vrijdag, december 1

Fijne herinneringen
Nu was het absoluut niet zo dat binnen onze fractie alleen maar sprake was van een kritische houding tegenover het kabinet, of dat we steeds bewust het dualisme opzochten. De fractie heeft bijvoorbeeld zeer veel steun gegeven aan de uitzending van militairen naar Irak.
Uit: 'Haagse taferelen, De VVD 2003-2006' - Bibi de Vries

Labels: ,