dinsdag, januari 9

Wederopbouw
Je ziet, we zijn nog steeds druk aan het bouwen: er zijn nog niet voldoende slaapvips. (...) Dat is een van de bunkers die is ingericht voor ontspanning. (...) Daar verderop is de eetzaal, maar hier komen nog wat meer gelegenheden voor ontspanning. Je ziet: de betonplaat waar straks een aantal vips op komen te staan, wordt nu maximaal gebruikt voor voetballen, maar er komen weer meer gelegenheden om te sporten. Ze zijn hier voor de zomer begonnen met bouwen (...) en we zijn nu nog steeds bezig met het bouwen van het kamp.
Majoor Peter leidt Eddy Zoy rond op de militaire basis van Uruzgan, afgelopen zondag in 'Eddy in Uruzgan'

Maar die poort uit, dat is toch gevaarlijk? Dat zegt iedereen altijd: je moet niet die poort uit. Maar jij gaat wel die poort uit?
- We hebben heel veel force protection.
Eddy Zoy interviewt luitenant Hanneke, in hetzelfde programma. Zie ook Arnold Karskens' Zembla-uitzending.

Labels: ,