zondag, april 15

Politiek volwassen
Deze regering is niet in staat de waarheid te vertellen over haar ideologische doelen. De politiek van het Witte Huis is om het regime in Teheran omver te werpen, maar er wordt gesuggereerd dat het om onze nationale veiligheid gaat. De waarheid is dat Iran geen bedreiging voor ons is, en ook niet voor Europa. (...) Iedereen met verstand van zaken weet dat het Iraanse kernprogramma nog niet veel voorstelt, maar Amerika bazuint al weer leugens rond alsof er op ieder moment een kernraket afgevuurd kan worden. De Iraanse dreiging is een fantoom. (...) De regering-Bush liegt ook over Iran, maar Europese politici kunnen dat blijkbaar niet onder ogen zien. Het zijn mensen die politiek volwassen zijn geworden in een tijd dat Amerika niet in twijfel werd getrokken. Ze kunnen niet omschakelen. Het is ook moeilijk om de realiteit onder ogen te zien: Amerika is een land dat een gevaar is voor de wereld.
Voormalig hoofdinspecteur van de VN-ontwapeningscommissie UNSCOM Scott Rider, gisteren in het Parool.

Labels: , ,