donderdag 30 september 2004

PERSBERICHT: Legalize! loopt mee tijdens demonstratie op 2 oktober
Stichting Legalize! loopt zaterdag 2 oktober mee tijdens de Keer het Tij-demonstratie tegen het regeringsbeleid. Volgens Legalize! is het tweede kabinet Balkenende verantwoordelijk voor het slechtste en meest repressieve drugsbeleid sinds tijden. Alleen daarom al zou het kabinet moeten aftreden. Legalize! zorgt voor een soundsystem tijdens de demonstratie.

Hoewel Legalize! zich in principe niet tegen een volledig kabinet keert (het idee om drugs uit het strafrecht te halen wordt onderschreven door stromingen van verschillende politieke signatuur), heeft dit kabinet volgens de stichting een dusdanig verwoestende werking op een gezond drugsbeleid, dat het zo snel mogelijk moet verdwijnen. Hoewel er talloze punten zijn waarop dit kabinet het drugsbeleid om zeep helpt, zijn er volgens Legalize! enkele in het oog springende misstanden:

* Achterdeur: Het kabinet heeft een groots offensief ingezet om hennepkwekerijen op te rollen, zonder met een alternatief te komen om coffeeshops te bevoorraden. Het gevolg is een onvermijdelijke verschuiving van de handel die alleen aantrekkelijk is voor de hardste misdaad.

* Medicinale marihuana: De experimenten met medicinale marihuana dreigen te mislukken doordat de regering weigert te luisteren naar experts op dit gebied. Ironisch genoeg worden juist zij nu aangepakt om met de verspreiding van medicinale marihuana te stoppen. De slachtoffers hiervan zijn talloze pati�nten met ziektes als aids, kanker en m.e.

* Uitleveringen: De regering levert verdachten van drugszaken onvoorwaardelijk uit aan de Verenigde Staten, waar de war on drugs een absoluut dieptepunt heeft bereikt. Verdachten moeten zich via omgekeerde bewijslast verdedigen tegenover verklaringen van personen die hierdoor strafvermindering krijgen.

* Valse voorlichting: De regering maakt zich geregeld schuldig aan valse voorlichting op drugsgebied. De mythes dat cannabis schizofrenie veroorzaakt en dat cannabis met een hoog THC-gehalte "een harddrug" is, worden door het kabinet als feiten gepresenteerd. Bovendien wordt XTC door Justitie 'een dodelijke harddrug' genoemd, wat op z'n minst een uitermate simplistische voorstelling van zaken is.

* Opjaagbeleid: Het kabinet heeft het opjaagbeleid van probleemgebruikers met kracht gecontinueerd, zonder hen de gelegenheid te bieden de rust en ruimte te vinden om hun leven weer op orde te krijgen.

* Meer verboden: Hoewel het bij vrijwel alle betrokkenen ondertussen wel duidelijk is dat het verbod op drugs eerder problemen veroorzaakt dan oplost, heeft deze regering weer diverse middelen verboden, zoals ephedra en 5-HTP.

Legalize! is vanaf het begin van de Keer het Tij-demonstratie met een soundsystem aanwezig. De demonstratie verzamelt 11.30 uur op de Dam in Amsterdam en eindigt op het Museumplein.

Meer informatie:
Site Legalize!: www.legalize.net
Site Keer het Tij: www.keerhettij.nl

Labels: ,
Tekst Feest op de planeet 28 september
Iedere drie weken zingt D.C. Lama een actuele column op muziek van de Bak Band in Theater de Engelenbak (NES, Amsterdam) De tekst van afgelopen dinsdag luidde:

standaard refrein:
�t was weer een fijne week op aarde
zo�n week die je niet snel vergeet
en wie het nog weet
die mag het zeggen
het was weer feest op de planeet


Het gaat zaterdag gebeuren! Dan gaan we ze uit hun zetels schoppen.
Balkenende, en die Donner en al die vreselijke koppen.
De premier schopt toch niet echt terug, dat zijn A. Niet zijn normen/waarden
en B: Zijn voet werkt ook niet mee, want daaruit groeien vieze maden

en een vreselijke pus, en dat trekt dan ook nog langzaam op
via zijn benen en zijn buik, komt het als woorden uit zijn kop.
Dat daalt dan op ons landje neer en dat besmet ons allemaal.
Die pus kwam bij Zalm op zijn hoofd. En zie: die gast, die is nu kaal.

Refrein

J.P.�s pus raakte Andr� Hazes, die is daar direct aan bezweken.
Zeg maar niets meer, riep hij nog: maar daarmee was het nog niet bekeken.
Er landde een klodder in Damascus en ��ntje op Harry de Groot
en op een kind in een kofferbak, en tja... die zijn nu allen dood.

Het landde op politie-auto�s, die vlogen allemaal in de BRAND.
De rook werd langzaam een orkaan en verliet toen heel snel Nederland
ging naar Ha�ti en Florida, Balki�s pus op wereldtour.
Dus gaan we zaterdag de straat op: JP, stop met geouwehoer!

Refrein

Het zijn die normen en waarden, die mij zo tegen de borst stuiten.
Omdat zij met woorden bedekken, hoe zij de begroting willen sluiten.
Met een afbraak van wij samen, tot een grote hoop vol �ik�
En dan over fatsoen praten, als ik zeg: �Yo, suck my dick!�

De economie vormt de leidraad, maar dat is slechts een synoniem
hoe wij met de dingen omgaan en dat dan verdeeld willen zien
En als er iemand even afvalt, dan geen straf en �Doe eens mee!�
Maar help zo�n mens eens overeind, dan wordt ie sneller weer okay.

Labels:maandag 27 september 2004

Nieuwe cartoons
De nieuwste cartoons van D.C. Lama op De Gezonde Roker (hoofdredacteur: Theo van Gogh):

D.C. Lama grapt zich wel door de Algemene Beschouwingen.

20 september: D.C. Lama maakt zich op voor zwoele herfstnachten.
13 september: D.C. Lama komt vaak in de provincie.
6 september: D.C. Lama vindt Mark Rutte maar een knor.
30 augustus: D.C. Lama is levensgevaarlijk.
23 augustus: D.C. Lama zoekt dwangmatig ruzie.
En honderden cartoons in het archief.


zaterdag 25 september 2004

Het war on drugsjournaal
Het Nachtegal van D.C. Lama, dd 25 september 2004.

Sinds begin dit jaar maak ik, samen met de redacteuren Derrick Bergman en Job Joris Arnold, het zogenaamde war on drugsjournaal. Iedere maand verzamelen wij berichten uit de hele wereld die op de een of andere manier met drugs te maken hebben en publiceren die in de tijdschriften EssensiE en Highlife.

Als er in Thailand bijvoorbeeld in een jaar 2.500 drugsverdachten zonder proces worden afgeschoten of wanneer de VN zegt dat de war on drugs in Colombia de ergste humanitaire crises van het continent veroorzaakt (omdat 2 miljoen mensen van hun land zijn verjaagd), kun je dat in ons war on drugsjournaal nalezen. Maar ook als Amerikaanse rechters een site openen genaamd judgesagainstthedrugwar.org, is dat in ons maandelijkse journaal te lezen. Die rechters snappen namelijk ook niet meer waarom zij al die mensen zo vreselijk lang moeten opsluiten, terwijl zij feitelijk niemand kwaad doen.

Ook hebben wij onze handen vol om de foutieve propaganda van de Nederlandse regering te ontzenuwen. Als de regering namelijk zegt dat cannabis schizofrenie veroorzaakt en bijna een harddrug is vanwege het hoge THC-gehalte, schrijven alle kranten er hele pagina�s over vol, maar wanneer deze stellingen wetenschappelijk als onzin worden bestempeld, lees je daar bijna niets over terug.

Bij die berichten plaatsen we dan een leuke cartoon en een quote van de maand, zoals van de voorzitter van de commissie veiligheid van de vereniging van Nederlandse gemeenten, die een tijdje geleden al zei: �Voor een zo ruim verspreid fenomeen als cannabis is het strafrecht geen middel om te reguleren. Dat kan helemaal niet.

Deze man, die tevens burgemeester van Haarlem is, bevindt zich in goed gezelschap, want ook Abraham Lincon, de 16e president van de Verenigde Staten, zei bijvoorbeeld al: �Prohibitie (een mooi woord voor het verbod-red) overtreedt de grenzen van redelijkheid omdat ze probeert de begeerte van de mens per wet te controleren en omdat ze een misdaad maakt van dingen die geen misdaad zijn.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, wat wij dus ook iedere maand maar weer doen. Zo zei Jaap de Vlieger, drugsexpert van de Rotterdamse politie, in de Volkskrant bijvoorbeeld: �Zolang er mensen bestaan, zijn ze op zoek naar bewustzijnsbe�nvloedende middelen. Ik vraag me wel eens af wat er zou gebeuren als je bepaalde producten onder voorwaarden legaal maakt en daar een goed distributiesysteem voor vindt. Ik schat dat het de helft van de criminaliteit wegneemt. Ik geloof ook niet in een enorme toename van gebruik.

