dinsdag, november 14

Openheid
Op 18 maart 2003 besloot het demissionaire kabinet Balkenende-I om steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak. Het was een ingrijpend en felomstreden besluit. De oorlog miste een overtuigende inhoudelijke en juridische grondslag en bracht onoverzichtelijke risico’s met zich mee. Van de Nederlanders was 89 procent er dan ook tegen. Toch werd Irak met Nederlandse steun aangevallen. Inmiddels weten we dat de redenen die de oorlog zogenaamd ‘onontkoombaar’ maakten oneigenlijk waren. (...) Desondanks heeft de regering nooit verantwoording afgelegd voor haar besluit. Anders dan in andere landen is bij ons iedere vorm van waarheidsvinding geblokkeerd. Dat is onacceptabel. Het afleggen van verantwoordelijkheid is een democratische plicht.
www.openheidoverirak.nu

Labels: