zaterdag, september 23

Ernst Hirsch Ballin
Het Nachtegal van D.C. Lama, vannacht in het programma van Giel Beelen op 3FM.

Als je in dit land minister bent en je wilt toegeven aan je xenofobische angsten, is het niet de bedoeling dat je zomaar wat bouwvakkers enkele hokken laat timmeren, daar mensen in opsluit die moreel gezien geen enkel strafbaar feit hebben gepleegd en dat je daar dan maar wat goedkope particuliere uitzendkrachten bij plaatst. Er was een lid van het Koninklijk Huis voor nodig om dit bij twee van de drie verantwoordelijke ministers duidelijk te maken. De derde, de minister van vreemdelingenzaken, beschikt helaas niet over het verstandelijk vermogen een dergelijk rapport te begrijpen.

Maar goed: twee ministers afgetreden, je zou bijna weer vertrouwen krijgen in het functioneren van de Staat. Zeker omdat 鳬n van de twee minister Piet Hein Donner is. Als je zijn naam op mijn site googled, krijg je 67 resultaten: ongeveer het aantal columns en toespraken dat ik aan hem heb geweid. En dat is nog exclusief de vele cartoons die ik over hem heb gemaakt voor bijvoorbeeld De Gezonde Roker en het nummer Cannabisativa America, dat ik als protest tegen Donners uitleveringenbeleid heb opgenomen. Ik heb het van de week weer eens allemaal bekeken, omdat ik het moeilijk vond om aan te geven waarom ik nou het meest een hekel heb aan het gedachtegoed van die man.

Afgaande op de columns die ik eerder over hem schreef, zou ik zeggen: Donners drugsbeleid. Of beter gezegd: het complete gebrek aan enige vorm van beleid. Tenzij je denkt dat meer opsporing, hogere straffen en meer repressie ooit zal leiden tot een betere volksgezondheid en minder criminaliteit. Maar dat drugsbeleid is slechts een voorbeeldje van 壮 mans verknipte beeld van wat een democratie moet zijn. Volgens mij moet een democratisch systeem er voor zorgen dat allerlei verschillende mensen in zo地 groot mogelijke vrijheid naast elkaar kunnen leven; volgens Donner betekent democratie dat 51 procent van de mensen hun wil kan opleggen aan de rest van het land. Daarom zal ik het ook nooit als een democratisch gegeven accepteren als een meerderheid besluit de sharia in te voeren. Net zomin als dat ik het accepteer dat moraalridders als Donner mijn spirituele vrijheid beperken door mij een drugsverbod op te leggen.

En wie wordt nou zijn opvolger? Ernst Hirsch Ballin, de man die -toen hij nog minister van Justitie in het kabinet Lubbers 3 was- door de Highlife ooit zo treffend op de cover werd gezet als een Don Quichotte die tegen windmolens strijdt. Terugkijkend op zo地 twintig jaar Nederlands drugsbeleid, kan je constateren dat toen zo地 beetje alle problemen zijn begonnen. Hirsch Ballin is namelijk zo地 zelfde wereldvreemde moraalridder als Donner, maar daar kom ik de komende weken vast nog wel eens op terug, als daar weer actuele aanleiding voor is.

Mijn grootste verwijt aan Donner is echter van een heel andere orde: de manier waarop hij met de moord op Theo van Gogh is omgesprongen. En dan doel ik niet eens op zijn onbeschaamde opmerkingen dat Van Gogh maar niet zo地 grote mond moest hebben. Nee: ik verwijt het Donner dat hij die geestelijk leider van die zogenaamde Hofstadgroep heeft laten lopen. Na de moord op Theo kregen wij een heel verhaal over een zogenaamde Nederlandse Al Queda, waarbij we zelfs ons hele rechtssysteem hebben aangepast om een stel puberende sukkels achter slot en grendel te krijgen. Als je nu in de kroeg roept dat ze wat jou betreft maar een bom op dat hele binnenhof moeten gooien, moet je oppassen dat er geen polizei naast je staat. En dat terwijl al die gastjes al tijden lang door de AIVD in de gaten werden gehouden. Maar de leider van die groep... ja, die was het land uit en misschien wel in de gevangenis van de Syrische geheime dienst. Waar ie later dan toch weer niet bleek te zitten. Dus ja... terwijl het hele land wordt volgehangen met lelijke oranje posters van Nederland tegen terrorisme, vond Donner het heel normaal dat je de aanstichter van dit alles (de man had al die gastjes bij elkaar gebracht en opgejut) gewoon laat lopen. Sterker nog: toen deze Abu Khaled ineens wel gesignaleerd was, vond Donner het teveel diplomatiek en juridisch gedoe om deze man zich voor een Nederlandse rechter te laten verantwoorden. Dat zaakje stinkt echt van begin tot eind, maar niemand lijkt zich daar nog druk om te maken.

En wie wordt zijn opvolger? Ernst Hirsch Ballin, de man die de geschiedenisboekjes in was gegaan dankzij de IRT-affaire: het voorbeeld van de wijze waarop overheidsdiensten en criminele organisaties met elkaar verweven zijn. Officieel om dat goed te kunnen monitoren, maar naar later bleek als actieve deelnemende partij.

Dus ben ik blij dat Donner eindelijk is opgestapt? Nou nee: met Hirsch Ballin zal het waarschijnlijk niet veel beter worden. En wat me daar nog het meest aan afschrikt is de gedachte dat ministers hier wel kunnen aftreden, maar voor je het weet, zitten ze gewoon weer op hun plek.

Links:
* Donner op DC Lama.nl
* Cannabisativa America (D.C. Lama met Che en Macro)
* Bio Hirsch Ballin op parlement.com
* Het rapport Inzake Opsporing (IRT-affaire)
* Verhoor Hirsch Ballin tijdens de parlementaire enquete
* Ballin bij Keek op de Week

Labels: , , ,