zondag, mei 1

Toelichting en bronvermelding bij Vragen aan George Bush (Osdorp Posse & DC Lama) (Toelichting door D.C. Lama)
Belangrijke bronnen voor dit nummer zijn documentaires als Painful Deceptions (An Analysis of the 9-11 Attack) van Eric Hufschmid, 9-11 The Great Illusion van George Humphrey, 9-11 - In Plane Site van Dave von Kleist, 9-11 The Greatest Lie Ever Sold van Anthony J. Hilder en 9-11 The Road to Tyranny van Alex Jones. Ze zijn te downloaden via www.technoslavery.com/documentary. Niet alle opgeworpen theorieën in deze films zijn noodzakelijkerwijs de ideeën van DC Lama of de Osdorp Posse. Ze laten echter bijzonder veel beelden zien die onbeantwoorde vragen oproepen. Voor meer bronnen: zie onderaan. De dikgedrukte regels zijn afkomstig uit het nummer; de andere regels zijn de toelichting.

Introvraagjes van de Wie is Gekshow:
Meneer de president, zeg; hoe vindt u het hier?
Hoe vind u onze molens, klompen, tulpen en bier?
George Bush komt op uitnodiging van de regering Balkenende op 7 en 8 mei aanstaande naar Nederland. Naast enkele gesprekken, zal hij deelnemen aan de herdenking bij de Amerikaanse begraafplaats Margraten bij Maastricht. Het is geenszins de bedoeling van de makers om de offers van Amerikaanse soldaten voor de bevrijding van Nederland te relativeren of anderszins in diskrediet te brengen. Zowel de Osdorp Posse als D.C. Lama zijn in het verleden betrokken geweest bij activiteiten voor de viering van Bevrijdingsdag en zijn blij niet te zijn opgegroeid onder het nazi-regime. Dat wil echter niet zeggen dat zij zich zonder verdere vragen achter de politiek van de Bush administration stellen. De komst van Bush naar Nederland biedt de gelegenheid hem enkele prangende vragen te stellen omtrent de aanslagen op 11 september 2001 en de oorlogspolitiek die daarvan het gevolg is.

En de coffeeshops dan, is dat niet een groot feest?
Of is het slechts een leugen dat u ooit geblowd heeft?
En snuift u nog coke?

In het verleden heeft Bush zowel coke gebruikt als cannabis gerookt. Dat is natuurlijk zijn groot recht. Wanneer Bush echter volgens de door hem fel gepropagandeerde Amerikaanse drugswetten berecht zou zijn, zou hij waarschijnlijk nu nog steeds in de gevangenis zitten. Vorig jaar bereikte het aantal gevangen in de VS een nieuw record: medio 2004 zaten 2,1 miljoen mensen opgesloten. De werking en de gevolgen van de Amerikaanse drugwetgeving zijn in twee Tegenlicht-documentaires aardig in beeld gebracht. (deel 1 en deel 2) Door drugsverdachten onvoorwaardelijk uit te leveren aan de VS, werkt ook de Nederlandse regering mee aan deze praktijken. D.C. Lama maakte eerder over dit onderwerp met MC Che en Macro het nummer Cannabisativa America, dat gratis te downloaden is via deze link (mp3). Ook dit nummer zal tijdens de Stop Bush demonstratie ten gehore worden gebracht. Voor meer informatie en diverse bronnen over de war on drugs, zie het persbericht over dit nummer.

Vragen over de verkiezingen 2000
Hoe lang blijft het nog verscholen dat u de verkiezingen van 2000 heeft gestolen?
Maakten suppreme court-rechters geen pijnlijke vergissing de hertellingen te staken als partijdige beslissing?

Met dank aan o.a. campagneleider Katherine Harris en broertje Jeb Bush werden beslissingen over het hertellingen van stemmen in Florida doorgespeeld naar het overwegend conservatieve supreme court, dat besloot de hertellingen te staken. Waren de hertellingen wel doorgegaan, dan had de Democratische kandidaat Al Gore de verkiezingen gewonnen. Voor een uitgebreide reconstructie van de verkiezingen in Florida en de nasleep daarvan, verwijzen wij u naar de documentaire Unprecedented: the 2000 Presidential Election (In Nederland uitgezonden door VPRO’s Import, maar helaas niet online te vinden.) Ook Michael Moore’s Fahrenheit 9/11 stipt hierover enkele punten aan.

Vragen over 9/11
En hoe zit dat met die aanslag in 2001? Ging er echt zo’n groot vliegtuig door het Pentagon heen?
Het gat in het Pentagon heeft naar schatting een diameter van 16 feet. In diverse documentaires zijn foto’s en filmpjes van het gat te zien, dat veel te klein lijkt voor een Boeing 757. Duidelijke beelden zijn o.a. te vinden in de documentaire Painfull Deceptions (na 27 minuten) en in 9/11 in plane site.

Waarom is er niets voorkomen als het plan al bekend was?
Diverse veiligheidsdiensten, waaronder die van Frankrijk, Duitsland en Rusland, hebben de VS gewaarschuwd dat er in de week van 9 september een dergelijke aanslag op stapel stond. Ook Richard Clark had de president gewaarschuwd. (zie hier)

Of kwamen al die aanslagen jullie wel van pas?
Wat bedoelde uw vader met The New World Order?

Op 11 september 1990 hield George Bush sr in een live uitgezonden toespraak in het Congres over The New World Order. Een citaat daaruit: Recent events have surely proven that there is no substitute for American leadership. In the face of tyranny, let no one doubt American credibility and reliability. Let no one doubt our staying power. Na de aanslagen op 11 september haalden diverse conservatieve commentatoren deze toespraak aan om deze New World Order te realiseren. De ambitie van de Amerikaanse regering om de enige leidende macht op aarde te zijn wordt niet onder stoelen of banken geschoven.

Komt dat overeen met de ideeën van The Project for the New American Century?
The Project for the New American Century is een denktank waarin o.a. Jeb Bush, Collin Powell, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Elliott Adams, Richard Perle, Richard Armitage en Zalmay Khalilzaf zitten. In 2000 publiceerde de PNAC het rapport Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Recources for a New Century. Analyses rondom de PNAC vindt u op www.pnac.info en hier.

Wat bedoelde Brzezinski met een nieuwe Pearl Harbor in The Grand Chessboard?
In 1997 publiceerde Zbigniew Brzezinski, veiligheidsadviseur van o.a. de Amerikaanse presidenten Carter, Reagan en George Bush sr, het boek The Grand Chessboard. Daarin schreef hij dat de rol van Amerika in de 21ste eeuw zou afhangen van haar controle over het Midden Oosten. Als de Amerikanen dat zouden kunnen beheren, zou het zo’n driekwart van de bestaande energiebronnen onder controle hebben, waardoor het de leidende wereldmacht kon blijven. Volgens Brzezinski zou er daarvoor ook een aanval á la Pearl Harbor moeten plaatsvinden, omdat de Amerikaanse bevolking een dergelijke imperialistische oorlog anders nooit zou accepteren.

Wanneer stoppen de Patriot Acts qua werking? Wat is daarin de definitie van terrorisme?
Vrijwel direct na de aanslagen werd de Patriot Act aangenomen; gevolgd door de nog verdergaande Patriot Act 2. Deze wetten om de opsporing en vervolging van terrorisme te vergemakkelijken, maken de Amerikaanse grondwet tot een vrijwel waardeloos papier aangezien de term terrorisme nergens gedefinieerd wordt. In een grondwet staan de burgerrechten ten opzichte van de overheid beschreven: deze patriot acts schuiven deze rechten echter terzijde, zolang de overheid aangeeft dat het om terrorismebestrijding gaat.

Waarom bemoeide uw vader zich nog met CIA-zaken? Wat doet hij toch met al die Saudië’s en Bin Laden’s?
Bush sr. ontving dagelijks CIA-briefings. Dat is een recht van alle oud-presidenten, maar waarvan slechts weinigen gebruik van maken. De zakelijke banden van Bush sr (alsmede Bush jr) met de familie Bin Laden zijn nauw. Voor een uitgebreide analyse daarvan, kunt u terecht op de factsheet bij Fahrenheit 9/11.

Wie profiteerde er eigenlijk van die aanslagen? En hoeveel is er daarbij verdiend door de Carlyle Group?
Voor een uitgebreide analyse van de Carlyle Group, kunt u terecht op een special van VPRO's Tegenlicht over deze onderneming. Bekende medewerkers van deze investeringsmaatschappij in o.a. de olie- en wapenindustrie: Bush, Mayor, Powell, Bin Laden... De olieprijzen zijn sinds de oorlog tegen terrorisme explosief gesteven; de wapenindustrie draait op volle toeren.

Hoe kan het dat Larry Silverstein heeft toegegeven dat er explosieven zijn gebruikt voor WTC 7?
Larry Silverstein was eigenaar van gebouw 7 van het WTC, waar o.a. de CIA, het ministerie van Defensie, enkele andere overheidsinstanties, enkele banken en The Securities and Exchange Commission (instantie waar o.a. de dossiers over Enron lagen opgeslagen) in zaten. Zes weken voor de aanslagen tekende Silverstein een leasecontract voor de twee grote torens. Hij ontving na de aanslagen 7 miljoen dollar verzekeringsgeld.

Vrijwel direct na de aanslagen verklaarde Silverstein op televisie dat in overleg met de instanties was besloten gebouw 7 op te blazen. Dit is o.a. terug te zien in 9/11 The greatest lie ever sold (na 10'00 en 11'25 min). De wijze waarop het gebouw naar beneden zakt, lijkt daarmee in overeenstemming. Het ‘WTC Building Performance study’-rapport van het FEMA concludeert echter: ‘The specifics of the fires in building 7 and how they caused the building to collapse remain unknown at this time.’ Voor meer informatie over gebouw 7: www.wtc7.net

En waar zijn die laatste beelden van het Pentagon gebleven?
Eerst waren ze er niet, en toen weer wel, en nou misschien Maar op geen een van die foto¹s is een vliegtuig te zien!

Hoewel het Pentagon eerder verklaarde dat er geen beveiligingscamera’s hingen aan het hoofdkwartier van de Amerikaanse Defensie, gaf het in maart 2002 vijf foto’s van de aanslagen vrij. Deze zouden zijn gemaakt door een camera die slechts één foto per seconde maakt (aldus de documentaire Seconds from Disaster: Pentagon, die werd gemaakt met medewerking van Pentagonmedewerkers en werd uitgezonden door National Geografic - Helaas niet online te bekijken.). Op de foto’s zijn echter alleen explosies te zien en geen vliegtuig. Volgens Seconds from Disaster is de verklaring daarvoor: "Bij een snelheid van 850 kilometer per uur, crasht het vliegtuig precies tussen 2 foto’s in." Het lijkt wel erg onwaarschijnlijk dat het Pentagon zichzelf met dergelijke oude camera’s heeft beveiligd. Bovendien hebben medewerkers van de federale overheid direct na de aanslagen alle beveiligingscamera’s in de buurt geconfisqueerd. Zolang er niet meer beelden worden vrijgegeven, is grote scepsis ten aanzien van de officiële lezing op zijn plaats.

Daarnaast is het nog aardig te vermelden dat die foto’s op 12 september zijn gedateerd, wat verder niet wordt verklaard. Bovendien heeft het Pentagon naar verluidt van 24 t/m 26 oktober 2000 een oefening gehouden, waarbij dus blijkbaar niemand op het idee kwam camera’s op te hangen. Deze oefening ging overigens over wat men moest doen wanneer er een vliegtuig in het gebouw zou crashen.

Meer informatie over de aanslagen bij het Pentagon vindt u in het boek Le Pentagate van de Franse schrijver Thierry Meyssan. De vrijgegeven foto’s zijn via deze link te bekijken.


Dus wat nou Bush? Wat moeten wij nou geloven?
Waarom komt er van omliggende gebouwen niets naar boven?

Behalve de vreemde gebeurtenissen rondom gebouw 7, roept ook gebouw 6 van het WTC vragen op. Foto’s van een grote explosie in dit gebouw zijn na 49,30 minuut te zien in The Great Illusion van George Humphrey. Het vloog daarna in brand, met vele grotere branden dan de gebouwen 1, 2 en 7. Gebouw 6 zakte echter niet in.

Waarom zijn die vliegtuigen niet gewoon onderschept?
Een uitgebreide analyse over het niet-ingrijpen van de autoriteiten vindt u o.a. na 23 minuten in The Great Conspiracy van Barrie Zwicker. Opvallend is dat de verantwoordelijken hiervoor niet bestraft werden, maar juist veelal een promotie na 9/11 ontvingen.

En waarom worden brokstukken niet getoond, maar juist bedekt?
In strijd met de Amerikaanse wet, werden de brokstukken van de WTC-torens direct na de aanslagen vernietigd en als brokstukken verkocht aan het buitenland.
Diverse foto's van na de aanslag op het Pentagon tonen Pentagonmedewerkers die aan de Boeing 757 toegeschreven brokstukken oprapen en wegbrengen. Daarnaast zijn er diverse medewerkers op zoek naar kleine sporen, terwijl er dus nog passagiers in het gebouw zouden zijn. De brokstukken, die volgens vliegtuigdeskundigen niet aan een Boeing 757 toegeschreven kunnen worden, zijn nooit aan het publiek getoond.

Hoe kan je nou beweren dat een vliegtuig gesmolten is terwijl daar hout en zelfs ook papier gevonden is?
De theorie dat het staal van de WTC-torens gesmolten zou zijn door de hitte van de kerosine lijkt erg onwaarschijnlijk. Staal smelt bij 2700 graden Fahrenheit, terwijl kerosine maximaal 1800 graden Fahrenheit kan bereiken (en dat alleen bij ideale luchttoevoer). Die theorie roept sowieso de vraag op hoe men twee dagen na de ramp nog wel het paspoort van één der WTC-kapers uit de puinhopen wist te vissen.
Ook het vliegtuig in het Pentagon zou door die hoge temperaturen grotendeels van de aardbodem zijn verdwenen. Dit roept de vraag op waarom er nog houten voorwerpen en papier zijn te zien in de brokstukken zijn te zien, die niet door de brand zijn aangetast. (zie daarvoor de ingezoomde beelden in 9/11 in plane site)

Waar zijn die black boxes? Waar zijn die gegevens
Volgens de officiële lezing zijn de black boxes in het WTC nooit gevonden, maar dat komt niet overeen met de lezing van de gedecoreerde brandweermannen Mike Bellone en Nicholas DeMasi. Zij claimen drie van de vier black boxes aan de FBI overhandigd te hebben, die hen vertelden daarover te zwijgen. Bellone: "De enige reden die ik me kan voorstellen waarom ze de waarheid proberen achter te houden is dat de regering weet dat ze verantwoordelijk is voor de hele zaak en dat het bewijs in de zwarte dozen is te vinden". www.americanfreepress.net

en de lijken gebleven? Of gaat het niet om levens?
De lijken van de slachtoffers van het Pentagon zijn volgens de officiële lezing eerst naar Virgina gestuurd en vervolgens naar Dover gevlogen, waar de indentificatie van de lijken heeft plaatsgevonden. Volgens DNA-analyses etc bleek het inderdaad om de passagiers van vlucht 77 te gaan. Beelden van stoffelijke overschotten in het Pentagon zijn echter onbekend, net zomin als er vliegtuigstoelen, bagage of iets dergelijks in de puinhopen te bekennen is. Volgens een theorie in Painfull Deceptions (na ongeveer 45 minuten) zou het vliegtuig op een militair vliegveld nabij Ohio zijn geland, vanwaar de lijken in één keer naar Dover zijn gevlogen.
Het spijt me Bush, maar het vragenvuur stopt niet, want alles wat jouw kabinet beweert, dat klopt niet!

Hoe past een Boeing 757 in zo’n ongelofelijk klein gat? Hoe kan het dat er daar geen enkele beveiligingscamera was, behalve een 1 beeld per secondecamera? Waarom worden die in beslag genomen beelden niet vertoond?
Zie ook eerdere toelichting. Het gebied rondom het Pentagon (en het Witte Huis etc) behoort tot de zwaarst bewaakte gebieden ter wereld. Vrijwel direct na de aanslagen werden echter alle beelden van beveiligingscamera's in de buurt in beslag genomen. Tot op heden zijn er geen beelden van de Boeing 757 getoond.

In het gebied rondom het Pentagon mag niet niet gevlogen worden. Volgens de officiële theorieën heeft het vliegtuig extreem laag moeten vliegen om dit gedeelte van het Pentagon te kunnen raken. Duizenden mensen zouden het vliegtuig opgemerkt moeten hebben. Dat is echter niet het geval.

En kijk eens naar die beelden van vlucht 93! Dat vliegtuig was toch gecrasht doordat daar een opstand was en zo? Maar waar is dat vliegtuig?
Beelden van vlucht 93 zijn te vinden via deze link. Vlucht 93 zou zijn neergestort nadat moedige passagiers de kapers probeerden te overmeesteren. De plek waar het vliegtuig gecrasht zou zijn, roept echter nogal wat vragen op. Zoals: waar is het vliegtuig? Diverse ooggetuigen hebben verklaard militaire vliegtuigen in de buurt te hebben opgemerkt, wat erop zou duiden dat het vliegtuig is neergeschoten. Eric Huffsmid beweert in zijn boek 'Painful Questions: an analysis of the september 11'th Attack' te bewijzen dat veel telefoontjes van passagiers (gepleegd voordat zij de kapers gingen overmeesteren) niet echt zijn. Ook op deze site wordt aan de echtheid van die telefoontjes getwijfeld.

En waarom werd het Emergency Command Center in WTC 7 eigenlijk niet gebruikt? Waarom vloog dat gebouw pas veel later in de brand en komt het neer alsof er explosieven zijn gebruikt?
Etage 23 van gebouw 7 was in 2001 voor 15 miljoen dollar omgebouwd tot een Emergency Command Center, inclusief bomvrije ramen die windstoten tot 160 miles per uur konden verdragen en voorzien van een eigen lucht- en watertoevoer. Volgens de officiële lezing werd het gebouw direct geëvacueerd in verband met de brandjes op lagergelegen verdiepingen. Deze brandjes zijn echter zo klein, dat een sprinklerinstallatie waarschijnlijk wel volstaan had. Het vormde echter geen gevaar voor de 23e etage.

Wat veroorzaakte die branden in World Trade Center 6? En waarom komt dat eigenlijk niet naar beneden?
Zie eerdere toelichting.

Hoe kon die vrouw daar in die WTC-torens staan, terwijl het er zo warm was dat zelfs het staal smolt?
Deze foto (voor een vergroting: zie hier) toont een vrouw in het gat van één der WTC-torens. Hoe heeft zij bij dergelijke temperaturen het gat weten te bereiken?

Zeg, hoe gaat het met het vinden van Osama, niet zo goed? Komt dat omdat je daar gewoon nog zaken mee doet?
Er is wanhopig gepoogd de oorlog in Irak te rechtvaardigen door een band met Osama bin Laden te suggereren. Hoewel het merendeel van de Foxkijkers nog steeds denkt dat er banden tussen Osama en Irak bestaan, werd deze band nooit bewezen. Volgens Richard Clark was Bush direct na de aanslagen alleen geïnteresseerd een dergelijke band aan te tonen. Over Al Quaeda werden hem geen vragen gesteld.

En waarom ben je nou echt Afghanistan binnen gevallen?
De Taliban kwam geregeld op bezoek in Washington. Nog in maart 2001 werd de Taliban officieel in Washington ontvangen. (zie factsheet Fahrenheit) Aanleiding was de aanleg van een oliepijpleiding door Afghanistan, waar de Taliban uiteindelijk niet mee instemde. Over het uitleveren van Osama bin Laden (die toen al werd aangemerkt als de grote man achter de aanslagen op de USS Cole en de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania) werd niet gesproken. De nieuwe president van Afghanistan is Hamad Karzai, voormalig werknemer van Unocal, dat bij de geplande aanleg van die pijpleiding betrokken was.

Voor de ramp had je toch ook al plannen landen aan te vallen?
Zie de eerdere toelichting over Brzezinski en The Project for the New American Century. Ook concretere aanwijzingen dat er eerdere plannen waren om Irak aan te vallen, mogen bekend worden verondersteld.

Net als met Irak, jullie zochten toch bewijzen voor vernietigingswapens? Was dat niet een vereiste?
Wie herinnert zich Collin Powell niet in de Veiligheidsraad met zijn schokkende fotootjes van vrachtwagens? Er zijn nooit massavernietigingswapens gevonden. De geschiedenis van de wapeninspecties is in beeld gebracht door VPRO's Tegenlicht.

We krijgen theorieën over smeltend staal op ons bord terwijl er nooit een stalen flat door een brand is ingestort.
Hoe ziet een controlled demolition eruit en hoe het karkas van een uitgefikt gebouw? Zie na 3 minuten in Secret Evil of 9/11

Hoe kan het dat er eerst nog ontploffingen klonken voordat al die verdiepingen recht op elkaar bonkten?
Volgens de officiële lezing zijn de WTC-torens ingestort door de zogenaamde Pancaketheorie: het staal smolt; de ene balk bonkte op de ander en zo viel het hele kaartenhuis naar beneden. Diverse ooggetuigen verklaren echter diverse ontploffingen te hebben gehoord voordat de WTC-torens naar beneden zakten. Bovendien is deze theorie wat onwaarschijnlijk omdat het bovenste gedeelte van een van de torens na de aanslag ietwat schuin stond.

Hoe kan nou de natuurwet voor vallende voorwerpen niet opgaan voor het WTC? Is deze vraag geen scherpe?
Zie eerdere toelichting mbt kerosine en staal. Daarnaast: De wet van vallende voorwerpen van Galileo Galilei luidt voor de 1350 feet hoge torens: 1350 = (32,16/2) x seconden. In een vacuum zouden de torens dus in 9,1627 seconden naar beneden zijn komen (berekening overgenomen uit 9/11 The Great Illusion. zie na 39 minuten). De weerstand van onderliggende verdiepingen zouden dit proces aanzienlijk vertragen. De exacte duur van de val van de torens is moeilijk te meten vanwege de vele rook, maar lijkt van die weerstand niet veel last te hebben.

En waarom duurde het zowaar meer dan een jaar voordat een onderzoek werd ingesteld, is dat niet raar?
Het duurde 14 maanden voordat er een officiële onderzoekscommissie was, wat extreem lang is: Meestal is een dergelijke onderzoekscommissie binnen enkele dagen al geformeerd. Politieke benoemingen lijkt de leidraad voor het samenstelling van deze commissie gevormd te hebben. Het rapport is te vinden op www.9-11commission.gov

Wanneer stoppen alle leugens nou, meneer de president?
Zeg eens eerlijk, was 9-11 door jullie gepland?


Wat deed Mahmoud Ahmed tussen 4 en 13 september in Washington bij Tenet, Armitage en Powell? Wist u toen al dat hij geld had overgemaakt naar Mohammed Atta?
Mahmoud Ahmed van de Pakistaanse inlichtingendienst was tussen 4 en 13 september 2001 op bezoek in Washington en ontmoette daar o.a. George Tenet (hoofd van de CIA), Collin Powell (minister van Buitenlandse Zaken) en Richard Armitage (onderminister van Buitenlandse Zaken. Diezelfde Ahmed werd door de FBI aangewezen als degene die 100.000 dollar had overgemaakt naar Mohammed Atta, die als hoofd van de vliegtuigkapers werd aangewezen. Zie hier. Pakistan schaarde zich achter de oorlogspolitiek van de Bush administration.

Waarom werd de familie Bin Laden na de aanslagen niet ondervraagd, maar het land uitgevlogen?
Hoewel al het vliegverkeer direct na de aanslagen werd stilgelegd, werden leden van familie Bin Laden en diverse Saudies direct na de aanslagen het land uitgevlogen. Het is niet waar dat de familie geen contact meer met Osama onderhield: zo was hij nog niet lang daarvoor op een familiebruiloft aanwezig geweest en was hij tijdens zijn ziekenhuisopname in juli dat jaar (in Dubai) door diverse familieleden bezocht. Familieleden van Osama zijn nooit ondervraagd.

Wat deed de CIA bij Osama in Dubai?
Volgens de Franse krant Le Figaro bezocht ook de CIA Osama bin Laden in Dubai. Zie hier.

Voorlopige antwoorden George Bush
Let us never tolerate outraches conspiracytheories
De volledige tekst luidt: Let us never tolerate outraches conspiracytheories concerning the attacs on 9/11. Een conspiracytheorie is een theorie over een samenzwering: een groep die zich in het geheim verbindt om een aanslag te plegen. Aangezien alle partijen het er wel over eens zijn dat Osama bin Laden de aanslagen van 11 september 2001 niet in zijn eentje heeft kunnen plegen, is op zijn minst een zoektocht naar de structuur van groep daders noodzakelijk. De rapporten van politiek samengestelde commissies laten echter zoveel vragen onbeantwoord, dat vele Amerikanen het als hun burgerplicht zien de aanslagen nader te onderzoeken.

You’re either with us or against us. You’re evil or you’re good.
Na de aanslagen van 11 september werd artikel 5 van het Navo-verdrag van toepassing verklaard en verbond Nederland zich aan de operatie Enduring Freedom. Het is daarom ook voor Nederland van belang dat de echte terroristen worden achterhaald en alle vragen over 9/11 worden beantwoord. 'It's time for politics' is niet afdoende.