zondag, november 5

Wezenloze oppervlakkigheid
In de aanloop van de verkiezingen lijken zowel de politici als de afzonderlijke omroepen erop gebrand iedere schijn van inhoudelijkheid te vermijden. Het lijkt een samenzwering tussen de wezenloze oppervlakkigheid waartoe nu ook de publieke omroep zich heeft bekeerd en het risicomijdende campagnevoeren van de partijen. De verzonnen 'titanenstrijd' tussen Bos en Balkenende wordt opgeblazen, met Henkjan Smits als laatste scheidsrechter. In 2002 schaamde iedereen zich diep voor de publieke afgang tijdens de Soundmixshow; ruim vier jaar later doen we er gewoon nog een schepje bovenop.
Uit: We hebben de onvrede aan onszelf te wijten, een stuk van Bas Heijne in het NRC Handelsblad van gisteren.

We verlangen inhoudelijke standpunten van de politiek, maar zijn we ook bereid ons er daadwerkelijk in te verdiepen? Waarom wordt er dan publiekelijk zo weinig gesproken over grote kwesties, niet over Irak, niet over Uruzgan, niet over het milieu, niet over globalisering? Hoe kan het dat men geen idee heeft waar de politieke partijen voor staan? (...) Misschien is het juist die kruipende gemeenzaamheid van de politiek.
Bas Heijne in hetzelfde stuk.

Labels: , ,