dinsdag 31 maart 2009

'Zelfreinigend vermogen'
Het Isra�lische leger heeft in een eigen onderzoek geconstateerd dat berichten over wandaden van soldaten tijdens het offensief in Gaza waren gebaseerd op geruchten.
Het Parool, vandaag.

Labels:

www.cannabisbevrijdingsdag.org

Labels:zondag 29 maart 2009

Ko-emissies
De onderzoekscommissie Irak, beter bekend als de commissie-Davids, zal minder dan volledige toegang krijgen tot de informatie die zij zich kan wensen. (...) [I]n het �Protocol betreffende het kennisnemen van informatie� staan enkele beperkingen en open einden in geval van meningsverschillen over wat wel en niet aan informatie beschikbaar is. (...)
De minister(s) beloven het onder hen �ressorterende personeel� om �alle wettelijk mogelijke medewerking te geven� aan de commissie-Davids. Dus: 1) de wet stelt grenzen en 2) voormalige medewerkers en personen die betrokken waren bij de aanloop naar Irak vallen buiten de toezegging. (...)
Informatie die afkomstig is van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarbij een �third party-voorbehoud is gemaakt of die onderworpen is aan een bindende Navo- of internationale afspraak kan alleen met toestemming van de buitenlandse dienst/partner worden verstrekt aan de cie-Davids. (...)
Het protocol bevat een algemene escape: hoewel de commissie in beginsel toegang heeft tot staatsgeheime informatie zegt lid 7 van het protocol dat �de minister� kan menen dat dat achterwege moet blijven. (...) Anders dan in het kamerdebat is toegezegd heeft de regering wel degelijk voorinzage in het concept-verslag van de cie-Davids. (...) Ten slotte kan over de toepassing van het protocol zelf natuurlijk ook verschil van mening bestaan. Wat gebeurt er dan? Dan �vindt overleg plaats tussen de minister en de voorzitter van de commissie�, maar wiens stem hier de doorslag geeft vermeldt het protocol niet.
Column van Ko Colijn in Vrij Nederland, deze week.

Labels:zaterdag 28 maart 2009

Postfascistische alliantie in een stom Europees systeem

Zondag, aan het slot van een driedaags congres in Rome, zal hij (Silvio Berlusconi-DCL) worden aangewezen als leider van een nieuwe partij, het Volk van de Vrijheid, Il Popolo della Lebert� (PDL). Berlusconi's eigen Forza Italia fuseert daarmee met de vorige week ontbonden 'postfascistische' Nationale Alliantie van Gianfranco Fini. (...) Silvio Berlusconi wil alle 120 PDL-bestuursleden zelf benomen, dus van interne democratie zal geen sprake zijn.
Het Parool, vandaag.

[D]e macht die Berlusconi (72) in de nieuwe partij krijgt, is onge�venaard. Hij wordt een soort supervoorzitter, die beslist wie de partijco�rdinatoren zijn, die het laatste woord krijgt over kandidatenlijsten en die tijdens congressen geen moties hoeft te duchten, want daar voorzien de statuten niet in. (...) Alleanza Nazionale (AN) werd rijkelijk beloond door Berlusconi. Vrijwel alle partijbaronnen kregen een ministerspost, staatssecretariaat of burgemeesterschap. (...) Berlusconi toonde zo, dat wie zijn leiderschap en zijn partij accepteert, daar alleen maar bij te winnen heeft.
NRC, vandaag.

Het parlement, de parlementari�rs, dat zijn maar figuranten die stemmen over wetten die ze zelf niet eens begrijpen. Het is een langzaam en stom systeem, er moet een een eind aan komen.
Silvio Berlusconi, vandaag geciteerd in Het Parool.

Gebrek aan journalistieke onafhankelijkheid leidt ertoe dat Berlusconi op tv alles kan beweren, zonder dat het wordt getoetst aan de feiten. Zo dreigde hij onlangs de politie op stakende studenten in de universiteiten af te sturen om de volgende dag te ontkennen dat hij dat ooit gezegd had. Geen tv-journalist die het in zijn hoofd haalde om beide uitspraken achter elkaar uit te zenden.
NRC, vandaag.

