zaterdag 31 maart 2007

OPENHEID OVER IRAK NU!
Op woensdag 4 april vindt in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats over de Nederlandse steun aan de oorlog tegen Irak. (...) STOP de OORLOG roept daarom op om op woensdag 4 april 2007 om 11:30 op het Plein in Den Haag te verzamelen om voorafgaand aan het Irak-debat in de Tweede Kamer de eis voor openheid over Irak kracht bij te zetten!
Stopoorlog.nl

Labels: ,vrijdag 30 maart 2007

Leuk NAVO-baantje
Het werd afgelopen week opnieuw duidelijk: Irak is het Srebrenica van het vorige kabinet en zal Balkenende blijven achtervolgen tot in zijn politieke graf. Terwijl in de pers de beweegredenen voor de steun, nu alle andere argumenten als leugenachtig of onzinnig zijn ontkracht, door de voorstanders tot onze met een leuk NAVO-baantje voor Jaap de Hoop Scheffer beloonde innige band met de VS zijn teruggebracht, blijft de premier volhouden: niets aan de hand.
Uit: column Thomas von der Dunk op Planet.nl

Labels: ,woensdag 28 maart 2007

Lokwoningen
De politie in Tilburg zet sinds februari van dit jaar lokwoningen in om inbrekers te vangen. (...) Het huis wordt 24 uur per etmaal bewaakt door vier agenten. (...)Vorige week kon de politie bijna de eerste vangst melden, maar de inbrekers waren de postende agenten iets te vlug af.
Nu.nl, vandaag.


maandag 26 maart 2007

In strijd met
[E]en oorlog voeren met uitsluitend als doel om van Saddam af te komen kan niet. Volgens de ambtenaren is dat in strijd met het internationale recht. Op die grond kan Nederland de Amerikaanse aanvalsplannen niet steunen. De massavernietigingswapens, zo schrijven de ambtenaren, bieden een betere legitimatie: 'Het verdient dan ook aanbeveling dat Nederland uit blijft gaan van de noodzaak van ontmanteling van de Iraakse massavernietigingswapens'.
Reporter over de Nederlandse rol in de Irak-oorlog, gisteren op Nederland 3

Ik geloof dat Nederland de oorlog heeft gesteund omdat de Amerikanen oorlog wilden voeren en Nederland daar geen afstand van wilde nemen. Zo simpel is het.
Bert Bakker in dezelfde uitzending.

Labels: ,vrijdag 23 maart 2007

Hoe dan ook
De Tweede Kamer is in 2002 in de aanloop naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak onvolledig ingelicht. (...) Reporter heeft onder meer documenten in handen waaruit blijkt dat de Verenigde Staten op 21 november 2002 Nederland vragen om militaire middelen. (...) Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer, nu NAVO-secretaris-generaal, meldde echter dat het Amerikaanse verzoek alleen een overvliegvergunning en de facilitering van doorvoer betrof. (...) Verder heeft Reporter een telexbericht van de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties, gericht aan Buitenlandse Zaken. Daarin staat dat Nederland een oorlog tegen Irak hoe dan ook zal steunen, ook als er geen resolutie wordt aangenomen die militaire actie goedkeurt.
Nu.nl, vandaag.

Ja. Ook ik steun de eis dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de informatie waarop de Nederlandse regering haar steun aan de oorlog tegen Irak heeft gebaseerd.
Uit: steunverklaring voor onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rondom steun aan de illegale oorlog tegen Irak.

Labels: ,donderdag 22 maart 2007

Yes, we're on it!
Wijk: Overtoomse Veld in Amsterdam
Aanpak en beoogde resultaten
� 2 november: workshop
� 2 november tot 1 mei, oplossen van belemmeringen bij de totstandkoming van de ontwikkeling naar Community Centres.
� 1 mei 2007, de resultaten die de ouders, leerlingen, docenten, schoolleiding, overheidsorganisaties, bedrijven en de leden van het adoptieteam met elkaar hebben geboekt worden gevierd met een barbecue.
Uit: brochure Nieuwe coalities voor de wijk ("de Vrom-lijst van 50 probleemwijken")


woensdag 21 maart 2007

De Schreeuw
Ook ik was, als buurtbewoner, bij de onthulling van De Schreeuw in het Oosterpark. Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet voerde daar als eerste het woord. Hij zei dat de eerste gedachte na de moord op Theo was dat er een standbeeld moest komen. Laat zijn geheugen hem in de steek? Was het niet deze stadsdeelvoorzitter die in eerste instantie tegen een standbeeld was, omdat zo'n beeld maar verwarring zou brengen onder de diverse bevolkingsgroepen in de wijk?
Er was nog een ander incident. Iemand stond heel rustig met een spandoek zijn vrije mening te verkondigen. Hij moest dit spandoek inleveren en werd geboeid afgevoerd, onder de ogen van De Schreeuw.
Vervolgens mocht Hans Teeuwen het woord voeren, op zijn eigen, geheel vrije wijze. Hij gebruikte heel wat hardere teksten dan die op het spandoek stonden. Hij mocht tekeer gaan, terwijl iemand anders zich gelaten liet afvoeren.
Uit: ingezonden brief van Ellen van den Berg-van Harten, vandaag in Het Parool.

Labels:dinsdag 20 maart 2007

Told y'all
Wat is er op die banden te horen? Heeft de AIVD signalen over de beraamde moord over het hoofd gezien? Moeten informanten worden beschermd? Als dat zo is, wie is dan de spion? Abu Khaled? Hij kon zomaar met vervalste paspoorten door Europa reizen. Dan zou duidelijk worden hij telkens werd betrapt en weer vrijgelaten.
Afgelopen zondag in Tatort Linnaeusstraat: Der Tag als Theo van Gogh ermordet wurde

Labels:zaterdag 17 maart 2007

Niet zonder effect
Voorjaar 2004 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken een unieke brief aan de Tweede Kamer. Het concept was geschreven door ambtenaren van de AIVD. (...) Nu waarschuwden de analisten aan de Dr. Van der Stamstraat tegen de polariserende toon die in de Kamer, op de opiniepagina's en in talkshows op de televisie tegen allochtonen werd aangeslagen. (...) De analisten wisten waarover ze het hadden: de eerste infiltranten in terreurgroepen hadden zich gemeld. (...) Welke opinieleiders werden bedoeld, liet de AIVD discreet in het midden. Maar de waarschuwing sloeg onder meer op cineast Theo van Gogh ('Weg met de vijfde colonne van geitenneukers'), Buitenhof-columnist Paul Cliteur ('Moslims bedreigen de scheiding van kerk en staat') en VVD-parlementari�r Geert Wilders ('Die hoofddoekjes lust ik rauw!'). De interventie van de geheime dienst bleef niet zonder effect. Cliteur trok zich terug uit het debat. VVD-leider Van Aartsen zette Geert Wilders uit de fractie. Najaar 2004 ging hij als eenmanspartij verder.
Uit de column van Max van Weezel, deze week in Vrij Nederland.

Labels:
Via die Syri�r
Er zijn echt heel veel, vind ik, fouten door de AIVD gemaakt, dingen die nog steeds niet opgehelderd zijn. Bijvoorbeeld, iets simpels: ze weten heel snel dat het Mohammed B. is, want die hadden ze neergeschoten; ze gaan huiszoeking doen, maar wat blijkt: verkeerde huis. Wat ik het allerraarste vind: de officier van Justitie, Van Straelen, heeft gevraagd naar de banden van de Hofstadgroep, de taps, maar die beginnen op 3 november, terwijl Theo op 2 november is vermoord. En de andere taps zijn weggeveegd.

Als je dat combineert met het feit dat de man die alles moest vertalen voor de AIVD, een vriend van Mohammed B. was en in dat huis kwam, dan heb je toch wel -ik houd niet zo van complotdenken- maar dan heb je toch wel genoeg materiaal om vragen te stellen aan de AIVD.

Daarbij, wat ook nog eens het geval is, is dat er echt een -voor mij bijna zeker, dat zal zondag ook wel blijken uit die Duitse documentaire waar wij overigens niets mee te maken hebben (Tatort Linnaeusstraat-DCL)- daar wordt echt een duidelijke link gelegd tussen de Hofstadgroep en Mohammed B. en Al Queda. Via die Syri�r.
Theodor Holman, gisteren in Pauw & Witteman. Meer over die Syri�r.

Labels:

donderdag 15 maart 2007

Nieuw voor ons
Minister Bos van Financi�n is verrast door berichten dat de Amerikaanse inlichtingendiensten toegang hebben tot gegevens van Nederlandse rekeninghouders. �Dit is nieuw voor ons en een reden tot zorg voor mij en mijn collega�s�.
Volkskrant, vandaag.

Labels:donderdag 8 maart 2007
Labels:dinsdag 6 maart 2007

4/5
Van de ruim 1100 personen die sinds 11 september 2001 in Groot-Brittanni� op verdenking van terrorisme zijn opgepakt, is minder dan een vijfde wegens terreuractiviteiten aangeklaagd. Dat heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag laten weten.
Nu,nl, vandaag.

Labels:
Bepaalde dingen
Meteen na de verkiezingen accepteerden wij de theorie dat moslims achter de aanslag zaten, maar naarmate de tijd vorderde, beseften we dat bepaalde dingen niet klopten.
Casimiro Garcia-Abadillo van de Spaanse krant El Mundo, gisteren in Tegenlicht. Zie ook hier.

Labels:maandag 5 maart 2007

EssensiE nummer 117
Nog slechts drie nummers te gaan, en dan alweer 10 jaar on the road: EssensiE nummer 117 (maart 2007) is verkrijgbaar in uw vertrouwde coffee-, smart-, head- of growshop. Daarin natuurlijk weer de vertrouwde columns van Def P, Arno Adelaars, Simon Vinkenoog, Mo el-Fers, Giel Beelen, Ger de Zwaan, onze hoofdredacteur en D.C. Lama (verhaal: 'Het verzet').

Tevens: een portret van de twee belangrijkste ministers van drugszaken: Ernst 'IRT-affaire' Hirsch Ballin (Justitie) en Ab Klink (VWS); een verslag van de Highlifebeurs 2007; diverse coffeeshopreviews en natuurlijk (want nu alweer drie maanden) de strip van Marcel Ruijters. Hoofdredacteur Michiel van Hinsberg interviewde M.C. Nina; Stafredacteur Derrick Bergman haalde zijn oude strips van stal en schreef over de legendarische Freak Brothers (binnenkort in de bioscoop, bekijk de trailer op de site van EssensiE).

Tot slot natuurlijk de brancheberichten van het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten, de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops en de Stichting Rokersbelangen.

Een jaarabonnement op maandblad EssensiE kost 26 euro (55 euro voor het buitenland) en kan geregeld worden via een telefoontje naar (023) 5431143.

* Inhoud EssensiE februari 2007

Labels:vrijdag 2 maart 2007

Normaal
Vinden we het normaal als meisjes zich in een kelderbox laten nemen in ruil voor een breezer?
PvdA-fractievoorzitter Tichelaar gisteren in het debat over het regeerakkoord. De PvdA-fractie blokkeerde een onderzoek naar de besluitvorming rond de steun aan de illegale oorlog in Irak.

Labels: