zaterdag, april 29

Holocaust
Het Nachtegal van D.C. Lama, dd 29 april 2006. Vannacht op 3FM in Alles uit de Radiocast, een programma van Giel Beelen.

Volgens een onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei denkt een groot deel van de Nederlanders dat de holocaust de aanleiding was voor de Tweede Wereldoorlog. Dat klopt niet. De aanleiding voor die oorlog begint ruim daarvoor, met een mannetje dat ambities had voor het zogenaamde Derde Rijk, zeg maar: a New World Order.

De Duitsers kozen dit mannetje in 1933 tot leider van hun land en nog geen maand later werd de Reichstag in brand gestoken, wat je zou kunnen zien als ‘de 11 september van de vorige eeuw’. Als schuldige werd de Nederlandse communist Marinus van der Lubbe aangewezen, wat voor Hitler een uitgesproken mogelijkheid was een flink aantal zogenaamde patriottische wetten in te voeren. Volgens veel historici zaten de nazi’s echter zelf achter deze aanslag, maar dat regimes dergelijke aanslagen plegen om meer macht te verwerven, zal vaste luisteraar van dit programma niet verbazen. De bomaanslagen in Moskou, die de oorlog in Tsjetsjenië inluidden, zijn tenslotte ook door de Russische geheime diensten gepleegd. En wie weet wat er met gebouw 7 van het World Trade Center is gebeurd en wie daar allemaal inzaten, weet ook meer dan de Volkskrant, Nova, NRC en al die andere lafaards zich zelfs maar hardop durven af te vragen.

De maatregelen na de Reichstagbrand zorgden er voor dat bijvoorbeeld de persvrijheid ernstig werd beperkt. Er waren weliswaar geen ministers die zeiden dat zogenaamde haatzaaiende websites verbannen moesten worden, maar dat was alleen omdat er toen nog geen internet bestond. Hitler zette ook de rechterlijke macht buiten spel door zogenaamde Volksrechtbanken op te richten: rechtspraak die zijn politieke ideologie volgde. In een goede democratie zijn dergelijke machten van elkaar gescheiden, dus het is ook niet zo gek dat veel mensen zich zorgen maken over de vele recente politieke benoemingen in het Amerikaanse Supreme Court.

De nazi’s gaven de bevolking ook vijanden: de Joden en alle landen die volgens de nazi’s not with them, but against them waren. Terroristen en schurkenstaten, volgens de nazipropaganda. ‘Er moet een structurele oplossing komen voor het jodenprobleem,’ schreef Joseph Goebbels in zijn dagboeken: ‘Ze willen toch geen echte Duitsers worden.’

In de jaren dertig werd er gigantisch veel geld gestoken in de wapenindustrie, zoals we ook kunnen zien dat de Amerikanen in de jaren ‘90 buitensporig veel in wapens hebben geïnvesteerd. En je hoeft nou niet bepaald een economisch hoogleraar te zijn om te kunnen bedenken dat je na een lange periode van wapens maken, je die krengen ook daadwerkelijk moet gaan gebruiken.

En zo begon Duitsland in 1939 met de aanvallen op andere landen, waaronder Nederland in 1940. En nee... toen was er nog steeds geen holocaust. De eerste mensen die werden afgevoerd naar kampen waren niet per definitie Joden, hoewel zij wel ruim vertegenwoordigd waren. Veelal waren dit intellectuelen, kunstenaars, communisten of leden van andere groeperingen die in principe in staat werden geacht verzet te bieden tegen de nazi’s. Zoals ook nu veel zogenaamde Al Queda-verdachten in de praktijk veelal hulpverleners van Islamitische groeperingen blijken te zijn, of bijvoorbeeld Afghaanse intellectuelen, die hardop verkondigen dat het bombarderen van een land nou niet per definitie hetzelfde is als de bevolking helpen.

Pas toen al die mensen zo goed als monddood waren gemaakt, begonnen de nazi’s met hun geheime, grootschalige project: de holocaust. En ja... er waren toen wel berichten over treinen die vol mensen de ene kant opreden en leeg weer terugkeerden. En ja: er waren wel berichten over onmenselijke toestanden in de werkkampen (zoals ook wij tegenwoordig horen over geheime CIA-vluchten, Guantanamo Bay en al die andere gevangenissen), maar een gebrek aan inlevingsvermogen in zoveel kwaad van de mens, zorgde ervoor dat slechts weinig mensen dat geloofden.

Zo, dan bent u weer een beetje bijgepraat over het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het schijnt namelijk dat je uit de geschiedenis lessen kunt trekken voor de toekomst.

Verwante columns:
* De FSB (Column over de aanslagen in Moskou)
* De aanslagen op 9/11: zie het DC Lama Jaaroverzicht 2005
* De aanslagen in Londen, Madrid, Casablanca en Amsterdam
* De oorlog in Afghanistan
* Feest op de planeet, herdenkingsweek 2005

Externe link:
* Netwerk over Vlaamse Al Queda-verdachten