En ook de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, Joop van Riesen, zei in NRC Handelsblad iets vergelijkbaars over cannabis, maar dan in krachtigere bewoordingen: �Gooi open die achterdeur, geef die rommel vrij. Het zou goed zijn voor het toerisme en onze export. Nederwiet is kwalitatief heel goed spul. Stop de hele wereld maar vol, daar is niets mis mee.

En zo is het. Die hele war on drugs is ��n van de domste politieke beslissingen ooit, omdat het juist voor drugsproblemen zorgt en eventuele oplossingen blokkeert. Je hoeft zelf geen drugs te gebruiken om dat in te zien, dat bewijzen wel de talloze rechters, hulpverleners, comit�s van buurtoverlast en politie-agenten die de politiek proberen te overtuigen om met die onzin te stoppen.

Maar onze regering heeft ��n heel duidelijk probleem: zij luistert niet zo goed. Ze gebruikt de puinhopen die de prohibitie zelf heeft veroorzaakt om dat domme beleid te rechtvaardigen. Ze jaagt zo hard op mensen met wietplantjes dat die handel verschuift naar mensen die er puur en alleen vanwege het geld in zitten, zonder met een oplossing te komen hoe coffeeshops dan wel bevoorraad moeten worden. Ze blijft dakloze verslaafden maar wegsturen van bankjes en andere plekken, zonder te zeggen waar ze dan wel heen kunnen en de rust kunnen vinden om hun leven weer op orde te krijgen. De Nederlandse regering werkt mee aan de compleet doorgedraaide Amerikaanse heksenjacht op drugs, door Nederlanders uit te leveren die zich in Amerika via omgekeerde bewijslast moeten zien te verdedigen en die dan maar besluiten om schuld te bekennen, omdat ze anders te maken krijgen met torenhoge minimumstraffen.

Deze regering heeft geen drugsbeleid, of het moet zijn dat ze nastreeft dat alle drugs van de aardbodem verdwijnen. Dan is het misschien handig als de minister eens kijkt in hoeverre een dergelijk beleid ooit succes heeft gehad. In Columbia, in Thailand of in de Verenigde Staten. Of beter: in ��n van de vele landen, waar men nu wel inziet dat dat een heilloze weg is en waar steeds meer prohibitiewetten ongedaan worden gemaakt.

Maar het zit er niet echt in dat Donner, Balkenende en al die anderen binnenkort het licht eens zullen zien. Daarom moet dit kabinet zo snel mogelijk vertrekken, omdat het zich totaal niet interesseert voor de puinhopen die het op dit gebied aanricht. Er is op 2 oktober een demonstratie in Amsterdam tegen die gasten. Ik zou zeggen: Kom ook! Stichting Legalize! loopt mee met een soundsystem.

Overigens heeft minister Donner het ook een keer geschopt tot quote van de maand in het war on drugsjournaal. Hij zei toen: �Drugsbestrijding is hozen in een lekke boot.� En op de ��n of andere manier moest ik daaruit opmerken dat hij een goede kapitein is.

***
Bijhorende links
Legalize! www.legalize.net
En de uitleveringen gaan maar door.... (artikel uit Sp!ts over uitlevering Franklin Zwiers (45))
Demo 2 oktober: Keerhettij.nl
And off course: judgesagainstthedrugwar.org

Labels:donderdag 23 september 2004

Vanaf 11.30 op de Dam
Komt u 2 oktober ook? (tekening: DC Lama/Frank Bosma)

Labels:vrijdag 17 september 2004

Timmy!
Het Nachtegal van D.C. Lama, iedere week in de nacht van vrijdag op zaterdag (rond half 3) in het programma van Giel Beelen op 3FM.

De minister-president ligt in het ziekenhuis en heeft een infectie aan zijn rechtervoet. Op televisie zien we verslaggevers voor het ziekenhuis staan, maar Jan Peter Balkenende zelf is nog niet in het openbaar gesignaleerd. Hoe zou het met hem gaan? Het journaal vertelde ons dat het toch allemaal best wel ernstig is en dat J.P. nog zeker de komende twee weken is uitgeschakeld. Hoe zal de minister president zich straks weer voor het eerst vertonen? Op krukken of misschien wel met zijn poot omhoog in een rolstoel?

Als ik nu aan Balkenende denk, heb ik in ieder geval nog maar ��n beeld in mijn hoofd: dat van het verstandelijk en lichaamlijk gehandicapte figuurtje uit South Park: Timmy!
Het zou mij namelijk niet verbazen als Balkenende straks met een rolstoel uit ziekenhuis wordt gereden en, net als dat South Parkfiguurtje, nog slechts ��n woord in zijn vocabulaire heeft: Timmy!

�Hoe gaat het nu met u?�
�Timmy!�
�Waarom is de miljoenennota uitgelekt?�
�Timmy!�
�Waarom staan er zulke belachelijke bezuinigingen in?�
�Timmy! Timmy! Timmy!�

Zijn we eindelijk verlost van al die zinnetjes die hij nu maar tot in het oneindige blijft herhalen:

�Je eigen verantwoordelijkheid nemen.�
�Met z�n allen de schouders eronder zetten.�
�Terrorismebestrijding.�
�En ook in dat kader...�

Door de frequentie van die zinnen hebben al zijn woorden allang aan waarde verloren en is een gesprek met de minister president inmiddels verwoorden tot een eindeloze herhaling snel uitgesproken, lange zinnen, waarvan niemand meer de moeite neemt het terug te vertalen in normaal Nederlands. Nee, het zal een verademing blijken: een minister-president die nog slechts ��n woord uit zijn strot krijgt: Timmy!

Stel dat hij straks weer de neiging krijgt om een normen en waardendiscussie te beginnen, waar zelfs de meest vrome burger ondertussen de neiging van krijgt een oud vrouwtje tegen de schenen te schoppen, dan blijft dat mooi beperkt tot �Timmy!� en ben je in ��n keer van het gezeik af.

En als Jan Petertje weer eens wat te klagen heeft over satire, komt hij ook niet verder dan �Timmy!� en roepen alle cabaretiers in koor: �Timmy! Timmy! Timmy!� en kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag.
Ik zie Frits Wester al bij het RTL-nieuws staan met weer een nieuwe uitgelekte miljoenennota:
�Ja, Lorreta. De inhoud is inderdaad zoals iedereen al verwachtte: Timmy!�
�En hoe wordt er daar in Den Haag op gereageerd, Frits?�
�Nou Loretta. Er waren natuurlijk veel geruchten dat het kabinet het pre-pensioen wilde afschaffen, de eigen bijdrage in de gezondheidszorg wilde verhogen, de uitkeringen nog verder wilde uitkleden en dat ze fors wilde bezuinigingen op het onderwijs, maar dat gaat gelukkig allemaal niet door. Het is Timmy!, Timmy!, Timmy! wat de klok slaat.�

�En het integratiedebat, Frits?�
�Timmy! Moslims Timmy! en Nederlanders Timmy! Het lijkt erop dat Balkenende zelf ook een beetje moe is geworden van al die polarisatie en dat hij dat nu toch wil afsluiten.�
�Dank je wel, Frits. Dan schakelen wij nu over naar Irak, waar de Nederlandse soldaten het steeds moeilijker lijken te krijgen. Jaap van Deurzen, wat is er hand?�
�Nou, Loretta. They killed Kenny.�
You bastards!

Labels:donderdag 16 september 2004

Nieuwe data optredens de Engelenbak
De data waarop DC Lama dit jaar de Open Bak in Theater de Engelenbak zal afsluiten met een muzikale (actuele) column zijn bekend:

dinsdag 28 september (presentatie: Pieter Bouwman), dinsdag 19 oktober (presentatie: Thomas van Luyn), dinsdag 9 november, dinsdag 30 november en dinsdag 21 december. (Kortom: iedere drie weken vanaf 28 september.) De Open Bak begint om 20.30 uur (kaartverkoop vanaf 20.00 uur, geen reserveringen). Entree: 6,50 euro. Theater de Engelenbak is gevestigd op Nes 71 in Amsterdam.dinsdag 14 september 2004

Feest op de planeet, dd 14 september
Vanavond sluit D.C. Lama met de Bak Band weer de Open Bak in Theater de Engelenbak te Amsterdam af. De tekst van deze muzikale column luidt:

Goed, ik heb hier dus dat kaartspel met Amsterdamse criminelen.
Dat zijn er ongeveer 52, waar de politie mee mag spelen.
Deze man, schoppen 7, draagt een helm en stok.
Deze vrouw heeft er net zo ��n en draagt bovendien een rok.

Deze een fluit, deze een beker, zij spreken prima ABN.
Dit is de broer van een cabaretier, die ik van televisie ken.
Dit is een groepje, allemaal rokjes, dit is zelfs een heel team.
Alle criminelen zweten en zij hockeyen bovendien.

Refrein:
�t was weer een fijne week op aarde
zo�n week die je niet snel vergeet
en wie het nog weet die mag het zeggen
het was weer feest op de planeet


Gaat dit soms over de bouwfraude? Is dit familie van fraudeurs?
Halen zij zonder ooit te werken soms heel veel centen van de beurs?
En wat is dat nou met al die rokjes? Is dat soms porno-industrie?
Wel verrek, �k geloof inderdaad, dat ik haar wel eens op zo�n website zie.

Zou Osama er ook bij staan? Dan gelden er hele andere wetten!
Dan komt minister Donner thuis en persoonlijk op je letten.
Dan heb je plotseling een kaartspel, waarmee je mensen uit wilt moorden.
Vooral winnende hockeyteams en spelers die het vaakste scoorden.

Refrein

Blazen zij soms ook bergen op? Of zijn het wellicht Tjetjenen?
Samir A? Of DC Lama, die vaak door rood is gereden.
Is dit wellicht Geert Wilders? Die speelt toch op de rechterflank?
Welnee... zijn spel is uitgespeeld. Die zit nog hooguit op de bank.

Kan ik tot slot een stickje tikken, tegen die vreselijke Ivan?
Ik heb gezien wat hij gedaan heeft: wat is een verschrikkelijke man!
Slaat daar hele dorpen plat. Jamaica, Cuba... lekker stoer.
En roept dan ook nog vieze taal, zo van: Die Sylvie is een hoer!

2x refrein

Labels:maandag 13 september 2004

Optredens D.C. Lama

dinsdag 14 september De Engelenbak, Amsterdam.
De vaste muzikale terugblik op de week van D.C. Lama aan het einde van de Open Bak. Twee eerdere edities zijn nog als mp3-bestand te beluisteren: 18 mei 2004 en 27 april 2004. (zacht opgenomen... dus geluid hard aan!)

donderdag 16 september Club 8, Amsterdam
Met cabaretiers Postma en Pielich, Sabien & Ellen en schrijver Jaap Robben.

Labels:zaterdag 11 september 2004

Conservatief oogstfeestje
Het Nachtegal van D.C. Lama, dd 11 september 2004. Iedere nacht van vrijdag op zaterdag in het programma van Giel Beelen op 3FM (rond half 3).

Volgens veel mensen is de legalisatie van drugs �een typisch onderwerp van links�, maar het lijkt mij nou juist ook een liberale gedachte dat mensen zelf heer en meester zijn over hun eigen lichaam, zolang ze anderen daarbij geen schade berokkenen. Een groepering als de JOVD pleit dan ook al jaren voor de legalisering van drugs.

Zelfs in de conservatieve hoek gaan steeds meer geluiden op om een einde te maken aan die verschrikkelijk domme war on drugs. Je moet daarvoor wel in Amerika kijken, want daar beginnen de gevolgen van het repressieve drugsbeleid langzaam maar zeker ook door te dringen bij de blanke middle- en upperclasses. Er worden daar ieder jaar tenslotte zo�n 700.000 mensen gearresteerd voor cannabis en evenzoveel voor alle andere drugs bij elkaar, dus ondertussen kent iedereen wel iemand die is opgesloten.

In een omslagartikel van de National Review, zo�n beetje het lijfblad van de Amerikaanse New Conservatives, werd de omvang van het probleem onlangs nog even opgesomd. Voor zo�n 10 tot 15 miljard dollar per jaar, worden mensen opgesloten voor vergrijpen die niemand kwaad doen en zitten zelfs weeshuizen vol met kinderen, wiens ouders in de gevangenis zijn gestopt wegens lichte drugsdelicten. Toen al die slachtoffers nog gewoon een berichtje in de krant waren met het woord �drugscriminelen� erin, keek niemand er naar om: maar nu het steeds duidelijker wordt dat het om gewone mensen gaat die ook wel eens de wonderen van moeder aarde wilden proeven, beginnen steeds meer mensen zich te roeren.

Toen de Republikeinen onlangs in New York hun conferentie hielden, stond er iedere dag een paginagrote advertentie in The New York Sun met uitspraken van prominente Republikeinse leden, die zich uitspraken tegen de war on drugs. De Republikeinen hebben onder aanvoering van voormalig coca�nesnuiver George W. Bush weliswaar nog geen radicale koerswijziging ingezet, maar er is zelfs daar nu wat beweging.

Wij moeten het ondertussen doen met Jan-Peter Balkenende en Piet Hein Donner, die keer op keer adviezen van hulpverleners, wetenschappers, politie-agenten, rechters en gebruikers naast zich neerleggen en over het onderwerp niets dan domme dingen weten te melden. Om nog maar eens een inmiddels beroemde uitspraak van Donner te citeren: �Als roken dodelijk is, dan is cannabisgebruik dodelijker.� Het gevolg van zijn onwetendheid is dat de mechanismen van de drugsoorlog hier sinds kort weer in volle hevigheid zijn losgebarsten en waardoor drugsproductie, -handel en -gebruik dreigen af te glijden naar een steeds hardere omgeving, waarin verstandig gebruik niet meer de norm is. En een toenemend repressief beleid, zo leren de geschiedenis en vergelijkingen met andere landen, leidt in ieder geval niet tot afname van gebruik, hoewel ik dat persoonlijk ook niet eens nodig acht.

De gevolgen voor de handel en productie van drugs lijkt voor sommige mensen misschien wat ver van hun bed en het zal wellicht nog wel enkele jaren duren voordat het grootste deel van de samenleving ziet wat de consequenties daarvan zijn, maar de ingezette koers is ook al merkbaar op kleinere schaal.

Zo werd op het dancefestival Lovefields (toch zeker een prettige omgeving om drugs te gebruiken) alle drugs, inclusief een enkel jointje, door de security in beslag genomen. Ook bij Pinkpop, waar het bier toch altijd rijkelijk vloeit, is het straks niet meer toegestaan om wat wiet het terrein mee op te nemen. Wij blowers zijn blijkbaar een heel vervelend volkje en zorgen tijdens festivals voor heel veel overlast of zoiets.

Ook in de gemeente Haarlemmermeer, waar ik geregeld met vrienden ga varen in de polder en waar wij dan onder het genot van een jointje van de natuur genieten, heeft men alarmfase �razzia� aangekondigd. Wie daar een joint rookt, kan rekenen op een boete tot 2.250 euro of een gevangenisstraf tot drie maanden. Het is overigens de VVD die daar nu bezwaar tegen maakt.

Maar als zowel de VVD als D�66 in principe voor een liberaal (en derhalve legaal) drugsbeleid zijn, is er dan nog reden om tegen het drugsbeleid van dit kabinet te protesteren? Jazeker, want het gaat er niet om wat ze zeggen, maar om wat ze doen. En momenteel is dat: keihard optreden tegen alles wat met drugs te maken heeft alsof het daardoor verdwijnt, daar steeds hogere straffen voor verzinnen, met als absoluut dieptepunt: het uitleveren van Nederlandse staatsburgers aan de Verenigde Staten, waar men zich tegen omgekeerde bewijslast moet zien te verdedigen.

En of je nou links of rechts bent: Dergelijk beleid is onacceptabel. Daarom moet dit kabinet of haar beleid veranderen, of gewoon vertrekken. En daarom loop ik op 2 oktober met Stichting Legalize! mee tijdens de grote Keer �t Tij-demonstratie in Amsterdam, waar vele mensen lopen die om die reden of om andere redenen vinden dat dit kabinet moet stoppen.

Hoe zij ook demonstreren (met petjes, spandoeken, slogans of toespraken): wij komen gewoon weer gezellig met een soundsystem en draaien muziek omdat wij blij zijn dat we leven en weten. En op 2 oktober... dan is de eerste buitenwiet waarschijnlijk alweer klaar voor consumptie. Maken we er meteen een leuk oogstfeestje van!

Links:
Demo 2 oktober: Keer 't Tij
Legalize!: www.legalize.net

Columns over uitleveringen aan de VS:
14-8-2004: Ge�mporteerde kafka
3-7-2003: Uitlevering Paul Dietz
17-7-2003: DEA in Nederland

Enkele andere recente columns van D.C. Lama over drugs:
20-6-2004: Lekker lang trippen (Justitie en XTC)
5-6-2004: Toespraakje begin Legalize!-demonstratie

Labels: ,vrijdag 10 september 2004

EssensiE nummer 87
De EssensiE van september is vanaf nu verkrijgbaar in de betere coffee-, grow- en smartshops.

Met daarin uiteraard de columns van:
Def P.
Simon Vinkenoog
Giel Beelen
Arno Adelaars
Mokum
onze hoofdredacteur
en
D.C. Lama's verhaal 'Piss-Up'.

Verder o.a.: een artikel over de film De Dominee (over het leven van Klaas Bruinsma), Reggae Sundance en Europese ska; een interview met The Riplets, de protesten van de MDHG en een stuk over het Tweede Kamerdebat over drugs, waarbij je als lezer toch snel denkt aan dat ene nummer van Raymzter: 'Het gaat de hele verkeerde kant op!'

Piet-Hein Donner tijdens het kamerdebat: 'Moties waarin de regering wordt gevraagd op dat terrein (lokale experimenten met gereguleerde cannabisteelt - red) experimenten toe te staan of op andere wijze met gemeenten in overleg te treden, komen in wezen neer op een verzoek aan de regering tot legalisering dan wel tot het op massieve schaal uitbreiden van het gedoogbeleid betreffende de teelt van wiet. Dan zijn wij binnen de kortste keren het enige productieland ter wereld van wiet en cannabis. De discussie daarover had ik graag met de Kamer gevoerd, maar als een aantal leden meent hier moties te kunnen indienen met als argument dat het antwoord van de regering hen niet tevreden stelt, dan hoef ik er op dit moment niets aan toe te voegen.' De minister pleitte eerder tegen legalisering met argumenten als 'Fietsendiefstal ga je tenslotte ook niet legaliseren' en 'Als het roken dodelijk is, is cannabis nog dodelijker'. De eigen argumentatie houdt de parlementariers maar lekker bezig. Zo komt er weer een onderzoek naar de mythes van 'sterke cannabis als harddrug' en (de inmiddels al ontrafelde mythe van) de relatie tussen cannabis en schizofrenie. Het artikel van Derrick Bergman wordt ge�llustreerd met een mooie foto van Donner met een zakje wiet.

Uiteraard ontbreken ook de brancheberichten niet: van het Platform Cannabisondernemingen Nederland, de Bond van Cannabis Detaillisten, de stichting Patientenbelangen Medische Marihuana, de Stichting Rokersbelangen, de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops en het war on drugsjournaal van Stichting Legalize!

In de rubriek Net Goed (gratis muziek via Internet) aandacht voor de sites van Amurka (grappig filmpje over Bush), The Shenanigans (ska uit Utrecht), Popronde (diverse bands), We vs Death (�een instrumentale reis met trompet, gitaar, bas en drum; opbouwende soundscapes, sereen en melodieus met erupties van gitaargeweld�) en Pikkatrillaz (Nederhop uit Maastricht).

EssensiE is ook voor een gedeelte online te lezen, maar een bezoek aan een shop is natuurlijk altijd top.

Labels:zaterdag 4 september 2004

J�rgen Raymann
Het Nachtegal van D.C. Lama in het programma van Giel Beelen bij de Vara op 3FM, dd 4 september 2004.

Afgelopen weekend was de Amsterdamse Uitmarkt, waar je in ieder geval ��n ding niet kon ontgaan: er wordt bezuinigd op de kunstbegroting. Hoewel er nog geen ��n procent van het bruto nationaal product aan de kunsten wordt besteed (wat wel de Unesco-norm voor verantwoord cultuurbeleid is) en de regering wel erg moeilijk doet over zo�n klein flutbedrag, kan ik daar als kunstenaar toch niet echt wakker van liggen. Er zijn natuurlijk wel kunstenaars die rechtstreeks subsidie ontvangen, maar het grootste deel van de kunstenbegroting komt terecht bij kunstinstellingen, die vol zitten met managers, bureauco�rdinatoren, PR-functionarissen en allerlei andere functies die volgens eigen zeggen natuurlijk onontbeerlijk zijn voor het wel en wee van de organisatie.

Die instellingen verantwoordden dat met de opmerking dat kunstenaars daar indirect van profiteren. Omdat zij met een salaris van duizend, tweeduizend (of -bij de hoogste functies: nog meer duizend) euro per maand van alles organiseren, worden er festivals en evenementen gehouden, bestaan er podia waar kunstenaars kunnen optreden en wordt er (om maar eens een echte ambtelijke beleidsnotakreet te gebruiken) een klimaat gecre�erd waarbinnen de kunsten kunnen floreren. Daar schiet je als kunstenaar dus meestal geen zak mee op, want het probleem is: de meeste van die instellingen vragen de kunstenaars namelijk vrolijk om voor niets of praktisch niets op te treden, een cartoontje, verhaaltje of muziekje te maken en zeggen daarbij vrolijk en vriendelijk dat het vooral goed is voor je promotie. Als er een PA gehuurd moet worden, een hekwerk moet worden geplaatst of wanneer er folders worden gedrukt, doen dergelijke instellingen nooit zo moeilijk over geld, maar als de kunstenaar zijn vrucht van jarenlange arbeid moet werpen, is het plots heel normaal dat er voor nul komma nul moet worden opgetreden. De Uitmarkt is daar trouwens een duidelijk voorbeeld van. Hoeveel kosten er ook worden gemaakt: de kunstenaars krijgen geen cent.

Zelfs bij de publieke omroep (ook zo�n instituut dat haar bestaansrecht mede ontleend aan haar culturele functie) kan iemand die wekelijks een column op de landelijke radio doet nog te maken krijgen met ��n of andere kutmanager, die het normaal vindt er helemaal niets voor te betalen. Hoe links zij zichzelf ook vaak noemen (het gebeurt zelfs bij de Vara!), volgens hun is dat alles slechts een kwestie van vraag en aanbod en als je het niet voor niets wilt doen, dan rot je maar lekker op.

Nog los van het feit dat het vraag & aanbod-systeem per definitie niet volledig van toepassing kan zijn op de kunsten (dat leidt slechts tot entertainment), is het simpelweg niet meer dan beschaafd mensen gewoon te betalen voor de werkzaamheden die zij verrichten. En dat brengt mij tot het eigenlijke onderwerp van deze week: J�rgen Raymann.

J�rgen Raymann is die gast die, verkleed als Tante Esselien, een lans heeft gebroken voor alle Surinaamse travestieten en ons op verschillende manieren, onder andere met zijn show �Slaaf of niet verslaafd�, heeft herinnerd aan ons slavernijverleden. Slavernij is heden ten dage gelukkig verboden, want het is niet meer toegestaan om iemand tegen zijn wil in arbeid te laten verrichten.

De vraag dringt zich dan wel op: wanneer is het nog iemand�s wil om bepaalde arbeid te doen en wanneer heeft een mens simpelweg geen echte keuze meer? Neem het zwaar onderbetaalde werk op een koffieplantage als voorbeeld. Als zo�n beetje jouw hele omgeving uit koffieplantages bestaat en je hebt niet de middelen om je land te verlaten, kun je misschien wel weigeren om daar te werken (omdat je ziet dat er geen fatsoenlijke vergoeding tegenover staat), maar dan heb je helemaal geen inkomsten meer.

Die koffiehandelaren verantwoorden hun belachelijk lage vergoedingen met de opmerking dat het aanbod van koffie veel groter is dan de vraag ernaar. Dat heeft vele oorzaken (op mijn site zal ik enkele linkjes plaatsen met meer informatie hierover), maar ��n daarvan is dat de consument met steeds mindere kwaliteit genoegen neemt. Zo worden er steeds meer gemakkelijk verbouwbare Robustabonen in je koffie gebruikt en steeds minder Arabicabonen, terwijl iedere koffiekenner je zal zeggen dat die van mindere kwaliteit zijn. Ook bestaat ongeveer 13 � 14 procent van de koffiemarkt tegenwoordig uit triage, wat betekent dat men dat vroeger simpelweg niet zou gebruiken vanwege de belabberde kwaliteit, maar tegenwoordig wordt het gewoon door de koffiemelange geflikkerd.

Merk je dat dan niet? Je lichaam misschien wel, maar je hersenen zijn de afgelopen vijftien jaar zodanig verziekt door allerlei marketingbullshit, dat je je ineens thuis voelt waar je Douwe Egberts drinkt. En zo cre�ren die koffiehandelaren hun eigen overschot, zodat ze de mensen op de plantages veel te weinig kunnen blijven betalen.

Want het imago van bijvoorbeeld Douwe Egbertskoffie is door jarenlange brainwash-sessies onaantastbaar geworden. Nog steeds denken mensen dat zij Max Havelaarkoffie niet lekker vinden omdat zij vergiftigd zijn met al die marketingleugens. Het enige probleempje dat Douwe Egberts nog kende, waren die hippies zoals ik, die af en toe roepen dat het belachelijk is om mensen voor je te laten werken als je daar geen fatsoenlijke vergoeding voor geeft.

Maar als je met marketing de smaak van mensen al kunt be�nvloeden, dan is het natuurlijk al helemaal geen probleem om van zo�n slavendrijversimago af te komen. Dan moet je gewoon J�rgen Raymann sponsoren. En die stond afgelopen zondag dan ook inderdaad op de Uitmarkt met zijn nieuwe programma �Op de koffie bij J�rgen Raymann.� Gesponsord door... jawel: Douwe Egberts. En als J�rgen daar aan meewerkt, dan zal het wel niets met slavernij te maken hebben.

Is deze marketingtruck J�rgen Raymann aan te rekenen? Uiteraard!

Maar misschien heeft hij ook wel jarenlang met al die culturele instellingen en publieke omroepen moeten omgaan en zouden die gewoon hun medewerkers eens fatsoenlijk moeten betalen. En dan heb ik het natuurlijk niet over 3,5 ton, want dat lijkt mij te veel voor wie dan ook.

Meer info over de koffiehandel:
Koffie verkeerd: RVU-docu over de verslechterde koffiekwaliteit en de daarbij horende crises.
De Koffiecoalitie: www.koffiecoalitie.nl
Max Havelaar: www.maxhavelaar.nl

Yo Chuck, Do you think we're gonna sell out?


woensdag 1 september 2004

Lama blogt naar Lama
Wat dingetjes van D.C. Lama op het net...

Column 3FM van 13/8/04: Ge�mporteerde Kafka
Skit Macro-cd: Telefoonboek (doodsbedreiging aan heel Eindhoven)
Column EssensiE: Afterparty
Lustrumexpositie: Cartoons en strips voor diverse media
Verhaal voor Mens & Gevoelens (1997): Dat ze dood is.

Labels: