht 1996) stelt zich ten doel bij te dragen aan de totstandkoming van een drugsbeleid met minder gezondheidsrisico�s en minder criminaliteit. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke deskundigen en politici. In de Raad van Advies hebben oud-bewindslieden en prominente personen uit medische en juridische kring zitting.
website: www.drugsbeleid.nl
e-mailadres: info@drugsbeleid.nl

7 september 2009

Aan: de leden van de Tweede Kamer, en de ministers van VWS, Justitie en Binnenlandse Zaken.

Onderwerp: drugsbeleid

- repressie is: champagne voor de maffia,
- maar vergif voor de volksgezondheid!
- het slot moet van de achterdeur.
- ook in de VS daagt het licht.
- regulering maakt drugs saai: hoera!

Dames en heren,

De Stichting Drugsbeleid is verheugd dat nu drie stukken voorliggen voor een fundamentele bezinning op het drugsbeleid. Onderstaand geven wij onze visie.

Rapporten.
Het RIVM-rapport �Ranking van drugs� en de evaluatie van WODC / Trimbos verschaffen nuttige informatie, en het rapport van de Commissie-van de Donk bevat enkele goede voorstellen.
De rangschikking van drugs naar gezondheidsschade ontdoet drugs van hun mythologische dreiging door ze te vergelijken met alcohol en tabak: die blijken even schadelijk als de hero�ne en coca�ne, en schadelijker dan cannabis, xtc en ghb.
De evaluatie laat zien of in het verleden voorgenomen maatregelen inderdaad zijn uitgevoerd. Manco is echter dat niet wordt verteld of die maatregelen het drugsprobleem daadwerkelijk hebben verminderd.
De Commissie-van de Donk is positief over de waarde van coffeeshops, trekt het afstandscriterium tot scholen in twijfel, en pleit voor onderzoek naar gereguleerde teelt voor besloten coffeeshops.
Het rapport van de Commissie vertoont echter een fundamentele lacune.
Te vrezen valt dat het regeringsstandpunt daaraan eveneens mank zal gaan.

Legalisering.
In de salon van het drugsdebat stommelt namelijk een grote olifant rond. Zijn naam: legalisering. Politici vermijden angstvallig in zijn richting te kijken. Het rapport-van de Donk noemt het l-woord alleen bij coffeeshops, en doet de optie zonder argumentatie af met �dat dit alleen kan gebeuren in een sfeer van internationale consensus�. De tijd is echter rijp voor serieuze overweging, om drie redenen die in het rapport-van de Donk niet of slechts versluierd aan de orde komen:
- a. de �collateral damage� van het drugsverbod
- b. het unieke succes van de coffeeshops, en
- c. het aantreden van president Obama

a. Collateral damage.
Het drugsverbod brengt wereldwijd maar ook in ons land verbijsterende �collateral damage� oftewel schadelijke neveneffecten met zich mee. Daarbij gaat het om criminaliteit, extra gezondheidsrisico�s en kosten.

Criminaliteit. Rond de helft van de totale criminaliteit in ons land is direct of indirect het gevolg van het drugsverbod. Hele bedrijfstakken als de onroerend-goed handel en horeca zijn aangetast, beroepsgroepen als politie, douane, gevangenispersoneel, notarissen, advocaten en accountants staan onder druk, en er zijn aanwijzingen dat ons land zeer in trek is voor het witwassen van drugsgeld. Internationaal zijn hele landen in de greep van drugsbendes, en is drugsgeld de motor van burgeroorlog en terreur.
Het rapport-van de Donk stelt over de drugscriminaliteit dat deze �beheersbaar� is. Hoezo? �De harde aanpak van wiettelers door politie en justitie raakt de georganiseerde misdaad achter de wietteelt nauwelijks� zo blijkt uit recent onderzoek van de recherche Brabant (NRC dd 1-8-09). En er is �een sterke verwevenheid met andere drugsmarkten zoals die van de ecstasy en van coca�ne� schrijft de Commissie.
Zij pleit vervolgens voor een�versterking en verbreding van de strijd tegen de georganiseerde drugsmisdaad�.
Waar ter wereld heeft die strijd dan wel tot succes geleid?
In zijn brief dd 17 maart jl aan de Tweede Kamer schrijft minister Klink over het �Report on Global Illicit Drug Markets 1998-2007� dat is uitgebracht op verzoek van de Europese Commissie: �Een belangrijke conclusie van het Commissierapport is dat er geen bewijs gevonden is waaruit kan worden afgeleid dat het werelddrugsprobleem in de afgelopen tien jaar gereduceerd is�. Hetzelfde geldt voor ons land.
Aan Einstein wordt het gezegde toegeschreven: �gekte is: telkens hetzelfde herhalen en elke keer een andere uitkomst verwachten�. De commissie vervalt hier dan ook in gekte. Blijven geloven in repressie is �gevaarlijke- gekte.

Extra gezondheidsrisico�s: Het drugsverbod levert, paradoxalerwijze, juist de jeugd en andere kwetsbare groepen die het wil beschermen over aan de criminaliteit. Het enige aantoonbare effect van nog meer repressie is het vergroten van de gevaren voor de volksgezondheid. Het oprollen van kleine wiettelers en xtc-producenten heeft geleid tot meer giftige pesticiden in wiet, dubieuzere xtc, het vervangen van xtc door ghb, en meer milieuschade bij de produktie. Wie wordt hier gelukkig van?

Kosten: Prof. Rigter (Erasmus-universiteit) berekende de kosten van rechtshandhaving van het drugsverbod door de overheid over 2003 op � 1,6 miljard (tijdschrift Addiction, 2006). Daarbovenop komen de kosten voor burgers en bedrijven. Het WODC berekende de totale kosten van de criminaliteit in ons land over 2006 op � 31,5 miljard (Haarlems Dagblad dd 10-11-07). Als de helft daarvan op conto komt van de misdaad die het drugsverbod veroorzaakt (een bescheiden schatting) kost het drugsverbod aan elke Nederlander � 924 per jaar. En wat krijgen we ervoor terug?

b. Coffeeshops: uniek succes!
In het licht van de kolossale schade die het drugsverbod veroorzaakt is het 30-jarige experiment van de coffeeshop een lichtend voorbeeld voor de hele wereld. Het heeft immers bewezen dat de angst voor regulering van drugs niet terecht is!
Resultaat van de unieke gereguleerde verkoop van cannabis: een gebruik rond het Europees gemiddelde, geen bewaarheid van de stepping-stone theorie, geen strafbladen en andere straffen voor honderdduizenden gebruikers, en geen criminaliteit bij de verkoop vanuit de coffeeshop. Dit is een resultaat dat het verdient om met verve te worden uitgedragen!
Ons land heeft tot dusverre in internationaal verband de coffeeshops slechts verdedigd door op de goede gevolgen voor de volksgezondheid te wijzen. Het heeft echter verzuimd het unieke succes ervan: het bewijs dat regulering mogelijk is zonder dat gebruik en verslaving uit de hand lopen, ten principale en officieel aan de orde te stellen.

De resultaten van ons soft- maar ook van ons harddrugsbeleid geven alle aanleiding om verder te gaan op het pad van regulering voor alle drugs.
Onder regulering verstaan wij het toestaan van productie, verkoop en gebruik onder regels, die gericht zijn op een zo gering en veilig mogelijk gebruik en zo min mogelijk schade voor de samenleving.
De koninklijke weg is via wettelijke regeling, maar in de praktijk kan het evengoed via algemeen geldende gedoogregels.
Regulering betekent dat er een legale markt voor drugs ontstaat. Dat is zonder twijfel de �nige manier om de drugscriminaliteit uit te bannen. Allen die pleiten voor het voortzetten en zelfs verscherpen van de repressie, zoals voor n�g meer inzet van politie en justitie, voor n�g hogere straffen en het sluiten van alle coffeeshops (sic!), dienen te beseffen dat zij zich daarmee tot bondgenoot van de drugsmaffia maken. De verzamelde drugshandel wordt schatrijk door het verbod, laat bij elke verscherping ervan de champagnekurken knallen, en is maar voor �en ding benauwd: regulering!

c. Obama; VN-verdragen.
Als Nederland stappen zet richting het reguleren van cannabisteelt, en de produktie en verkoop van de andere drugs, zal de reactie van de VS fundamenteel anders zijn dan in het verleden. Obama heeft verklaard dat hij het drugsbeleid zal stoelen op zakelijke, niet ideologische basis. Medische verstrekking van cannabis wordt in de VS niet meer federaal bestreden, en overal ontstaan cannnabisclubs. Mede door de andere wind in de VS gaan in Latijns Amerika steeds meer landen over tot decriminalisatie van gebruikers. Het internationale politieke getij oogt zeldzaam gunstig.
Reguleringsmaatregelen mogen ook niet worden afgewezen met beroep op de drugsverdragen die dat onmogelijk zouden maken. In de hoorzitting die de Tweede Kamer op 9-2-2006 hield over regulering van de �achterdeur� voerden wij daartoe de nodige argumenten aan; onze toen uitgesproken visie gaat als bijlage hierbij (1). Met andere sprekers waren en zijn wij van mening dat de conventies deze mogelijkheid wel degelijk toestaan, mits het betrokken land een staatsbureau instelt dat die markt reguleert. Daarnaast biedt het opportuniteitsprincipe voldoende ruimte.

------------------------

De SDB stelt de volgende maatregelen voor:

1. Internationaal: inzet voor modernisering van de VN-organisaties voor het internationale drugsbeleid: CND, INCB en UNODC. Het recente overleg in Wenen heeft aangetoond dat dit hard nodig is. Ze zijn niet in staat gebleken tot objectieve evaluatie en aansluiting bij het beleid van andere VN-organen zoals WHO, UNAIDS en de Hoge Commissaris voor Mensenrechten.

2. Bij de EU en vervolgens bij het VN-drugsbureau en in de CND het fundamentele debat over nut en noodzaak van de prohibitie aan de orde stellen.

3. Coffeeshops: toevoeging aan de AHOJG-criteria van een criterium �T�: coffeeshops mogen slechts hennep leveren die afkomstig is van een erkende teler; de teler-met-vergunning mag slechts leveren aan coffeeshops. Zie voor gedetailleerde uitwerking onze brochure �Coffeeshop uit de schaduw�.
Het model dat de Commissie-van de Donk voorstelt: gereguleerde teelt en grotere voorraad alleen bij besloten cannabisclubs, is zinvol maar te beperkt. In steden als Amsterdam bestaat grotere behoefte deze regulering ook mogelijk te maken voor het bestaande model van de open coffeeshop. De Commissie wijst dat af omdat handhaving te lastig zou zijn. Waarom? Wij stellen voor, aan de gemeentelijke driehoeken de vrijheid te geven om zelf hun model(len) te kiezen; die zijn mans genoeg!

4. Instelling van een nationaal Drugsbureau, zoals het VN-moederverdrag inzake drugs: het Enkelvoudig Verdrag voorschrijft. Het Drugsbureau controleert de telers. In aanleg bestaat dit al voor het toezicht op de medicinale teelt. Aan een nationale drugstsaar, zoals de Commissie-van de Donk bepleit, zien wij geen behoefte.

5. Verruiming of schrapping van het 500-gram voorraadcriterium. Want wat is de ratio ervan? Zeker na invoering van punt-3 is het zinloos (2).

6. Afschaffing van het afstandscriterium tot scholen; dat heeft geen zakelijke grondslag en schept onnodige problemen. De Commissie-van de Donk pleit hier ook terecht voor.

7. Jeugd: het wijd verspreide gebruik onder jeugdigen bewijst dat het verbod niet effectief is. Regulering van de cannabisteelt bevrijdt de coffeeshops uit de sfeer van criminaliteit. Als mede daardoor een adequaat netwerk van coffeeshops over het land ontstaat zal de zwarte markt voor cannabis grotendeels verdwijnen. Er blijft dan alleen een kleine restmarkt voor jeugdigen over. Deze is weinig interessant voor criminele benden, die dan bovendien makkelijker te bestrijden zijn. Pas d�n ontstaat effectieve bescherming voor de jeugd! Ook wordt pas bij regulering voorlichting geloofwaardig. Dat alles geldt evenzeer voor de overige drugs.

8. Overige drugs.
Recreatieve gebruikers: het overgrote deel van de consumenten ondervindt noch veroorzaakt problemen door het gebruik van XTC, coca�ne, GHB en amfetamine. Productie en verkoop van deze drugs veroorzaken echter enorme criminaliteit. Bovendien lopen de gebruikers onnodige gezondheidsrisico�s. Er dienen daarom proefprojecten te worden opgezet met gereguleerde productie en verkoop aan groepen recreatieve gebruikers (3).

9. Probleemgebruikers: de huidige hero�neverstrekking is aan zulke beperkende voorwaarden gebonden dat deze slechts voor een deel van de populatie bereikbaar is. Nu het experiment geslaagd blijkt is er geen reden meer daarvoor en kan�zolang er nog geen legale markt is- de verstrekking verruimd worden. Daarnaast dienen er mogelijkheden te komen voor de verstrekking van coca�ne en amfetamine aan probleemgebruikers. Pas als zij net zoals alcoholisten hun middelen op een goede manier kunnen verkrijgen, maar dan t�ch doorgaan met criminele gedragingen, kan men met de Commissie-van de Donk stellen dat gedwongen opsluiting via ISD en BOPZ gerechtvaardigd is. N� zijn die �maatregelen� die in feite tot levenslange opsluiting kunnen leiden, evident in strijd met elementaire mensenrechten!

10. Paddo�s- het verbod ontbeert zakelijke grondslag, vergroot de clandestiene markt en dient te worden vervangen door regulering; daarbij zijn de voorstellen van burgemeester Cohen van Amsterdam voor een 3-daagse �reflectieperiode� het overwegen waard.

Ter afsluiting nog dit.
Een Engelse commentator prees het Nederlandse drugsbeleid met de woorden: �Nederland is er in geslaagd drugs saai te maken�. Hij heeft in zoverre gelijk dat een goed begin is gemaakt.
Laat de nieuwe Drugsnota aangeven hoe het karwei zal worden voltooid. Regulering doet het drugsprobleem ineen schrompelen tot wat het in wezen is: een bescheiden onderdeel in het ruime veld van de volksgezondheid. Vrij saai!


Hoogachtend,

mr R. Dufour, voorzitter van de Stichting Drugsbeleid

bijlagen:
1. Visie inzake regulering en de drugsverdragen dd 5-2-2006
3. Notitie coffeeshops dd 20-4-09
4. Notitie proefprojecten recreatief harddrugsgebruik dd 20-4-09.

Labels: ,vrijdag 11 september 2009

Nog steeds onbeantwoord

Zie voor een toelichting op de vragen hier.

Labels: , ,woensdag 9 september 2009

Kabinet laat cannabisteelt over aan criminelen
Door Derrick Bergman. Gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad

Het kabinet blijft coffeeshops gedogen maar laat de belangrijkste weeffout in het beleid, de aanvoer aan de achterdeur, ongemoeid. De cannabisteelt wordt nog steeds aan criminelen overgelaten. Het is hoog tijd voor een fundamentele discussie over nut en noodzaak van het verbod op cannabis.

Het kabinet kiest voor een strategie van pappen en nathouden: coffeeshops blijven bestaan en met een pasjessysteem wordt geprobeerd buitenlandse bezoekers te weren. De kans is klein dat de Europese rechter zal instemmen met deze vorm van discriminatie wegens afkomst. Dat zou betekenen dat er in de praktijk nauwelijks iets verandert, hoewel alle betrokkenen erkennen dat het gedoogbeleid in haar huidige vorm ernstige nadelige effecten heeft. Sinds een jaar of tien heeft de opsporing en vervolging van cannabisteelt een hoge prioriteit. De resultaten van deze 'harde aanpak' zijn desastreus: kleine thuiskwekers zijn gestopt met kweken uit angst dakloos te worden, hun plaats is ingenomen door grote jongens die er meestal andere normen en waarden op nahouden. Gevolgen voor de cannabismarkt: meer geweld, hogere prijzen en vervuiling van het product door verzwaren, versnijden en onverantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ondertussen wordt er geen gram cannabis minder gerookt of gekweekt.

Ook de druk op de coffeeshops is stevig opgevoerd: het aantal shops is meer dan gehalveerd, de maximale verkoophoeveelheid ging van dertig naar vijf gram en de onwerkbare voorraadregel wordt zeer streng gehandhaafd. Met het onzinnige 'afstandscriterium' -een coffeeshop mag niet dichter dan 250 meter van een school staan- proberen gemeenten nog meer shops te sluiten. Het beslag dat de jacht op cannabis op politie en justitie legt is enorm. Illustratief is een uitspraak van korpschef Frans Heeres van de politie Midden en Westbrabant in BN/De Stem van 6 augustus: �Veertig procent van ons opsporingsapparaat wordt ingezet tegen de hennepcriminaliteit. Hennep is onze grootste zorg.� Laat deze laatste zin even doordringen: niet verkrachtingen, overvallen, mensenhandel of moord zijn de grootste zorg van de politie, maar hennep. Hoe lang is dit nog aan de burger uit te leggen? Wanneer realiseert de overheid zich dat de problemen rond cannabis vrijwel allemaal zijn toe te schrijven aan het strafrechtelijke verbod op deze plant? Of het nu gaat om volksgezondheid, veiligheid of openbare orde: elke maatregel om controle, schadebeperking en overlastbestrijding bij teelt, handel en gebruik van cannabis te bevorderen, stuit nu onherroepelijk op het probleem dat een groot deel van de cannabismarkt een noodgedwongen illegaal karakter heeft.

Als de burger cannabis mag bezitten en gebruiken, moet dit produkt ook op legale wijze geproduceerd en gedistribueerd kunnen worden. Maar de minister van justitie blokkeert elk voorstel van lokale overheden om bevoorrading van coffeeshops te reguleren, met een simpele verwijzing naar het cannabisverbod. Juist nu steeds meer landen dit verbod heroverwegen, zou het kabinet een fundamentele discussie over cannabis en strafrecht niet langer uit de weg moeten gaan. In de VS, Mexico, Argentini�, Brazili�, Portugal, Spanje en Tsjechi� groeit de overtuiging dat criminalisering van de cannabismarkt geen problemen oplost, maar deze juist groter maakt. Cannabis, het op een na meest gebruikte roesmiddel ter wereld, hoort niet thuis in de strafwet, evenmin als tabak of alcohol. Wat de schadelijkheid van deze roesmiddelen betreft spreekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) duidelijke taal in een deze zomer gepubliceerde 'ranking van drugs'. Alcohol en tabak staan in deze lijst op de derde en vierde plaats, cannabis op plaats elf. Alleen al deze ranking zou voldoende moeten zijn voor een fundamentele heroverweging van het cannabisverbod.

In plaats van pappen en nathouden moet het kabinet zich internationaal hard gaan maken voor een einde aan de 'war on cannabis'. In de VS wordt cannabis steeds vaker genoemd als 'cash crop': regulering van de markt levert miljoenen aan accijns op, naast de miljarden die worden bespaard als de jacht op de plant eindelijk stopt. Ook Nederland loopt honderden miljoenen mis door het in stand houden van een falend systeem. Cannabis is een natuurlijk roesmiddel dat wereldwijd door miljoenen mensen met plezier wordt gebruikt, zonder noemenswaardige schade voor zichzelf of anderen. Niet de plant is het probleem, maar het verbod. Zolang dat verbod wordt gehandhaafd, zullen de misstanden blijven voortduren.

Labels: ,dinsdag 8 september 2009

"Find Osama and bring democracy"
De geloofwaardigheid van de Afghaanse presidentsverkiezingen van afgelopen maand is verder ondergraven, nadat de onafhankelijke verkiezingscommissie gisteren de resultaten van 447 van de 25.450 stembureaus ongeldig heeft verklaard wegens fraude. Daarmee zijn volgens de woordvoerder van de kiescommissie mogelijk 200.000 stemmen ongeldig geworden. Eerder al hebben Afghaanse en buitenlandse waarnemers gewezen op gevallen van grootschalige fraude, vooral in het zuiden.
NRC Handelsblad, vandaag.

Labels:zondag 6 september 2009

In opspraak
Een adviseur van de Amerikaanse president Obama is opgestapt vanwege omstreden uitspraken. Milieu-adviseur Van Jones was in opspraak gekomen omdat hij zich in het verleden neerbuigend had uitgelaten over Republikeinen. Ook zou hij het eens zijn met mensen die zeggen dat de aanslagen van 11 september 2001 zijn uitgevoerd met medeweten en toestemming van de regering-Bush.
NOS Journaal, vandaag.

Labels:zaterdag 5 september 2009

Optredens Feest op de planeet
Hoe verder weg, hoe meer onder voorbehoud, maar voorlopig staan de volgende data gepland dat D.C. Lama het slotnummer Feest op de planeet in Theater De Engelenbak zal verzorgen: 13 oktober, 1 december, 26 januari, 16 maart en 11 mei

Labels: ,vrijdag 4 september 2009

Zoals reeds eerder op deze site aangekondigd: het optreden van Neuzige Tony & De Roffe Ponyclub van zaterdag in Popei, gaat niet door.
EssensiE nummer 147 (september 2009)
We missen Simon nog steeds, maar het leven gaat door. En dan is het september, en tijd voor EssensiE nummer 147. Een voedigingspecial. Geen fastfood, maar voeding voor je plantjes. Zonder de columns van Simon, Giel Beelen, Mo El-Fres en Ger de Zwaan (don't ask me why, dat weet ik alleen van Simon), maar met Arno Adelaars, Def P en natuurlijk D.C. Lama (het verhaal 'Operatie Afwas').

Verder aandacht voor de drugsnota van D'66 (Boris van der Ham), Steven Wilson en de onzin en onbetrouwbaarheid van de drugstesten in het verkeer.

En natuurlijk de vaste rubrieken: de gratis adversensies, muziekrecensies, Lieve Mona (vragen over je relatie met de plant), de brancheberichten van de VOC, het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten en de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops.

Een jaarabonnement op maandblad EssensiE kost slechts 36 euro (65 euro voor de rest van Europa) en kan geregeld worden via een telefoontje naar (023) 5431143 of een mailtje naar info@essensie.nl.

Labels: ,