Labels:
Anonieme blaam
"zorgvuldig getoetst en gewogen", aldus Balkenende. Maar nee, het is allemaal de fout van de AIVD. Ons als regering treft geen enkele blaam.
Reactie op de berichtgeving op de site van de Telegraaf dat "de AIVD (...) in de aanloop naar de oorlog tegen Irak het kabinet op het verkeerde been [heeft] gezet."

Labels:vrijdag 27 maart 2009

Wil de helft van de Amsterdammers echt van de coffeeshops af?
CDA-voorzitter Peter van Heeswijk zegt in de Volkskrant van 21 maart dat de helft van alle Amsterdammers van de coffeeshops af wil. Maar is dat wel echt zo?
Door Derrick Bergman

Van Heeswijk's uitspraken vervulden mij met verbazing, maar het stond er toch echt: �Uit een onderzoek blijkt dat de helft van de Amsterdammers schoon genoeg heeft van het romantische beeld van coffeeshops. Als een relikwie van de flowerpowerperiode. De helft van de Amsterdammers is het hartstikke beu.� Na twee mailtjes wilde de CDA-voorzitter zijn bron wel noemen: een enqu�te onder 405 Amsterdammers, in november 2007 uitgevoerd door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente, in opdracht van de CDA-fractie. Het onderzoek bestond uit vijf vragen. Vraag drie luidde: Moet het gedoogbeleid omtrent softdrugs worden afgeschaft? Hierop antwoordde 28 procent van de ondervraagden met ja en 66 procent met nee. De vraag of het drugsbeleid van de gemeente Amsterdam strenger moet worden, werd door 39 procent bevestigend beantwoord.

Hoe kan van Heeswijk op basis van dit onderzoek nu claimen dat de helft van de Amsterdammers de coffeeshops 'hartstikke beu' is? Door een specifieke vraag uit het onderzoek te veralgemeniseren: Vindt u dat coffeeshops in een straal van 250 meter rond scholen gesloten moeten worden? Op die vraag antwoordde 65 procent bevestigend. Zo komt van Heeswijk tot zijn conclusie, waar hij dan zelf de interpretatie bij verzint over 'het romantische beeld van de coffeeshops als een relikwie van de flowerpowerperiode'. Wie, zoals van Heeswijk, terug wil naar de tijd van huis- en straatdealers, wie honderdduizenden Nederlanders wil criminaliseren en de realiteit wil ontkennen, is een relikwie van ver v��r de flowerpowerperiode. 'Criminelen zijn trots op het CDA' concludeerde Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, tijdens het Cannabis Tribunaal in Den Haag. �Want door het CDA en de andere partijen die het gedoogbeleid willen be�indigen zijn criminelen in staat crimineel te zijn, in de zwarte wereld hun werk te doen, enorme winsten te maken, de prijzen zelf te bepalen en dood en verderf te zaaien.�

Peter van Heeswijk mag best pleiten tegen coffeeshops en het gedoogbeleid, maar hij moet niet liegen over het aantal Amsterdammers dat het met hem eens is. Amsterdammers weten heel goed dat coffeeshops veel meer voor- dan nadelen hebben voor de stad. Ze begrijpen ook dat een verbod op coffeeshops een explosie van overlast zal veroorzaken. Dat blijkt wel uit het antwoord op de eerste vraag van het onderzoek: bent u voor of tegen het verbod op de verkoop van paddo's? Slechts 31 procent van de Amsterdammers blijkt voorstander van dit verbod. Maar die uitkomst heeft van Heeswijk wijselijk verzwegen.

Derrick Bergman is journalist en fotograaf en redacteur van maandblad EssensiE.

Labels: , , , ,donderdag 26 maart 2009

War on... whatever
In het centrum van Helmand vecht je niet alleen tegen de Talibaan, maar ook tegen de narco-industrie.
De Nederlandse generaal-majoor Mart de Kruif, gisteren in NRC.

Labels: ,woensdag 25 maart 2009

Promotie
Frank Majoor, de huidige permanent vertegenwoordiger bij de VN, wordt eerste man van Nederland bij de NAVO in Brussel. Majoor kwam onlangs nog in het nieuws omdat hij in een vorige functie als secretaris-generaal van het ministerie het besluit nam het politiek brisante Irak-memo van de afdeling juridische zaken van het departement niet door te sturen naar de toenmalig minister, Jaap de Hoop Scheffer.
NRC, maandag.

Labels:dinsdag 24 maart 2009

Meten is zweten
Het invoeren van een meetsysteem waarmee draadloos, op afstand, minutieus gegevens kunnen worden vastgelegd over mijn gedrag, over wanneer ik thuis ben, slaap of wakker ben, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in mijn woning bevinden, hoe warm ik mijn woonruimte stook enz, is een onnodige en onacceptabele inbreuk op mijn priv�-leven. (...) Ik acht het uitermate ongepast dat de regering zonder mij om toestemming te vragen - en zelfs zonder mij van deze plannen in kennis te hebben gesteld - over wetsvoorstellen beslist die zo verregaand ingrijpen op mijn priv� -leven en mijn veiligheid.
Onderteken de petitie op www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl

Labels:
Van de grootste orde
Isra�l heeft bij zijn offensief in Gaza het oorlogsrecht overtreden. Dat concludeert Richard Falk, VN-rapporteur voor de mensenrechten in de Palestijnse gebieden, in een vandaag gepresenteerd rapport. (...) Over het Isra�lische offensief zegt hij dat op basis van 'voorlopige bewijzen' vastgesteld kan worden dat sprake is van 'een oorlogsmisdaad van de grootste orde'. (...) Dat het de burgerbevolking onmogelijk werd gemaakt te vluchten, vormt daarnaast mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid, aldus Falk.
Het Parool, gisteren.

Labels:maandag 23 maart 2009

Wij, de Vereniging Voor Cannabis Consumenten,
constateren
dat sinds 1 juli 2008 er een rookverbod voor de horeca is, waardoor het ook niet meer mogelijk is om op de traditionele manier cannabis met tabak te roken in de coffeeshop. Dit zorgt ervoor dat coffeeshops aan het veranderen zijn en hun sociale functie aan het verdwijnen is.

en verzoeken
om de coffeeshops alsnog de uitzonderingspositie te geven die in 2003 (motie-Kant/Schippers 29200 XVI nr. 61, TK 31 2176-2177) al was toegezegd, zodat hun sociale functie behouden kan blijven.

Onderteken deze petitie
www.vvcannabisconsumenten.nl

Labels: ,
Never wise
Afgelopen week kwamen de EU en de VN met een rapport over tien jaar 'war on drugs'. (...) De effecten? Drugsgebruik is niet afgenomen, net als het aantal verslaafden, en er gaat naar schatting wereldwijd driehonderd miljard om in drugshandel. Op veel gebieden is de schade alleen maar toegenomen. Maar: we gaan op dezelfde voet verder, verklaarden de VN.
Vrij Nederland, afgelopen week.

Labels: ,
Movies that Matter Festival

2 t/m 8 april in Filmhuis Den Haag
www.moviesthatmatterfestival.nl

Labels:vrijdag 20 maart 2009

Exstaates
Volgens Cohen is zo min mogelijk geweld toegepast bij de arrestatie. E�n persoon is behandeld in het ziekenhuis.
Het Parool over de heksenjacht op vermeende terroristen, donderdag.

Mijn voorlopig oordeel is: bied nou maar uw excuses aan, dat is beter.
Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer over de weigering van burgemeester Cohen om zijn excuses aan te bieden.

Labels:
Ik zie, ik zie...
Ondanks het verbod in de horeca is het aantal rokers in 2008 vrijwel gelijk gebleven. Het CBS ziet wel een kleine afname van het aantal zware drinkers.
RTL Nieuws, deze week.

Labels:dinsdag 17 maart 2009

Bemoeien
In de techniek van het grapje draait alles om verwarring, verstoring, van begrippen, registers, beelden en verwachtingen. Schokt de verwachting, zegt Gerard Reve in de bundel colleges �Zelf Schrijver Worden�, en zegt ook Sigmund Freud, ontstaat in ons enige spanning tussen wat men verwacht en wat men hoort of leest of ziet, die zijn ontlading via de lach naar buiten kiest. (...) Het spelen met het verwachtingspatroon gebeurde bovendien op dusdanig grotesk niveau dat ik vind dat ook van de lezer mag worden verwacht dat hij hiermee uit de voeten zou moeten kunnen. Zij moeten dan wel kunnen lezen. Wie niet kan of wil kunnen lezen, moet zich niet met schrijven bemoeien.
Columnist en schrijver Peter Middendorp tegenover de Raad van Journalistiek t.g.v. een klacht over zijn column GeenStijl.

Labels:maandag 16 maart 2009

Fight the crisis!
Veel mensen aan de top van Philadelphia zijn van CDA-huize. Naast Brink (voorzitter Raad van Bestuur-DCL) en Kralt (vice-voorzitter Raad van Bestuur-DCL) Elco Brinkman (voorzitter Raad van Commissarissen) natuurlijk, die ook wel de machtigste man van Nederland wordt genoemd. Hij had toezicht moeten uitoefenen op de Raad van Bestuur, die ook weer uit CDA-leden bestaat. (...) In de Raad van Commissarissen zit nog een aantal prominente CDA'ers. Zoals Hans Borstlap, lid van de Raad van State, en Geert Jansen, commissaris van de koningin in Overijssel. En ook de huidige minister van Justitie Hirsch Ballin had er een commissariaat en gaf zijn fiat aan vastgoedtransacties. (...) Nog zo'n bekende in het CDA-netwerk: Senator Hans Hillen. Als Frits Brink en Elco Brinkman in de problemen komen, springt hij voor ze in de bres. Ze hebben het goed bedoeld, zegt hij bij Harry Mens.
Zembla, gisteravond, over de christelijke zorgonderneming voor verstandelijk gehandicapten Philadelphia, waar miljoenen euro�s verdwenen zijn door o.a. geld dat voor zorg was bestemd te investeren in... vastgoed.

Bestuurder Theo Kralt heeft kastelen als hobby. Hij stelde er zelfs een boek over samen, met financi�le steun van Philadelphia.
Zembla, gisteren.

Labels:
De verzinsels van Max Daniel
In de rubriek Ongeredigeerde ingezonden stukken van Derrick Bergman, zijn ongepubliceerde reactie op het artikel 'Vietnamezen mogelijk spil Europese wietteelt' in de Volkskrant van 20 februari en de rubriek van Ombudsman Thom Meens hierover d.d. 28 februari.

Terecht zet Ombudsman Thom Meens grote vraagtekens bij het artikel 'Vietnamezen mogelijk spil Europese wietteelt'. De enige met name genoemde bron van dit tendentieuze verhaal is Max Daniel, hoofd van de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. Het is niet voor het eerst dat Daniel een journalist voor zijn karretje weet te spannen met ongefundeerde verdachtmakingen.

Max Daniel weet hoe hij in de publiciteit moet komen: een paar maanden terug publiceerde NRC/Handelsblad een paginagroot interview, waarin hij een hele reeks ongefundeerde verdachtmakingen uitte. Zo 'weet' Daniel dat 'ten minste 80 procent' van de in Nederland gekweekte wiet bestemd is voor de export en dat wiet kweken alleen mogelijk is met 'goede apparatuur'. Nog zo'n verzinsel: de wietkweker moet er tegenwoordig voor zorgen dat de planten 'al in vier weken tot rijping komen'. Wie ook maar iets weet van wietteelt, zal hartelijk lachen om dergelijke onwaarheden. Toch nemen journalisten van kwaliteitskranten als de Volkskrant en NRC/Handelsblad deze claims klakkeloos over. De Ombudsman laakt de berichtgeving over de vermeende Vietnamese betrokkenheid bij wietteelt, omdat daarmee in Nederland wonende Vietnamezen worden gestigmatiseerd. Dat is een nobele motivatie, die echter voorbij gaat aan de werkelijke oorzaak van deze journalistieke uitglijder: het succesvolle pr.-offensief van politie en justitie om de cannabisbranche in een kwaad daglicht te stellen.

Moraal van het verhaal van Daniel c.s.: de kleinschalige 'zolderkweker' is uitgestorven en de wietteelt is overgenomen door keiharde criminele bendes, die zich ook met wapenhandel, mensenhandel en gedwongen prostitutie bezig houden. Oh ja, en ze laten 'kindslaven' hun wiet knippen, zoals de Volkskrant meldde in het artikel over de Vietnamezen. Journalisten schrijven dit soort smeu�ge verhalen graag op, maar vertellen er nooit bij dat het aanpakken van kleinschalige kwekers specifiek overheidsbeleid is. Vanaf 2000 zijn honderden kleine kwekers hun huizen uitgezet en door woningbouwverenigingen op zwarte lijsten geplaatst. Vanwege een paar hennepplanten zijn hele gezinnen dakloos gemaakt. Willens en wetens is het fijnmazige systeem van thuiskwekers die de koffieshops bevoorraadden de nek omgedraaid. Tegelijkertijd werd ruim baan gegeven aan grootschalige kwekers, die er doorgaans heel andere normen en waarden op nahouden dan hun voorgangers. Resultaat: de prijzen stegen, de kwaliteit daalde, versnijding en vervuiling van wiet deden hun intrede en het geweld rond teelt en handel nam toe.

De overheid koos expliciet voor deze desastreuze koers, onthulde de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Handhaven en gedogen' (2005). Citaat: �Hennepteelt waarvan geen overlast uitgaat (met name de � soms zeer bedrijfsmatig georganiseerde- teelt in loodsen en op industrieterreinen) krijgt geen prioriteit.� Met andere woorden: de politie heeft zorgvuldig de weg vrij gemaakt voor de grote kwekers door de kleintjes te elimineren, om nu te klagen dat de teelt gedomineerd wordt door grote kwekers. Keer op keer miskennen journalisten dat de stellige uitspraken over wietteelt van mensen als Max Daniel per definitie speculatief zijn: zolang de overheid regulering van die teelt tegenhoudt, blijven we aangewezen op schattingen, extrapolaties en 'bronnen van horen zeggen', zoals de Ombudsman het formuleert. Wat daarbij opvalt is dat media onevenredig veel aandacht geven aan woordvoerders van politie, justitie en politiek. Kenmerkend is de volledige publicitaire windstilte rond het Cannabis Tribunaal in Nieuwspoort, Den Haag, eind vorig jaar. Twee dagen lang debatteerden wetenschappers, deskundigen uit de cannabisbranche, activisten en een enkele politicus over cannabis. De Volkskrant liet verstek gaan, zoals vrijwel alle media. Misschien omdat genuanceerde, feitelijke informatie slechter verkoopt dan sensationele verzinsels?

Derrick Bergman is journalist en fotograaf en redacteur van maandblad EssensiE.

Labels: , ,zaterdag 14 maart 2009

krOM redeneren
Eigenaren van grote coffeeshops geven volgens het Openbaar Ministerie per definitie leiding aan een criminele organisatie. Dit valt af te leiden uit de aanklacht tegen coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Doordat de coffeeshop grote hoeveelheden softdrugs nodig had, stimuleerde eigenaar Meddy Willemsen de illegale wietteelt, zo redeneert het Openbaar Ministerie (OM) volgens ingewijden. Om die reden wordt hij verdacht van het �leiden van een criminele organisatie�, zoals in het strafdossier staat.
NRC, vandaag.

Labels: ,vrijdag 13 maart 2009

Cannabis Bevrijdingsdag
Zaterdag 2 mei vindt de jaarlijkse - wereldwijde - Cannabis Mars plaats. Dit jaar vindt de Cannabis Bevrijdingsdag plaats op het Museumplein. (...) De volgende sprekers hebben - onder voorbehoud - al toegezegd: Simon Vinkenoog, Egbert Tellegen, Wernard Bruining, August de Loor, Freek Polak en Gerben Hellinga.
EssensiE.nl. Zie ook www.globalmarijuanamarch.org

Labels: ,
Labielen aan de macht! (echt een schaal of twee lager)
De zeven mensen die donderdag werden gearresteerd vanwege de dreiging in Amsterdam-Zuidoost, zijn allemaal vrijgelaten.
Wereldomroep, vandaag.

Het belangrijkste spoor was dat telefoontje vanuit Brussel, maar stilaan beginnen er aanwijzingen te komen dat dat telefoontje gepleegd is door een vrouw, iemand met een labiele persoonlijkheid die na relatieproblemen of iets dergelijks het noorden kwijt was.
Het Journaal (Belgi�), vandaag.

Het Openbaar Ministerie (...) zegt dat de dreiging ten opzichte van gisteren echt een stuk minder is geworden. Er is geen sprake meer van een acute dreiging van een aanslag, echt een schaal of twee lager dan ie gister was.
RTL Nieuws, vandaag.


Labels:maandag 9 maart 2009

Recente posts
Deze site is via onderstaande linkjes te bekijken, via meest recente posts, maar ook door naar beneden te scrollen. (Vergeet iig de zijnavigatie)

* Inhoud EssensiE maart 2009
* Weggepest uit de buurt, deel 6-slot
* Cartoons over het vliegtuigongeluk en 'de financi�le crisis'
* Posts over (onderzoek naar...) Irak
* Posts over o.a. 'de financi�le crisis'; Guinee-Bissau; het heelal; echte liberalen; verzet en 9/11.
* Vulpen (kort verhaal voor Zone 5300)

Verhalen uit het archief:
* Mannenklus * ADM * Straatcoaches

Op de hoogte blijven van de activiteiten van D.C. Lama? Geef je dan op voor D.C. Lamail via een mailtje naar dclama@hotmail.com met als onderwerp 'Ik vind je beter dan Harry Mulisch!'

Labels:zondag 8 maart 2009

Crisis conspiracy
Until the Obama-administration starts listining, until they start paying attention to what you're watching, to the stock market!, and until they realise that their agenda is destroying the live-savings of millions of Americans, then all I can give you is caution.
International moment of Zen van The Daily Show: Global Edition (week van 2 maart): beleggingsadvies en -dreigement van CNBC-beursanalist Jim Cramer.Planeto�de
Een planeto�de van 47 bij 21 meter heeft de aarde afgelopen maandag op een haar gemist. (...) De potenti�le inslagenergie van het object 2009 DD45 dat maandag passeerde was die van een zware waterstofbom. (...) De planeto�de 2009 DD45 werd pas afgelopen zaterdag ontdekt door astronomen van het Siding Spring Observatory in Australi�.
NRC, 5 maart 2009

Labels:zaterdag 7 maart 2009

Hasjstickie Drugs
Wie maakt 'm los?EssensiE nummer 141
"Bij het ter perse gaan van EssensiE 141 konden wij nog niet vermoeden dat het leven van de anti-rook-magi�r bijna ten einde was," aldus de website van EssensiE. Toch al in dit nieuwe nummer (nummer 141, maart 2009) een bespreking van de biografie van Robert Jasper Grootveld door Simon Vinkenoog-biograaf Derrick Bergman. Ook een andere dode revolutionair in de EssensiE: Che Guevara n.a.v. de films die regisseur Steve Soderbergh over hem maakte.

De revolutie in hedendaags eigen land gaat met overleg en verenigingen: Een oproep aan coffeeshops om zich aan te sluiten bij de Stichting Red de Kleine Horeca en aandacht voor de oprichting van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (V.O.C.), die eindelijk eens alle verschillende clubjes probeert te verenigen die eigenlijk precies hetzelfde willen bereiken. En dan is ook nog de Adviescommissie Drugsbeleid ingesteld door het kabinet, die moet onderzoeken hoe de steun aan de oorlog tegen drugs verlopen is (of zoiets). Want Nederland wordt langzaam de meest geestonderdrukkende natie van Europa, blijkt wel uit de reportages over wiet in Frankrijk en Spanje. En zelfs in de Verenigde Staten gaat het de goede kant op, zoals te lezen is in het artikel over Change.org, de site van president Obama, waar legalisering van cannabis werd uitgeroepen tot meest populaire idee. Vooruitstrevende mannen in Nederland zijn dood, dus ook een ode aan de onlangs overleden Louk Hulsman.

Tevens aandacht voor Plan 1012, waarmee Amsterdam de titel Slaapstad van de 21ste Eeuw probeert te verwerven.

En zo nog van alles nieuw, zoals de columns van D.C. Lama (deel 6 van "Weggepest uit de buurt"); Simon Vinkenoog; Def P; Arno Adelaars; Mo el-Fers; Giel Beelen (geen nieuwe column) en Snean.

Daarnaast: heel veel kweektips, Ger de Zwaan, SpeesCees, veel krantenberichten uit drugsland, de gratis adversensies, muziekrecensies, festivaltips, de brancheberichten van het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten, de Stichting Rokersbelangen en de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops.

EssensiE is verkrijgbaar bij de betere coffee-, grow- en smartshops, voor zover nog niet gebalkenended. Een jaarabonnement op maandblad EssensiE kost slechts 36 euro (65 euro voor het buitenland) en kan geregeld worden via een telefoontje naar (023) 5431143 of een mailtje naar info@essensie.nl

Labels:donderdag 5 maart 2009

Illegale handel
De stafchef van het leger in Guinee-Bissau is gisterochtend gedood. Enkele uren later kwam het bericht dat militairen uit wraak president Joao Bernardo Vieira hadden vermoord. (...) Waarnemers vermoeden dat de Colombiaanse drugsmaffia leger en politiek tegen elkaar opzet. (...) Interpol meldt dat jaarlijks 200- tot 300.000 kilo coca�ne van Zuid-Amerika via West-Afrika naar Europa wordt vervoerd. (...) Vermoedelijk staan zowel leden van de regering als militairen op de loonlijst van drugsbaronnen. (...) Een anoniem lid van de narcoticabrigade zegt: ,Het zou me niet verbazen als leger en politiek elkaar in de haren zitten over hun aandeel in de drugshandel.'
Nederlands Dagblad, 3-3-2009

Labels: , ,
Liberaal
VVD-prominenten Frits Bolkenstein en Hans Dijkstal zijn toegetreden tot de adviesraad van de Stichting Drugsbeleid.
EssensiE, maart 2009.

Labels: ,dinsdag 3 maart 2009

Excellence
Ik ben heel uniek, net als de rest eigenlijk. Maar dat is oud nieuws.
Leerling groep 8 Oscar Carr� Amsterdam, gisteren in Tegenlicht.

Labels:zondag 1 maart 2009

Conclusie
Ik schat dat er bij de ministeries honderdduizenden bladzijden terug te vinden zijn over het Irak-besluit. Maar ook als de commissie die allemaal bestudeert, dan n�g zal ze niet dat ene kernmoment terugvinden waaruit blijkt waarom wij die oorlog steunden. En dat komt doordat dit soort organisaties geschoold is in het niet vastleggen van de kernmomenten. (...) Je weet ongeveer wat er gaat gebeuren. Er komt bronnenonderzoek, alle getuigen vertellen hun allang versteende verhaal en dan komt er een rapport met aanbevelingen. Steevast luidt de drieledige conclusie: 1. geweldig dat dit rapport er is, 2. er zitten alleen w�l grote lacunes in, en 3. alle aanbevelingen hebben we al doorgevoerd.
Militair historicus Christ Klep, dit weekend in NRC.

Labels: