zaterdag, augustus 19

Censuur normaliseren
Daarom wil het CDA:
dat er een media-expertise centrum komt, waar ouders, programmamakers en omroepen normen ontwikkelen voor programma’s voor kinderen en jongeren. Ook de commerciële zenders worden hierbij betrokken. (…) De komende periode zal moeten worden ingezet op:
- het bestrijden van alle vormen van geweld en agressie. We hebben het hier niet alleen over tasjesroof, maar ook over agressie in het verkeer, gewelddadige beelden op tv en internet, en de welbekende ‘korte lontjes’;
(…)
- het bestrijden van criminaliteit via het internet. Cybercrime (bedreigingen, seksuele intimidatie en haatzaaien) houdt zich niet aan de landgrenzen en vereist daarom een nauwe internationale samenwerking;
(…)
Verruwing van het maatschappelijk klimaat is al snel een voedingsbodem voor geweld en criminaliteit. De overheid spreekt de media, scholen, horecagelegenheden, etc. aan op hun bijdrage aan onderling respect en maatschappelijk fatsoen. (…) Programma’s en clips met excessief geweld of vrouwonvriendelijke inhoud worden niet of pas laat in de avond getolereerd. De overheid zal de media aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en afspraken met hen maken om zich te houden aan de maatschappelijke normen rond drugs en om (het overmatig gebruik van) alcohol niet verder te normaliseren.
Fragmenten uit het concept verkiezingsprogramma van het Christen Democratisch Appčl (CDA)

Labels: