donderdag 31 augustus 2006

En nu de politiek dus..
'Het is onvoldoende aangetoond dat in het Pentagon echt hetzelfde is gebeurd als in het WTC. Er is meer bewijsmateriaal nodig zoals de resten van het vliegtuig. Er moeten wrakstukken getoond kunnen worden. Als dat niet gebeurd, roep je onnodig vragen op. Hoe valt te verklaren dat er geen spoor is van de vleugels van het vliegtuig? Het publieke belang vereist dat je die naderingsvlucht laat zien. Die beelden moet je tonen. Als die beelden bestaan ben je als overheid wel erg dom bezig door ze niet te laten zien. Of je hebt werkelijk iets te verbergen.'
Matt Herben heeft eindelijk leren spotten. Vandaag in de Metro.

Labels: ,
It's on
BNN zendt zondag 10 september aanstaande de 9/11-documentaire Loose Change 2 uit (van 23.40 tot 01.00 uur op Nederland 3). Diezelfde dag komt ook Zembla met een documentaire over dit onderwerp met een uitzending om 22.35 uur. In dezelfde periode zal ook Twee Vandaag aandacht besteden aan de manco's in het offici�le verhaal.

Zaterdag verschijnt een artikel in Trouw over 9/11. Daarin wordt ook D.C. Lama ge�nterviewd.


woensdag 30 augustus 2006

Madrid
'De groep verdachten van de aanslag blijkt te wemelen van de informanten en infiltranten van de Spaanse politie en inlichtingendiensten. De mijnarbeider die de springstof levert, staat op de loonlijst van de politie. De politie observeert het transport van de springstof maar grijpt niet in. Een andere informant vertelt de politie over plannen om treinen op te blazen. Ook weet de politie via informanten dat de groep op zoek is naar iemand die mobiele telefoons kan ombouwen tot ontstekingsmechanismen.'
Uit de terrorismekrant van Buro Jansen & Jansen. Gemaakt zonder 4,8 miljoen euro subsidie, maar toch een stuk interessanter dan Tjibbe Joustra's folder.

Labels: ,
Feest op de Planeet
Vanaf 5 september start het nieuwe seizoen van Theater de Engelenbak, met iedere dinsdag weer een Open Bak die wordt afgesloten met een actuele tekst op 'Feest op de Planeet'. Dit jaar wordt de planeet afwisselend verzorgd door Marcel Beekman, Floortje Schoevaart, Pepijn Cladder, Frank van Schaik, Dominique Engers, Gerrie Hondius en D.C. Lama.

De geplande optredens van D.C. Lama zijn op 19 september, 7 november, 2 januari, 20 februari en 10 april.

De laatste planeet van D.C. Lama dateert alweer van 23 mei jongstleden en is hier na te lezen.

Labels:zondag 27 augustus 2006


zaterdag 26 augustus 2006

Op naar Neurenberg
Het Nachtegal van D.C. Lama, dd 26 augustus 2006. Afgelopen nacht in het programma van Giel Beelen op 3FM. Met daarin delen van het Nachtegal dd 2 augustus.

Komt er ooit nog een einde aan de Derde Wereldoorlog, bij voorkeur nog voordat ie z�n naam al helemaal heeft waargemaakt? Terwijl u waarschijnlijk lekker op vakantie was, heb ik mij eens intensief met deze vraag bezig gehouden. En het antwoord luidt: Tuurlijk! Tenzij Billy Graham, Bush� personal friend en dominee, gewoon gelijk heeft en de huidige wereldse puinhoop zal leiden tot de Apocalyps. Maar dat zien we dan wel weer! Tot die tijd gewoon blijven proberen het aantal oorlogen zo gering mogelijk te laten zijn en ik ben dan ook blij dat Giel weer terug is van vakantie: Dat maakt mijn werk weer een stuk eenvoudiger.

Zeven weken geleden ging Giel ineens midden in een vervolgverhaal op vakantie en pats: oorlog in Libanon. Sta je dan ineens als columnist op een belangrijk momentum in de geschiedenis met je meninkje op je website�je, terwijl je dat normaliter -desnoods dronken- op de radio aan heel dronken Nederland kunt verkondigen.

Maar goed: ik heb in de tussentijd toch maar gewoon een Nachtegalletje geschreven, want voor je weet zijn ze Iran alweer aan het bombarderen. Het zou een enorm gat slaan in mijn toekomstige bundel �Alle Nachtegallen uit de Derde Wereldoorlog�. Een boekje dat begint met mijn columns over 9/11, die nog zijn geschreven in de tijd dat de meeste Nederlanders daar eenzelfde idee over hadden als over Pluto: men dacht wel te weten wat het was, maar het bleek toch net iets anders te zijn. Een inside job, in dit geval.

Maar na Irak dus Libanon, op zich wel suprising. Volgens alle plannen zou Iran namelijk aan de beurt zijn voor een imperialistische behandeling, maar blijkbaar luistert Isra�l toch niet zo heel goed naar de VS. Maar ach, denkt men in Washington: ze gebruiken wapens (da�s goed voor onze omzet), het stond vroeg of laat toch in de planning en als we maar genoeg benadrukken dat Iran hier achter zit, komt de volgende op ons verlanglijstje vanzelf wel.

Eind april voorspelde Zbigniew Brzezinski, auteur van o.a. The Grand Chessboard (zeg maar: het masterplan van WW III), dat een volgende grote aanslag ongetwijfeld op het conto van Iran wordt geschoven. En hij kan het weten: hij had tenslotte alle gebeurtenissen sinds 2001, inclusief die aanslagen op 11 september, met een verbazingwekkende trefzekerheid voorspelt. Persoonlijk denk ik dat ze voor november 2008 Iran wel zijn binnengevallen, want een nieuwe Bush (Jeb of zo) moet natuurlijk wel herkozen worden om het karwei af te kunnen maken: de verovering van het Midden-Oosten door de enig overgebleven grootmacht op aarde.

Maar om terug te komen op mijn vraag: komt er ooit nog een einde aan deze imperialistische gekte? Tuurlijk. Eigenlijk verkeren we nu een beetje in de situatie van voor de grote studentenopstanden tegen de oorlog in Vietnam. Ook toen doorzag de bevolking de leugens van haar machthebbers al een tijdje, maar dat kwam pas echt tot uiting toen de Amerikaanse regering niet besloot zich terug te trekken uit die waanzin, maar de oorlog juist uit te breiden naar Cambodja. En nu we allen weten dat de oorlog in Irak gebaseerd is op grove leugens, dat de oorlog in Afghanistan niets te maken had met de aanslagen op 11 september en dat alle oorlogen in datzelfde gebied de komende tijd van hetzelfde laken een pak zijn, zal een aanval op Iran waarschijnlijk eenzelfde effect sorteren: binnenlands verzet met als resultaat een wijziging van beleid.

Als Giel tenminste niet weer plotseling naar Amerika vertrekt�

Linkjes:
* Het Evangelie van George W. Bush, aflevering van Levy & Sadeghi.
* Artikel Zbigniew Brzezinski
* The Grand Chessboard.
* Pluto
* Nachtegal dd 2 augustus.

Labels:donderdag 24 augustus 2006

De Zeeuw
Rachid B. (33), een vermeend lid van de Hofstadgroep, is mogelijk het slachtoffer geworden van een liquidatie door vergiftiging. B. werd in juli in zijn Zeeuwse woning dood op bed aangetroffen met schuim op de mond. Vrienden en familie vrezen dat de Nederlandse moslim door een moordaanslag om het leven is gekomen. (...) B., alias Abu Fadel, werd vorig jaar juni aangehouden in Londen en uitgeleverd aan Nederland. In november 2004 hielp hij de geestelijk leider van de Hofstadgroep, de Syri�r Redouan al-Issa, bij diens ontsnapping uit ons land. B. reed Al-Issa naar het vliegveld in Brussel op de ochtend dat Mohammed B. in Amsterdam Theo van Gogh vermoordde.
Telegraaf, gisteren

Labels: ,woensdag 23 augustus 2006

Oud geld
'Wat je erft, is nooit van jezelf. Daar kun je ook nooit het morele gevoel van hebben dat het van jou is. (...) We hebben onze waarden verkeerd gesteld. De waarde van het geld is te hoog geworden en de andere waarden van het samenleven met andere wezens op deze planeet zijn wegge�bd. En daar probeer ik iets aan te doen.'
Paul Fentener van Vlissingen (1941-2006), gisteren uit archief in het NOS Journaal.

'Met het groeiende belang van (korte termijn)aandeelhouderswaarde en wat je de democratisering van het bedrijfsleven zou kunnen noemen, is een heel andere bedrijfscultuur ontstaan. In kringen van oud geld stond men niet graag te boek als een op geld beluste parvenu. Daar gold ook nog zoiets als de goede naam van de familie. Maar voor de nieuwe bestuurders, die veel minder geworteld zijn in de maatschappelijke verantwoordelijkheid die hun positie met zich meebrengt, verhoogt alleen inkomen hun status.'
Hoogleraar politicologie Meindert Fennema, deze maand in de Tribune.

Dus..

Labels:maandag 21 augustus 2006

Waar kan ik heen?
Belgi�! Bel-gi-eeeee. Op Canvas wordt vanavond een deel van de 9/11-documentaire Loose Change 2 uitgezonden in de actualiteitenrubriek Terzake Zomer. Het betreft een bewerking van de originele film, die nog altijd te bekijken is via www.loosechange911.com. Canvas, 20.00 uur en doorlopende herhaling vanaf 0.40 uur. Ook dinsdag besteedt Terzake Zomer aandacht aan 9/11.Oud nieuws
'Een synthetische stof met dezelfde eigenschappen als het actieve bestanddeel van marihuana veroorzaakt nieuwe celaangroei in de hersenen van ratten. Wat meer is, er is blijkbaar bij ratten een verband tussen de celaangroei en de vermindering van angst en depressie. De resultaten suggereren dat marihuana, of zijn derivaten, eigenlijk goed zijn voor de hersenen.'
NewScientist.com News Service, 13 oktober 2005

Labels:zondag 20 augustus 2006

Ironie
'Het vervelendste wat je kan gebeuren in dit soort situaties, en dat zeg je dan altijd achteraf, is dat men denkt 'we gaan een soort van oefening houden'. Dat is dan heel vervelend, want voor je het weet duurt het een tijdje voordat men weet dat het om het echt gaat.'
Uri Rosenthal van het Crisis Onderzoeksteam (COT) over de vrijgegeven geluidsbanden van NORAD en andere overheidsdiensten op 11 september 2001, gisteren in Twee Vandaag. Op 9/11 werd -net als bijvoorbeeld tijdens de aanslagen in Londen- een oefening gehouden die grote overeenkomsten toonde met de geplande aanslagen.

'De order om een gekaapt vliegtuig neer te halen kostte op 11 september enorm veel tijd omdat er 7 lagen moesten worden gepasseerd in de besluitvorming. (...) Achteraf was het overigens -zo zie je de ironie van de zaak- een geluk bij een ongeluk (...), want als ze dat gedaan hadden waren ze nota bene achter een verkeerd vliegtuig aan gegaan: een delta die op weg was naar Las Vegas.'
Uri Rosenthal in dezelfde uitzending.

'Politici en verantwoordelijke autoriteiten worden hier heel erg mee in verlegenheid gebracht. Zij hadden er dus baat bij dat dat niet in de publiciteit zou komen. Het tast toch het beeld aan van mensen die alert gehandeld hebben. Ja, het was een chaos op die 11 september-ochtend.'
"Amerikakenner" Willem Post laat merken er nog steeds geen zak van te begrijpen, gisteren in dezelfde uitzending.

Labels: , ,zaterdag 19 augustus 2006

Censuur normaliseren
Daarom wil het CDA:
dat er een media-expertise centrum komt, waar ouders, programmamakers en omroepen normen ontwikkelen voor programma�s voor kinderen en jongeren. Ook de commerci�le zenders worden hierbij betrokken. (�) De komende periode zal moeten worden ingezet op:
- het bestrijden van alle vormen van geweld en agressie. We hebben het hier niet alleen over tasjesroof, maar ook over agressie in het verkeer, gewelddadige beelden op tv en internet, en de welbekende �korte lontjes�;
(�)
- het bestrijden van criminaliteit via het internet. Cybercrime (bedreigingen, seksuele intimidatie en haatzaaien) houdt zich niet aan de landgrenzen en vereist daarom een nauwe internationale samenwerking;
(�)
Verruwing van het maatschappelijk klimaat is al snel een voedingsbodem voor geweld en criminaliteit. De overheid spreekt de media, scholen, horecagelegenheden, etc. aan op hun bijdrage aan onderling respect en maatschappelijk fatsoen. (�) Programma�s en clips met excessief geweld of vrouwonvriendelijke inhoud worden niet of pas laat in de avond getolereerd. De overheid zal de media aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en afspraken met hen maken om zich te houden aan de maatschappelijke normen rond drugs en om (het overmatig gebruik van) alcohol niet verder te normaliseren.
Fragmenten uit het concept verkiezingsprogramma van het Christen Democratisch App�l (CDA)

Labels:donderdag 17 augustus 2006Legalize! War on Drugsjournaal
Tweemaandelijks nieuwbulletin van Stichting Legalize!

Quote van de maand
�Als de regering het strafrecht wil gebruiken om signalen af te geven mag dat, maar laten we niet doen alsof die aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs over de schadelijkheid van drugs. Want dat is duidelijk niet het geval.�
Phil Willis, voorzitter van het parlementaire comit� dat in een recent rapport het Britse drugsbeleid kraakt. (Zie hier)

Italianen verzetten zich tegen streng drugsbeleid
ROME - De Italiaanse minister van sociale zaken Paolo Ferrero heeft laten weten dat een herziening van de huidige strenge drugswetten in zijn land onvermijdelijk is. Volgens Ferrero is het nieuwe beleid veel te onderdrukkend en controlerend, en zijn de wetten bovendien totaal ineffectief. Vooral de strafbaarheid van de consumptie van softdrugs moet snel afgeschaft worden, vindt Ferrero. �Een joint is veel minder schadelijk dan een liter wijn�, aldus de minister. Guido Blumir, voorzitter van het Italiaanse wetenschappelijke comit� Libert� e Droga (Vrijheid en Drugs), vraagt in een brief aan UN secretaris Kofi Anan het ontslag aan van Antonio Maria Costa. De Italiaanse directeur van het UN-bureau voor drugs en criminaliteit heeft werelwijd een anti-cannabis campagne gevoerd gebaseerd op leugens. (www.radicalparty.org)

Belgen zaaien eerste moederplant voor wietplan
ANTWERPEN - �Trekt uw plant� heet het plan van een groep Antwerpse cannabis-activisten, waar dit journaal eerder over berichtte. E�n van de bedenkers is Joep Oomen. Als lid van een vereniging adopteren deelnemers ��n wietplant in een gemeenschappelijke plantage. De wet staat Belgen het bezit van 3 gram wiet en 1 plant toe. Op 27 juli werd in de openbare Antwerpse Kruidtuin de eerste moederplant gezaaid. Met toestemming van hogerhand, aldus een persbericht van Trekt uw plant: �De toelating voor onze actie werd gegeven door het College van Burgemeester en Schepenen. Deze toelating baseerde zich op een advies van de Antwerpse politie, die had vastgesteld dat onze actie geen strafbare feiten zou inhouden.� Wordt vervolgd� (www.hardcoreharmreducer.be)

Venlo brieft ouders van blowende tieners
VENLO � Minderjarigen die zich �zonder geldige reden� rond ��n van de vijf gedoogde koffieshops in Venlo ophouden, kunnen binnenkort rekenen op een brief aan hun ouders. Sinds 1 juli stuurt de gemeente al zulke brieven aan ouders van Duitse jongeren. Beleidsmedewerker Elke Haanraadts: �Met deze maatregel hopen we dat ouders inzicht krijgen in het doen en laten van hun kinderen.� De actie is onderdeel van het anti-drugsproject Hektor, waarvoor Venlo dit jaar 1,2 miljoen euro kreeg uit Den Haag. (www.zorgwelzijn.nl)

Drugssmokkelaars verleggen routes
SCHIPHOL - De in 2003 ingevoerde �honderd-procentcontroles� op vluchten uit de Antillen, Suriname en Venezuela doen hun werk. In 2004 werden op Schiphol 3400 bolletjesslikkers aangehouden, in de eerste helft van dit jaar 490. Smokkelaars lijken nu andere routes te kiezen. De laatste maanden worden in andere landen, vooral Midden- en Zuid-Amerikaanse, steeds meer Nederlandse drugssmokkelaars aangehouden. In 2002 zaten in de Dominicaanse Republiek 18 Nederlanders voor drugsmokkel vast, nu 129. In Ecuador groeide het aantal gedetineerden van 8 in 2002 naar 34 in 2006. Het ministerie van Justitie onderzoekt de achtergronden van Nederlandse drugsgevangenen, in de hoop potenti�le drugskoeriers te kunnen waarschuwen voordat zij geronseld worden. (NRC Next)

Cannabisbeurs verboden
COVENTRY - De Hemp & Hydro Expo 2006 die eind juli te Coventry in Engeland gehouden zou worden, is door de lokale autoriteiten afgelast. Het
driedaagse evenement trok vorig jaar 12.500 bezoekers. Dit jaar zouden op het evenement diverse bands deelnemen aan de �Global Marijuana Music Awards�. (www.ukhempexpo.com)

Marechaussee Schiphol runt eigen lijn
AMSTERDAM - Geregeld verduisteren personeelsleden van detentiecentrum Schiphol-Oost drugs van opgepakte bolletjesslikkers. �De laatste twee jaar is best veel personeel geschorst, ontslagen of veroordeeld�, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, die verder geen exacte aantallen noemt. De marechaussee is verantwoordelijk voor de bolletjesslikkers in cellencomplex Schiphol. (De Volkskrant)

Daklozen en gebruikers verbannen naar rand van de stad
ROTTERDAM - De Rotterdamse Pauluskerk is dicht. Nieuwbouwwoningen en kantoren nemen de plaats in van deze unieke opvang voor daklozen en gebruikers. Zij moeten hun heil nu zoeken in een nachtopvang in het Waalhavengebied aan de rand van de stad. Volgend jaar wil de gemeente Rotterdam ook een dagopvang openen, bij het Hofplein in het centrum van de stad. Na vijf jaar wil men beide opvangcentra weer sluiten. De bedoeling is dat de doorstroom van daklozen en gebruikers van tijdelijke opvang naar permanente opvang (wonen en werken) dan zo verbeterd is, dat er minder tijdelijke opvangplekken nodig zijn. (Algemeen Dagblad)

column
De Legalees is even met vakantie en wenst alle lezers van het Legalize! War on Drugs journaal een behouden oogst!

* Vorige editie Legalize! War on Drugsjournaal.

Labels:woensdag 16 augustus 2006

Creperen.. en hoe

'Ze lieten ons gewoon creperen.'
Gevangene ten tijde van de orkaan Katrina, vanavond in Netwerk

'We wisten niet eens dat er een orkaan zou komen. (...) Maar toen we de volgende ochtend wakker werden stond er al een meter water. Stilstaand water, het stroomde niet weg. Het steeg nog alleen maar verder...'
Andere gevangene in hetzelfde programma (de BBC This World-reconstructie 'Prisoners of Katrina')

'Ze gooiden traangas in onze cel om ons bij de deuren weg te krijgen omdat we te veel herrie maakten. Ze lieten ons creperen als honden.'
Nog ��n van de 7.000 achter gelaten gevangenen in hetzelfde programma

Labels:woensdag 9 augustus 2006

Verzoekplaatje op Uruzgan.FM

Beste Annemieke,

Graag zou ik een plaatje willen aanvragen voor �onze jongens in Afghanistan�. Immers: als onderdeel van de Nederlandse samenleving zijnde, worden zij min of meer ook in opdracht van mij heengezonden.

Wat deze mannen en vrouwen doen, zou ik waarschijnlijk niet kunnen. Als militair zijnde wordt er van je verwacht de opdrachten van je superieuren op te volgen en er van uit te gaan dat dat de juiste beslissingen zijn, terwijl het in mijn aard ligt dergelijke beslissingen dan weer tegen het licht te houden. Als militair ben ik dan ook uiterst ongeschikt, me dunkt.

Des te meer tijd spendeer ik aan het democratisch proces dat aan een dergelijk besluit vooraf dient te gaan. Op grond waarvan wordt besloten tot een dergelijke missie? Is de aanleiding van die oorlog (in dit geval: de aanslagen op 11 september 2001) wel zoals deze wordt voorgesteld? Zijn de doelen van onze bondgenoten in deze oorlog wel in overeenstemming met de redenen waarvoor wij onze militairen willen inzetten?

Ik moet toegeven dat daar nog wel wat twijfels over heb. Tijdens het ordenen van mijn gedachten over de juistheid van deze beslissing liep ik tegen nogal wat vragen aan, waar ik tot op heden geen antwoord op heb gekregen. De belangrijkste vragen verwerkte ik in een nummer dat ik met de Osdorp Posse heb opgenomen (Vragen aan George Bush), dat ik dan ook graag voor onze militairen wil aanvragen.

Rest mij nog mijn landgenoten een behouden terugkeer te wensen. Ik hoop oprecht dat zij in Uruzgan vele scholen, huizen, ziekenhuizen en dergelijke weten op te bouwen en dat zij de verschrikkingen van de oorlog aldaar weten om te zetten in een gevoel van veiligheid, openheid, persoonlijke vrijheid en financi�le onafhankelijkheid.

Met vriendelijke groet,

D.C. Lama

Links:
* Vragen aan George Bush.
* Toelichting op de vragen.
* Uruzgan.FM

Labels: , ,maandag 7 augustus 2006

Cover-up
(Nu aan het lezen - 2)
'FBI-directeur Mueller begon een uiteenzetting te geven over het lopende onderzoek naar de identiteit van de kapers. Hij zei dat het van het allergrootste belang was geen bewijsstukken te manipuleren, zodat medeplichtigen na arrestatie veroordeeld konden worden. Minister van Justitie John D. Ashcroft viel hem in de rede. Laten we de discussie hier stopzetten, zei hij. De hoofdtaak van de ordehandhavers, vervolgde hij, is nieuwe aanslagen voorkomen en medeplichtigen of terroristen oppakken voordat ze ons opnieuw aanvallen. Als we ze niet voor het gerecht kunnen brengen, het zij zo.'
(...)
'Hij (Powell - DCL) zei dat ze er een zaak van moesten maken dat Al-Quida achter de aanslagen zat. 'Maar niet een rechtszaak,' wierp Rumsfeld tegen: 'Het is niet gerelateerd aan een bepaalde gebeurtenis.' Waar het om draaide, waren willekeurige terroristische daden. Ze wisten dat Al-Quida in terrorisme geloofde. Bin Laden en anderen hadden dat in de openbaarheid regelmatig gezegd.'
(...)
'Ze bespraken de vraag of ze een witboek moesten uitbrengen met bewijzen dat Bin Laden en Al-Quida achter de aanslagen van 11 september zaten. Rumsfeld vroeg of een dergelijk rapport wel nodig was. (...) De bewijslast zou bij de regering liggen en er zouden rechtstreekse bewijzen -'buiten alle aannemelijke twijfel'- geleverd moeten worden. En dat was onmogelijk.'
Uit: Bush in oorlog - Bob Woordward (ISBN 90-5018-597-5), de eerste 100 dagen sinds 9/11 op basis van interviews met en in de woorden van de Amerikaanse hoofdrolspelers, waaronder de president, kabinetsleden en leden van de CIA. Zie ook hier.

Labels: ,
Moedwillig
De Amerikaanse commissie die de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 heeft onderzocht, vermoedde al direct na haar onderzoek dat functionarissen van het Pentagon tijdens hoorzittingen hebben gelogen. Er lopen twee onderzoeken naar de vraag of zij de commissie en het publiek moedwillig hebben misleid. (...) Volgens de Republikeinse commissievoorzitter Thomas Kean begrijpen hij en zijn collega's "tot op de dag van vandaag" niet waarom Norad en de FAA met zulke tegenstrijdige verklaringen kwamen. "Het was gewoon zo ver bezijden de waarheid".
Nu.nl citeert een artikel van de Washington Post, 2 augustus 2006

Labels: ,zaterdag 5 augustus 2006

Nu aan het lezen
'De president probeerde net als zijn vader toen die in het Witte Huis zat, dagelijks een deel van zijn gedachten en observaties te noteren in een dagboek. Die avond (11 september 2001-DCL) schreef hij het volgende: 'Vandaag heeft het Pearl Harbor van de eenentwintigste eeuw plaatsgevonden.'
(...)
Rice had in het kader van de nationale veiligheid een Presidentieel Directief in gereedheid dat op 10 september naar de president zou gaan. De deur was opengezet en ze stonden klaar om actie te ondernemen. Het directief had het nummer 9 meegekregen, wat betekende dat er voor Al-Quida al acht andere zaken formeel waren beoordeeld, onderzocht, goedgekeurd en afgetekend en zo tot presidentieel beleid waren verheven. (...) 'Ik weet dat er een plan in de maak was... Ik weet niet hoe ver ze daarmee waren,' herinnerde Bush zich. Dat er op 10 september een plan op zijn bureautafel zou liggen, was misschien gewoon omdat dat 'een handige datum' was, zei hij.
(...)
Vervolgens kwam Tenet aan het woord. De CIA-directeur had een aktetas meegenomen die vol zat met uiterst geheime documenten en plannen, het resultaat van ruim vier jaar werk aan Bin Laden, Al-Qaida en wereldwijd terrorisme. Hij deelde een informatiepakket uit met de pakkende titel 'Going to War'. (...) De kern van zijn plan werd gevormd door de aanbeveling dat de president de CIA, in Tenets woorden, 'uitzonderlijke bevoegdheden' zou geven om Al-Quida in Afghanistan en de rest van de wereld te vernietigen. Hij wilde een ruim opgestelde instructie die de CIA de mogelijkheid bood geheime operaties uit te voeren zonder dat voor ieder specifieke actie formeel goedkeuring gevraagd zou moeten worden. (...) Tenet had een concept voor een presidenti�le instructie voor de inlichtingendienst bij zich, een zogenoemde 'bevinding', waarmee de CIA de volmacht zou krijgen om het volledige arsenaal aan geheime instrumenten in te zetten, inclusief dodelijk geweld. (...) De CIA-directeur richtte zich daarna opnieuw op een uiterst geheim document, de 'Worldwide Attack Matrix', waarin geheime operaties in tachtig landen beschreven stonden die al in het stadium van uitvoering verkeerden of die hij nu wilde aanbevelen. (...) Met alle verzoeken van Tenet om de rol van de CIA te vergroten, stemde hij (Bush -DCL) in.
(...)
In het tweede document, twee�neenhalve pagina lang, stonden de opdrachten aan het oorlogskabinet en de verschillende diensten die Bush eerder die ochtend had uitgevaardigd. (...) Er stond UITERST GEHEIM/PEARL boven. Het codewoord PEARL was willekeurig gekozen als naam van het speciale toegangscompartiment voor de eerste fasen van de oorlog, en slechts een beperkt aantal mensen mocht de documenten inzien.'
Uit: Bush in oorlog - Bob Woordward (ISBN 90-5018-597-5, de eerste 100 dagen van WWIII op basis van interviews met en in de woorden van de Amerikaanse hoofdrolspelers, waaronder kabinetsleden en leden van de CIA* (slechts 7,50 bij de Slegte).
* criminals in action

Labels: , ,
Iets doen
'We eisen van de Nederlandse regering een krachtige oproep voor een onmiddellijk, onvoorwaardelijk staakt-het-vuren en een einde aan de bezettingspolitiek van Isra�l en de VS. Binnen de internationale gemeenschap moet Nederland zich nu daadwerkelijk inzetten voor een vredesregeling gebaseerd op het internationaal recht. Bovendien zijn er concrete maatregelen nodig die Isra�l onder druk zetten. Daarom pleiten we in ieder geval voor de onmiddellijke terugroeping van de Nederlandse ambassadeur uit Isra�l en een verbod op wapenleveranties aan Isra�l via Nederland.

Stop de oorlog! Stop de steun aan Isra�l en de VS!'
Uit: Oproep demonstatie zaterdag 13.00 uur op de Dam

Labels: ,vrijdag 4 augustus 2006

Beste Jan,
Volgens Tiny moet je (met name in het Midden-Oosten) vrede sluiten met je vijanden om van die vijanden af te komen.

Dat lijkt me een mooie oplossing.

Ik ben het alleen niet met Tiny eens, dat dat de �nige oplossing zou zijn.
Je kunt je vijanden ook gewoon doodschieten. Dan ben je er ook van af.

Dat is alleen niet erg aardig, vind ik.
Reactie van Wilbert � zondag 30 juli 2006 @ 17.40 - Midden Oosten-artikel op het weblog van Jan Marijnissen.

Labels:woensdag 2 augustus 2006

Osama bin Lama vs het Nederlandse leger
In de serie Autobiografische strips is na deel 20, 21, 22, 23 en 24... inderdaad... deel 25 verschenen.

Labels:
World War III, part 3
Het Nachtegal van D.C. Lama, dd 2 augustus 2006

Laat ik dan toch maar -ondanks Giel�s vakantie- gewoon een Nachtegalletje schrijven. De laatste was nog voor de aanvang van de derde episode in World War III en voor je weet zijn ze Iran alweer aan het bombarderen. Het zou een enorm gat slaan in mijn -over waarschijnlijk pas vele jaren te verschijnen- bundel �Alle Nachtegallen uit de Derde Wereldoorlog�. Een boekje dat begint met mijn columns over 9/11, die nog zijn geschreven ruim voordat Zembla en Twee Vandaag (beide begin september 2006 met een uitzending!) binnen de hen geboden ruimte het grote publiek proberen wakker te schudden. En ook ruim voordat De Meest Wijzen der TU-studenten te Delft voor 300 Europese florijnen zich twee weken buigen over de vraag: Who are the bad guys? Als ik de laatste dagen weer eens wat opgeblazen kinderen op de beeldbuis zie, heb ik in ieder geval wel een vermoeden.

Een prettige gedachte is het wel, dat het tijdens het vijfde oorlogsjaar eindelijk echt openbaar begint te worden wie die nieuwe Reichstagbrand heeft opgezet. Dat plaatst toch een hoop in perspectief, zou je zeggen, en vraagt toch om tenminste stopzetting van onze hulp aan wat oorlogjes en een steviger optreden tegen die CIA-vluchten. Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen, sprak de doorgewinterde democraat. Als onze TV-journalisten en krantscribenten nou ook eens de zeep uit hun mond spoelen, kunnen we misschien eindelijk eens een beetje fatsoenlijk discussi�ren over die oorlogsaangelegenheden. Het was toch ook geen gezicht zoals bijvoorbeeld D�66 het afgelopen jaar het imperialisme moest verdedigen, omdat ze niet mochten zeggen: �Bush did it, dus tuurlijk gaan wij niet naar Uruzgan!�

Maar na Irak dus Libanon, suprising. Isra�l luistert blijkbaar toch niet zo heel goed naar de VS. Maar ach, denkt men in the Oval Office: ze gebruiken wapens, het stond vroeg of laat toch in de planning en als we maar genoeg benadrukken dat Iran hier achter zit, komt de volgende op ons verlanglijstje vanzelf wel.

Er waren vrienden van me blij met de mededeling, enkele weken geleden, dat de Bush-kliek de Amerikaanse troepen in Irak voor het eind van het jaar voor een groot deel weg wil hebben. Alsof ze sowieso niet moeten hergroeperen voordat ze weer een ander land binnenvallen! Ik vermoed dat ze gewoon nog niet klaar zijn voor Iran (Irak was toch een stuk moeilijker dan voorspeld) en dat ze het in de tussentijd wel prettig vinden dat Isra�l het oostelijke gedeelte van het targetgebied onder handen neemt. Want Iran... dat staat natuurlijk al veel langer in de planning. Het is dat de Bushjes zo�n obsessie hadden met Saddam Hussein, maar Iran is van meet af aan belangrijker geweest (en Afghanistan was een �moetje�).

Eind april voorspelde Zbigniew Brzezinski, auteur van The Grand Chessboard (zeg maar: het masterplan), in de Herald Tribune dat een volgende grote aanslag ongetwijfeld op het conto van Iran wordt geschoven. En hij kan het weten: hij had tenslotte ook �de nieuwe Pearl Harbor� voorspelt. Inclusief een kaartje met daarop de gebieden waar het nu oorlog is of binnenkort zal worden. Ik denk dat ze voor november 2008 Iran wel binnen zijn gevallen, want een nieuwe Bush (Jeb of zo, of het aangenomen familielid Condoleezza) moet natuurlijk wel herkozen worden om het karwei te kunnen vervolgen. En wij zullen dan in de tussentijd maar weer moet luisteren naar verhalen over waepons of mass new nucleair immediate threat disaster en dergelijke... mijn kabelmaatschappij heeft mij alvast ongevraagd een kastje met honderden nieuwe entertainment-kanalen bezorgd. Voordat daarop het 9/11-nieuws wordt gemeld, heeft zich alweer een nieuwe aanslag �van dezelfde makers van Bin Laden� afgespeeld. En als die kennis zich sowieso niet verdiept tot een breder besef over bijvoorbeeld de aanslagen in Londen, Casablanca en Madrid, en als ook nooit boven water komt wie die Abu Khaled nou eigenlijk is, zal de Nederlandse publieke opinie zelfs zo�n Reichstagbrand nog wel willen vergeven. U wilt niet weten hoe vaak mij al gevraagd is waarom ik mij nog zo druk maak over �zo�n aanslag van vijf jaar geleden�.

Rest mij nog in deze online omgeving mijn landgenoten in Afghanistan een behouden en spoedige terugkeer te wensen. Ik hoop dat ze er vele mooie scholen zullen bouwen en de zieken zullen verzorgen. Ik hoop dat er niemand hoeft te sterven voor de grillen van de macht, maar twee doden al voor aanvang van de missie lijkt mij een slecht teken. Ik hoop in ieder geval dat de huidige regering en al de haar in deze oorlog ondersteunende partijen bij de komende verkiezingen keihard afgerekend zullen worden.

Labels:


EssensiE nummer 110
De EssensiE van augustus 2006 is uit en verkrijgbaar in de betere coffee-, smart-, head- of growshop. Daarin natuurlijk weer de vertrouwde columns van D.C. Lama, Def P, Arno Adelaars, Simon Vinkenoog, Mo el-Fers, Giel Beelen en onze hoofdredacteur.

Met daarin o.a. een portret van de voormalige Pink Floyd-voorman Syd Barrett (RIP), een Sting-portret en een interview met Beatrice van de Poel.

Veel kweektips natuurlijk weer; SpeesCees schrijft zelfs door vanuit de bajes (negende overtreding van de opiumwet; 520 plantjes en een "drugsdeal van 2 kilo"). Het leverde hem in ieder geval een groot compliment op van de officier van Justitie: 'Verdacht is (...) een verklaard deskundige op het gebied van hennepteelt.' Het is maar dat u weet dat het een vakblad is!

Veel politiek ook. De linkse partijen worden langs de geestverruimende meetlat gehouden, maar komen er ook niet al te best uit: what they call harddrugs blijft vanwege de publieke dompinie erg lastig. Toch lijkt Jan Marijnissen volgens EssensiE de beste optie als minister van Justitie. Het machtspel van de zichzelf liberaal noemende VVD (waardoor experimenten met legale cannabis toch verboden bleven), komt aan bod in de knipselkrant.

Ger de Zwaan blikt terug op drie jaar medicinale overheidsmarihuana en de wijze waarop minister Hoogervorst de pati�ntenverenigingen het gevoel gaf belangrijk te zijn als ze zijn domme opzet maar accepteerden.

Derrick Bergman bekijkt de mooiste hoezen van drugsploitation-movies; de sluiting van Nighttown komt aan bod; Spekkie Big is weer van de partij en de nieuwe growshop van De Dampkring wordt bezocht.

Verder natuurlijk weer de brancheberichten van het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten en de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops en de Stichting Rokersbelangen.

Een jaarabonnement op maandblad EssensiE kost slechts 26 euro (55 euro voor het buitenland) en kan geregeld worden via een telefoontje naar (023) 5431143.

Inhoud EssensiE juli 2006.

Labels:dinsdag 1 augustus 2006

WW III, oorlog 3-Remix
Something inside so strong...