vrijdag, maart 30

Leuk NAVO-baantje
Het werd afgelopen week opnieuw duidelijk: Irak is het Srebrenica van het vorige kabinet en zal Balkenende blijven achtervolgen tot in zijn politieke graf. Terwijl in de pers de beweegredenen voor de steun, nu alle andere argumenten als leugenachtig of onzinnig zijn ontkracht, door de voorstanders tot onze met een leuk NAVO-baantje voor Jaap de Hoop Scheffer beloonde innige band met de VS zijn teruggebracht, blijft de premier volhouden: niets aan de hand.
Uit: column Thomas von der Dunk op Planet.nl

Labels: ,