zaterdag 28 februari 2009

Weggepest uit de buurt (deel 6-slot)
Feuilleton voor maandblad EssensiE, door D.C. Lama. Voor eerdere delen, zie hier.

Uit de kelder van mijn flat in Overtoomse Veld (Amsterdam-Slotervaart) was op een dag de fiets van mijn vriendin gestolen. De huismeester van de flat, die was aangesteld om een oogje in het zeil te houden bij de veelal bejaarde bewoners, kon het dit keer (zie deel 4) niet gedaan hebben. Die was namelijk door de nieuwe eigenaar van het pand (Zorginstelling Cxrdxxn) vervangen door een groep vrouwelijke jongerenwerkers. Deze twintigers hadden tot taak een nieuwe bewonersgroep in de flat te begeleiden: een in aantal snel groeiende club van �jongeren met een probleemachtergrond�. De steeds verdergaande privatisering heeft er namelijk voor gezorgd dat de zorg een lucratieve business geworden, vooral voor de instellingen die met zo min mogelijk inspanning (dat zijn maar kosten) zo veel mogelijk zorg behoevende mensen weten onder te brengen.

Iedere zorggroep heeft een prijskaartje: die voor ouderen is lager dan die voor probleemjongeren, want probleemjongeren zijn politiek hip en ouderen worden sowieso al overal in het land voor een minimumprijs verwaarloosd. In mijn flat (waar ik toevallig tussen de hulpbehoevenden kon wonen - zie deel 4) hadden de bestuurders van Cxrdxxn (inkomen: circa 2 ton euro per jaar) daarom een mix van groepen neergezet met een zo hoog mogelijk rendement: bejaarden die het voortaan zonder een huismeester moesten doen, psychiatrische pati�nten (op de tweede verdieping, zie deel 3) die nachtenlang konden flippen zonder dat dat zelfs maar onderkend werd, en nu dus ook probleemjongeren, die daar op last van de Staat en onder het toeziend oog van Cxrdxxn ook zonder problemen mishandeld konden worden (zie deel 5).

De jongeren mochten in onze flat zelfstandig leren wonen. Dat leerproces kon ik van dichtbij meemaken: niet spugen op de gang, je muziek (al is het maar af en toe) op een normaal volume afspelen, �s nachts niet voor iemands slaapkamer luidruchtig staan ouwehoeren, je flat niet onder kladden nog vernielen... het waren allemaal lessen waar ze nog niet aan toe waren gekomen. Dat maakte het voor Cxrdxxn ook makkelijker toezicht te houden op de bejaarden: die durfden hun huis sindsdien nog amper uit. De �probleemachtergrond van de jongeren� wilde overigens nog niet zeggen dat ze crimineel waren, zo werd ons door Cxrdxxn op het hart gedrukt. Het was volgens de dames van het goede werk dan ook schandalig dat ik diezelfde jongeren ervan verdacht dat ze de fiets uit de kelder hadden gestolen. Tot mijn vriendin haar fiets gewoon voor de deur zag staan met een nieuw slot erom, en ��n van die jongeren de fiets tot de zijne rekende. Toen was alles ineens niet meer zo schandalig: dat was gewoon vervelend, niet meer dan dat.

Het was rond deze tijd dat de titel van dit feuilleton zo�n beetje tot me kwam: ik had het gevoel weggepest te worden uit de buurt. In principe natuurlijk alleen uit mijn flat, maar aangezien de rest van de buurt gesloopt dan wel grondig gerenoveerd werd, betekende dat ook dat ik Overtoomse Veld moest verlaten. Niet door de �Marokkanen�, zoals de media maar bleven bl�ren over de buurt, maar door een zorginstelling. Maar ik had nog geluk: in tegenstelling tot de bejaarden in mijn flat was verhuizen voor een dertiger als ik tenminste nog een optie.

En toen was het september (naar Joost Belinfante) en kwam ik �s avonds thuis na een dagje klussen buiten de deur. In de overloop hing de geur van uitpuilende vuilnisbakken; in de lift was weer iets nieuws op de muren gekalkt en een nieuwe poster van de zorginstelling sierde het prikbord met de woorden �Service en kwaliteit!� Ik opende mijn voordeur en zag achter mijn raam een soort levensgroot vuurvliegje bewegen. Ik rende direct door naar mijn balkon: daar stonden immers mijn drie buitenplantjes vol befaamde Lamawiet from the balcony in bloei. De vuurvlieg bleek een zaklantaarn te zijn, in de handen van een jongen die via het balkon van mijn buurmeisje naar mijn drie dames was geklommen. Hij probeerde te ontkomen door de levensgevaarlijke klim op zeker zeven meter hoogte weer terug te maken, maar ik greep hem nog net op tijd in zijn kraag. Vaak heb ik mij afgevraagd wat ik in een dergelijke situatie precies zou doen, maar ik reageerde gelukkig een stuk humaner dan wat ik eerder allemaal had bedacht. Het was een gastje van nog geen 15, 16 jaar; ik hoorde mijzelf een stomme preek houden over mijn en dijn, en dat ie gewoon had kunnen aanbellen als ie wat te blowen had willen hebben. Zo pacifistisch als ik graag wil zijn...

En was dat dan eindelijk voldoende reden om naar een nieuw huis op zoek te gaan? Nee, want die had ik al een paar weken eerder gevonden.

Labels: ,donderdag 26 februari 2009

Labels:woensdag 25 februari 2009

Verzet
De machtigste vijanden van de vrijheid van meningsuiting zitten bij het CDA. Dat is Ernst Hirsch Ballin, dat is Donner en Balkenende. Dat zijn mensen die echt heel erg hun best doen om de vrijheid van meningsuiting in te perken, uit angst ook. En daar moet je je tegen blijven verzetten.
Hans Teeuwen, gisteren in Pauw en Witteman.

Labels:
Deelname aan het JSF-project levert Nederland nauwelijks extra banen op. Dat zegt het Centraal Planbureau.
NOS Journaal, gisteren.

Labels:zondag 22 februari 2009

9/11
Na heel veel studie ben ik tot de conclusie gekomen dat het offici�le verhaal over de aanslagen op het World Trade Center in New York niet klopt. Het is niet voor te stellen dat Amerika niet kon voorkomen dat terroristen een vliegtuig hebben gekaapt en in het WTC hebben gevolgen. De neoconservatieven schreven in 1999 dat Amerika zijn hegemonie alleen kan vasthouden door een agressieve politiek te voeren, inclusief aanvallen zonder oorlogsverklaring. Mensen zouden die tactiek alleen accepteren bij een nieuwe aanval op Amerikaans grondgebied. Of Amerika achter de aanslagen zit, weet ik niet. Maar president Bush had er wel baat bij.
Willem Middelkoop, dit weekend in het Parool.

Labels:
Internationale drugsbende
Zeven jaar na de Amerikaanse inval is Afghanistan nog steeds verantwoordelijk voor negentig procent van de opiumproductie in de wereld, zo blijkt uit een rapport van het VN-drugsagentschap INCB. (...) Deze week lekte ook een Brits rapport uit waarin gesteld wordt dat twee derde van het politiekorps in Helmand verslaafd zou zijn aan drugs. (...) Een Afghaans regeringsmedewerker belast met het anti-drugsbeleid bestempelt de provincie Helmand in de Britse krant The Times als een compleet criminele landstreek. "Het lijkt hier op Colombia. Er zijn internationale drugsbendes actief, die zowel produceren als smokkelen."
Het Parool, dit weekend.

Labels: ,
125 miljard
Justitie in de VS heeft het onderzoek uitgebreid naar misbruik van het 125 miljard dollar grote wederopbouwprogramma voor Irak. (...) Volgens justitie was er mogelijk sprake van grootschalige corruptie. (...) Het onderzoek richt zich onder andere op een periode waarin miljoenen dollars contant werden uitbetaald, vaak in stapels van gloednieuwe biljetten van 100 dollar, vanuit een slecht bewaakte kelder in een vroeger paleis van Saddam Hussein. Volgens Amerikaanse functionarissen werden aannemers destijds betaald met bankbiljetten die waren gedumpt op tafels en werden verdeeld alsof het snoep was.
De Volkskrant, 17-2-2009

Labels: ,
Sharia
De Pakistaanse regering heeft een akkoord gesloten met opstandelingen in de Swat-vallei. Zij krijgen de strenge shariawetgeving. De opstandelingen in de Pakistaanse Swat-vallei leggen de wapens neer en het leger ziet af van acties. De regering staat verder toe dat de shariawetgeving gaat gelden.
Trouw, 17-2-2009.

Het akkoord dat gisteren is gesloten tussen de Pakistaanse autoriteiten en streng islamitische opstandelingen in de Swat-vallei, schept een gevaarlijk precedent. Het breidt de rol van de sharia � wetgeving gebaseerd op de Koran � uit in een deel van Pakistan en erodeert zo de eenheid van het Pakistaanse rechtssysteem. Het laat bovendien zien dat de opstandelingen, onder wie taliban, met de wapens in de hand vergaande concessies kunnen afdwingen bij de regering in Islamabad. Dat zal vergelijkbare groeperingen in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan zeker inspireren.
Trouw, 17-2-2009

Labels: ,
Politiestaat
De Britse regering gebruikt angst voor terreur om burgerlijke vrijheden uit te hollen. Groot-Brittanni� loopt zo het risico te veranderen in een politiestaat. Dat zegt Stella Rimington, de voormalige baas van de Britse geheime dienst MI5.
AD, 18-2-2009

Labels: ,dinsdag 17 februari 2009

Labels:maandag 16 februari 2009

Piepelen
De geschiedenis leert dat het wel vaker voorkomt, geheimhouding, wanneer gevoelige zaken niet door het parlement maar door �wijze mannen� worden onderzocht. Merkwaardig genoeg dook de afgelopen dagen in de media juist als positief voorbeeld van een wijze-mannenonderzoek de commissie-Donner op, die zich boog over de Lockheed-affaire in 1976. De vraag was toen of prins Bernhard smeergeld had aangenomen van de Amerikaanse firma Lockheed, leverancier van F16�s. Antwoord: ja. (...) Maar pas in 2005 werd bekend dat de commissie een geheime bijlage had geproduceerd, waarin uit de doeken werd gedaan dat Bernhard ook steekpenningen had aangenomen van de firma Northrop. Dit keer ging het om de aanschaf van Cobra-gevechtshelikopters. (...)

Wijze mannen hebben zich wel vaker laten gebruiken om het volk te piepelen. Dat gebeurde vooral wanneer de onderzoeken oorlogssituaties betroffen, en daarvan is ook in Davids� onderzoek sprake. In 1948 rapporteerde de commissie-Enthoven, ingesteld door het kabinet, over de massale executies op Zuid-Celebes door het Depot Speciale Troepen onder leiding van kapitein Raymond Westerling, waarbij meer dan drieduizend doden vielen. Het rapport loog er niet om. Het hield hoge militairen en politici verantwoordelijk, maar het werd vertrouwelijk aan de Kamer gezonden en er gebeurde niets. In 1954 verscheen een zo mogelijk nog vernietigender rapport over deze kwestie van de commissie-Van Rij Stam. Dat werd geheimgehouden. Pas in 1969 kwam het tot een onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesi� dat niet in een lade verdween: de Excessennota. Toenmalig premier Piet de Jong herschreef echter v��r publicatie doodleuk de conclusies � die werden flink afgezwakt.
Joeri Boom, deze week in De Groene Amsterdammer.

Labels:zondag 15 februari 2009

Recente posts
Deze site is via onderstaande linkjes te bekijken, via meest recente posts, maar ook door naar beneden te scrollen. (Vergeet iig de zijnavigatie)

* Feest op de planeet dd 10 februari 2009
* Inhoud EssensiE februari 2009 (inclusief Het Grote D.C. Lama-interview)
* Fragment Het Grote D.C. Lama-interview
* Posts over (onderzoek naar...) Irak
* Nieuwe cartoons!
* Weggepest uit de buurt, deel 1 t/m 5
* Vulpen (kort verhaal voor Zone 5300)

Op de hoogte blijven van de activiteiten van D.C. Lama? Geef je dan op voor D.C. Lamail via een mailtje naar dclama@hotmail.com met als onderwerp 'Ik vind je beter dan Harry Mulisch!'

Labels:
Prophets vs Profits

De erfgenamen van Bob Marley willen zijn naam sterker positioneren als officieel merk. (...) Ze zijn het beu dat overal ter wereld T-shirts, mokken en posters met zijn naam of foto te koop zijn, zonder dat zij daaraan verdienen.
NRC, donderdag.

Labels:dinsdag 10 februari 2009

Feest op de planeet
Vanavond sluit D.C. Lama weer de Open Bak van Theater de Engelenbak af met een actuele tekst op het nummer 'Feest op de planeet'. De tekst van vanavond luidt:

Willibrord Davids vroeg mij een commissie samen te stellen
van mensen bij wie men gerust een conclusie kan bestellen.
Want de leider van dit land, de minister-president,
prefereert een eigen lezing boven �n democratisch parlement.

Dus ik vroeg het Hugo Chavez, die weet wel raad met zo�n besluit.
Die wilde graag in de commissie en gaat er nu ook nooit meer uit.
Ik vroeg zwemmer Michael Phelps en kreeg toen zijn waterpijp cadeau.
En Van Dijk en Oerlemans, want die doen het sowieso.

Refrein
�t was weer een fijne week op aarde
zo�n week die je niet snel vergeet
en wie het nog weet
die mag het zeggen


Berlusconi bood mij Eluana Englaro spontaan aan.
Maar na 17 jaar beraad is die er gisteren uit gegaan.
Via Rome kwam ik toen bij bisschop Williamson terecht.
Maar die ontkende de hele oorlog en zei: �Irak bestaat niet echt.�

Ik zocht iemand die Jan-Peter alle info weet te verschaffen
hoe je fout kunt zijn in een oorlog zonder dat ze je ooit straffen.
Ik vertrok toen naar Egypte, daar kwam ik met de boot,
maar wie geknipt was voor die job die bleek al 16 jaren dood.
Refrein

De rest van de commissie wordt door Peter la S. wel afgemaakt,
Die daarvoor direct zijn hertenjacht op Terschelling heeft gestaakt.
De leden krijgen een dubbele bonus, iets wat Bos nog strak omlijnde
die financi�le constructie verloopt via Paleis Noordeinde.

We vergaderen in de Kachel, zodat we lekker kunnen roken
Daar staat het brandalarm uit en worden we ook niet onderbroken.
En wordt net als in Australi� ons werk afgebrand,
komt er toch nog een enqu�te, als in een democratisch land.

Refrein 2x

Labels: ,maandag 9 februari 2009


EssensiE nummer 140
Ongeveer vier (?) jaar geleden interviewde goede vriend Derrick Bergman D.C. Lama. In het nieuwste nummer van het nog immer mooier wordende tijdschrift EssensiE (nummer 140, jaargang 13, februari 2009) is het eindelijk gepubliceerd als "Het Grote D.C. Lama-interview". Vier pagina's Lama�sme over drugs, Hip Hop, schrijven, tekenen, dingetjes maken, studeren, werk, humor, buitenwiet, activisme en meer. Met foto's voor boven je bed.

Ook Nicole Maalst�, auteur van o.a. Polderwiet, wordt ge�nterviewd:

"Ik ben trots over de verworvenheden die we in Nederland genieten. Hier leven zeer veel verschillende culturen en levensstijlen bij elkaar, en ik zie wel degelijk respect voor elkaar om mij heen. Cannabis moet ook maar verdwijnen, aldus de centrumrechtse politici. Maar begrijpen ze dan niet dat blowen culturen aan elkaar smeedt?"

Deze maand is het precies 100 geleden dat in Shanghai de eerste internationel Opium Commissie bijeen kwam, het startschot voor de miljoenen verspillende, levensverwoestende en verder totaal nutteloze war on drugs. Derrick Bergman beschrijft de geschiedenis.

Gepensioneerd psychiater en Encod-bestuurslid Freek Polak is nog steeds in debat met UNODC-directeur Antonio Costa, al komt het debat wel van erg van ��n kant. Costa weigert al jaren een eenvoudige vraag van Polak te beantwoorden (zie het inmiddels legendarische filmpje op Youtube via deze link, maar ook bijvoorbeeld dit filmpje), wat Polak nu tot een open brief verleidde. De brief is overigens ook via deze link te lezen.

Uiteraard ook de columns van D.C. Lama (deel 5 van "Weggepest uit de buurt"); Simon Vinkenoog; Def P; Arno Adelaars; Mo el-Fers; Giel Beelen en -nieuw- Snean.

Daarnaast: Ger de Zwaan, SpeesCees, veel krantenberichten uit drugsland, kweektips, de gratis adversensies, muziekrecensies, festivaltips, de brancheberichten van het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten, de Stichting Rokersbelangen en de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops en een opiniestuk van econoom Adriaan Jansen.

EssensiE is verkrijgbaar bij de betere coffee-, grow- en smartshops, voor zover nog niet gesloten door de CDA-inquisitie. Een jaarabonnement op maandblad EssensiE kost slechts 36 euro (65 euro voor het buitenland) en kan geregeld worden via een telefoontje naar (023) 5431143 of een mailtje naar info@essensie.nl

* Site EssensiE

Labels: ,
Kunstenaar
Ik wil dingen maken. Daarom vind ik het ook altijd heel leuk om met andere mensen samen te werken. Om een nieuw medium te krijgen. Een paar van mijn verhalen zijn verfilmd en ik heb me vaak met het scenario bemoeid. Ik kan me heel makkelijk een medium eigen maken, niet zozeer ambachtelijk als wel inhoudelijk, en daar iets mee doen. In principe vind ik alle kunstvormen leuk en mooi, ik kan alleen niet alles. Ik vind mezelf meer een kunstenaar dan een schrijver, hoe beladen dat woord ook is. Als je jezelf een schrijver noemt, vind je het blijkbaar heel tof om met schrijven bezig te zijn. Zo zie ik dat niet. Soms ben je aan het schrijven en rolt er wat uit, het verhaal neemt een loopje met je. Dat is mooi, maar het is niet mijn hele doel. Ik denk niet: ik moet een boek schrijven, laat ik bedenken waar het over gaat. Bij mij gaat het andersom: hier wil ik iets mee, en dan komt het medium. Ik geef dus ide�en vorm en dat vind ik het werk van een kunstenaar. Zo heet dat nu eenmaal.
Fragment uit "Het Grote D.C. Lama-interview" (4 pagina's), opgetekend door Derrick Bergman. Deze maand in EssensiE.

Labels: , ,vrijdag 6 februari 2009

Geen reden
De belangrijkste vraag is waarom Nederland achter de Verenigde Staten is aangelopen in het voeren van oorlog (...) waarvan bij het begin al duidelijk was, of had moeten zijn, dat er geen reden tot oorlog was.
Frits Bolkenstein over het onderzoek naar de steun voor de oorlog in Irak, afgelopen woensdag in Nova.

Labels:donderdag 5 februari 2009

Negen maanden en parlementaire enqu�teduur speculeren
Ik denk dat het iets te maken had met een speciale operatie, misschien zelfs een geheime operatie of steun bij dit soort operaties. Maar ik speculeer, ik weet het niet zeker.
Larry Wilkerson, oud stafchef van Colin Powell, over de mogelijke militaire steun van Nederland aan de oorlog in Irak, vandaag in het NOS Journaal.

Labels:
Obstructie
Zou u daar nog eens op kunnen reflecteren, hoe we dat in de toekomst verder moeten gaan doen? Als je dus wel een vraag mag stellen, maar dat een meerderheid het vervolgens kan blokkeren om een antwoord te krijgen?
Alexander Pechthold (D'66) tegen JP de MP over de afspraak van de regeringspartijen dat het kabinet 9 maanden lang geen vragen hoeft te beantwoorden over de inval in Irak, gisteren in de Tweede Kamer.

Labels:woensdag 4 februari 2009

Ontmantelde Grondwet
De Grondwet geeft beide Kamers van de Staten Generaal het recht op enqu�te. De coalitiepartijen hebben dit recht ontmanteld. Hun fracties in deze Kamer hebben deze onzedelijke afspraak geaccordeerd en daarmee een onvervreemdbaar recht verkocht. De minister-president maakt van zijn ambt een machtspositie. (...) Maar deze minister-president kan niet ontsnappen aan de geschiedenis en aan zijn geschiedenis. De waarheidsvinding gaat door. De democratie en het verlangen naar waarheid zit diep in mensen verankerd. In een open en vrije samenleving zullen wetenschappers, journalisten en anderen doen, wat parlementari�rs in meerderheid ongrondwettelijk inleveren, opofferen in hun hang naar de macht. Het parlement kan buitenspel worden gezet, maar de samenleving niet.
Alexander Pechthold (D'66), vandaag in het debat over de steun aan de oorlog in Irak.

Labels:dinsdag 3 februari 2009

Dit besluit is door mijzelf dit weekend genomen.
Onze Grote Leider JP de MP over de manier waarop zijn oorlogsbeleid door het parlement gecontroleerd mag worden, gisteren tijdens een persconferentie buiten de kamer.

Labels:maandag 2 februari 2009

Labels: , ,
Zwaar zonder ede
Er komt toch een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. (...) Daarvoor wordt een zware, onafhankelijke commisie aangesteld. Oud-president Willibrord Davids van de Hoge Raad gaat in opdracht van het kabinet de commisie leiden. (...) Er komt geen parlementair onderzoek. (...) De getuigen die in het onderzoek worden gehoord, zullen dit overigens niet onder ede doen. (...) De steun voor een parlementair onderzoek was groeiende.
De Telegraaf, vandaag.

Labels: